Vymáhanie výživného v cudzine rodičovské únosy, detí úprava styku rodiča s dieťaťom, medzištátne osvojenia detí

Priamy výkon medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie v oblasti vymáhania výživného z cudziny, medzinárodných únosov detí a medzištátnych osvojení zabezpečuje Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Ako jediný orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky poskytuje v uvedenej oblasti bezplatnú právnu pomoc fyzickým osobám. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.cipc.sk