Čína

Vlajka Čínskej ľudovej republiky

Čína

Peking - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji v súvislosti s pretrvávajúcimi prísnymi protipandemickými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Šanghaja a ostatných provincií konzulárneho obvodu - Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Jiangsu a Fujian. 


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu informuje občanov Slovenskej republiky, že Čínska ľudová republika zruší od 8. januára 2023 povinnosť výkonu centralizovanej karantény vrátane požiadavky na zelený zdravotný kód (HDC – Health Declaration Code) pre vstup do krajiny.

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji v súvislosti s pretrvávajúcimi prísnymi protipandemickými opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Šanghaja a ostatných provincií konzulárneho obvodu - Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Jiangsu a Fujian. 

Vydávanie štandardných typov víz je pozastavené od marca 2021 až do odvolania. V závažných a nevyhnutných obchodných (M) alebo pracovných (Z) prípadoch je možné dostať víza po predložení špeciálneho pozvania, tzv. PU Invitation letter, ktorý vydávajú úrady zahraničných vzťahov v konkrétnom meste, do ktorého bude občan SR cestovať, resp. kde sídli obchodný partner/budúci zamestnávateľ občana SR, ktorý takéto pozvanie musí zabezpečiť. V prípade, ak je žiadateľ očkovaný čínskou vakcínou a vie sa preukázať oficiálnym potvrdením o očkovaní oboma dávkami danej vakcíny, môže žiadať o obchodné (M), pracovné (Z) a rodinné (S) víza podľa podmienok platných pred pandémiou (M – pozvanie od obchodného partnera, Z – pracovné povolenie, S – pozvanie od člena rodiny + doklad dokazujúci príbuzenský vzťah).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje občanov Slovenskej republiky a cestujúcu verejnosť na obmedzenia, ktoré boli v súvislosti so šírením nového koronavírového ochorenia COVID-19 zavedené pre mesto Šanghaj a hore uvedené provincie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v reakcii na eskalujúci vývoj vo veci šírenia koronavírusu 2019-nCoV odporúča občanom Slovenskej republiky zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Číny.

V nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (2019-nCoV) čínske úrady zaviedli viaceré karanténne opatrenia.

Podmienky vstupu
Publikované 11.06.2022

Podmienky vstupu sú k dispozícii na webe Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Bratislave, pričom sa môžu meniť podľa vývoja pandemickej situácie:
Zhrnutie aktuálne platných pravidiel cestovania do Čínskej ľudovej republiky uvádzaných na webovej stránke Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Bratislave
 

Cestovanie s deťmi
Publikované 11.06.2022
 • V zásade neexistujú žiadne obmedzenia pre cestovanie s deťmi s výnimkou aspektu dopravy. Je potrebné vopred sa informovať u poskytovateľa dopravy o súvisiacich politikách.
 • V Čínskej ľudovej republike sú deti do určitého veku alebo do určitej výšky oslobodené od kúpy lístka. Pre niektoré vozidlá, ktoré pri predaji lístkov rozdeľujú čísla miest na sedenie, platí, že maloletý bez lístka nemôže zaujať miesto a môže sedieť iba na nohách opatrovníka.
   

Železničná doprava

 • Dospelý môže sprevádzať bezplatne iba jedno dieťa do výšky 1,2 metra. Ak je viac detí s výškou do 1,2 metra, len jedno z nich má voľný lístok, ostatné deti sú povinné zakúpiť si detské lístky.
 • •    Deti s výškou 1,2 až 1,5 metra si zakúpia detské lístky a osoby vyššie ako 1,5 metra si zakúpia cestovné lístky za plnú cenu. Deti môžu zadarmo alebo za poplatok podľa vyššie uvedených ustanovení zdieľať lôžka s dospelými cestujúcimi, ktorí si zakúpili lístky na lôžko.

Letecká doprava

 • Pri leteckej doprave neexistuje žiadny spoločný štandard, každá letecká spoločnosť má svoje vlastné pravidlá, preto je ich pred cestou vhodné vopred skontrolovať. Ako príklad môžu slúžiť podmienky platné pre Air China uvádzané nižšie.
 • Malé deti sú považované za pasažierov, pokiaľ majú v čase letu viac ako 14 dní a menej ako 2 roky veku. Malé deti musia byť zároveň počas letu sprevádzané dospelou osobou, pričom z bezpečnostných dôvodov nemôže Air China poskytovať prepravné služby pre dojčatá mladšie ako 14 dní alebo predčasne narodené deti (novorodené deti narodené skôr ako v 37. týždni tehotenstva), ktoré majú menej ako 90 dní.
 • Pre dojčatá, ktoré majú v deň letu menej ako 2 roky, je možné zakúpiť si letenku pre dojčatá, za ktorú sa účtuje 10 % z bežného cestovného pre dospelých. Vstupenky pre dojčatá nezahŕňajú samostatné sedadlo.
 • Ak je potrebné samostatné sedadlo pre dieťa, je potrebné zakúpiť si detský lístok. Dieťa staršie ako 2 roky v deň letu musí pri lete s Air China obsadiť samostatné sedadlo, na ktoré je potrebné zakúpiť detskú letenku.
 • Neplnoleté osoby staršie ako 2 roky, ale mladšie ako 12 rokov v deň letu musia byť v sprievode dospelej osoby. Trieda cestovného lístka pre neplnoletú osobu a sprevádzajúcu dospelú osobu musí byť rovnaká.
 • Cena cestovného lístka pre deti a pre neplnoletých cestujúcich na vnútroštátnych trasách v ČĽR je 50 % štandardného cestovného lístka pre dospelých na rovnaký let alebo iných cestovných lístkov s rôznymi zľavami. Cestovné za medzinárodné a regionálne lístky je stanovené v súlade s platnými podmienkami používania.
   
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1715 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1750 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Zhrnutie aktuálne platných pravidiel cestovania do ČĽR na webovej stránke Veľvyslanectva ČĽR v Bratislave

Vydávanie štandardných typov víz je pozastavené od marca 2021 až do odvolania. V závažných a nevyhnutných obchodných (M) alebo pracovných (Z) prípadoch je možné dostať víza po predložení špeciálneho pozvania, tzv. PU Invitation letter, ktorý vydávajú úrady zahraničných vzťahov v konkrétnom meste, do ktorého bude občan SR cestovať, resp. kde sídli obchodný partner/budúci zamestnávateľ občana SR, ktorý takéto pozvanie musí zabezpečiť. V prípade, ak je žiadateľ očkovaný čínskou vakcínou a vie sa preukázať oficiálnym potvrdením o očkovaní oboma dávkami danej vakcíny, môže žiadať o obchodné (M), pracovné (Z) a rodinné (S) víza podľa podmienok platných pred pandémiou (M – pozvanie od obchodného partnera, Z – pracovné povolenie, S – pozvanie od člena rodiny + doklad dokazujúci príbuzenský vzťah).

