COVID-19 - Cestovné obmedzenia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do žiadnej krajiny sveta.

V súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 vo všetkých krajinách sveta dochádza k prijímaniu prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení krajín spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia. Z dôvodu nepredvídateľného vývoja prijímania opatrení krajín sveta sa občan Slovenskej republiky, v prípade vycestovania zo SR do zahraničia, vystavuje reálnemu riziku nemožnosti alebo obmedzeniam možností návratu zo zahraničia.

 

Česko   Maďarsko   Rakúsko

 

Štát Podmienky

Albánsko

Albánsko uzatvorilo hranice so susednými krajinami pre osobnú dopravu od 16. marca 2020. V krajine platí zákaz prepravy súkromnými motorovými vozidlami. Hranice sú otvorené len na prepravu tovaru (potraviny, lieky, drogéria). Krajina uzatvorila aj námorné hranice pre osobnú prepravu. Od 21. marca 2020 je pozastavená medzinárodná letecká doprava. Od pondelka 30. marca 2020 bude môcť nákupy potravín resp. ďalších povolených tovarov uskutočňovať iba jedna osoba z rodiny, ale iba na základe špeciálneho povolenia, ktoré je možné vybaviť online. Osoby, ktoré budú disponovať týmto povolením sa budú môcť pohybovať, ale iba v čase od 5:00 do 13:00, od pondelka do soboty. Od soboty 13:00 do pondelka 5:00 platí úplný zákaz vychádzania pre všetkýc

Aktualizované: 30/03/2020 16:00

Andorra

Bez obmedzení.

  Aktualizované: 16/03/2020

Argentína

Od 14. marca pre cudzincov z rizikových krajín* koronavírus hranice uzavreté
Pozn * rizikové krajiny koronavírus stanovila Medzinárodná zdravotnícka organizácia – EÚ je na zozname

  Aktualizované: 18/03/2020 08:00

Arménsko

Od 23. marca 2020 sa zoznam krajín, pre občanov ktorých platí zákaz vstupu do Arménska, rozšíril z pôvodných 16 na 41 krajín, vrátane všetkých členských štátov EÚ, a teda aj Slovenska. Zákaz vstupu sa ďalej týka občanov USA, Austrálie, Turecka, Izraela, Iránu, Kanady, J. Kórei, Japonska, V. Británie, Nórska, Švajčiarska, Číny, Ruska a Gruzínska. Zákaz vstupu sa týka aj občanov krajín, ktoré nie sú na zozname, ale v priebehu predchádzajúcich 14 dní navštívili niektorú z uvedených krajín. Obmedzenia sa netýkajú zástupcov diplomatických misií, konzulárnych úradov, medzinárodných organizácií a ich rodinných príslušníkov.
  Aktualizované: 23/03/2020 08:30

Austrália

Vstup
Od 20. marca 2020 platí v Austrálii zákaz vstupu do krajiny pre všetkých cudzincov.
Do krajiny bude umožnený vstup len občanom Austrálie, osobám s trvalým pobytom v krajine a ich najbližším rodinným príslušníkom. Všetci prichádzajúci majú aj naďalej povinnosť po príchode sa izolovať v domácnosti na dobu 14 dní.

Výnimky zo zákazu cestovania do Austrálie (vrátane pre cudzincov) a podmienky

Výnimky sa udeľujú len prostredníctvom žiadosti na Komisára.
 

Tranzit
Akékoľvek možnosti tranzitu cez Austráliu skončili 26. marca 2020. Jedine štátni príslušníci týchto krajín môžu aj naďalej tranzitovať cez Austráliu na ceste do svojich domovských štátov: Cookove ostrovy, Nauru, Samoa, Fidži, Nová Kaledónia, Šalamúnove ostrovy, Francúzska Polynézia, Nový Zéland, Východný Timor, Kiribati, Nieu, Tonga, Maršalove ostrovy, Palau, Tuvalu, Mikronézia, Papua Nová Guinea a Vanuatu.
Všetky prestupy sa musia uskutočniť v rovnaký deň ako prílet do Austrálie a pasažieri musia zostať v tranzitných priestoroch letiskového terminálu. Od tohto momentu sa všetky žiadosti o tranzit budú posudzovať prostredníctvom výnimiek od Komisára. Cudzím štátnym príslušníkom, ktorí boli v Číne, Iráne, Južnej Kórei alebo Taliansku počas predošlých 14 dní nebude prestup v Austrálii umožnený.

Austrálska letecká spoločnosť Qantas avizovala, že od konca marca 2020 dočasne zruší všetky svoje medzinárodné lety a taktiež medzinárodné lety nízkonákladovej dcérskej spoločnosti Jetstar.

Letecká spoločnosť Virgin Australia zastavuje všetky svoje medzinárodné lety počínajúc 30. marcom 2020 až do 14. júna 2020

  Aktualizované: 26/03/2020 08:30

Azerbajdžan

Štátne hranice Azerbajdžanu s Ruskou federáciou, Gruzínskom a Iránom budú uzavreté do 20. apríla 2020. Dočasne sú prerušené takmer všetky medzinárodné lety, s výnimkou leteckého spojenia Baku – Londýn.
Vstup do krajiny je umožnený iba občanom Azerbajdžanu pri návrate do vlasti.
  Aktualizované: 02/04/2020 10:30

Bahamy

Od 19. marca 2020 platí zákaz vstupu do krajiny po dobu 20 dní pre cudzincov cestujúcich z Európy. Zákaz vstupu platí aj pre Čínu, Irán a Južnú Kóreu.
  Aktualizované: 19/03/2020 08:30

Bahrajn

Cestujúci (vrátane cestujúcich v tranzite) prichádzajúci na medzinárodné letisko v Bahrajne boli obmedzení na občanov a obyvateľov Bahrajnu spolu s cestujúcimi, ktorí majú platný preukaz s predchádzajúcim povolením. Cestujúci s Bahrajnským kráľovstvom ako konečným miestom určenia sa musia nahlásiť leteckej spoločnosti a orgánom letiska, ak ich východiskovým bodom boli z niektoré z týchto krajín / regiónov: Čína, Irán, Južná Kórea, Irak, Hongkong, Libanon, Egypt, Malajzia, Thajsko, Singapur, Japonsko, Európska únia, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké. Cestujúci sa musia riadiť úradmi na medzinárodnom letisku v Bahrajne, ktoré vykonávajú lekárske testy.

Gulf Air, národný dopravca Bahrajnského kráľovstva, dočasne pozastavil lety do a z viacerých destinácií v rámci svojej siete. Lety budú naďalej fungovať iba do Londýna (LHR), Paríža (CDG), Frankfurtu (FRA) a Manily (MNL); všetky lety do iných destinácií boli dočasne pozastavené. Cestujúci sa vyzývajú, aby si pred cestou skontrolovali webovú stránku spoločnosti Gulf Air alebo zavolali do kontaktného centra, kde nájdu ďalšie informácie (tel.: +97317373737).

Vláda oznámila, že pozastavuje vydávania turistických víz pri príchode pre všetky národnosti, s výnimkou držiteľov diplomatických, špeciálnych, služobných a pasových preukazov OSN. Všetci ostatní cestujúci, ktorí chcú navštíviť Bahrajn, musia získať e-vízum pred ich príchodom do krajiny. Platnosť nariadenia je od 18. marca 2020 od 03:00 miestneho času.

Aktualizované: 31/03/2020 15:00

Bangladéš

Krajina od 21. marca 2020 do 31. marca 2020 zakázala vstup cestovným komerčným lietadlám vstup do krajiny z nasledovných destinácií: Katar, Bahrajn, Kuvajt, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty, Turecko, Omán, Singapur a India. Všetci ostatní cestujúci budú na hraniciach vyzvaní, aby predložili potvrdenie o zdravotnom stave nie starším ako 3 dni. V prípade, že cudzinec cestujúci do Bangladéša pred 29. februárom navštívili jednu z krajín EÚ alebo Irán mu bude znemožnený vstup do krajiny. Sú taktiež zavedené letiskové zdravotné kontroly osôb prichádzajúcich z krajín s výskytom choroby, ako aj dočasné zrušenie víz vydaných pre občanov z Číny, Južnej Kórey, Iránu a Talianska, neskôr aj Nemecka, Francúzska a Španielska. Zároveň boli zrušené služby visa on-arrival.

  Aktualizované: 26/03/2020 08:30

Belgicko

Vycestovanie z Belgicka je povolené: pre diplomatický personál a zamestnancov Medzinárodných organizácií pri výkone služobných povinností, Belgičanov a osoby s dlhodobým pobytom (platnou pobytovou kartou) v Belgicku, a to len v prípade odôvodnených presunov (za nie nevyhnutné cesty sa  považujú o.i. návštevy rodinných príslušníkov/známych, turistika, nákupy, tankovanie a pod.). Každý je povinný mať pri sebe ID, pobytovú kartu, pas,resp. diplomatický preukaz vydaný Protokolom Ministerstva zahraničných vecí Belgicka. Takisto dôkaz o nevyhnutnosti cesty: cestovný príkaz, certifikát resp. verbálna nóta od zamestnávateľa, kópia letenky a pod. Vojenský personál a zamestnanci Medzinárodných organizácií, ktorí nemajú belgický preukaz, musia mať pri sebe preukaz totožnosti/služobný odznak a platný cestovný príkaz.
Návrat do Belgicka je možný:  Pri ceste vykonanej z dôvodov uvedených v bode 1 (odôvodnený presun), vtedy nie je povinná karanténa. Iným osobám (vrátane vodiča) bude vjazd povolený len s podmienkou povinnej karantény v trvaní 14 dní, resp. vykonávania práce len z domu (teleworking) po dobu 14 dní.

  Aktualizované: 30/03/2020  16:00

Bielorusko

Osoby, ktoré prišli do Bieloruska z krajín, v ktorých sú registrované prípady infekcie COVID-19 sú počas 14 kalendárnych dní od dátumu príchodu do Bieloruska povinné ostať v domácej izolácii a nie sú oprávnené opätovne prekročiť štátnu hranicu Bieloruskej republiky (do uplynutia doby domácej izolácie).

Tieto opatrenia sa však nevzťahujú na:

 

 • zamestnancov diplomatických misií, konzulárnych úradov zahraničných štátov v Bieloruskej republike, medzinárodných organizácií a ich zastupiteľských úradov so sídlom v Bieloruskej republike, ako aj ich rodinných príslušníkov;
 • vedúcich a členov oficiálnych delegácií;
 • vodičov vozidiel pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave;
 • členov posádok lietadiel, plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, vlakových čiat, posádok lokomotív medzinárodnej železničnej dopravy;
 • cudzincov, ktorí prechádzajú cez územie Bieloruskej republiky s cieľom návratu do domovskej krajiny.  

      
Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru cez územie Bieloruska a to aj z územia Ruskej federácie do členských krajín Európskej únie a Ukrajiny, sú povinní medzi dvoma miestami prekročenia štátnej hranice Bieloruskej republiky na miestach ustanovených zákonom prechádzať iba po štátnych cestách, na ktorých sú určené špecializované miesta pre vodičov na prestávku, oddych, stravovanie a na doplnenie pohonných hmôt.

Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru sú povinní opustiť územie Bieloruska čo najkratšou trasou najneskôr v deň nasledujúcom po dni vstupu na územie Bieloruska. Nedodržať toto pravidlo je možné len vo výnimočných prípadoch a to najmä v prípade dopravnej nehody (poruchy) vozidla, v prípade vykládky alebo prekládky nákladu, výmeny vozidla, ak sú tieto skutočnosti uvedené v podmienkach zmluvy o automobilovej preprave a v prepravných dokumentoch.

Ak je potrebné vykonať spomínané úkony, povoľuje sa opustenie cesty uvedenej v schválenom zozname ciest a špecializovaných miest. Úkony by mali byť vykonané v najkratšom možnom čase. Počas zastavenia (parkovania) nesmú vodiči vykonávajúci tranzitné prepravy opustiť areál zastávok (parkovísk) určených na odpočinok a stravovanie pre vodičov, tankovanie vozidiel podľa zoznamu ciest a špecializovaných miest.


Od 16. marca 2020 Ruská federácia zatvorila štátnu hranicu s Bieloruskom. Týmto hranice Bieloruska so všetkými susediacimi štátmi sú uzatvorené. Vládou Ruskej federácie bol povolený iba tranzit pre občanov Bieloruska a občanov Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) cez územie Ruskej federácie. Ide predovšetkým o umožnenie návratu občanov Bieloruska a občanov Spoločenstva nezávislých štátov, ktorí sa vracajú z pobytu v tretích štátoch.  

