Zvýšenie pokút za porušenie pravidiel cestnej premávky - Bulharsko

23.1.2017 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Bulharsko

Od 21. januára 2017 nadobúda účinnosť novela Zákona o cestnej premávke Bulharskej republiky, ktorou sa dvojnásobne zvyšujú pokuty za porušenie pravidiel cestnej premávky a vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu a návykových látok. Tolerovaná  hladina alkoholu v krvi v Bulharsku je 0,5 promile.

Nové pravidlá umožňujú príslušníkom dopravnej polície odňať evidenčné tabuľky z motorového vozidla, ktoré bolo vedené vodičom pod vplyvom alkoholu, návykovej látky alebo vodičom bez vodičského preukazu. Evidenčné tabuľky budú zadržané po dobu 1 roka a po uplynutí tejto lehoty bude potrebné si vybaviť na dopravnej polícii nové evidenčné tabuľky. Táto sankcia sa vzťahuje len v prípade zistenia porušenia pravidiel majiteľom vozidla. Ak sa priestupku dopustí vodič, ktorý má požičané vozidlo alebo riadi služobné auto, sankcia je platná len po dobu 1 mesiaca a nebude potrebné vybavovať nové evidenčné tabuľky.

V Bulharsku už nebudú povinné zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 1. marca. Vozidlo bude možno prevádzkovať aj s letnými pneumatikami, ak hĺbka dezénu je nad 4 mm.   

Bulharská dopravná polícia v súčasnosti disponuje 25 stacionárnymi a 148 mobilnými radarmi. Tieto sú vyrobené pred približne 7 rokmi a viac ako polovica z nich nefunguje. Dopravná polícia je povinná umiestniť značku E24 pred každým meraným úsekom.

 

Pokuta za prekročenie rýchlosti v obci

Prekročenie rýchlosti

pokuta

od 31 km/h až 40 km/h

400 leva (cca 205,- EUR)

od 41 km/h až 50 km/h

600 leva (cca 307,- EUR)

nad 50 km/h

každé ďalšie prekročenie povolenej rýchlosti o 5 km/h

700 leva (cca 358,- EUR)

50 leva (cca 25,5 EUR)

 

Pokuta za prekročenie rýchlosti mimo obce

Prekročenie rýchlosti

pokuta

od 31 km/h až 40 km/h 

300 leva (cca 154,- EUR)

od 41 km/h až 50 km/h 

400 leva (cca 205,- EUR)

nad 50 km/h

každé ďalšie prekročenie povolenej rýchlosti o 5 km/h

600 leva (cca 307,- EUR)

50 leva (cca 25,5 EUR)

Poznámka: Nákladné automobily, autobusy a cisterny pri prekročení rýchlosti nad 50 km/h zaplatia pokutu 1000 leva (cca 512,- EUR).

 

Alkohol v krvi

pokuta

od 0,5 až 0,8 promile

500 leva (cca 256,-EUR)

zadržanie vodičského preukazu na 6 mesiacov

od 0,8 až 1,2 promile

1000 leva (cca 512,- EUR)

zadržanie vodičského preukazu na 1 rok

nad 1,2 promile

trestná zodpovednosť

vinník môže byť odsúdený až na 2 roky odňatia slobody

Poznámka: Ak sa vodič vozidla odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, zaplatí pokutu vo výške 2000 leva (cca 1023,- EUR).