Pred odletom do ČĽR je potrebné dvojité testovanie, najprv v krajine odjazdu, teda v SR, a následne v tranzitnej krajine. V oboch krajinách je potrebné si dať urobiť PCR test a test na protilátky IgM. Osobám, ktoré sú zaočkované inou ako čínskou vakcínou sa odporúča dať si urobiť testy na protilátky IgM v laboratóriu Medirex, keďže to ako jediné robí testy na IgM protilátky voči N proteínu, ktoré dokážu eliminovať pozitivitu spôsobenú protilátkami po očkovaní. Testy je treba dať si urobiť 48 hodín pred odchodom zo SR a následne v tranzitnej krajine 48 hodín pred nástupom do lietadla. Povinné testovanie sa týka všetkých bez výnimiek pre plne zaočkovaných proti COVID-19 (akoukoľvek vakcínou), malých deti či bábätiek.

Po získaní výsledkov oboch testov musí žiadateľ bezodkladne požiadať o zelený HDC kód prostredníctvom registrácie a nahrania výsledkov testov do online systému.

Často kladené otázky v súvislosti s cestovaní zo SR do ČĽR

 

Hongkong – Osobitná administratívna oblasť ČĽR

Podrobnejšie informácie o opatreniach v súvislosti s COVID-19 na webovej stránke vlády Hongkongu – Osobitnej administratívnej oblasti ČĽR

Macao – Osobitná administratívna oblasť ČĽR

Podrobné informácie o opatreniach v súvislosti s COVID-19 na webovej stránke vlády Macaa – Osobitnej administratívnej oblasti ČĽR

 

Cestovanie v rámci krajiny

Osobám pochádzajúcim z okresu alebo z mesta na úrovni okresu, v ktorom boli identifikované prípady COVID-19 vrátane potvrdených a/alebo bezpríznakových prípadov a osobám, ktoré v priebehu ostatných 14 dní navštívili takýto okres a/alebo mesto na úrovni okresu, nebude umožnený vstup do Pekingu.

Pre osoby nachádzajúce sa v Pekingu platí striktná implementácia preventívno-kontrolných opatrení rezidenčnými komunitami vrátane testovania na výzvu alebo dobrovoľné požiadanie, merania telesnej teploty, používania mobilných zdravotných kódov či nosenia ochranného rúška na verejnosti.

Podrobnejšie informácie o opatreniach v súvislostiach s COVID-19 na webovej stránke hlavného mesta Peking

 

Opatrenia v krajine

Zoznam určených zdravotníckych zariadení ponúkajúcich NAT v ČĽR

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 11.06.2022
 • Pitie vody priamo z vodovodných kohútikov sa v Čínskej ľudovej republike neodporúča, je vhodné jej prevarenie. V Čínskej ľudovej republike vzhľadom na veľkú populáciu treba počítať s preplnením verejných priestorov, dlhšími čakacími dobami, rýchlym vypredaním lístkov pri vstupoch do pamätihodností a menším osobným priestorom v porovnaní s Európou.
 • V Čínskej ľudovej republike sa neodporúča cestovať počas čínskych verejných sviatkov a/alebo počas dopravnej špičky, príp. počas víkendov. Zároveň je vhodné zabezpečiť vopred rezerváciu pred zamýšľanou návštevou vybranej pamätihodnosti.
 • Objednávanie lístkov vopred v čo možno najskoršom termíne je vysoko odporúčané. Čakacie doby v kategórií hodín pri programoch pre deti typu Walt Disney je považované za normálne.
 • V Čínskej ľudovej republike platí, že väčšina obyvateľstva nemusí mať počas svojho života veľa príležitostí stretnúť cudzinca, preto nie je nič prekvapivé, keď sa budú chcieť s cudzincom odfotiť. V prípade nezáujmu stačí povedať „No/Sorry“. 
 • Pri návšteve pamätihodností je odporúčané vždy si so sebou vziať vodu a jedlo. Ceny týchto tovarov môžu byť 2 až 3 krát drahšie vo vnútri pamätihodností ako pred vstupom. 
 • Kúpa suvenírov môže byť lacnejšia prostredníctvom online platforiem. Verejné toalety môžu byť preplnené a nemusia vždy spĺňať európske sanitárne štandardy.
 • Neodporúča sa dôverovať ľudom tvrdiacim, že disponujú lístkami pre vstup do pamätihodností s cieľom ušetriť čakaciu dobu. Zároveň sa neodporúča dôverovať neoficiálnym sprievodcom alebo vodičom taxislužby, ktorí majú svoj stacionár tesne pred vstupom do pamätihodností a ponúkajú odvoz.
 • V prípade, že vodič taxislužby odmietne zapnutie cenového tachometra, je vhodné zmeniť taxík. Cestovať do oblastí, ktoré nie sú sprístupnené verejnosti, sa vysoko neodporúča, tieto oblasti môžu byť nebezpečné. 
 • V Čínskej ľudovej republike platí, že obzvlášť staršia generácia nemusí rozumieť anglickému jazyku. V prípade žiadosti o radu sa odporúča osloviť vekovo mladších ľudí, pričom prekladateľská mobilná aplikácia môže rovnako výrazne pomôcť pri snahe dorozumieť sa.
 • V Čínskej ľudovej republike nie je potrebné nechávať spolu so zaplatením účtu prepitné. Pri nákupoch suvenírov a podobných vecí sa vždy odporúča zjednávať cenu.
 • Možnosť použitia platobnej karty nie je garantovaná. Je preto vhodné zásobiť sa dostatočnou hotovosťou alebo realizovať platbu mobilnou aplikáciou.
 • Facebook, Twitter, Google, YouTube a pod. nie sú dostupné v rámci pokrytia čínskych sietí. V prípade potreby ich využívania sa odporúča vopred zabezpečenie súkromnej služby VPN.
 • Obyvatelia Čínskej ľudovej republiky vyznávajú koncept harmónie, hlasité prejavy na verejnosti preto nie sú vhodné. Zároveň sa odporúča vyhýbať sa akýmkoľvek konfliktom.
 • Skromnosť je v Čínskej ľudovej republike považovaná za výraznú cnosť. V prípade vyjadrenia komplimentu na adresu Číňana je preto vhodné očakávať miernejšiu, no zároveň hlboko myslenú spätnú reakciu než temperamentné, príp. afektované vyjadrenie vďaky. 
 • Červená je v Čínskej ľudovej republike považovaná za šťastnú farbu a za šťastné sú rovnako považované čísla 2, 6 a 8, zatiaľ čo kým číslo 4 je považované za veľmi nešťastné. Pri obdarovávaní zároveň nie sú vhodné darčeky v podobe hodín alebo náramkových hodiniek, ktoré môžu indikovať negatívnu spojitosť.
 • Neodporúča sa darovanie kvetov s bielymi alebo čiernymi farebnými dekoráciami, a rovnako tak nie chryzantémy, ktoré sú vnímané ako negatívna asociácia. Nosenie zeleného klobúka na verejnosti znamená vyjadrenie nevery manželského partnera, preto sa tiež neodporúča. 
 • V súvislosti s pandémiou COVID-19 prijala Čínska ľudová republika striktné preventívno-kontrolné opatrenia. Ich priebežné monitorovanie na dennej báze sa odporúča vo vlastnom záujme vzhľadom na dynamický vývoj a časté zmeny.
   
Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 11.06.2022

Podrobné aktuálne informácie o colných a devízových predpisoch platných pre vstup do Čínskej ľudovej republiky stanovuje Generálna administratíva colnej správy Čínskej ľudovej republiky 
Podrobne sú uvedené v dokumente Customs Clearance Guide for International Passengers 

Nižšie uvedené informácie majú len informatívny charakter

Neexistujú žiadne kvantitatívne obmedzenia na dovoz cudzej meny, cestovných šekov, akreditív. Povinná výmena valút nie je uplatňovaná. Dovoz aj vývoz valút nie je nutné deklarovať, pokiaľ hotovosť nie je väčšia ako 5 000 USD (20 000 RMB). Dovoz a vývoz hotovosti väčší ako 5 000 USD (20 000 RMB) je potrebné deklarovať a deklaráciu uchovať. V prípade vývozu je potrebné predložiť deklaráciu o dovoze hotovosti na území Čínskej ľudovej republiky, alebo sa preukázať povolením orgánov Čínskej ľudovej republiky na vývoz hotovosti.

Aktuálne predpisy pre dovoz a vývoz tovaru určeného pre účely vlastnej spotreby a batožinu sú uvedené na stránkach:

http://english.customs.gov.cn/Statics/3a12c746-51e1-4d94-8fc1-44a573fad090.html http://english.customs.gov.cn/Statics/c0229987-6015-4794-897c-5f7ef38320c3.html

Dovážať do krajiny je zakázané :

 • všetky druhy zbraní, muníciu a výbušniny,
 • falošné peniaze a ceniny,
 • všetky druhy silných jedov,
 • materiály všetkého druhu (napr. filmy, fotky, CD, kazety, VHS, DVD, pamäťové médiá, tlačoviny, ktoré by mohli poškodiť čínsku politiku, ekonomiku, kultúru alebo etiku)
 • živé zvieratá (okrem psov a mačiek) a živé rastliny,
 • drogy a nebezpečné návykové a psychotropné látky,
 • potraviny, lieky a ďalšie produkty pochádzajúce z oblastí zasiahnutých epidémiou a ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie ľudí či zvierat,
 • nebezpečné baktérie, rastliny, zvieratá a iné výrobky.

Vyvážať z krajiny je zakázané :

 • všetky predmety podliehajúce zákazu dovozu do Čínskej ľudovej republiky (vyššie uvedený odsek),
 • materiály všetkého druhu, ktoré podliehajú utajeniu,
 • vzácne kultúrne historické predmety a tlačoviny, ktoré nie sú voľne predajné,
 • vzácne živočíchy a rastliny vrátane semien a vzoriek.

Podmienky pre dovoz psov a mačiek :

Každý cestujúci môže priviezť iba jedného psa (mačku). Musí doložiť platné potvrdenie o očkovaní proti besnote a medzinárodný zdravotný preukaz zvieraťa vydaný v krajine pôvodu. Na dovezené zviera je uplatňovaná 30 denná karanténa na určenom mieste. Viac informácií Generálnej administratívy colnej správy Čínskej ľudovej republiky:

 • List of Animals, Plants and Their Products and Other Quarantine Objects Prohibited to carry or post by the People's Republic of China 

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3983035/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3983035/2021110411522655962.doc

Obmedzenia pre kabínovú batožinu
Cestujúci na linkách odlietajúcich z letísk v Čínskej ľudovej republike nesmú dopravovať v kabínovej batožine žiadne tekutiny, pasty, krémy, gély, v prípade kozmetiky platí pravidlo max. 150 ml objemu a všetky balenia bývajú podrobené čuchovej a vizuálnej prehliadke. Toto opatrenie sa týka aj tekutých liekov. Všetky tekutiny, ktorých obsah uvedený limit presahuje, musia byť prepravované v batožinovom priestore lietadla. Platí tiež zákaz prepravy zapaľovačov a zápaliek vrátane batožiny v nákladovom priestore. Cestujúci nesmie prevážať na palube lietadla žiadne alkoholické nápoje (vo fľašiach ani v kovových obaloch). Alkoholické nápoje môžu byť prevážané iba v batožinovom priestore lietadla. Toto opatrenie sa nevzťahuje na alkoholické nápoje zakúpené v bezcolných obchodoch letiska, ktoré budú obchodom špeciálne zabalené. V prípade porušenia vyššie uvedených pravidiel sú nápoje bez náhrady zabavené.
 

Info pre motoristov
Publikované 11.06.2022

Počas pobytu v Čínskej ľudovej republike sa stretnete s podmienkami na cestách, ktoré sa výrazne líšia od podmienok v Európe. Pravidlá, predpisy a podmienky sa v Čínskej ľudovej republike značne líšia, ale všeobecným pravidlom je, že bezpečnosť premávky je nízka a jazda v Čínskej ľudovej republike môže byť nebezpečná.

Doprava je chaotická a do značnej miery neregulovaná a prednosť v jazde a iné zdvorilosti sa zvyčajne ignorujú. Počet dopravných nehôd v Čínskej ľudovej republike vrátane smrteľných nehôd patrí medzi najvyššie na svete. Autá, bicykle, motorky, nákladné autá a autobusy často považujú dopravné značky a signály za odporúčané a za nepovinné. Chodci nikdy nemajú prednosť a pri cestovaní v premávke alebo dokonca pri chôdzi v jej blízkosti by ste mali byť vždy opatrní. Detské sedačky nie sú v Čínskej ľudovej republike bežne dostupné a väčšina taxíkov a iných áut nemá bezpečnostné pásy na zadných sedadlách. Nehody motocyklov a bicyklov sú časté a často vážne. Ak sa rozhodnete jazdiť na bicykli alebo motorke, noste prilbu.

V Čínskej ľudovej republike nesmiete šoférovať s vodičským preukazom zo SR a ani s medzinárodným preukazom. Ak máte povolenie na pobyt, môžete požiadať o vodičský preukaz Čínskej ľudovej republiky, hoci predpisy na získanie preukazu sa v jednotlivých provinciách líšia. Problémy so zodpovednosťou a ťažkosti s absolvovaním vodičskej skúšky môžu spôsobiť, že bude vhodnejšie zamestnať miestneho vodiča.

