Čo treba urobiť skôr ako sa obrátite na medzinárodný súd

Čo treba urobiť skôr, ako sa obrátite na Európsky súd pre ľudské práva
Pred podaním sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva musí občan vyčerpať všetky prostriedky v štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, t.j. podať žalobu na príslušný národný súd, následné odvolanie na vyšší súd a pod.
Podať sťažnosť musí občan v lehote do šiestich mesiacov od dátumu konečného rozhodnutia na vnútroštátnej úrovní (vo všeobecnosti od rozhodnutia najvyššieho súdu).
Sťažnosť môže občan napísať v oficiálnom jazyku Európskeho súdu pre ľudské práva (angličtina, francúzština) alebo v oficiálnom jazyku jedného zo štátov, ktorý ratifikoval Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.