Doplnkový predaj devíz

Doplnkový predaj devíz je jednou z foriem pomoci občanom SR, ktorí sa v zahraničí ocitli bez vlastného pričinenia v núdzovej situácii či už v dôsledku okradnutia, straty finančných prostriedkov, autohavárie a podobne. Základným cieľom je zabezpečenie bezproblémového a urýchleného návratu do vlasti pre občanov SR. Podstata doplnkového predaja devíz spočíva v tom, že príbuzní, známi alebo kolegovia žiadateľa poukážu pošovou poukážkou (vzor s údajmi je v prílohe) príslušnú čiastku v EUR na účet Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Kontrolný ústrižok poštovej poukážky následne odošlú faxom na naše veľvyslanectvo v príslušnej krajine. Po obdržaní faxu a preverení prevodu peňazí potom konzul vyplatí žiadateľovi protihodnotu poukázanej čiastky v miestnej mene podľa platného menového kurzu.
 
vzor poštovej poukážky