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, zachovajte pokoj; cestné hádky sa niekedy rýchlo menia na násilné. Najbezpečnejšie je zavolať políciu a počkať na ňu. Aj malé dopravné nehody sa môžu  zdramatizovať. Ak nedôjde k zraneniu a škody sú minimálne, strany sa často dohodnú priamo na mieste. Ak nedôjde k dohode a bude privolaná polícia, polícia môže sprostredkovať alebo vykonať vyšetrovanie na mieste, v rámci ktorého budú dotknuté osoby musieť prísť na policajnú stanicu podpísať vyhlásenia. Nevyriešené spory riešia súdy. V prípadoch, keď dôjde k zraneniu, bude vodič, ktorý bol označený za vinníka, často zodpovedný za náklady na zdravotnú starostlivosť zranenej osoby bez ohľadu na skutočnú zodpovednosť za nehodu. Mnoho cudzincov bolo zapletených do incidentov, pri ktorých sa zdá, že obete úmyselne spôsobili nehody a tvrdili, že boli zranení, aby dostali platbu za údajné škody a lekársku starostlivosť. Keď sa cudzinci stanú účastníkmi nehody, polícia im niekedy zadrží pasy, kým ostatné strany nebudú spokojné s odškodnením, ktoré dostanú.

Základné dopravné predpisy:
Rýchlostné limity sú nasledovné, pokiaľ nie je na značkách uvedené inak:

 • 30 km/h na mestských cestách, kde je len jeden jazdný pruh na každý smer, 40 km/h na China National Highways; (v praxi sa prísne neuplatňuje)
 • do 70 km/h na mestských cestách, kde je hlavná cesta s centrálnym vyhradením alebo dvoma žltými čiarami alebo 80 km/h na China National Highways;
 • 100 km/h na mestských rýchlostných cestách; Niektoré z nich sú označené ako 80 km/h.
 • 120 km/h na rýchlostných cestách (či už ide o štátne alebo provinčné alebo štátne diaľnice postavené podľa noriem rýchlostných ciest). Niektoré z nich sú označené ako 100 km/h alebo 110 km/h.

Tolerancia je vo všeobecnosti okolo 10 km/h. Niektoré rýchlostné cesty môžu mať toleranciu nastavenú až na 20 km/h; avšak čokoľvek o 15 km/h až 20 km/h nad stanovený rýchlostný limit je relatívne vysoké riziko.

Miesta na meranie rýchlosti sú označené znakmi „雷达测速区“ (zóna kontroly rýchlosti radaru) alebo „超速摄像“ (kamera na detekciu rýchlosti).
 
Sankcie za prekročenie povolenej rýchlosti sú nasledovné:

 • až 200 juanov za rýchlosti nad 10 km/h, ale pod 50% rýchlostného limitu. Príklad: pri jazde rýchlosťou 100 km/h v zóne 80 km/h.
 • až 2 000 juanov a možnú stratu licencie pri prekročení rýchlosti nad 50 % rýchlostného limitu. Príklad: ak jazdíte rýchlosťou 190 km/h po rýchlostnej ceste 120 km/h.
 • Prekročenie rýchlosti je bežné v mestách a na vidieku, čo prispieva k už tak nebezpečnému prostrediu pri jazde. Určité presadzovanie možno nájsť na systémoch rýchlostných ciest. 

Ceny
95 oktánový benzín stojí 1,260 Euro/l
 

Bezpečnostná situácia
Publikované 11.06.2022

Drobná trestná činnosť (vreckové krádeže, podvody s nadhodnocovaním a podobne) sa vyskytuje v celej krajine. Opatrnosť sa odporúča najmä pri „sprievodcoch“, „umelcoch“, „študentoch“, ktorí ponúkajú svoje služby na ulici.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 11.06.2022

Cudzincom nie je dovolené navštevovať zakázané oblasti, miesta a objekty. Zoznam zakázaných oblastí nie je verejne prístupný. Predchádzať eventuálnym problémom je možné tým, že turista dodrží trasu, ktorú uviedol pri podaní žiadosti o víza na veľvyslanectve Čínskej ľudovej republiky alebo požiada príslušné oddelenie polície o návštevu zakázanej oblasti. Pre cesty cudzích štátnych príslušníkov do Tibetu je potrebné získať osobitné povolenie. 
Pre zabezpečenie dopravy a ubytovania v rámci Čínskej ľudovej republiky je nevyhnutné mať pri sebe originál cestovného dokladu spolu s platnými vízami. Študentom, turistom, prípadne iným individuálnym, či skupinovým návštevníkom, ktorí plánujú v rámci Čínskej ľudovej republiky navštíviť viacero miest, nestačí pre získanie cestovného lístka či rezervácie hotela kópia cestovného pasu. Cestovný doklad je preto nevyhnutné mať stále pri sebe.
Cestovanie po Čínskej ľudovej republike môže byť skomplikované prebiehajúcimi štátnymi sviatkami, počas ktorých dochádza k zvýšenému pohybu obyvateľstva po krajine. V tomto období je problematické zakúpiť cestovný lístok a turistické atrakcie sú z pravidla preplnené. Je potrebné si tiež dávať pozor na osobné veci, keďže počas sviatkov je zvýšená miera krádeží.

Vodičské preukazy SR ani medzinárodný vodičský preukaz nie sú uznávané. V Čínskej ľudovej republike je pravostranné riadenie a jazdí sa po pravej strane. Cudzinec, ktorý nemá čínsky vodičský preukaz nemôže riadiť osobné motorové vozidlo. Čínsky vodičský preukaz môže byť vydaný na dva roky na dopravnej polícii na základe slovenského vodičského preukazu. Právo jazdy nastáva až po absolvovaní povinnej lekárskej prehliadky. 

Letecké spojenie: 
V súčasnosti je cestovanie obmedzené karanténnymi opatreniami a do krajiny je len obmedzený počet letov z EÚ. Hlavnými medzinárodnými vstupnými bránami do pevninskej Číny sú Peking, Šanghaj a Guangzhou. Takmer každé väčšie mesto má medzinárodné letisko, ale možnosti sú zvyčajne obmedzené na lety z Hongkongu, susedných krajín ako Južná Kórea a Japonsko a niekedy aj juhovýchodnej Ázie.

Tranzit Hong Kong a Macao
V prípade ak prilietate do Hong Kongu alebo Macaa, existujú trajekty, ktoré Vás môžu prepraviť priamo do inej destinácie, ako je Shekou alebo Bao'an Airport v Shenzhene, Macau Airport, Zhuhai a inde bez toho, aby ste skutočne „vstúpili“ do Hong Kongu alebo Macaa. Kyvadlový autobus odvezie tranzitných pasažierov k trajektovému terminálu, takže ich oficiálnym vstupným bodom pre pasové a colné odbavenie, bude miesto určenia trajektu a nie letisko. Upozorňujeme, že trajekty majú rôzne časy prevádzky, takže pri pristávaní neskoro v noci môže byť potrebné vstúpiť na ktorékoľvek územie, aby ste stihli iný autobus alebo trajekt do konečného cieľa. Napríklad pri prechode z medzinárodného letiska v Hongkongu do Macaa cez terminál trajektov v Macau by bolo potrebné absolvovať pasové a colné odbavenie. Najnovšie informácie o trajektoch do Hong Kongu možno nájsť na webovej stránke medzinárodného letiska Hong Kong.

