Vybrané dvojstranné zmluvy týkajúce sa konzulárnej problematiky

Dvojstranné konzulárne zmluvy platné medzi Slovenskou republikou a inými štátmi:
Afgánsky islamský štát Konzulárny dohovor č. 33/1983 Zb.
Alžírska demokratická ľudová republika Konzulárny dohovor č. 48/1987 Zb.
*Arménska republika Konzulárny dohovor č.143/1973 Zb.
Ruská federácia
*Azerbajdžanská republika Konzulárny dohovor č.143/1973 Zb.
Ruská federácia
Belgické kráľovstvo Konzulárny dohovor č.41/1979 Zb.
*Bieloruská republika Konzulárny dohovor č.143/1973 Zb.
Ruská federácia
Bulharská republika Konzulárny dohovor č.63/1974 Zb.
Cyperská republika Konzulárny dohovor č.74/1979 Zb.
Čínska ľudová republika Konzulárny dohovor č.97/1989 Zb.

 
Etiópska federatívna demokratická republika Konzulárny dohovor č.119/1982 Zb.
Francúzska republika Konzulárny dohovor č.79/1971 Zb.
Grécko - Helénska republika Konzulárny dohovor č.18/1985 Zb.
Chorvátska republika Konzulárny dohovor č.42/1983 Zb.
Indická republika Konzulárny dohovor č.8/1980 Zb.
Jemenská republika Konzulárny dohovor č.43/1986 Zb.
Juhoafrická republika Konzulárny dohovor č. 135/1976 Zb.. (ako Veľká Británia)
Kanada Konzulárny dohovor č. 135/1976 Zb. (ako Veľká Británia)
Kórejská ľudovodemokratická republika Konzulárny dohovor č.96/1989 Zb.
365/2003 Z.z.
Kubánska republika Konzulárny dohovor č. 14/1975 Zb.
Laoská ľudovodemokratická republika Konzulárny dohovor č. 46/1987 Zb.
Maďarská republika Konzulárny dohovor č.50/1974 Zb.
Moldavská republika Konzulárny dohovor č.143/1973 Zb.
Ruská federácia
Mongolsko Konzulárny dohovor č. 47/1977 Zb.
Poľská republika Konzulárny dohovor č. 83/1973 Zb.
Rakúska republika Konzulárny dohovor č.22/1981 Zb.
Rumunsko Konzulárny dohovor č.64/1974 Zb.
Ruská federácia Konzulárny dohovor č.143/1973 Zb.
274/2000 Z.z.
Veľká Británia Konzulárny dohovor č. 135/1976 Zb.
Severomacedónska republika Konzulárny dohovor č. 42/1983 Zb.
(Juhoslávia)
Spojené štáty americké Konzulárny dohovor č.28/1988 Zb.
Srbsko a Čierna Hora Konzulárny dohovor č. 42/1983 Zb.
(Juhoslávia)
Sýrska arabská republika Konzulárny dohovor č.101/1983 Zb.
Tadžická republika Konzulárny dohovor č.143/1973 Zb.
Ruská federácia
Talianska republika Konzulárny dohovor č.42/1979 Zb.
Tuniská republika Konzulárny dohovor č.44/1981 Zb.
Turecká republika Konzulárny dohovor č. 33/1980 Zb.
*Ukrajina Konzulárny dohovor č.143/1973 Zb.
Ruská federácia 382/2002 Zb.
*Uzbecká republika Konzulárny dohovor č.143/1973 Zb.
Ruská federácia
Vietnamská socialistická republika Konzulárny dohovor č.15/1981 Zb.