V súvislosti s prijatím obmedzujúcich opatrení zo strany jednotlivých štátov pre vstup cudzích občanov na ich územie, budú Oddelenia pre občianstvo a migráciu Ministerstva vnútra Bieloruskej republiky všetkým štátnym príslušníkom cudzích krajín, ktorí sa nachádzajú  v Bielorusku,  vrátane ich vstupu v rámci bezvízového režimu:
 

 • udeľovať výjazdné víza s cieľom prechodu hore uvedených občanov cez štátnu hranicu Bieloruskej republiky;
 • predlžovať dobu pobytu v Bielorusku  až do 180 dní (90 dní + 90 dní) s vydaním výstupných víz (ak to je potrebné);
 • vydávať povolenia na prechodný pobyt (ak na to je dôvod);
 • udeľovať výstupné víza priamo na Národnom letisku Minsk, bez odoslania príslušníkov cudzích štátov na Oddelenia pre občianstvo a migráciu Ministerstva vnútra (ak je to potrebné).
Aktualizované: 27/03/2020 18:30

Bolívia

Od 19. sú marca pre všetkých cudzincov hranice uzavreté (pozemné aj vzdušné)

  Aktualizované: 19/03/2020 08:30

Bosna a Hercegovina

Od 25. marca 2020 sú uzatvorené štátne hranice pre osobnú dopravu. Do Bosny a Hercegoviny môžu vstúpiť len občania Bosny a Hercegoviny, diplomati, príslušníci misie EUFOR, NATO a tí, ktorí pricestujú do Bosny a Hercegoviny v súvislosti s doručením zahraničnej pomoci (napr. zdravotnícky materiál, humanitárna pomoc). Pre nákladnú tranzitnú dopravu smerom do Chorvátska budú otvorené len hraničné priechody Gradiška, Šamac a Bijaća. Otvorené budú aj hraničné priechody do Chorvátska pri Neum. Nákladná tranzitná doprava smerom do Srbska môže ísť cez hraničný priechod Rača a do Čiernej Hory cez Klobuk. Od 30. marca 2020 až do odvolania sú zatvorené všetky medzinárodné letiská v Sarajeve, Mostare a Tuzle ako aj letisko v Banja Luke.  
 
Zákaz neplatí pre vodičov nákladných áut/kamiónov a posádok lietadiel, ktorí musia podrobiť screeningu zdravotného stavu na prítomnosť COVID-19 pri vstupe do Bosny a Hercegoviny.

  Aktualizované: 01/04/2020  08:30

Botswana

Všetci cestujúci z rizikových krajín - Čína, Japonsko, Južná Kórea, Irán, USA, Veľká Británia, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a India nebudú mať povolený vstup do krajiny do odvolania.
Vydávanie víz na hraničných prechodoch a veľvyslanectvách zrušené s okamžitou platnosťou do odvolania.

  Aktualizované: 18/03/2020  11:00

Brazília

V hlavnom meste Brazília boli 11. marca 2020 prijaté mimoriadne opatrenia v oblasti verejného zdravia, vyhlásená karanténa a s okamžitou platnosťou boli zrušené na obdobie 5 dní, následne na ďalších 15 dní, všetky oficiálne a verejné podujatia, vyučovanie na všetkých verejných a súkromných školách. Opatrenia ustanovené v tomto dekréte môžu byť kedykoľvek prehodnotené. Zrušené boli medzinárodné lety do hlavného mesta Brazília a obmedzené niektoré vnútroštátne lety. Ostatné federálne štáty postupne zaviedli podobné opatrenia. V São Paulo a Rio de Janeiro je do 1. apríla 2020 vyhlásený mimoriadny stav v meste, s možnosťou ďalšieho predĺženia.

19. marca 2020 Brazília uzavrela svoje pozemné hranice na 15 dní so všetkými susednými štátmi s výnimkou Uruguaja. Od 26. marca 2020 platí dočasne na obdobie 30 dní zákaz vstupu cudzincom do Brazílie námornou dopravou. Od 27. marca 2020 do konca apríla sú dočasne obmedzené vnútroštátne lety leteckých spoločností Gol, Azul a Latam na jeden let týždenne, ale letecké spojenie bude zabezpečené do každého federálneho štátu Brazílie.

Od 27. marca 2020 platí dočasne zákaz vstupu do Brazílie všetkým cudzincom. Letecké spoločnosti sú povinné neumožniť cudzincom nastúpiť na palubu lietadla do Brazílie. Výnimku majú cudzí štátni príslušníci s povolením na pobyt v Brazílii. V rámci celej Brazílie začínajú byť postupne obmedzované vnútroštátne lety a niektoré medzinárodné lety.

Aktuálne fungujú medzinárodné letiská:

São Paulo - letecké spoločnosti Lufthansa, TAP, Air France, KLM, Alitalia, Iberia, Air Europa, Swiss postupne obmedzujú svoje lety, ale stále zabezpečujú letecké spojenie s Európou.

Rio de Janeiro - letecké spoločnosti TAP, Air France a Alitalia postupne obmedzujú svoje lety, ale stále zabezpečujú letecké spojenie s Európou.

Od 1. apríla do 4. mája 2020 bude dočasne pozastavená väčšina letov medzi Brazíliou a Európou.

Informácie o COVID-19 pre pasažierov leteckej dopravy:
www.anac.gov.br/coronavirus
www.anac.gov.br/en

  Aktualizované: 30/03/2020  08:30

Bulharsko

Na suchozemskej hranici: Pre občanov SR a tovarových prepravách pri vstupe a výstupe z Bulharskej republiky sa neuplatňujú reštrikcie.  (Upozorňujeme, že je však potrebné preveriť stav vstupu v cezhraničnej krajine) Lekárski inšpektori skúmajú osoby pri vstupe prostredníctvom mobilných zariadení a merajú ich telesnú teplotu. Sú vopred určené ubytovacie zariadenia na ubytovanie cestujúcich, u ktorých bude podozrenie na COVID-19.

 

Osoby-karanténa

Občania iných krajín (vrátane Slovenska), ktorí majú na území Bulharska trvalý, dlhodobý alebo prechodný pobyt a prichádzajú z krajín, v ktorých sú registrované prípady COVID-19 (t.j. aj Slovenska), podliehajú povinnej 14-dňovej domácej karanténe.
Pre osoby, u ktorých bola testovaním potvrdená prítomnosť ochorenia COVID-19, ale boli vďaka miernemu priebehu prepustení do domácej karantény, je doba povinnej karantény stanovená na 28 dní. Pacienti, ktorí boli  po liečbe ochorenia COVID-19 prepustení z nemocnice, majú túto dĺžku karantény (28 dní) odo dňa prepustenia.
 

Tranzit cez Bulharsko

Občania Slovenskej republiky, ich rodinní príslušníci z tretích krajín a cudzinci z tretích krajín s trvalým alebo dlhodobým pobytom na Slovensku - nemajú pri tranzite vlastným vozidlom (EČV registrovaná v SR) cez územie Bulharska obmedzenia na návrat do SR.
 

Vodiči nákladných vozidiel - občania Slovenskej republiky, ktorí vstúpia do Bulharska, musia neodkladne vyložiť a naložiť tovar v Bulharsku pri dodržaní hygienických karanténnych podmienok - pobyt v kabíne vozidla, dodržiavať 2 m vzdialenosť od ďalšej osoby - a v čo najskoršej dobe opustiť Bulharsko.

 

Bulharská vláda 1. apríla 2020 stanovila hraničné priechody pre tzv. zelené jazdné pruhy. Cez tieto priechody bude zabezpečený plynulý prechod nákladných automobilov, ktoré prevážajú tovar akéhokoľvek druhu.

Hraničné aj zdravotné previerky na nich nemajú trvať dlhšie ako 15 min. Hraničné priechody so zeleným jazdným pruhom budú otvorené pre všetky nákladné vozidlá vrátane všetkých ťažkých a ľahkých úžitkových vozidiel.

Ide o nasledovné hraničné priechody:

 • na hranici s Gréckom: Kulata a Kapitan Petko vojvoda, náhradný bude Ilinden.
 • na hranici s Rumunskom: Vidin a Ruse, náhradné budú Orjachovo-Silistra.
 • na vonkajšej hranici EÚ na hranici Bulharska so Srbskom: Kalotina, s Tureckom: Kapitan Andreevo a so Severným Macedónskom: Gjueševo

 

Na letiskách sú cestujúci, u ktorých sa počas lekárskej kontroly zistilo, že majú zvýšenú teplotu prostredníctvom termovízneho kamerového systému, podrobení skríningu t.j. rozhovoru s lekárskym personálom v určených miestnostiach (rozhovor je založený na osobitne navrhnutých dotazníkoch; v podozrivých prípadoch budú osoby dopravené do určených zdravotníckych zariadení). Letecké spoločnosti Wizz Air, Austrian Airlines a Laudamotion zrušili všetky svoje komerčné letecké linky až do odvolania.
 
Bulgaria Air naďalej poskytuje leteckú prepravu na trase Sofia-Viedeň a Sofia-Praha.


Od 30. marca 2020 platí výnimka ministra vnútra Českej republiky zo zákazu vstupu cudzincov na územie Českej republiky. Podľa uvedenej výnimky môcť vstúpiť občania SR (občania EÚ) na územie ČR za účelom individuálneho alebo organizovaného tranzitu do SR len na základe nóty Veľvyslanectva SR v Prahe, ktorej kópiu musia preukázať pri vstupe na územie ČR, t. j. či pri prílete na letisko V. Havla alebo pri pozemnom prekročení štátnych hraníc. Nóta nahrádza doterajšie české čestné vyhlásenie o tranzite cez územie ČR a je súčasne garanciou SR, že občan SR opustí územie ČR. Počas celého tranzitu cez územie ČR sú tranzitujúci občania povinní nosiť tvárové rúško, či iné zakrytie tváre.

Upozorňujeme, že pred cestou treba preveriť podmienky tranzitu, ktoré sa môžu meniť.

 

Najbližšie lety spoločnosťou Bulgaria Air na trase Sofia-Praha: 12.4.2020 o 14,50 h,14.4.2020 o 10,20 h,17.4.2020 o10,20 h, 19.4. 2020 o 14,50 h.

Lety Sofia-Viedeň: 08.04.2020 o 19.20 h, 10.4.2020 o 19.25, 17.4.2020 o 19.25 h, 19.4.2020 o 19.25 h, 20.4.2020 o 19.25 h

Letecká spoločnosť môže pristúpiť k zmene alebo zrušeniu letov, preto je potrebné overiť si aspoň 3 dni vopred aktuálny stav letu.

 
Kontakt na leteckú spoločnosť Bulgaria Air:
+359 2 4020393, +359 2 4020400, +359 988 153 797, +359 887 746 813.
 
Vzdušný priestor Bulharska je zatvorený pre Taliansko a Španielsko a Irán.
 
V prístavoch platia obdobné opatrenia ako na letiskách.
 
Železnice: Bulharské štátne železnice pozastavili od 17. marca 2020 všetky medzinárodné vlakové spojenia cez Bulharsko z dôvodu opatrení proti novému koronavírusu. Železničné služby Sofia-Belehrad, Vidin-Craiova, Sofia-Solún, Sofia-Bukurešť a Sofia-Istanbul sú pozastavené.

Klienti bulharských štátnych železníc môžu dostávať aktuálne informácie na železničných staniciach alebo na oficiálnej stránke spoločnosti, ako aj na vnútroštátnej telefónnej linke 0700 10 200.

Aktualizované: 04/04/2020  07:00

Burundi

Všetci cestujúci z Číny, Južnej Kórey, Iránu, Talianska, Nemecka, Francúzska, Japonska, Španielska a všetkých ostatných krajín Európskej únie ako aj osoby, ktoré pobývali v týchto krajinách počas 14 dní pred ich vstupom do Burundi, sú po príchode do krajiny povinní podrobiť sa 14- dňovej karanténe.

  Aktualizované: 20/03/2020  12:30

Buthán

Bhután od 6. marca nepovoľuje cudzincom vstup na svoje územie až do odvolania. Cudzinci, ktorí sa už nachádzajú v Bhutáne majú umožnení voľný pohyb iba v nasledovných oblastiach: Thimphu, Paro a Punakha.
  Aktualizované: 26/03/2020  08:30

Cyprus

Cyprus s platnosťou od 21. marca na 14 dní zakázal všetky lety (s výnimkou tých, ktoré sa týkajú prepravy tovaru) so všetkými letiskami krajín EÚ, ako aj Islandu. Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

Leteckí dopravcovia a vlády môžu ale naďalej využívať letiská Cyperskej republiky pre odchádzajúce lety bez obmedzenia na repatriáciu svojich občanov. Repatriačné lety ešte uskutočňuje letecká spoločnosť Lufthansa z Larnaky do Frankfurtu:

Od 31. marca 2020 platí na Cypre zákaz vychádzania medzi 21:00 a 6:00 hod. Pokuta za nedodržanie nového opatrenia sa zdvojnásobila na 300 EUR.

