Preukázanie peňazí pri cestách do zahraničia

Pri prekračovaní štátnej hranice nečlenských štátov Schengenu, Vás môže úradník hraničnej kontroly požiadať o preukázanie finančnej čiastky, zodpovedajúcej uvádzanej dĺžke pobytu v zahraničí. Potrebnú sumu na jeden deň pre dospelých a deti si určuje každý štát samostatne a taktiež určuje, či na preukázanie čiastky stačí platobná karta, cestovné šeky alebo hotovosť. Ak cestujete do zahraničia individuálne, nepodceňujte túto povinnosť! Pri nedostatku peňazí sa ľahko môže stať, že Vás do krajiny v lepšom prípade nepustia, v horšom prípade (ak Vás budú kontrolovať už na území druhého štátu) Vás môžu zadržať a následne vypovedať z krajiny.