Očkovanie pred cestou do zahraničia

Potrebné informácie poskytne Poliklinika pre cudzokrajné choroby, Americké nám. 3, Bratislava,
tel.: 00421 2 52962732