Ľudia môžu opustiť svoje domovy iba raz za deň a iba ak dostanú povolenie po odoslaní textovej správy na číslo 8998.

Od 31. marca 2020 sú pozastavené aj činnosti cestovných kancelárií, ako aj spoločnosti, ktoré poskytujú letecké služby s výnimkou nákladných letov.

Tí, ktorí cestovali do zahraničia zo zdravotných dôvodov, ich sprievod a zraniteľní študenti sú oslobodení od predloženia zdravotného osvedčenia, týkajúceho sa koronavírusu a môžu sa aj tak vrátiť repatriačným letom späť na Cyprus. Po návrate budú umiestnení do 14-dňovej domácej karantény.

Všetky informácie, týkajúce sa obmedzenia pohybu sú dostupné na tel. číslach 22 421 600, 22 495 666, 22 495 671 alebo 22 421 745.

  Aktualizované: 30/03/2020 16:00

Česko

Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný len z a účelom jednorázovej evakuácie do domovského štátu, v žiadnom prípade nie pre cestovanie za iným účelom (napr.  v žiadnom prípade „NIE“zo SR cez ČR do Nemecka). Podmienkou tranzitu je, že sa občan Slovenskej republiky preukáže nótou zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Prahe o ktorú požiada príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod.

Zoznam zastupiteľských úradov

Tranzit sa musí uskutočniť v čo najkratšom čase len s nevyhnutnou prestávkou a počas celého tranzitu územím Českej republiky platí povinnosť mať zakrytý nos a ústa buď rúškom alebo šatkou.

Cez územie Českej republiky NIE JE MOŽNÉ tranzitovať verejnou dopravou (vlaky, autobusy, mestská hromadná doprava).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zabezpečilo pristavenie autobusov na letisko V. Havla v Prahe od 30. marca 2020 denne o 11.00 a o 23.00 h.
 
Autobusy môžu využiť aj občania Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú na území Českej republiky a nemajú možnosť sa samostatne prepraviť na Slovensko. V takomto prípade nejde o tranzit, ale o repatriáciu z Českej republiky a nie je potrebná nóta zastupiteľského úradu a nie je potrebné sa dopredu nahlásiť. Autobusy sú označené vlajkou Slovenskej republiky a sú pristavované na TERMINÁL 1 Letiska V. Havla v Prahe krátko pred časom odchodu do SR (nie je možné pristaviť na terminál letiska skôr, len bezprostredne pred určeným odchodom).

 

Od 12. marca 2020 od 14.00 hod. je vyhlásený v Českej republike núdzový stav. V rámci núdzového stavu je obmedzený pohyb osôb na území ČR od 16. marca 2020 a to zatiaľ do 11. apríla 2020.

V Českej republike v celej krajine platí zákaz vychádzania bez rúška či iného zakrytia tváre.
 
S účinnosťou od 16. marca 2020 od 0.00 platí zákaz voľného pohybu osôb na území Českej republiky s výnimkou ciest do zamestnania, do zdravotníckych zariadení, za rodinou a ďalších nevyhnutných ciest.

Príslušné uznesenie vlády ČR


S účinnosťou od 31. marca 2020 od 0:00 hod. platí zákaz vstupu všetkých cudzincov na územie Českej republiky, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný pobyt na území ČR, vrátane občanov SR.  Je nariadená povinná karanténa

Informácie o cestovaní na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR


S účinnosťou od 31. marca 2020 od 0:00 h. platí zákaz pre občanov ČR a cudzincov s trvalým a prechodným pobytom nad 90 dní na území ČR vycestovať z ČR, s výnimkou osôb, ktorým bola  udelená výnimka, napr. cudzinec s trvalým a prechodným pobytom nad 90 dní, ktorí prejaví záujem po dobu platnosti núdzového stavu vycestovať, ale bez možnosti návratu do ČR počas núdzového stavu.

Informácie o cestovaní na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR

 

Pre cezhraničných pracovníkov, ktorí sú zamestnaní vo vzdialenosti do 100 kilometrov od hranice, a to v oboch smeroch platí osobitný režim. Bližšie informácie na:

Informácie súvisiace s COVID-19 na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR


Zákaz vstupu/výstupu z a do ČR sa netýka vodičov medzinárodnej dopravy nákladných vozidiel, vodičov autobusov, posádky dopravných lietadiel a posádky lietadiel vykonávajúcich letecké práce, strojvedúcich, vlakovej čaty, lodných kapitánov a členov posádok nákladných plavidiel. 

Výnimky z obmedzenia cestovania v Českej republike


Pozastavuje sa cezhraničná osobná autobusová, vlaková alebo lodná doprava. Zákaz prepravy na cestách sa týka aj osobnej linkovej a príležitostnej dopravy, ktorá je zabezpečovaná vozidlami nad 9 osôb.


Od 14. marca je za hranice možné cestovať LEN osobnými autami.

Dopravcom v cezhraničnej vnútrozemskej vodnej osobnej doprave so sídlom v ČR ako aj mimo územia ČR umožňuje dopraviť prázdne plavidlá bez cestujúcich do alebo mimo územia ČR.

Vláda tiež zakázala využívať v rámci leteckej dopravy s cestujúcimi, ktorí prekračujú hranice ČR, iné letiská ako medzinárodné verejné letisko Václava Havla Praha.

Aktualizované: 02/04/2020  08:00

Čierna Hora

Čierna Hora zaviedla od 16. marca zákaz vstupu všetkých cudzích štátnych príslušníkov na územie krajiny, s výnimkou tých, ktorí majú platný trvalý alebo prechodný pobyt na území Čiernej Hory, alebo prepravujú tovar (vodiči medzinárodnej dopravy, vrátane tranzitu cez Čiernu Horu) – je potrebné rátať so sprísnenými a časovo náročnejšími hraničnými kontrolami. Výstup cudzincov z krajiny toho času nie je obmedzovaný, je potrebné si však pred cestou preveriť aktuálne podmienky vstupu do susedných štátov podľa plánovanej trasy. Vyššie uvedené opatrenia boli prijaté na dobu 15 dní.
 
Medzinárodná železničná, autobusová a letecká osobná doprava boli 16. marca pozastavené na dobu neurčitú. Medzinárodná nákladná doprava ostáva toho času bez výraznejších obmedzení so sprísnenými zdravotnými a sanitárnymi kontrolami na hraniciach.
19. marca bola na neurčito pozastavená takisto vnútroštátna doprava, vrátane taxislužieb.
 
Takisto bol prijatý zákaz vstupu všetkých výletných lodí a jácht do prístavov Bar, Budva, Kotor, Kumbor-Portonovi, Tivat a Zelenika predbežne do 2. apríla.

Aktualizované: 21/03/2020  12:30

Dánsko

Od 14. marca 2020 vláda Dánskeho kráľovstva rozšírila dôvody pre vykonávanie dočasných hraničných kontrol na všetkých hraničných priechodoch v rámci snáh na zabránenie šírenia nového koronavírusu v krajine.
Uzatvorenie hraníc (letecká, pozemná, lodná doprava) pri príchode do krajiny sa týka všetkých osôb, ktoré do nej nemajú odôvodnený vstup - “recognized purpose of entry” (bydlisko, práca, štúdium, starostlivosť o chorých príbuzných, liečba, účasť na pohrebe, a pod.). Dôvod je potrebné pri vstupe zdokladovať (žltá kartička s osobným CPR číslom a pod.).
Podľa aktuálnej informácie Ministerstva zahraničných vecí Dánska medzi takéto dôvody nepatrí: tranzit cez krajinu (nezahŕňa letiskový transfer), študijný pobyt, turizmus, návšteva príbuzných a pod.
Dánske letiská sú uzavreté čiastočne, a to najmä pre medzinárodnú osobnú prepravu do krajín s najväčším výskytom ochorení vírusom.

Opatrenie sa netýka zásobovacej dopravy - aj naďalej bude bez zdržania možné dovážať potraviny, lieky a materiály pre priemyselnú výrobu.

Predpokladaná dĺžka trvania hraničných kontrol je do 13. apríla 2020.

Aktualizované: 16/03/2020

Dominikánska republika

Od 19. marca 2020 06:00 hod. budú uzatvorené všetky hranice po dobu 15 dní. Opatrenie sa týka leteckej, pozemnej a lodnej dopravy. Repatriácia cudzincov do vlasti povolená len špeciálnymi leteckými linkami.

  Aktualizované: 19/03/2020  08:30

Ekvádor

Od 17. marca 2020 platí karanténa v krajine a platia osobitné obmedzenia v oblasti verejného života, služieb a dopravy. Osobná doprava za účelom nákupu potravín a liekov je povolená podľa stanovených pravidiel, rovnako doprava pre pracujúcich občanov. Od 21.00 o 05.00 h. platí zákaz vychádzania.


Pozemná doprava a vnútroštátne lety sú pozastavené, s výnimkou letov, ktoré umožňujú návrat turistov z Galapágskych ostrovov, postupne sú rušené medzinárodné lety, ktoré budú pozastavené do 5. apríla 2020. Vzdušné, námorné a pozemné hranice sú uzavreté. Odlety cudzincov z krajiny sú povolené z iniciatívy leteckých spoločností. Od 23. marca 2020 musia všetci cestujúci prichádzajúci na územie Ekvádoru ostať povinne 14 dní v karanténe. V záujme uľahčenia návratu cudzincom do ich krajín pôvodu, vláda Ekvádoru udelila na tento účel osobitné povolenie „Salvoconducto“. Od 24. marca 2020 je potrebné o toto povolenie požiadať on-line na: www.gob.ec

Od 24. marca 2020 platia sprísnené reštrikčné opatrenia v celom Ekvádore. Od 25. marca 2020 platí zákaz vychádzania od 14.00 do 05:00 h., s výnimkou základných pracovných činností nevyhnutných pre zabezpečenie fungovania krajiny. Nedodržanie zákazu vychádzania je sankcionované (prvé porušenie - pokuta vo výške 100,- USD, druhé porušenie - pokuta vo výške základnej mzdy a tretie porušenie – väzenie).

  Aktualizované: 30/03/2020  08:30

Egypt

Dočasné zastavenie medzinárodnej leteckej dopravy z a do Egypta od 19. marca 2020 do 31. marca 2020.
  Aktualizované: 16/03/2020

Estónsko

Vláda rozhodla o obnovení hraničných kontrol na všetkých hraničných prechodoch (pozemných, námorných a na letiskách) a o zákaze vstupu cudzincov do krajiny s platnosťou od 17. marca 2020. Cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Estónsku, prípadne rodinných príslušníkov žijúcich v Estónsku, bude umožnený vstup do Estónska, len keď dôveryhodne dokážu, že majú možnosť návratu do domovskej krajiny a nebudú mať príznaky ochorenia COVID-19. Cestujúca verejnosť sa pri vstupe do krajiny musí podrobiť hygienickým kontrolám. Cestujúci musia povinne vypĺňať formuláre o svojich nedávnych pobytoch.


Naďalej je možný tranzit kamiónov, zásobovanie, transport súvisiaci so zabezpečením základných služieb štátu a pod. Tranzit trajektami medzi Tallinnom a Helsinkami (t.j. automobilová individuálna preprava) je obmedzený, spoločnosť Viking Line zabezpečuje limitovanú prepravu 6 dní do týždňa mimo nedele. Spoločnosť Tallink v čiastočne obnovila spojenie Helsinki-Tallinn trajektom Megastar. Opatrenia sa nevzťahujú na nákladnú dopravu.


Od 17. marca 2010 do 14. apríla 2020 zrušila lety spoločnosť AirBaltic, letecké spojenie s Estónskom bude v danom období výrazne obmedzené. Je možné využívať letecké spojenie z Tallinnu do Frankfurtu, občanom SR neodporúčame tranzitovať cez medzinárodné letisko Belavia v Minsku.

Aktualizované: 02/04/2020  17:30

Eswatini

S okamžitou platnosťou zákaz vstupu cudzincov z rizikových krajín. Víza vydané pred 17. marcom 2020 budú od 20. marca 2020 odvolané.
  Aktualizované: 18/03/2020 11:00

Etiópia

Vstup do krajiny je možný len pod podmienkou 14 dňovej karantény vo štátom určených hoteloch na svoje vlastné náklady. Letisko je v prevádzke, Ethiopian Airlines stále v obmedzenej miere lietajú v závislosti od cestovných obmedzení jednotlivých krajín.    