Zatiaľ čo mnohé veľké letecké spoločnosti teraz lietajú do Pekingu, Šanghaja, Guangzhou a Hong Kongu, lacných leteniek je často málo. Pre dobré ponuky je potrebná skorá rezervácia. Letenky sú obzvlášť drahé alebo ťažko dostupné na začiatku alebo na konci leta, keď sa čínski študenti v zahraničí vracajú domov alebo letia späť na svoje univerzity po celom svete. Rovnako ako pri iných cestách v Číne, lístky sú okolo čínskeho Nového roka vzácne a drahé.

Väčšina veľkých európskych leteckých spoločností (Austrian Airlines, Lufthansa, LOT,  Air France, Turkish Airlines, British Airways, Finnair apod.) má priame lety zo svojich uzlov do Hongkongu, Pekingu a Šanghaja; viaceré lietajú aj do Guangzhou alebo Xi´anu, prípadne do ďalších miest (napr. KLM lieta priamo z Amsterdamu do Chengdu, Hangzhou a Xiamenu; Lufthansa lieta do Nanjingu).

Pozemné spojenie: 
Do Čínskej ľudovej republiky sa dá dostať vlakom z niektorých susedných krajín alebo až z Európy.

Rusko a Európa - dve trate Trans-sibírskej magistrály (Transmongolská a Transmandžuská) premávajú medzi Moskvou a Pekingom so zastávkou v rôznych ruských mestách a pre transmongolskú cez Ulanbátar v Mongolsku.
Vlakom: Najrýchlejšie železničné spojenie z Bratislavy do Pekingu je cez Moskvu čínskym vlakom MOSKVA – ULÁNBÁTAR – PEKING (cesta trvá 7 dní).

Doprava v hlavnom meste: 
V hlavnom meste je hustá doprava, časté sú dopravné zápchy v špičkách. Značná je nedisciplinovanosť vodičov, ale aj bicyklistov a chodcov. Absencia ohľaduplnosti voči ostatným účastníkom dopravy. Vysoké riziko kolízie. Dopravné nehody sú pomerne časté, málokedy však vážne (celkovo je rýchlosť jazdy automobilov nižšia než napr. v SR). 
Mestská hromadná doprava: autobusy premávajú v krátkych časových intervaloch. Cena cestovného lístku: 1 CNY.

Taxislužba 
Taxislužba: základný poplatok za taxík: 10 CNY za prvé 2 km jazdy, za každý ďalší 0,5 km jazdy sa platí od 1 CNY. Vodiči taxíkov spravidla neovládajú cudzie jazyky a často nepoznajú ani latinku.
 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 11.06.2022
 • Cudzinci, ktorí do Čínskej ľudovej republiky prichádzajú z oblastí, v ktorých sa vyskytuje žltá zimnica, sú povinní predložiť potvrdenie o očkovaní proti tejto chorobe.
 • Cudzincom, ktorí sú nositeľmi vírusu HIV, trpia pohlavnou chorobou, leprou, duševnou poruchou alebo otvorenou pľúcnou tuberkulózou nie je umožnený vstup na územie ČĽR.
 • Od turistu sa nevyžaduje predloženie očkovacieho preukazu, ale v prípade, že daná osoba prichádza z územia, ktoré je na zozname krajín ohrozených chorobami, ktoré vydáva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), potom je u tejto osoby povinnosť predložiť očkovací preukaz.

 
V Čínskej ľudovej republike sa na mnohých miestach vyskytuje hepatitída typu A i B, tuberkulóza a  rýchle zvyšuje počet nakazených osôb vírusom HIV. Pred vstupom na územie Čínskej ľudovej republiky sa odporúča, aby cestujúci bol zaočkovaný hlavne proti hepatitíde typu A. Sporadicky sa objavujú aj informácie o výskyte cholery. Na území Čínskej ľudovej republiky južne od 25. rovnobežky hrozí nebezpečenstvo nákazy na maláriu a tropickú horúčku. V roku 2003 sa rozšírila na celom území Čínskej ľudovej republiky choroba SARS (ťažké akútne respiračné ochorenie), na ktorú zomrelo niekoľko sto osôb a v súčasnosti nie je zistený pôvod, šírenie nákazy a nebola zatiaľ objavená efektívna vakcína proti nákaze. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala v máji 2003 dočasné odporúčanie necestovať na územie niektorých samosprávnych územných celkov Čínska ľudová republika - Peking, Tianjin, provincie Hebei, Hubei, Shaanxi, Jilin, Jiangsu a samostatná autonómna oblasť Vnútorné Mongolsko.

V Čínskej ľudovej republike nie sú uznávané zahraničné zdravotné poistky, nie sú uznávané ani poistky uzavreté medzinárodnými poisťovacími spoločnosťami. Odporúčame preto pred uzavretím zdravotnej poistky na cestu do Čínskej ľudovej republiky sa riadne oboznámiť s podmienkami poistenia a predovšetkým s možnosťami uplatnenia v Čínskej ľudovej republike. Platí zásada, že cudzinec musí platiť za poskytnuté zdravotnícke služby v hotovosti. Na základe predložených dokladov je možné preplatenie nákladov uhradených v hotovosti za použité zdravotnícke služby uplatniť v zdravotnej poisťovni na území Slovenska. Zdravotné poistenie v Čínskej ľudovej republike nie je povinné, avšak pri vnútroštátnych letoch je zdravotná poistka automaticky zahrnutá ako príplatok k cestovnému lístku. Zdravotnícka starostlivosť v čínskych zdravotníckych zariadeniach vo všeobecnosti nie je na vysokej úrovni, preto v prípade potreby sa odporúča návšteva medzinárodných zdravotníckych zariadení.
 

