Zmeny v Programe bezvízového režimu (Visa Waiver Program) s USA

22.2.2016 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Spojené štáty

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje, že dňom 18.februára 2016 sa rozširuje zoznam krajín, do ktorých ak občan SR vycestoval po 1. marci 2011 nemôže do USA cestovať na základe cestovnej autorizácie ESTA, ale musí pred cestou do USA kontaktovať Konzulárne oddelenie veľvyslanectva USA v Bratislave s cieľom získať relevantné inštrukcie ďalšieho postupu, prípadne požiadať o neprisťahovalecké vízum do USA.


Aktuálny zoznam krajín, ktoré podliehajú predmetnej reštrikcii pozostáva z nasledovných štátov: Irak, Irán, Jemen, Líbya, Somálsko, Sýria a Sudán.


Občania SR, ktorí do uvedených krajín cestovali alebo budú cestovať služobne (zamestnanci štátnej správy, humanitárnych a mierových misií) budú môcť do USA naďalej cestovať bez víz USA, avšak v prípade ak majú schválenú a stále platnú elektronickú cestovnú autorizáciu (ESTA). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dôrazne odporúča v primeranom časovom úseku pred plánovanou cestou do USA skontrolovať na stránke https://esta.cbp.dhs.gov platnosť elektronickej autorizácie ESTA.


Rovnaké obmedzenie sa týka aj občanov SR s dvojakým občianstvom Iraku, Iránu, Sýrie, a Sudánu.


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča v prípade otázok kontaktovať veľvyslanectvo USA v Bratislave (č. tel. 2-3305-7000,  http://www.ustraveldocs.com/sk/) prípadne veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone (+1 202 237 1054, mail: cons.washington@mzv.sk).


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča slovenským občanom, aby v prípade cestovania do USA využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.