  Aktualizované: 23/03/2020 11:00

Filipíny

Obmedzenia prichádzajúcich cestujúcich

S účinnosťou od 22. marca 2020 Filipíny dočasne prestali vydávať víza a tiež prestali platiť bezvízové privilégiá pre všetkých cudzincov. Výnimkou sú: zahraniční manželia filipínskych občanov a deti filipínskych občanov a predstavitelia zahraničnej vlády a medzinárodní úradníci akreditovaní na Filipínach.

Obmedzenia pre odchádzajúcich cestujúcich

Všetci cudzinci môžu odletieť z krajiny kedykoľvek, v závislosti od dostupnosti letov. Cudzinci musia predložiť dôkaz o itinerári medzinárodného cestovania s odletom naplánovaným do 24 hodín od odchodu z pobytu alebo ubytovania.  Pre filipínskych občanov platí prísny zákaz cestovania. Povoľuje sa cestovanie iba pre služobné cesty po zemi, vzduchom a po mori, najmä s tými, ktorí prepravujú zdravotnícke potreby, laboratórne vzorky týkajúce sa COVID-19 a iná humanitárna pomoc.

Cestovanie v rámci Filipín

Medzinárodné letiská Manila, Clark a Cebu operujú iba medzinárodné lety. Všetky lokálne lety boli zrušené. Letecká, lodná a cestná doprava medzi jednotlivými ostrovmi je tiež zakázaná. Jediný spôsob dopravy je iba prostredníctvom vlády, ktorá organizuje náhradné lety, autobusy alebo lode pre turistov, ktorí chcú opustiť krajinu. Pre využitie týchto náhradných spôsobov dopravy je nutná registrácia v najbližšej kancelárii DOT (Department of Tourism).
Od 20. marca 2020 platí na celom ostrove Luzon zákaz pohybu aj pre súkromné autá. Výnimkou je iba presun na letisko za účelom medzinárodného letu. Tento presun sa môže uskutočniť v časovom rozhraní 24 h pred odletom a osoba, ktorá cestuje môže byť sprevádzaná iba jedným vodičom. Pri kontrole sa musia preukázať vytlačenou letenkou, že cestujú na letisko za účelom medzinárodného letu.

  Aktualizované: 23/03/2020 10:30

Fínsko

Od 19. marca 2020 sú obmedzené prechody fínskych hraníc, zavedené dočasné kontroly. Cudzinci môžu vycestovať do domovskej krajiny. Letiská Helsinki-Vantaa a Turku zostávajú otvorené pre medzinárodné lety, no počet letov je výrazne zredukovaný. Dostupné sú lety Finnair do Nemecka a Holandska. Od 1.4.2020 bude

Najblžšie lety Finnair

Tranzit trajektami medzi Tallinnom a Helsinkami (t.j. automobilová individuálna preprava) je obmedzený, spoločnosť Viking Line zabezpečuje limitovanú prepravu 6 dní do týždňa mimo nedele. Niektoré hraničné prechody s Nórskom a Švédskom zostávajú otvorené. Osobná doprava medzi Fínskom a Ruskom je zastavená. Nákladná doprava nie je obmedzená.

  Aktualizované: 25/03/2020 15:30

Francúzsko

Kontroly vonkajších hraníc

Od 17. marca 2020 je cudzincom, ktorí nemajú dôvod cestovať do Európy a Francúzska, zamietnutý vstup na francúzske územie.
 

Výnimky
Na francúzske územie môžu vstúpiť občania EÚ, ako aj britskí, islandskí, lichtenštajnskí, nórski, švajčiarski, andorrskí a monackí štátni príslušníci, ktorí majú bydlisko vo Francúzsku alebo ktorí tranzitujú cez územie Francúzska. To isté platí pre cudzincov z tretích krajín, ktorí majú francúzske alebo európske povolenie na pobyt a ktorí sa vracajú do svojich domovov, cudzincov, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu tovaru, ako aj zahraničných zdravotníckych pracovníkov so zámerom bojovať proti ochoreniu COVID-19;
Osoby, prekračujúce hraničné priechody, ktorých zdravotný stav odôvodňuje okamžitú lekársku starostlivosť, nepodliehajú zamietnutiu vstupu a sú posielaní priamo do zdravotníckych zariadení.

Kontroly vnútorných hraníc

Francúzsko obnovilo kontroly na vnútorných hraniciach. Od 17. marca sú zavedené kontroly na povolených priechodoch s Nemeckom, Talianskom, Španielskom a Švajčiarskom, ktoré vedú k rozhodnutiu o zamietnutí vstupu akémukoľvek cudzincovi;
 

Výnimky
Občania EÚ ako aj britskí, islandskí, lichtenštajnskí, nórski, švajčiarski, andorrskí a monackí štátni príslušníci, ktorí majú bydlisko vo Francúzsku alebo ktorí tranzitujú cez územie Francúzska. To isté platí pre cudzích štátnych príslušníkov s bydliskom vo Francúzsku, cezhraničných pracovníkov, zahraničných zdravotníckych pracovníkov so zámerom bojovať proti ochoreniu COVID-19 a cudzincov, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu tovaru. Títo cudzinci sa musia preukázať dokladom totožnosti alebo dokladom o pobyte, prípadne osvedčením zamestnávateľa;
Osoby zachytené na hranici, ktorých zdravotný stav odôvodňuje okamžitú lekársku starostlivosť, nepodliehajú zamietnutiu vstupu a sú posielaní do zdravotníckych zariadení.

Opatrenie Francúzska k letom z/do zámorských regiónov
Od 23. marca 2020 do 15. apríla 2020 bola zakázaná osobná letecká doprava z/do metropolitného Francúzska z/do francúzskych zámorských regiónov: La Reunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyana, Saint-Martin a Saint-Barthélemy. Zákaz letov platí aj medzi francúzskymi zámorskými regiónmi. Výnimky sú možné len z nevyhnutného osobného alebo rodinného dôvodu, zdravotného dôvodu a špecifického pracovného a profesného dôvodu. Osoby, ktoré chcú využiť niektorú z vyššie uvedených výnimiek, musia pri nástupe do lietadla predložiť leteckému prepravcovi doklad o opodstatnenosti dôvodu a čestné vyhlásenie.

Doklady občanov SR pri tranzite cez Francúzsko

Občania EÚ (ako aj EHS, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Monaka, Andorry, San Marína) pri tranzite z/do Francúzska nemusia mať osobitné povolenie na návrat do krajiny pôvodu. Postačuje platný preukaz totožnosti krajiny pôvodu, prípadne povolenie na pobyt. Vzhľadom na časté policajné kontroly je pri tranzite potrebné preukázať sa dokladmi, ktoré potvrdzujú návrat do vlasti (cestovné lístky, letenky, plán cesty označený na mape).

V súvislosti s vyhlásení sanitárneho núdzového stavu vo Francúzsku, musí mať od 25. marca 2020 pri sebe každá osoba, ktorá sa pohybuje po území Francúzska nový certifikát, ktorý slúži na potvrdenie presunu do akéhokoľvek miesta mimo  bydliska. Formulár musí byť riadne vyplnený, označený aktuálnym dátumom a podpísaný. Je potrebné ho mať neustále pri sebe (v papierovej podobe, nie v mobile) a v prípade kontroly ho predložiť policajným orgánom. Certifikát musí byť separátne vyplnený občanmi Slovenskej republiky aj pri tranzite cez územie Francúzska (potrebné označiť 4. bod). 

docx Attestation de déplacement derogatoire  (docx; 18.97 KB)

docx Certifikát o upravenom presune (preklad z francúzštiny)  (docx; 17.93 KB)

Pre účely pohybu občanov SR po Francúzsku a tranzitu cez Francúzsko je potrebné označiť na potvrdení odstavec „rodinné dôvody“; nie je potrebné žiadne osobitné povolenie, postačí platný občiansky preukaz alebo cestovný preukaz.

Aktualizované: 25/03/2020 15:30

Gambia

Gambijská vláda rozhodla o uzavretí vzdušného priestoru pre všetky lety s výnimkou zásobovania a humanitárnych letov od 23. marca 2020 na 21 dní. Pozemná hranica so Senegalom je od 23. marca 2020 uzavretá na 21 dní.
  Aktualizované: 22/03/2020 12:30

Ghana

Od 22. marca 2020 sú všetky hraničné prechody uzavreté na 2 týždne. Povolenie vstupu do krajiny bude udelené iba občanom Ghany a cudzincom s povolením pobytu, ktorí sa musia podrobiť povinnej karanténe.

  Aktualizované: 22/03/2020  08:30

Grécko

Letecká doprava: grécke letiská zostávajú v prevádzke, avšak s výrazne zníženou frekvenciou leteckých spojení. Letecká osobná doprava medzi Gréckom a Talianskom, Španielskom, Albánskom, Severným Macedónskom, Tureckom, Spojeným kráľovstvom a Holandskom je pozastavená. Letecké spojenie s Nemeckom je prerušené, s výnimkou aténskeho medzinárodného letiska (ostatné grécke letiská sú uzavreté pre lety do/z Nemecka).

Preprava tovaru pokračuje. 


V súčasnosti už neexistuje priame letecké spojenie na trase Atény – Viedeň a Atény – Praha. 
Od 26. marca do 30. apríla sú pozastavené medzinárodné lety prevádzkované leteckou spoločnosťou Aegean Air. Najbližšie lety Wizz Air na linke Atény – Viedeň sú až od 1. mája 2020. Austrian Airlines rovnako pozastavili lety do/z Grécka.

Cestná doprava: uzatvorené hranice s Albánskom, Severným Macedónskom a Tureckom. Výnimka platí pre občanov Grécka a osoby s trvalým pobytom v Grécku ako aj pre  prepravu tovaru. 

Námorná doprava: prerušená osobná námorná doprava s Talianskom, Albánskom a Tureckom. Preprava tovaru pokračuje. V gréckych prístavoch platí zákaz vstupu výletných lodí a plachetníc. 

Od 18.marca 2020 môžu na územie Grécka vstúpiť len občania Grécka a členských krajín EÚ. Štátni príslušníci tretích krajín môžu vstúpiť do Grécka len v naliehavých pracovných a rodinných záležitostiach a na základe vopred udelenej výnimky príslušnými gréckymi orgánmi.

 

Občania EÚ a Gréci prichádzajúci do krajiny sú povinní ísť do 14 dňovej domácej karantény. Pokuta za porušenie povinnej karantény je 5 000 eur. Povinná karanténa neplatí pre osoby, ktoré cez grécke letiská iba tranzitujú. Povinná karanténa neplatí pre osoby, ktoré cez grécke letiská iba tranzitujú.

Od 23. marca 2020 do 6. apríla 2020 platí na celom území Grécka zákaz neodôvodneného pohybu osôb. Pohyb osôb je povolený iba v nasledovných prípadoch: 

1. za účelom výkonu pracovnej činnosti - každá osoba, ktorá cestuje do práce je povinná predložiť potvrdenie od zamestnávateľa v Grécku (formulár A) spolu s občianskym preukazom alebo cestovným dokladom. 

2 za iným účelom (návšteva lekára a lekárne, banky, nákup potravín, rodinné dôvody (starostlivosť o rodinného príslušníka odkázaného na opateru), účasť na pohrebe, svadbe a krstinách, krátka prechádzka v blízkosti bydliska vrátane venčenia domácich zvierat) je každá osoba povinná predložiť vyplnený formulár B (v ktorom vyznačí dôvod svojho pohybu mimo bydliska) spolu s občianskym preukazom alebo cestovným dokladom.
Obe tlačivá sú dostupné aj na webstránke: https://forma.gov.gr alebo https://forma.gov.gr/en
Žiadosť o súhlas s pohybom mimo bydliska (s výnimkou cesty do práce) môže byť zaslaná aj formou bezplatnej sms na číslo 13033 vo forme: číslo účelu podľa formulára 1,2,3 až 6) medzera meno a priezvisko, adresa v Grécku. 

 

Súčasne platí, že v osobných automobiloch a taxíkoch môže byť okrem vodiča max. 1 spolucestujúci. V prípade, že ide o pacienta alebo o osobu so špeciálnymi potrebami, ktorej stav si vyžaduje počas prepravy pomoc, môže byť vo vozidle ešte druhý cestujúci za predpokladu, že existuje potvrdenie o stave pacienta. Existuje výnimka aj v prípade maloletých detí, kde v aute môže byť 1 rodič a 2 deti. Platí tak zásada, že maximálny počet prepravovaných osôb v osobnom automobile/taxíku pri zohľadnení špeciálnych kategórii nemôže presiahnuť 3 osoby.

