Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch

Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch je základný právny dokument ktorý upravuje postavenie, funkcie a činnosť konzulárnych úradov v zahraničí.
 
Viedenský dohovor - úplne znenie