Zákaz používania satelitných telefónov na území Indie

15.1.2017 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | India

Na celom území Indie je v zmysle platných indických zákonov o telekomunikáciách zakázaný dovoz a používanie satelitných telefónov. V prípade porušenia príslušných zákonov hrozí zabavenie prístroja a dokonca zahájenie trestného konania. Upozorňujeme, že zákaz sa týka nielen používania, ale už samotnej držby dovezeného prístroja. Povolené je používať iba službu INMARSAT s povolením Ministerstva telekomunikácií Indie.

 

Záujemcovia, ktorí by potrebovali satelitný telefón používať napr. pri horskej turistike v Himalájach, môžu nájsť postup registrácie spolu so zoznamom povolených zariadení na stránkach uvedeného ministerstva.