  Aktualizované: 30/03/2020  12:30

Guatemala

Od 12. marca 2020 Guatemala nevpúšťa na svoje územie občanov Európy, Číny, Južnej Kórey, Severnej Kórey a Iránu.  Nie je známe dokedy bude platiť zákaz vstupu pre európskych cestujúcich na guatemalské územie. Cudzinci stále môžu opustiť Guatemalu cez pozemnú hranicu s Mexikom a Belize.
  Aktualizované: 24/03/2020  08:30

Gruzínsko

Zákaz vstupu na územie Gruzínska pre všetkých cudzincov od 18. marca 2020. Výnimku majú len členovia diplomatických misií, medzinárodných organizácii, humanitárnych misií a ich rodinní príslušníci, zmiešané rodiny, utečenci a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú povolený pobyt na území krajiny. Pre nákladnú dopravu ostávajú morské a pozemné hranice otvorené.
  Aktualizované: 18/03/2020  13:00

Holandsko

V Holandsku nie sú zavedené opatrenia týkajúce sa obmedzení vstupu/výstupu na holandských hraniciach.


Holandsko-nemecké a holandsko-belgické hranice sú aktuálne voľne priechodné. Na nemecko-holandskej hranici sú zavedené nemecké policajné hliadky z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 až do odvolania.

Možnosti prepravy na Slovensko

Občania Slovenskej republiky môžu aktuálne využiť letecké spojenia z Amsterdamu do Viedne (vrátane tranzitov cez Amsterdam do Viedne) – výnimka bola udelená 23. marca 2020 vládou Rakúska pre občanov Slovenskej republiky bez potreby preukázať sa zdravotným potvrdením.

Letecké spojenie Amsterdam - Viedeň je možné využiť denne s platnosťou do 5. mája 2020 o 9:00 ráno (letecká spoločnosť KLM). Viac dostupných priamych leteckých spojení je uvedených na stránke KLM.
 

Ďalej je možné využiť medzinárodné vlakové spojenie z Holandska do Nemecka/Belgicka a z Nemecka/Belgicka do Rakúskado Rakúska. Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB.

 


Dostupné sú aj lety z Amsterdamu do Mníchova a Frankfurtu. Z Mníchova je stále je funkčné priame vlakové spojenie IC vlakmi napr. Mníchov – Viedeň, Regensburg – Viedeň, Würzburg – Viedeň, Hanau (Frankfurt n.M.) – Viedeň a podobne.


Do odvolania nie je možné využiť letecké spojenia z Holandska do Českej republiky. Cez Českú republiku je od 30. marca 2020 (00:00 h) možný tranzit osobným motorovým vozidlom iba s potvrdzujúcou nótou veľvyslanectva SR.

Viac informácií k tranzitu cez územie Českej republiky.

 
Holandské karibské zámorské územia: Aruba, Curacao a St. Maarten, ako aj Bonaire, Sint-Eustatius a Saba nepovoľujú lety z Holandska a ani z iných európskych krajín.

Aktualizované: 06/04/2020  13:30

Honduras

Cestujúci prichádzajúci z krajín s vysokým výskytom COVID-19 (Čína, Irán, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Japonsko. Južná Kórea) sú povinní poskytnúť cestovateľskú históriu za posledných 30 dní. V prípade symptómov im je nariadená 14 dňová karanténa.
  Aktualizované: 24/03/2020  08:30

Chorvátsko

Chorvátsko od 2. apríla 2020 od 07.00 hod. dočasne zatvorí nasledovných 20 hraničných priechodov s Bosnou a Hercegovinou: Svilaj, Gejkovac, Pašin Potok, Bogovolja, Kordunski Ljeskovac, Lička Kaldrma, Bili Brig, Aržano Pazar, Dvorine, Cera, Jovića Most, Sebišina, Slivno, Podprolog, Unka, Vukov Klanac, Imotica, Slano, Hrvatska Dubica a Gabela Polje.
 
Tranzit nákladných vozidiel cez územie Chorvátskej republiky je povolený cez hraničné priechody:

 • so Slovinskom: Bregana a Macelj,
 • s Maďarskom: Goričan a Duboševica,
 • s Bosnou a Hercegovinou: Nova Sela, Stara Gradiška a Slavonski Šamac,
 • so Srbskom: Bajakovo.

 
Chorvátsko rozšírilo zoznam krajín, z ktorých pri vstupe do Chorvátska je povinná 14-dňová karanténa, ide o krajiny, resp. ich oblasti, ktoré sú definované ako ohniská koronavírusovej infekcie, t. j. z Číny /provincia Hubei/, Talianska, Nemecka /oblasť Heinsberg/, Kórei /mesto Daegu a provincia Cheongdo/, Iránu a Slovinska /oblasť Bela Krajina a oblasť Dolensjka/.
 
Chorvátsko od 19. marca 2020 zaviedlo nové opatrenia na hraniciach: režim na vstupe sa obmedzuje len na občanov Chorvátska pri rešpektovaní opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva; iné osoby (z krajín EÚ) môžu na územie Chorvátska vstúpiť len vo výnimočných situáciách, ktoré povolí Ministerstvo vnútra  Chorvátska, netýka sa diplomatov, vodičov vozidiel zásobovania, personálu medzinárodných organizácií a osôb v tranzite, pričom takýto tranzit bude organizovaný (konvoje). Na výstupe umožní Chorvátsko prechod hraníc občanom EÚ pri ich návrate do vlasti/materských krajín.


Zatvorené sú hraničné priechody s Maďarskom, Srbskom a Čiernou Horou pre všetkých s výnimkou štátnych príslušníkov Chorvátska, Maďarska, Srbska a Čiernej Hory, ako aj s výnimkou nákladnej dopravy.
 
Chorvátsko dočasne zatvorilo nasledovné menšie hraničné priechody so Slovinskom: Lucija, Slum, Vele Mune, Lipa, Prezid II, Zamost, Blaževci, Prilišće, Pravutina, Obrež, Vivodina, Kašt, Novo Selo Žumberačko, Kraj Donji, Gornji Čemehovec, Draše, Plavić, Luke Poljanske, Mali Tabor, Klenovec Humski, Gornja Voća, Preseka, Sveti Martin na Muri, Čabar, Cvetlin, Zlogonje a Banfi. Ostatné hraničné priechody sú otvorené.
 
Občania SR môžu cestovať do Bosny a Hercegoviny len s platným cestovným pasom. Cestovný doklad by mal platiť ešte 90 dní od dátumu plánovaného vstupu do Bosny a Hercegoviny.
 
Chorvátsko posilnilo kontroly na hraničných priechodoch, treba očakávať možné dlhšie čakacie doby pre osobné a najmä nákladné vozidlá. Prílety zo a do zahraničia sú možné len na letisko F. Tuđmana v Záhrebe. 

Aktualizované: 02/04/2020  12:30

India

Vstup do Indie:
Všetky medzinárodné komerčné lety majú zakázaný vstup do krajiny až do 14. apríla 2020. Pre občanov už nachádzajúcich sa v Indii alebo tých, ktorí mali v tomto čase dní cez krajinu tranzitovať to znamená zrušenie všetkých odchádzajúcich letov. Krajina umožňuje iba evakuačné lety.


Cestovanie v rámci Indie:
Letecká aj pozemná hromadná doprava je od 25. marca 2020 v celej Indii pozastavená. Preprava súkromným motorovým vozidlom sa povoľuje iba v prípade zdravotnej pohotovosti alebo na nákup potravín a predmetov každodennej potreby.

  Aktualizované: 26/03/2020  08:30

Indonézia

S platnosťou od 2.apríla 2020 indonézska vláda prijala opatrenie na zamedzenie vstupu a tranzitu cudzincov do krajiny s nasledujúcimi výnimkami:

 • držitelia indonézskych diplomatických a služobných víz alebo diplomatického alebo služobného povolenia na pobyt
 • držitelia platných víz a cudzinci s povolením na pobyt (KITAS a KITAP)
 • humanitárny, zdravotný personál
 • členovia posádky dopravných prostriedkov
 • cudzinci, ktorí zabezpečujú prácu na strategických projektoch

Uvedení cudzí štátni príslušníci môžu do Indonézie vstúpiť po predložení nasledovných dokumentov:

 • zdravotný certifikát v angličtine, vydaný orgánom cudzieho štátu
 • písomné prehlásenie o tom, že sa podrobia 14-dňovej karanténe doma alebo, ak budú už po príchode na letisko preukazovať príznaky ochorenia COVID-19, budú umiestnení do štátnej karantény

Cudzí štátni príslušníci, ktorí sa momentálne nachádzajú v Indonézii môžu automaticky zotrvať v Indonézii bez nutnosti predlžovania víz cez imigračný úrad. Pri odchode z krajiny im bude pokuta za dlhšie zotrvanie v krajine (tzv. „overstay“) odpustená.

  Aktualizované: 02/04/2020  10:30

Írsko

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia.
Aktualizované: 16/03/2020

Irán

Všetky pozemné hranice sú aspoň teoreticky uzatvorené (hranice s Afganistanom a Pakistanom však denne prechádzajú tisíce ľudí)

Letecké spojenie do Európy obmedzené na niekoľko zostávajúcich a postupne rušených letov iránskych leteckých spoločností Iran Air a Mahan Air (v prevádzke budú len do 28. marca), pre vycestovanie z krajiny je možné vo veľmi obmedzenom rozsahu ešte využiť Qatar Air, Iraq Air a Armenia Airways. Všetci cestujúci odlietajúci z iránskych letísk musia prejsť lekárskou prehliadkou (na letisku je potrebné byť minimálne 5 hodín pred plánovaným odletom).

  Aktualizované: 18/03/2020 13:00

Irak

Všetky letiská v Iraku sú uzavreté do 11. apríla 2020.
Zákaz vychádzania sa vzťahuje na celé územie Iraku a platný je do 28. marca 2020 do 23,00 h.

Aktualizované: 26/03/2020  15:30

Island

Island sa pripojil k opatreniam EÚ a uzavrel svoju vonkajšiu schengenskú hranicu pre cestujúcich, ktorí nie sú občania krajín EÚ/EHP, ktorí prichádzajú na Island z iných ako neodkladných dôvodov. Vo vzťahu k občanom členských štátov EÚ a EHP nie sú žiadne cestovné obmedzenia pri vstupe či výstupe z krajiny. Rovnako sa toto opatrenie nevzťahuje na občanov UK. Opatrenie Rovnako sa opatrenie nevzťahuje na prepravu nákladov.

Lode vrátane veľkých výletných lodí sú povinné pred tým ako je im povolené zakotviť na Islande sa orgánom pobrežnej stráže preukázať osobitným zdravotníckym certifikátom na COVID-19
Logistika pri návrate do SR: V plnej závislosti od režimu v tranzitných krajinách

Aktualizované: 21/03/2020  09:30

Izrael

Vstup slovenských občanov do Izraela
Do Izraela majú v povolený vstup len občania Izraela, osoby s trvalým pobytom a diplomati akreditovaní v Izraeli. Veľvyslanectvá Izraela v zahraničí môžu v mimoriadnych prípadoch udeliť výnimku cudzincom na cestu do Izraela. Žiadosť o výnimku musí byť zaslaná e-mailom a musí obsahovať okrem zdôvodnenia cesty, osobných údajoch cestujúceho aj informáciu o mieste, kde bude cestujúci tráviť karanténu po príchode do Izraela. Každý, kto pricestuje do Izraela zo zahraničia musí nastúpiť do povinnej domácej karantény na dobu 14 dní.

Cestovanie slovenských občanov z Izraela na Slovensko

Pravidelné priame lety z Izraela do SR a väčšiny európskych štátov sú pozastavené. Pre návrat na Slovensko je dnes možné využiť už len ojedinelé mimoriadne lety do Európy organizované veľvyslanectvami štátov EÚ v Izraeli.

  Aktualizované: 27/03/2020 08:00

Jamajka

Zatvorenie hraníc od 22. marca 2020 na dobu 14 dní pre cestujúcich prichádzajúcich do krajiny. Odchod cestujúcich a karga z krajiny zostáva povolený.
  Aktualizované: 26/03/2020 08:00

Japonsko

Dočasný zákaz vstupu s platnosťou od 3. apríla 2020 do odvolania. V mimoriadnych prípadoch budú posudzované výnimky z uvedeného opatrenia.

