Štátoobčianska agenda

Problematika udeľovania štátneho občianstva SR a k tomu príslušné informácie je možné nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: www.minv.sk, v časti Verejná správa - štátne občianstvo a matriky.
Dňa 17.7.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 250/2010 Zz., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje novú formu straty štátneho občianstva. Podrobnejšie informácie sú dostupné na http://www.minv.sk/