Za používanie ciest v Litve vyberajú poplatky

20.10.2011 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Litva

Slovenské veľvyslanectvo v Rige v súvislosti s množstvom uložených pokút v poslednom čase upozorňuje slovenských vodičov, že používanie ciest v Litve je spoplatnené podľa jednotlivých kategórií vozidiel. Kategorizácie vozidiel v Litve a na Slovensku sa líšia. Preto veľvyslanectvo odporúča pred cestou si podrobne preštudovať detailné informácie na internetovej s tránke Litovskej správy ciest. Informácie sú v anglickom jazyku.