Klimatické podmienky

Publikované 11.06.2022

Vzhľadom na rozlohu krajiny, klimatické podmienky sú rôzne podľa konkrétneho miesta. Väčšina územia krajiny sa nachádza v subtropickom pásme so subtropickým podnebím kontinentálneho charakteru, severovýchod (vrátane hlavného mesta) má mierne podnebie a juh a hlavne juhovýchod krajiny podnebie rovníkových monzúnov. Západná a stredná časť Čínskej ľudovej republiky má extrémne kontinentálne podnebie s nedostatkom zrážok a so suchými a prašnými vetrami. 
Peking: Výrazne odlišné štyri ročné obdobia. V porovnaní s klimatickými podmienkami v SR omnoho suchšia zima s minimom snehových zrážok. Najnižšie teploty sa vyskytujú od polovice decembra do konca januára, zimné teploty cez deň zvyčajne medzi 0 až –5°C, zriedkavo –10°C (vykurovacie obdobie zvyčajne trvá od začiatku novembra do polovice marca). Letné obdobie je výrazne vlhšie (85-95% vlhkosť), stabilne teplé. Najvyššie denné teploty môžu dosahovať až okolo 40°C, prevažne sa však pohybujú okolo 35°C, teploty ani v noci neklesajú pod 25-27°C. Jar (marec - máj) a jeseň (september - október) sú považované za najkrajšie a najpríjemnejšie časti roka v Pekingu. Pre hlavné mesto sú charakteristické pomerne prudké zmeny atmosférického tlaku, časté hmly, resp. opar trvajúci nepretržite aj niekoľko týždňov. Niekedy býva značné znečistenie ovzdušia
 

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Publikované 11.06.2022

Polícia, mimoriadne udalosti – 110 
Požiarnici – 119
Dopravné nehody – 122
Informácie o tel. číslach – 114
Prvá zdravotnícka pomoc – 120

Upozorňujeme, že na na všetkých telefónnych číslach je nutné počítať s komunikáciou v čínštine
 

Rady a odporúčania
Publikované 11.06.2022

Internet: Desiatky veľkých poskytovateľov internetového pripojenia. Súkromné pripojenie je možné, otvorenie internetového konta (registrácia) u poskytovateľa, u mnohých spoločností aj na poštových úradoch. Tarify pripojenia sú rôzne, orientačne okolo 2 RMB/hodinu (miestne telefonické hovory zatiaľ spoplatňované mesačným paušálom, takže náklady na telefonické spojenie prakticky žiadne).  Treba si však uvedomiť existujúcu cenzúru. V krajine nefungujú služby od spoločnosti Google alebo Facebook a Instagram. Aj orientácia podľa mapy nemusí byť presná.

Ceny potravín a služieb: V posledných 1-2 rokoch je hladina cien stabilná, čo platí aj, alebo najmä o cenách potravín. Vo všeobecnosti sú ceny zhruba porovnateľné s cenami v SR, v jednotlivých druhoch tovarov alebo služieb sa však môžu výrazne líšiť. 

Mobilná sieť: Sieť pokrýva väčšinu územia v krajine. Poskytovatelia mobilnej telefonickej siete v SR majú dohody o roamingu s čínskymi partnermi. V Čínskej ľudovej republike je možný nákup mobilného telefonického prístroja všetkých známych značiek a jeho aktivácia. Prevádzka mobilného telefónu nie je výraznejšie drahšia v porovnaní s pevnou linkou. Roaming je drahý, vo všeobecnosti sa odporúča zaobstarať si kartu od miestneho poskytovateľa.

Elektrické napätie:  Štandardné napätie 220 V. V Čínskej ľudovej republike sa vyskytujú aj rozvody s napätím 110V, zvyčajne však nie v takých miestach, aby to mohlo cudzincovi spôsobovať ťažkosti. Typ zásuvky je odlišný, hotely sú však zvyčajne vybavené (pokiaľ nemajú zásuvku na viaceré typy zástrčiek) na poskytnutie adaptéru/redukcie. Odporúča sa doniesť si z domu niekoľko zástrčiek adaptérov/redukcií na výmenu, pretože všetky v mieste predávané elektrospotrebiče sú vybavené čínskou zástrčkou. V predaji sú však jednoduché adaptéry/redukcie a tiež predlžovacie šnúry – adaptéry/redukcie na rôzne typy zástrčiek.   

V krajine je ako preferovaný spôsob platenia za tovar a služby WePay alebo AliPay. Dá sa platiť aj v hotovosti. Slovenskými kartami VISA a Maestro môže byť problém zaplatiť v niektorých obchodoch alebo reštauráciách.
 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková v Pekingu 22. mája 2023 rokovala s námestníkom ministra zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Deng Liom o vzájomných vzťahoch s dôrazom na ekonomickú spoluprácu a o viacerých globálnych otázkach a témach, vrátane ruskej vojny proti Ukrajine či spolupráce s Taiwanom.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok dnes (7. októbra 2021) prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Sun Lijie. Témou rozhovoru bol rozvoj dvojstranných vzťahov, ekonomická spolupráca, ako aj aktuálne otázky medzinárodného diania.

Cieľom samitu organizovaného čínskym Ministerstvom priemyslu a informačných technológií bola výmena skúseností z efektívnosti stratégií a politík na podporu malých a stredných podnikov

Štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa dnes (11. mája 2021) prihovorila k účastníkom Konferencie o hospodárskej spolupráci medzi čínskou provinciou Shaanxi a Slovenskou republikou.

„Slovensko má záujem o pragmatickú a na výsledky zameranú hospodársku spoluprácu s Čínou. Máme potenciál osloviť čínsky trh kvalitou. To platí pre oblasť strojárstva rovnako ako pre poľnohospodárske produkty. Sľubne sa rozvíjajúcim projektom je rozvoj intermodálneho terminálu v Košiciach,“ informovala štátna tajomníčka.


Čína

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov China
Oficiálny názov Čínska ľudová republika
Oficiálny anglický názov People's Republic of China
Zaužívaný názov Čína
Miestny názov krajiny Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Peking
Anglický názov hlavného mesta Beijing
Miestny názov hlavného mesta 北京 (pinyin: běi jīng)
Názov meny Renminbi (RMB) alebo tiež Yuan (CNY)
Medzinárodná skratka meny RMB alebo tiež Yuan CNY
Telefónna predvoľba +86
Úradné jazyky Jediným oficiálnym jazykom je čínština (situácia je odlišná v OAO Hongkong a Macao). Existuje 7 hlavných dialektov čínskeho jazyka a niekoľko desiatok, resp. stoviek subdialektov. Zjednocujúcim prvkom je znakové písmo. Za „štandardnú“ je považovaná tzv. mandarínska čínština (nazývaná tiež putong-chua), ktorou údajne hovorí okolo 70% čínskej populácie. Od r. 1979 bol zavedený prepis znakového písma do latinky tzv. pchin-jin (skrátene nazývaný pinyin), ktorý je široko používaný najmä na prepis geografických názvov (vrátane názvov ulíc a lokalít) a mien.
Časové pásmo +0700
Internetová doména .cn
Medzinárodná poznávacia značka CN
Zem. dĺžka hl. mesta 116.41214
Zem. šírka hl. mesta 40.19063
Vznik štátu 1. október 1949
Štátne zriadenie unitárna socialistická republika

Hlava štátu XI Jinping
Predseda vlády LI Keqiang
Minister zahraničných vecí QIN Gang
Webová stránka ministerstva

https://www.mfa.gov.cn/

Uznanie Slovenskej republiky 1. január 1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1. január 1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1. január 1993 (od 6.10.1949 v rámci Československa)

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu

Ritan Lu, Jianguomen Wai, 100 600 Peking
Telefón
+86 1065321530
+86 1065321531
Fax
+86 1065324814
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+8613911792084

