Záplavy na severe Albánska

11.1.2010 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Albánsko

V súvislosti s mimoriadnou klimatickou situáciou, ktorá vznikla po výdatných dažďových zrážkach na severe Albánskej republiky, sú prefektúry Shkodra a Lezha vrátane priľahlých oblastí postihnuté povodňami. Najohrozenejšou oblasťou je vodohospodárske dielo Fierza na rieke Drin, ktorá podľa satelitných snímkov môže v najbližších dňoch prekročiť maximálnu priepustnosť svojej kapacity. Ohrozené je obyvateľstvo v oblastiach pod vodným dielom, doteraz bolo evakuovaných viac ako 4 000 rodín (kritická je aj situácia na rieke Bojana v priľahlých pohraničných oblastiach s Čiernou Horou). Mesto Shkodra so 100 000 obyvateľmi je prakticky pod vodou, v niektorých štvrtiach až do hĺbky 1 metra. Masívne záplavy spôsobili kritickú situáciu na približne 10 500 ha pôdy, ale ohrozená je aj spádová oblasť 6 000 km2. Rieka Drin zaplavila cestné komunikácie medzi Shkodrou a hlavným mestom Tiranou. Dovolený je len prejazd pre vojenské a nákladné automobily, na likvidácii prírodnej katastrofy sa podieľa niekoľko tisíc príslušníkov ozbrojených zložiek armády a polície. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť doporučuje Ministerstvo zahraničných vecí SR potenciálnym cestovateľom zvážiť cesty do tohoto regiónu.