Aktualizované: 02/04/2020  08:00

Jemen

Medzinárodne uznaná vláda so sídlom v Adene pozastavila všetky lety na letiská, ktoré ovláda na dobu dva týždne od 18. marca 2020. Úrady v Saná (ovládané Hútijmi)  uzavreli 16. marca 2020 na dva týždne pozemné hranice s vládou kontrolovanými časťami Jemenu, s výnimkou prepravy tovaru. Pozastavené sú všetky lety OSN na medzinárodné letisko v Saná, ktoré boli povolené koalíciou pod vedením Saudskej Arábie, ktorá kontroluje vzdušný priestor Jemenu. Povolené sú iba humanitárne lety. 
  Aktualizované: 22/03/2020  11:00

Jordánsko

Od 17. marca 2020 až do odvolania sa prerušilo letecké spojenie pre komerčné účely, výnimkou sú cargo lety a lety s diplomatickým personálom a personálom medzinárodných organizácií. Uzavreté sú všetky hraničné priechody a prístavy, výnimka sa vzťahuje na cargo prevoz. Následkom vyhlásenia výnimočného stavu je zákaz vychádzania v krajine.

Aktualizované: 24/03/2020  09:30

Juhoafrická republika

Od polnoci 26. marca 2020 vstupuje do platnosti nariadenie prezidenta, ktorým sa na 21 dní do 16. apríla 2020 úplne uzatvárajú všetky hranice Juhoafrickej republiky.

Zároveň budú počas celej doby zakázané akékoľvek medzinárodné komerčné lety, vrátane tranzitu. Prepravy karga ani evakuačných letov sa obmedzenie netýka.

  Aktualizované: 26/03/2020 12:30

Južný Sudán

S účinnosťou 13. marca 2020 až do odvolania je pozastavená medzinárodná osobná letecká preprava z krajín so zaznamenaným výskytom COVID-19.
  Aktualizované: 20/03/2020 11:00

Kambodža

Od  17. marca 2020  na územie Kambodže dočasne po dobu 30 dní  nie je umožnený vstup cestujúcim z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a USA.
Od 20. marca 2020 Kambodža dočasne zatvorí všetky hranice s Vietnamom.

  Aktualizované: 20/03/2020 08:30

Kambodža

d  17.3.2020  na územie Kambodže dočasne po dobu 30 dní  nie je umožnený vstup cestujúcim z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a USA.
Od 24.3.2020 Kambodža zatvorila všetky hranice s Vietnamom.
Dochádza k výraznému pozastaveniu a redukcii  letov do okolitých regiónov

  Aktualizované: 23/03/2020  20:00

Kamerun

Od 18. marca sú uzavreté všetky hraničné prechody.
  Aktualizované: 19/03/2020  20:00

Kanada

Letecká doprava

Pre medzinárodné lety sú v prevádzke iba 4 kanadské letiská: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary

Leteckí prepravcovia zaviedli povinný ´health check´ pasažierov - prostredníctvom kladenia otázok týkajúcich sa ich zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 a jeho symptómov;
Leteckí prepravcovia majú povinnosť odmietnuť boarding/nástup do lietadla pri letoch do Kanady každému pasažierovi, ktorí nemá kanadské občianstvo alebo trvalý pobyt v Kanade;

Výnimky: Zákaz sa netýka bezprostredných rodinných príslušníkov kanadských občanov,  diplomatov akreditovaných v Kanade,  leteckých posádok, dočasných pracovníkov (napríklad ošetrovateľov, sezónnych pracovníkov v poľnohospodárstve, rybárskom priemysle), medzinárodných študentov, ktorí mali platné povolenie na štúdium alebo ho mali schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti 18. marca, žiadatelia, ktorých povolenie o trvalý pobyt bolo schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti, ale zatiaľ do Kanady nevycestovali, tranzitujúcich cestujúcich.

 

Tranzit cez Kanadu je naďalej povolený, za podmienok:

 • cestujúci nevykazuje známky ochorenia COVID-19
 • cestujúci má platnú eTA /Electronic Travel Authorisation/
 • tranzitný let do Európy je z toho istého kanadského letiska a terminálu ako prílet do Kanady;
 • pasažier musí počas prestupu v Kanade zostať v medzinárodnej tranzitnej zóne; teda nemôže prejsť colnou zónou a formálne vstúpiť na kanadskú pôdu a to ani k prevzatiu batožiny pred ďalším letom; prestup sa musí uskutočniť v časovom rozmedzí menej ako 24 hodín /tranzit cez letisko v Toronte - odlet sa musí konať v rovnaký deň ako prílet/.

Veľvyslanectvo SR v Ottawe vystavuje občanom SR pred vycestovaním z Kanady povolenie na tranzit na základe ich žiadosti, s cieľom zabezpečiť čo najhladší návrat občanov na Slovensko.

 

Pozemná doprava – hranica s USA
S platnosťou od 21. marca 2020 Kanada a USA po vzájomnej dohode uzatvárajú svoju pozemnú hranicu pre všetku cesty, ktoré nie sú nevyhnutného (essential) charakteru. Platí pre všetkých cestujúcich za účelom turizmu a rekreácie. Nákladná doprava tovarov nebude obmedzená. Cez hranicu sa dostanú ľudia pracujúci v nevyhnutných (essential) sektoroch (napr. zdravotníci).  Opatrenie platí predbežne na 30 dní, následne obe strany jeho uplatňovanie zvážia.   

Informácie o opatreniach v Kanade

  Aktualizované: 02/04/2020  12:30

Katar

a základe rozhodnutia vlády nariadil dočasné uzavretie letiska a všetkých vzdušných, morských a pozemných priechodov. Katar 15. marca oznámil, že zastaví všetky komerčné lety na medzinárodné letisko Doha Hamad (DOH) počnúc stredou 18. marca na 14 dní. Nákladné a tranzitné lety sú oslobodené od uvedeného zákazu. Zároveň sa Katar rozhodol pozastaviť vízum pri príchode cestujúcich z viacerých európskych krajín s účinnosťou od 15. marca 2020 do ďalšieho oznámenia. Toto rozhodnutie zahŕňa pozastavenie vstupu pre občanov Talianska, Francúzska, Nemecka a Španielska, ako aj pre všetkých ostatných cestujúcich z týchto krajín. Jednotlivci, ktorí majú v úmysle cestovať z týchto štyroch krajín a majú povolenie na pobyt v Katare, sú z tohto rozhodnutia vylúčení za predpokladu, že zostanú v karanténnom zariadení 14 dní podľa miestnych postupov, v súlade s vyhlásením vydaným Komunikačným úradom vlády. Bolo tiež rozhodnuté dočasne pozastaviť vstup zo Sudánu do Kataru.

Aktualizované: 04/04/2020 09:30

Kapverdy

Od 18. marca platí zákaz leteckého spojenia s väčšinou európskych krajín a USA, Brazíliou, Marokom, Senegalom a Nigériou. Zákaz zakotvenia výletných lodí a plachetníc, ako aj vylodenie cestujúcich v prístavoch. Letecká preprava tovarov a lety pre občanov na návrat do svojej krajiny pôvodu alebo pobytu, ktorí sú na Kapverdoch na dovolenke alebo na služobnej ceste, sú zo zákazu vyňaté.

  Aktualizované: 19/03/2020  08:30

Kazachstan

Od 16. marca 2020 do 15. apríla 2020 07:00 miestneho času je v krajine zavedenýl mimoriadny stav. Zároveň nadobudli platnosť nasledovné obmedzenia:
Vstup cudzincov na územie Kazašskej republiky sa dočasne zakazuje. Výnimkou sú cudzinci s udeleným trvalým alebo prechodným pobytom a taktiež rodinní príslušníci občanov Kazašskej republiky. Odjazd cudzincov z územia Kazašskej republiky je povolený, avšak z dôvodu geografickej vzdialenosti a uzatvorenia hranice s Ruskou federáciou je jediným reálnym spôsobom opustenia krajiny letecká doprava. Ak cudzinec plánuje opustiť krajinu, mal by tak urobiť neodkladne, z dôvodu masívneho rušenia medzinárodných letov.

Zároveň sú až do odvolania z dôvodu karantény uzavreté mestá Nur-Sultan a Almaty. V prípade, že občania SR plánujú letecky opustiť krajinu z uvedených miest, je nutné kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Nur-Sultan v dostatočnom predstihu.

  Aktualizované: 23/03/2020 08:30

Keňa

S účinnosťou od štvrtka 26. marca 00:01h sa uzatvárajú medzinárodné letiská v Keni a rušia sa všetky lety vrátane letov na repatriáciu a evakuáciu občanov z tretích krajín.
  Aktualizované: 23/03/2020 19:00

Kirgizsko

Od 17. marca 2020 na obdobie jedného mesiaca sú dočasne uzatvorené hranice a platí zákaz vstupu všetkým cudzincom do krajiny. Prechod hraníc je povolený iba občanom Kirgizska, ktorí sa vracajú zo zahraničia, a cudzincom odchádzajúcim z Kirgizska. Zákaz sa netýka posádok lietadiel, vlakov a vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy.
  Aktualizované: 17/03/2020 11:00

Kolumbia

Od 12. marca 2020 platí stav zdravotnej pohotovosti v krajine. Každý cestujúci sa pred cestou do Kolumbie musí zaregistrovať na stránkach kolumbijského Migračného úradu.

Od 16. marca 2020 platia obmedzenia vstupu cudzincov do krajiny (môžu vstúpiť len cudzinci s povolením na pobyt). Kolumbia uzavrela od 17. marca 2020 do 30. mája 2020 všetky svoje pozemné hranice, vrátane riečnych a morských prístavov. V mnohých departmentoch bol vyhlásený zákaz nočného vychádzania (toque de queda) od 18:00 hod. do 06:00 hod. Niektoré departmenty uzatvárajú svoje regionálne hranice a postupne sú obmedzované niektoré vnútroštátne lety. Medzinárodná letecká doprava zatiaľ premáva do Európy, ale niektoré lety sú zrušené a znižuje sa ich frekvencia.
Od 23. marca 2020 Kolumbia obmedzila letecké spojenie, ale medzinárodné letisko v Bogote bude fungovať. Od 24. marca 2020 do 13. apríla 2020 platí pre celé územie Kolumbie karanténa. Toto opatrenie tiež znamená, že nie je možné cestovať po krajine a pohyb občanov po krajine bude obmedzený s výnimkou cesty do zamestnania a nákupov základných potravín.

  Aktualizované: 30/03/2020 08:30

Kongo

Kongo Brazzaville pozastavuje všetky medzinárodné lety až do odvolania.
  Aktualizované: 20/03/2020 12:30

Konžská demokratická republika

S účinnosťou od 21. marca 2020 až do odvolania sa uzatvára vzdušný priestor pre všetku medzinárodnú osobnú prepravu v krajine.
  Aktualizované: 20/03/2020 12:30

Kórejská republika

S platnosťou od 19. marca zaviedla vláda špeciálne karanténne procedúry pri príletoch občanov zo všetkých krajín sveta; cestujúcim sa po prílete meria telesná teplota, pričom sa od nich vyžaduje vyplnenie zdravotného formuláru; musia poskytnúť aj údaje o mieste pobytu a číslo mobilu, do ktorého si musia nainštalovať aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú kórejským úradom poskytovať správy o svojom zdravotnom stave.

Tí, ktorí po prílete prejavujú symptómy sú podrobení vyšetreniu priamo na letisku. Všetky náklady súvisiace s diagnostikou a liečbou hradí kórejská vláda.

 

Od 22. marca sa bude vyžadovať od všetkých cestujúcich z Európy test na koronavírus. Po prílete karanténni pracovníci rozdelia cestujúcich podľa toho, či majú, alebo nemajú príznaky a na výsledok testu budú musieť čakať na letisku. Cestujúci, ktorí sú občania, alebo cudzinci s dlhodobým pobytom, budú musieť podstúpiť 14 dňovú domácu karanténu bez ohľadu na výsledok testu. Na krátkodobých cestujúcich sa karanténa nevzťahuje, ich zdravotný stav však budú denne telefonicky preverovať zdravotnícki pracovníci.

  Aktualizované: 20/03/2020 16:30

Kosovo*

Kosovo uzatvorilo všetky hraničné priechody.

