Konzulárne informácie

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-08 11:18:24.348 Dátum vytvorenia: Thu Jun 07 00:00:00 CEST 2012