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu

Generálny konzulát SR v Šanghaji

1375 Huaihai Central Road, 200031 Šanghaj
Telefón
+86 2164314205
Fax
+86 2164713604
Núdzová linka
+8613641903630

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Generálny konzulát SR v Šanghaji

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 14.06.2022
Dátum Popis
2019 Podpredseda vlády R. Raši (účasť 5. stretnutí Čínska ľudová republika+16 krajín strednej a východnej Európy pre investičnú spoluprácu v Ningbo, jún 2019);
2019 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčák (2. fórum Pásu a cesty v Pekingu, apríl 2019) – rokovanie so štátnym radcom a ministrom zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Yi;
2019 Minister hospodárstva P. Žiga (2. fórum Pásu a cesty v Pekingu, apríl 2019);
2019 Štátny radca a minister zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Yi v Slovenskej republike – rokovania s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M. Lajčákom a prijatie u prezidentky Slovenskej republiky Z. Čaputovej (júl 2019);
2019 Podpredseda vlády R. Raši (rokovania s ministrom pre vedu a technológie Peking, november 2019, návšteva provincie Hebei a účasť na China Import Expo, Shanghai november 2019);
2019 Minister dopravy A. Ersék, (China Import Expo, Shanghai november 2019, rokovania s ministrom dopravy Čínskej ľudovej republiky, podpis memoranda);
2019 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky M. Lubyová (Peking, november 2019; podpis medzivládnej dohody o vzájomnom uznávaní VŠ diplomov);
2018 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčák (Peking, júl 2018) – vo funkcii prezidenta 72. Valného zhromaždenia OSN;
2018 Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a primátor mesta Martin A. Hrnčiar (Ningbo, jún 2018) – účasť na stretnutí primátorov formátu Čínska ľudová republika+16 krajín SVE;
2017 Podpredseda vlády P. Pellegrini v sprievode ministra financií Slovenskej republiky P. Kažimíra a ministra hospodárstva Slovenskej republiky P. Žigu – rokovanie so štátnym radcom Yang Jiechi (Peking, december 2017);
2017 Ministerka pôdohospodárstva G. Matečná (Peking a Zhongjie, november 2017) – rokovania s ministrom Zhi Shupingom Generálnej administratívy pre kontrolu kvality, inšpekcie a karantény a štátnym tajomníkom ministerstva poľnohospodárstva Zhang Taolinom;
2017 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčák (Peking, júl 2017) – vo funkcii budúceho prezidenta 72. Valného zhromaždenia OSN ;
2017 Minister hospodárstva Slovenskej republiky P. Žiga na summite iniciatívy Pás a cesta (Peking, máj 2017);
2016 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M. Lajčák (Peking, Šanghaj, jún 2015);
2016 Podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky P. Kažimír (Peking, Šanghaj a G20 v Chengdu, júl 2016);
2015 Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky M. Lajčák (Peking, Šanghaj, február 2015);
2015 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini (Peking, Xi´an, máj 2015);
2015 Minister financií a hospodárstva Slovenskej republiky Peter Kažimír (máj 2015);
2015 Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície Ľubomír Vážny (Suzhou, Peking, november 2015);
2015 Minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek (Peking, november 2015);
2014 Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Š. Harabin (Peking, január 2014);
2014 Predsedovia vlád Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky sa stretli na okraj summitu spolupráce Čínskej ľudovej republiky a 16 krajín strednej a východnej Európy (Belehrad, december 2014);
2013 Podpredseda vlády Čínskej ľudovej republiky Hui Liangyu (Bratislava, február 2013);
2013 Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície Ľ. Vážny (Peking, Shenzen, Hongkong, júl 2013);
2013 Predseda Národného ľudového zhromaždenia Čínskej ľudovej republiky (parlament) Zhang Dejiang (Bratislava, september 2013);
2013 predsedovia vlád Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky sa stretli na okraj summitu spolupráce Čínskej ľudovej republiky a 16 krajín strednej a východnej Európy (Bukurešť, november 2013);
2012 predsedovia vlád sa stretli na okraj Varšavského summitu, predloženie návrhu spolupráce Čínskej ľudovej republiky a 16 krajín strednej a východnej Európy (Varšava 4/2012);
2012 minister práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky J. Richter (Peking, Xi´an, november 2012);
2012 genpor. P. Vojtek, náčelník Gen. štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v Čínskej ľudovej republike (november 2012);
2011 námestník ministra obchodu Čínskej ľudovej republiky (Bratislava, 7/2011),
2011 podpredseda Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky (Bratislava, 9/2011)
2010 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v sprievode ministra hospodárstva (EXPO Šanghaj, Hongkong a Macao, 9/2010),
2010 podpredseda vlády Slovenskej republiky v Čínskej ľudovej republike (Peking, Hainan, 2/2010),
2010 predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Čínskej ľudovej republike (Peking, Hangzhou, Hainan, 4/2010).
2009 prezident Čínskej ľudovej republiky Hu Jintao v Slovenskej republike v sprievode podpredsedu vlády, ministra zahraničných vecí, ministra obchodu a ministra Štátnej komisie pre rozvoj a reformy (Bratislava, 6/2009),
2009 minister národnej obrany Čínskej ľudovej republiky (Bratislava, 9/2009)
2009 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (Peking, Šanghaj, 9/2009),
2009 minister kultúry Slovenskej republiky (Peking, Shenzen, Šanghaj, 5/2009),
2009 predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (Peking, 4/2009),
2008 prezident Slovenskej republiky I. Gašparovič v sprievode podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky (8/2008 počas LOH 2008 v Pekingu),
2008 predseda Národnej rady Slovenskej republiky P. Paška v Čínskej ľudovej republike v sprievode podpredsedníčky a podpredsedu parlamentu, ministra hospodárstva a ministra zdravotníctva (Šanghaj, Peking, 11/2008),
2008 minister zahraničných vecí Slovenskej republiky (Asia-Europe Meeting7 v Pekingu, 10/2008).
2007 predseda vlády Slovenskej republiky R. Fico v sprievode ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky (Peking, Chongqing, 2/2007),
2007 podpredsedníčka Národného ľudového zhromaždenia Čínskej ľudovej republiky Boing Uyunqimg v Slovenskej republike (Bratislava, 5/2007),
2007 minister obrany Slovenskej republiky (Peking, 7/2007),
2007 predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (9/2007),
2007 predseda Národného kontrolného úradu (Peking, 5/2007).
2006 minister zahraničných vecí Slovenskej republiky (Peking, 12/2006),
2006 náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (Peking, 11/2006),
2006 generálny prokurátor Slovenskej republiky (Peking, 11/2006).
2005 predseda vlády Čínskej ľudovej republiky Wen Jiabao v Slovenskej republike v sprievode ministra financií, ministra kultúry a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky (Bratislava, 12/2005),
2005 podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky (zasadnutie min. financií ASEM, 7/2005),
2005 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (Peking, 9/2005),
2005 generálny prokurátor Slovenskej republiky (Peking, 9/2005)

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Potravinárska výstava SIAL Shanghai sa konala v dňoch 18. – 20. mája 2023 v Shanghai New International Expo Center.