Srbsko navyše 20. marca 2020 od 14:00 hod úplne uzatvorilo priechody z Kosova do Srbska pre osobnú aj nákladnú dopravu. Prístup k hraničným priechodom z Kosova blokuju kolóny kamionov. Opatrenie Srbska znamená, že nielen cudzinci, ale ani Srbi (zatiaľ) nemôžu vstúpiť / vrátiť sa do Srbska. Vstup do Kosova (i zo Srbska) je naďalej umožnený len občanom Kosova a držiteľom medzinárodných a diplomatických pasov, ktorí pracujú alebo majú povolený pobyt v Kosove. Každý po vstupe do Kosova musí absolvovať 15 dennú karanténu. Cudzincom je povolené opustiť Kosovo, nie však do Srbska. Povolenie na opustenie územia Kosova je potrebný súhlas kosovskej hraničnej polície, ktoré zabezpečujú zastupiteľské/styčné úrady v Kosove Pri opustení Kosova do Severného Macedónska je potrebné rešpektovať opatrenia hraničného režimu platné pre Severné Macedónsko.
Od 16. marca 2020 sú zrušené všetky lety z medzinárodného letiska v Prištine.
Organizovaná medzinárodná doprava je pozastavená. Rovnako je pozastavená verejná doprava v rámci Kosova. Z dôvodu karantény je od 11. marca 2020 zakázaný vstup do miest Klina, Viti, od 16. marca 2020 aj Malishevo a Podujevo/Dumnica a od 20.03.2020 aj Gjakove – len s povoleným tranzitom. Doba platnosti všetkých prijatých opatrení je do odvolania.  
Súčasťou opatrení je zatvorenie prevádzky reštaurácií, kaviarní, barov a obchodov s výnimkou obchodov s potravinami a lekární. Otváracia doba obchodov a lekární rešpektuje opatrenia na zabránenie voľného pohybu.
Od 28. marca 2020 vstúpilo do platnosti zmenené opatrenie vlády na zabránenie voľného pohybu osôb a motorových vozidiel v čase od 17:00 do 06:00 hod. V uvedenej dobe cudzinci nebudú môcť využívať hraničné priechody. Výnimky sa týkajú krízového manažmentu, bezpečnostných orgánov, štátnej služby, zdravotníkov, výrobcov a dodávateľov liekov, zásobovania potravinami a liekmi a dôležitých operátorov.

  Aktualizované: 29/03/2020 12:30

Kostarika

Od stredy 18. marca 2020 do 12. apríla 2020 štátne orgány nepovolia vstup cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Kostarike. Opatrenie sa týka leteckej, pozemnej a lodnej dopravy.
  Aktualizované: 18/03/2020 20:30

Kuba

Od 1. apríla 2020 je uzatvorený vzdušný priestor a námorná hranica. Odchod z ostrova je povolený len repatriačnými letmi.  Občania Kuby nesmú vycestovať z krajiny, výnimkou sú humanitárne dôvody. Zakázaná je autobusová, vlaková, letecká a cestná doprava medzi provinciami.
  Aktualizované: 04/04/2020 08:30

Kuvajt

Uzavretie letiska a všetkých vzdušných, morských a pozemných priechodov. Všetky lety do a z krajiny sú od 13. marca pozastavené „do ďalšieho oznámenia“. Do Kuvajtu budú môcť lietať iba kuvajtskí občania a ich najbližší príbuzní. Občania Kuvajtu, ako aj cestujúci z ktorejkoľvek krajiny, sa po príchode do Kuvajtu musia podrobiť povinnej karanténe počas 14 dní, kedy je osoba sledovaná lekárom.

Aktualizované: 25/03/2020 12:30

Laos

Od 20. marca 2020 je pozastavené udeľovanie  víz po príchode (VoA),  e– víz  a turistických víz pre všetkých cudzincov.  Žiadatelia o víza za iným ako turistickým účelom musia o nich vopred požiadať na príslušnom zastupiteľskom úrade Laosu a predložiť okrem požadovaných dokumentov aj   zdravotné potvrdenie (dostupné na: www. mofalao.gov.la).
Letecké spojenie s Laosom je obmedzené, domáce lety prevádzkované Lao Airlines sú pozastavené a obmedzené sú aj niektoré pozemné spojenia.

  Aktualizované: 02/04/2020 12:00

Libanon

Libanonská vláda predĺžila výnimočný stav do 12. apríla 2020 a nariadila uzavretie všetkých inštitúcií od 19,00 do 5,00 h čo možno de facto považovať za zákaz nočného vychádzania). Všetky letiská, hraničné priechody a prístavy zostávajú uzavreté.
Aktualizované: 27/03/2020  13:00

Líbya

Vláda národnej dohody podporovaná OSN so sídlom v Tripolise pozastavila na dobu tri týždne od 16. marca 2020 všetky lety na letisko v Tripolise a Misuráte. Zatvorila tiež hraničné prechody a prístavy. Líbyjská národná armáda ovládajúca východnú časť krajiny uzatvorila hraničné priechody od 19. marca 2020
  Aktualizované: 22/03/2020  11:00

Litva

Od 16. do 13. apríla platí nasledovný režim na hraniciach:

 • do krajiny budú vpustení iba obyvatelia Litvy;
 • cudzinci bez povolenia na pobyt nebudú do krajiny vpustení - okrem humanitárneho koridoru, ktorý bude otvorený do 13. apríla - z vozidiel cudzincov bude na hranici vytvorená kolóna, ktorá bude počas celej cesty územím Litvy sprevádzaná;  V prípade záujmu občanov SR pri návrate do vlasti tranzitovať cez Litvu je potrebné vopred kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Rige (emb.riga@mzv.sk / +371 25149789), ktorý oficiálnou cestou notifikuje úrady Litvy.

 • Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, musia byť v povinnej 14 dňovej karanténe a zároveň na hraniciach im budú odobrané vzorky na prítomnosť ochorenia COVID-19;

 • pohyb tovarov zostáva bez obmedzení;

Od 3. apríla od polnoci bude do krajiny osobná automobilová doprava vpúšťaná iba hraničnými prechodmi Kalvarija-Budzisko (platí iba pre osoby a autá nachádzajúce sa v Poľsku) a Saločiai-Grenctale (prechod s Lotyšskom).
 
Od 4. apríla od polnoci je do Litvy zakázané dovážať pasažierov a autá prostredníctvom trajektov. Neplatí to pre linku Klaipeda – Kiel (DE) – Klaipeda. Výnimku pre trajekty môže udeliť Ministerstvo vnútra, pre lety Lithuanian Transport Safety Administration (pozn.: drvivá väčšina leteckých spoločností prestala do krajiny lietať).

Pre nákladnú a diplomatickú prepravu sú otvorené iba nasledovné hraničné prechody:

S Poľskom: Kalvarija-Budzisko; Lazdijai - Ogrodniki
S Lotyšskom: Saločiai-Grenstale; Butinge-Rucava; Smelyne-Medume
S Bieloruskom: Medininkai-Kamenyi Log; Raigardas-Privalka
S Ruskom: (Kaliningrad), Kybartai-Chernyshevskoye; Panemune-Sovetsk

Aktualizované: 02/04/2020  15:30

Lotyšsko

Od polnoci 17. marca do 14. apríla je pozastavená akákoľvek medzinárodná osobná doprava. Do krajiny budú vpustení iba občania Lotyšska a tí, ktorí majú v Lotyšsku povolenie na pobyt. Nákladná doprava je bez obmedzení.

Aktualizované: 16/03/2020

Luxembursko

Tranzit cez luxembruské územie bude na hraniciach s okolitými štátmi (po dohode s Belgickom, Nemeckom, Francúzskom) s platnosťou od 20. marca kontrolovať colná polícia, hranice však zatiaľ ostávajú otvorené. 

Aktualizované: 20/03/2020 12:30

Madagaskar

Zrušené všetky lety medzi Madagaskarom a Európou od 19. marca 2020 23:59

Od 15. marca 2020 nie je povolené vplávanie výletných lodí do prístavov ani do teritoriálnych vôd Do 19. marca 2020 do 23:59 je možnosť pre cudzincov opustiť Madagaskar, po tomto termíne budú všetci prilietajúci cudzinci posielaný späť rovnakým letom ktorým prileteli. Všetky lety budú pristávať výhradne na medzinárodnom letisku v Antananarive.

  Aktualizované: 17/03/2020 15:30

Maďarsko

Nariadenie maďarskej vlády z 26. marca 2020 potvrdilo uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov so SR.
 
Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt.


Z Maďarska do Slovenskej republiky je umožnená osobná doprava len cez tieto hraničné priechody:
 
Medveďov - Vámosszabadi;
Štúrovo - Esztergom;
Šahy - Parassapuszta;
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely;
Milhost -Tornyosnémeti;
Komárno - Komárom;
Lenártovce - Banreve;
Čuňovo - Rajka
Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat

 

Zo Slovenska do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch umožnený vstup len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska a občanom s trvalým resp. prechodným pobytom v krajine. Výnimky tvoria hraničné priechody pre malý pohraničný styk, umožňujúce obojstranný pohyb osôb. Z dôvodu rýchlo meniacej sa situácie, odporúčame pravidelne sledovať Facebook Polície Slovenskej republiky.

 

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 4. apríla 2020   (pdf; 123.14 KB)nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 6. apríla od 7.00 hod. vstúpia na územie SR izoláciu v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Za týmto účelom sú od 6. apríla určené hraničné priechody SR pre možné návraty občanov SR z Maďarska nasledovne:

 • Čunovo – Rajka (diaľnica)
 • Šahy – Parassapusta
 • Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)
 • Komárno – Komárom

 

Železničná / autobusová preprava:
 
Štátna železničná spoločnosť MAV a autobusové spoločnosti prerušili osobnú dopravu so SR.

 

Letecká preprava

Letecká preprava v krajine je obmedzená na minimum. Vnútorná schengenská hranica medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti je uzavretá a neprijíma iných ako maďarských občanov, resp. občanov EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt. Niektorých občanov cudzích krajín vracia letisko späť do krajiny odletu. Do vnútrozemia sú prepustení len maďarskí občania a ich rodinní príslušníci a cudzinci s trvalým/prechodným pobytom v Maďarsku. Pasažierom iných krajín je umožnený vstup do tranzitnej zóny a pokračovanie v tranzitnej premávke - tzn. odlet z Maďarska.

Odporúčame sledovať rýchlo meniacu sa situáciu na medzinárodnom letisku F. Liszta v Budapešti

 

Repatriácia z medzinárodného letiska v Budapešti

Občanov SR, ktorí sú v zahraničí informujeme, že v zmysle predchádzajúcich nariadení od polnoci 2. apríla 2020 neprijímame žiadosti o registrácie občanov SR o repatriáciu tzn. nerealizujme žiadne individuálne ani skupinové repatriácie občanov SR. Výnimkou sú repatriačné lety krajín EÚ, vrátane Madarska, ktoré by priviezli občanov SR do Budapešti.

 

Repatriácia cestnou osobnou dopravou

Od 19. marca 2020 maďarská strana schválila tranzit občanov Slovenskej republiky cez územie Maďarska cez otvorené priechody hranici so Srbskom a Rumunskom.
 
Prejazd Maďarskom je možný len na základe povolenia polície.

Žiadosť o tranzit cez Maďarsko predkladajú občania Slovenskej republiky vecne príslušnému Zastupiteľskému úradu v krajine, z ktorej cestujú.

 

Zoznam zastupiteľských úradov

 

Repatriácie do krajín obvyklého pobytu

Nie je možné zabezpečiť žiadne výnimky na povolenie pre občanov SR na ich opätovný vstup na územie Maďarska v kontexte ich záujmu vrátiť sa späť do krajín ich obvyklého pobytu  (letecky, cestným tranzitom)  - V platnosti je Nariadenie hlavného hygienika  z 26. marca 2020 o zákaze vstupu cudzích štátnych príslušníkov do krajiny.

 

Opatrenia pre nákladnú dopravu

Pre nákladnú dopravu zo/do SR je umožnený prechod cez hraničné priechody:  

 • M15 Čuňovo - Rajka
 • Milhost - Tornyosnémeti
 • Šahy - Parassapuszta

 
Obojstranná nákladná doprava (zo Slovenska do Maďarska a z Maďarska na Slovensko) je umožnená cez hraničné priechody:
 

 • Medveďov - Vámosszabadi
 • Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
 • Kráľ - Banreve

 
Odporúčame sledovať rýchlo meniace sa podmienky pre nákladnú dopravu na Facebooku Polície Slovenskej republiky.
 
 

Povinné lekárske prehliadky:
 
Na vstupoch do Maďarska je pre osádku vozidiel nákladnej prepravy povinné meranie telesnej teploty. V prípade preukázateľných zdravotných problémov, nákladnému vozidlu nie je umožnený vstup do krajiny. Po vykládke tovaru v Maďarsku, platí povinnosť opustiť krajinu najneskôr do 24 hodín. V prípade tranzitnej dopravy je potrebné územie Maďarska opustiť v čo najkratšom čase a po vyznačenej trase. Počas dopravy v Maďarsku je povinnosť nosiť rúško a gumené rukavice. Kamióny smerujúce z Talianska, majú zakázaný vstup. Platí obmedzenie kamiónov do 3,5MT.
 
