Zmena legislatívy pri exporte hovädzieho mäsa z krajín EÚ do Čile

14.3.2017 | Ekonomické správy | Čile

 

Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje o zmene čilskej legislatívy, ktorá umožní v rámci Asociačnej dohody a Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Čile exportovať hovädzie mäso z krajín EÚ na čilský trh. V rámci predchádzajúcich pravidiel bol export hovädzieho mäsa vyňatý z rozsahu uvedenej dohody z dôvodu rozdielov v nomenklatúre procesu spracovania hovädzieho mäsa a jeho častí. Počnúc 7. marca 2017 však čilská vláda prijala opatrenia, ktoré odstránia túto obchodnú prekážku a otvárajú prístup na čilský trh pre producentov a exportérov hovädzieho mäsa z krajín únie.

 

Pre podrobnejšie informácie, prosím, konzultujte nasledovnú webovú stránku - http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/338_en, prípadne nás kontaktujte na emailovej adrese juraj.sedmak@mzv.sk.