Zvýšená vulkanická aktivita sopky Mount Agung (Bali) a Mount Sinabung (Severná Sumatra)

10.5.2018 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Indonézia

V súvislosti so zvýšenou vulkanickou aktivitou sopky Mount Agung (východ ostrova Bali) a Mount Sinabung (Severná Sumatra) od druhej polovice roku 2017, sa úroveň výstrah vydaných Národnou agentúrou pre manažment katastrôf Indonézie pohybuje medzi tretím a štvrtým najvyšším stupňom. Latentné riziko výbuchov zostáva naďalej vysoké a situácia sa môže rapídne zmeniť bez predchádzajúceho varovania. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte odporúča slovenským turistom, aby sa riadili pokynmi miestnych úradov a zdržiavali sa mimo okruhu 4 km of kráteru Mount Agung a 7 km od kráteru  Mount Sinabung.

 

Výbuchy sopky viedli v roku 2017 k periodickým uzavretiam letísk v Denpasare a na Lomboku. Sopečný popol môže v prípade výbuchu spôsobiť problémy v leteckej a pozemnej preprave a je potrebné rátať s omeškaniami. Prípadné zmeny v cestovných plánoch odporúčame konzultovať s cestovnou agentúrou, leteckým prepravcom, či operátorom. 


Veľvyslanectvo odporúča slovenským turistom na Bali, Lomboku a Severnej Sumatre, aby sledovali aktuálny vývoj situácie prostredníctvom miestnych médií a informácií miestnych úradov. V prípade záujmu odporúčame sledovať aplikáciu https://magma.vsi.esdm.go.id/.
O aktuálnej bezpečnostnej situácii súvisiacej výlučne so sopečnou činnosťou Mount Agung a o možnostiach prípadného odcestovania z ostrova Bali sa môžete informovať na helpdesku Bali Tourism Board, ktorý bol zriadený na tento účel (+62 361 235 600, + 62 361 239 200, +62 812 461 19889). 


V prípade núdze občania SR môžu kontaktovať núdzovú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Jakarte + 62 816783043. Zároveň vyzývame slovenských občanov, aby v prípade cestovania do uvedených oblastí využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke MZVaEZ SR.