3. ročník China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair (3. ročník Expo Čína a krajín strednej a východnej Európy spolu s medzinárodným veľtrhom spotrebného tovaru) sa konal 16. – 20. mája 2023 v meste Ningbo, provincia Zhejiang.

Veľvyslanectvo SR v Číne v spolupráci s expertmi EU SME Centra pripravil webinár adresne pre slovenské mliekarenské firmy.

V dňoch 18. – 27. apríla 2023 sa v Národnom výstavnom a kongresovom centre v Šanghaji konal 20. ročník Medzinárodnej výstavy automobilového priemyslu s názvom Auto Shanghai.

Vo štvrtok 23. marca 2023 sa v Šanghaji pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku SR a pripomenutia si 130. výročia narodenia osobnosti L. Hudeca uskutočnilo prezentačné podujatie s názvom Slovak Business Day.

Ekonomické informácie o teritóriu
Čína - Provincia Zhejiang - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 613.2 kB, 19.4.2023, 239 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Jiangxi - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 572.2 kB, 19.4.2023, 135 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Jiangsu - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 580.6 kB, 19.4.2023, 146 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Anhui - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 673.7 kB, 19.4.2023, 71 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Fujian - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 574.7 kB, 19.4.2023, 157 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Šanghaj - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 583.4 kB, 19.4.2023, 98 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.6 MB, 21.6.2022, 132 stiahnutí
Stiahnuť
Taiwan - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 1.9 MB, 21.6.2022, 353 stiahnutí
Stiahnuť
Macao - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.8 MB, 21.6.2022, 234 stiahnutí
Stiahnuť
Hong Kong - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.6 MB, 21.6.2022, 103 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Čína - Provincia Zhejiang - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 613.2 kB, 19.4.2023, 239 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Jiangxi - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 572.2 kB, 19.4.2023, 135 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Jiangsu - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 580.6 kB, 19.4.2023, 146 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Anhui - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 673.7 kB, 19.4.2023, 71 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Fujian - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 574.7 kB, 19.4.2023, 157 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Šanghaj - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 583.4 kB, 19.4.2023, 98 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.6 MB, 21.6.2022, 132 stiahnutí
Stiahnuť
Taiwan - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 1.9 MB, 21.6.2022, 353 stiahnutí
Stiahnuť
Macao - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.8 MB, 21.6.2022, 234 stiahnutí
Stiahnuť
Hong Kong - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.6 MB, 21.6.2022, 103 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Potravinárska výstava SIAL Shanghai sa konala v dňoch 18. – 20. mája 2023 v Shanghai New International Expo Center.

3. ročník China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair (3. ročník Expo Čína a krajín strednej a východnej Európy spolu s medzinárodným veľtrhom spotrebného tovaru) sa konal 16. – 20. mája 2023 v meste Ningbo, provincia Zhejiang.

V dňoch 18. – 27. apríla 2023 sa v Národnom výstavnom a kongresovom centre v Šanghaji konal 20. ročník Medzinárodnej výstavy automobilového priemyslu s názvom Auto Shanghai.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu informuje o konaní 5. ročníka medzinárodného veľtrhu dodávateľského reťazca a logistických technológií a zariadení v západnej Číne - 5th West China International Supply Chain Logistics Expo.

Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair (Ningbo Expo), ktoré sa uskutoční 16. – 20. mája 2023 v meste Ningbo, v Čínskej ľudovej republike.

Čína - Provincia Zhejiang - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 613.2 kB, 19.4.2023, 239 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Jiangxi - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 572.2 kB, 19.4.2023, 135 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Jiangsu - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 580.6 kB, 19.4.2023, 146 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Anhui - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 673.7 kB, 19.4.2023, 71 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Fujian - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 574.7 kB, 19.4.2023, 157 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - Provincia Šanghaj - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 583.4 kB, 19.4.2023, 98 stiahnutí
Stiahnuť
Čína - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.6 MB, 21.6.2022, 132 stiahnutí
Stiahnuť
Taiwan - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 1.9 MB, 21.6.2022, 353 stiahnutí
Stiahnuť
Macao - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.8 MB, 21.6.2022, 234 stiahnutí
Stiahnuť
Hong Kong - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.6 MB, 21.6.2022, 103 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Martina Mihálová Šteliarova
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu
Email martina.mihalova@mzv.sk
Funkcia ekonomická diplomatka

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov pripravil v stredu 5. apríla 2023 Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji vo svojich priestoroch už tradične kreatívno-dekoratívne dopoludnie.

Vo štvrtok 23. marca sa v Šanghaji uskutočnila slávnostná recepcia pri príležitosti dvoch významných míľnikov - 30. výročia samostatnosti Slovenskej republiky a 130. výročia narodenia slovenského rodáka a mimoriadne uznávaného architekta v Šanghaji - Ladislava Hudeca.

V súvislosti s pripravovaným dokumentárnym 5-dielnym seriálom o slovenskom rodákovi, architektovi Ladislavovi Hudecovi navštívila 10. marca 2023 režisérka čínskeho televízneho kanálu Chen Generálny konzulát SR v Šanghaji.

Zástupcovia Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Šanghaji sa 30. januára 2023 zúčastnili na slávnostnom zahájení výstavy Organizácie Spojených národov After the Holocaust: Displaced Persons and Displaced Persons Camps, ktoré prebehlo počas spomienkového podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január) v šanghajskom Jewish Refugee Museum.

Mesiac december v Šanghaji už tradične patrí sérii kultúrno-propagačných aktivít, spojených s dedičstvom architekta so slovenskými koreňmi Ladislava Eduarda Hudeca.

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji usporiadal 26. novembra 2022 tradičné vianočné stretnutie s krajanskou komunitou, žijúcou v Šanghaji a okolí.

Šanghajská miestna vláda v spolupráci s Art Museum v Šanghaji usporiadala 12. augusta 2022 už 10. ročník Medzinárodného fóra ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva.

Krajiny Vyšehradskej štvorky a mesto Jiaxing zorganizovali 30. júna 2022 konferenciu zameranú na kultúru, cestovný ruch a ekonomiku.

V piatok 25. februára 2022 veľvyslanec Slovenskej republiky v Pekingu Dušan Bella privítal v priestoroch svojej rezidencie hostí z umeleckého štúdia Songzhuang, ktorí prejavili záujem o prezentáciu výstavy Party v 21. storočí vo svojom ateliéri.

Pri príležitosti Zimných olympijských hier 2022 v Pekingu pripravil Zastupiteľský úrad SR v Pekingu vo vonkajších priestoroch areálu veľvyslanectva sériu veľkoformátových fotografií zameraných na prezentáciu slovenských športovcov a Slovenska.


Back To Top