 

Dopravné obmedzenia:
 
Vytvorili sa takzvané humanitárne koridory pre bezpečnú dopravu.
 
Po vstupe na určené hraničné priechody môžu zahraničné nákladné vozidlá prekročiť územie krajiny iba cez trasy podľa   mapky.
 
Vzhľadom na vysoké čakacie doby na hraničných priechodoch, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť, prepravné spoločnosti by mali upozorniť vodičov, aby boli vybavení dostatočným množstvom nápojov a jedla

 

Voľný cezhraničný pohyb

Od 19. marca platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc. Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte.
 
Na túto skupinu slovenských občanov sa zároveň nevzťahujú povinné karanténne opatrenia. Situácia sa môže operatívne meniť. Odporúčame preto pravidelne sledovať Facebook profil Polície Slovenskej republiky

 

Nariadenie vlády o obmedzení vychádzania:

Od 28. marca do 11. apríla je v platnosti nariadenie vlády 71/2020 z 27. marca, ktoré obmedzuje vychádzanie a špecifikuje opustenie bydliska len na základe oprávnených dôvodov ako je výkon práce, sprevádzanie maloletého dieťaťa, využitie zdravotného ošetrenia, individuálna voľnočasová aktivita, nákup tovaru dennej spotreby, nákup na čerpacích staniciach pohonných hmôt, nákup v obchode s tabakovými výrobkami a pod. Oprávneným dôvodom môže byť aj poskytnutie pomoci osobe, ktorá sa o seba nevie postarať, resp. potrebuje pomoc. V potravinách, drogériách, na trhoch alebo v lekárňach sa v čase medzi 9:00 a 12:00 sa okrem tamojších zamestnancov môžu zdržiavať výlučne osoby, ktoré dovŕšili 65. rokov. Nariadenie nariaďuje povinnosť dodržiavať 1,5 m odstup od iných osôb s výnimkou tých s ktorými žije v domácnosti a pod.

Aktualizované: 06/04/2020 13:00

Malajzia

Od 18. marca do 14. apríla 2020 majú zakázaný vstup do Malajzie všetci cudzinci. Cudzinci, ktorí sa nachádzajú v Malajzii môžu krajinu opustiť. Imigračné úrady v čase do 14. apríla 2020 s možným predĺžením nebudú ukladať pokuty za dlhšie zotrvanie v krajine pre turistov, ktorým skončila platnosť víz. Na medzinárodnom letisku Kuala Lumpur je možný tranzit iba v rámci toho istého terminálu. Presun medzi terminálmi nie je možný.

  Aktualizované: 26/03/2020 07:00

Maldivy

Maldivy zakázali s platnosťou od 4. februára 2020 vstup cudzincov z Číny, od 26.februára 2020 z Kórejskej republiky, od 3.marca 2020 z Talianska, od 8. marca 2020 z Bangladéša, od 10. marca. 2020 zo Španielska, od 15. marca 2020 z Francúzska a Nemecka a zároveň aj cudzincom, ktorí v týchto krajinách boli po dobu 14 dní a viac odo dňa zavedenia reštrikcie. Všetci návštevníci Maldív budú od 21. marca umiestňovaní do dvojtýždňovej karantény. Presun medzi jednotlivými ostrovmi je zakázaný.

  Aktualizované: 26/03/2020 08:00

Mali

Zrušené všetky komerčné lety s výnimkou zásobovania až do odvolania.
  Aktualizované: 22/03/2020 12:30

Malta

Povinná karanténa 14 dní v bydlisku pre všetkých, ktorí prichádzajú z cudziny a ostatných členov domácnosti. Za každé porušenie pokuta 3000 €. Vstúpiť okrem občanov Malty môžu aj tí cudzinci, ktorí majú na Malte registrovaný pobyt. Povinná lekárska prehliadka pri vstupe. Pri zistení príznakov infekcie volať tel. č. 111. Zákaz akýchkoľvek spoločenských kontaktov a podujatí. Lety zrušené, okrem do Frankfurtu n/M a Londýna. Trajekt medzi Maltou a Sicíliou v prevádzke. Cudzinci, ktorí chcú opustiť Maltu, majú sa o možnostiach odchodu informovať tel. č. 0035622042200, alebo písomne na kontakte SITCEN: sitcen.mfea@gov.mt

  Aktualizované: 31/03/2020 08:30

Maroko

Maroko uzatvorilo svoje hranice po mori, po súši aj letecky

 • priame letecké spojenie bolo prakticky prerušené, týka sa to i lodnej a pozemnej dopravy (stále sa však rokuje aj na úrovni EÚ o uskutočnení niekoľkých repatriačných letov/transferov loďou pre uviaznutých turistov do Európy)
 • pre uviaznutých občanov SR v Maroku platí, že je o ich situácii potrebné komunikovať s veľvyslanectvom SR v Madride
 • zavreté sú hraničné priechody v španielskych provinciách Ceuta a Melilla (podľa informácii od občanov ich však priebežne otvárajú v osobitných situáciách)
Aktualizované: 26/03/2020 08:00

Mexiko

Letiská prijímajú lety z/do Európy avšak letecké spoločnosti počty letov zredukovali. Od 20. marca je pre turistov uzavretá pozemná hranica medzi Mexikom a USA.
Pri leteckom spojení a prestupe smerom do USA je nariadená 14 dňová karanténa.

  Aktualizované: 24/03/2020  080:30

Maurícius

Od 18. marca, všetci zahraniční cestujúci z EÚ + Veľká Británia a Švajčiarsko, ktorí v uplynulých 14 dňoch boli alebo tranzitovali cez tieto krajiny, zakázaný vstup do krajiny na 2 týždne.
Od 16. marca bude všetkým cudzincom, ktorí prichádzajú alebo tranzitujú cez Reunion, zakázaný vstup na najbližšie 2 týždne.
  Aktualizované: 18/03/2020  11:00

Mjanmarsko

Mjanmarsko pozastavilo udeľovanie všetkých druhov víz pre cudzinov s výnimkou diplomatov akreditovaných pre Mjanmarsko, pracovníkov OSN s pobytom v krajine a členov posádok lodí a lietadiel prevádzkujúcich ich cesty z/do Mjanmarska.  
Pozastavené sú   aj doterajšie  výnimky z bezvízového styku, ktoré sa vzťahovali na cudzincov na základe bilaterálnych dohôd, vrátane krajín ASEAN (okrem držiteľov diplomatických a úradných pasov). Diplomatickí pracovníci akreditovaní pre Mjanmarsko a pracovníci OSN musia požiadať o udelenie víz na príslušných zastupiteľských úradov Mjanmarska v zahraničí a predložiť výsledky laboratórnych vyšetrení o tom, že nie sú nakazení COVID-19, ktoré nesmú  byť staršie ako 72 hodín pred odletom. Po prílete do Mjanmarska sa musia podriadiť domácej karanténe po dobu 14 dní.  
O udelenie víz na príslušnom veľvyslanectve Mjanmarska musia požiadať aj členovia lodí a posádok a títo sú povinní rešpektovať aj nariadenia Ministerstva dopravy a komunikácií Mjanmarska.
Na území Mjanmarska dochádza k výraznému pozastaveniu a redukcii  letov do okolitých regiónov.

Dočasne od 30. marca 2020 23:59 h. do 13. apríla 2020 na žiadnom letisku v Mjanmarsku nie je povolené pristávanie medzinárodných komerčných letov s pasažiermi. Platnosť všetkých predchádzajúcich povolení, vydaných  predtým Oddelením civilného letectva, je pozastavená.  Výnimku tvoria cargo lety, zdravotnícke evakuačné lety  a špeciálne lety schválené Oddelením civilného letectva. 

  Aktualizované: 02/04/2020  14:00

Moldavsko

Parlament 17. marca 2020 schválil zavedenie mimoriadneho stavu na 60 dní, teda do 15. mája 2020. Platia nasledovné obmedzenia:


Vstup cudzincov na územie Moldavskej republiky: vstup cudzích štátnych príslušníkov s výnimkou tých, ktorí majú na území Moldavska povolený trvalý alebo prechodný pobyt, alebo zabezpečujú prevoz dôležitých tovarov do Moldavska, sa dočasne zakazuje.

Letecká doprava: pre komerčné lety bolo uzavreté jediné medzinárodné letisko v Moldavsku (Kišiňov).

Medzinárodná hromadná autobusová a železničná doprava: intenzita je postupne tlmená, úplne ukončená bude k 20. marcu 2020.

Obmedzenie pohybu cez hraničné priechody: väčšina hraničných priechodov sa uzatvára – otvorený zostane len obmedzený počet najväčších priechodov.  
Pri vstupe do krajiny je občanom meraná telesná teplota a občania vypĺňajú zdravotné formuláre vrátane záväzku 14-dňovej samokarantény. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 sú občania priamo z hranice transportovaní sanitkou do určených zdravotníckych zariadení.

Obmedzenia iného druhu: po uzavretí škôl 12. marca bola od 17. marca pozastavené činnosť väčšiny komerčných zariadení (obchody, reštaurácie, kaviarne, fitness centrá a pod.) s výnimkou predajní potravín, lekární a staníc pohonných hmôt. Pošta od 18. marca pozastavila príjem a výdaj zásielok. Ďalšie skupiny inštitúcií budú počas karantény fungovať v obmedzenom režime (štátne inštitúcie, banky apod.) Zrušené resp. odložené sú všetky kultúrne, spoločenské a náboženské podujatia hromadného charakteru.

  Aktualizované: 18/03/2020 11:00

Monako

Monacké kniežatstvo zatiaľ nepristúpilo k prijatiu opatrení súvisiacich s obmedzením pohybu cez monacko-francúzske hranice. Občania môžu slobodne opustiť krajinu pobytu. Žiadne zdravotné kontroly sa nevykonávajú.
  Aktualizované: 17/03/2020  15:50

Mozambik

Všetci, ktorí prídu z krajiny, ktorá má 100+ nakazených alebo mala 2 po sebe idúce dni 100+ nakazených, musia ísť do 14 dňovej domácej karantény.

  Aktualizované: 18/03/2020 11:00

Namíbia

Zrušené lety z/do Kataru, Etiópie a Nemecka na 30 dní. Zrušenie vydávania víz na medzinárodnom letisku Hosea Kutako v Windhoeku a zákaz vstupu do krajiny pre cudzincov (letecky aj po mori) z nasledovných krajín do odvolania: krajiny Schengenu, Čína, Irán, Južná Kórea, USA, Veľká Británia  a Japonsko.
  Aktualizované: 18/03/2020 11:00

Nemecko

Nemecko zavádza s okamžitou platnosťou rozšírenie dočasných hraničných kontrol aj na leteckú a vodnú dopravu s Talianskom, Španielskom, Rakúskom, Francúzskom, Dánskom a Švajčiarskom. Cestujúcim bez urgentného dôvodu nebude povolený prechod cez hranice. Ich prekročenie bude umožnené na základe urgentného dôvodu a dochádzajúcim za prácou na základe príslušného dôkazu, resp. potvrdenia.  

Podľa Spolkového ministerstva zahraničných vecí Nemecka má byť vstup/výstup z/do Nemecka UMOŽNENÝ cudzím štátnym príslušníkom v nasledujúcich prípadoch:


1. Cesty za prácou, resp. z pracovných dôvodov a na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov (tzv. pendleri, sezónni zamestnanci a pod.). Prechod hraníc má byť nemeckou pohraničnou políciou umožnený po predložení dokumentov potvrdzujúcich tieto skutočnosti (napr. zamestnanecká zmluva, či doklady o zákazke, ktorú cestujúci ide do krajiny plniť).

2. Cesty zo závažných dôvodov (napr. na lekárske vyšetrenia, z dôvodu rodinného úmrtia a pod.) sú podľa okolností každého prípadu v princípe umožnené.

3. V prípade návratu občana EÚ alebo tretieho štátu (nonEU) do jeho krajiny pôvodu alebo krajiny, kde má povolený pobyt, či dlhodobý pobyt, tranzitom cez územie Nemecka.

 

Mníchov:

Stále je funkčné priame vlakové spojenie IC vlakmi napr. Mníchov – Viedeň, Regensburg – Viedeň, Würzburg – Viedeň, Hanau (Frankfurt n.M.) – Viedeň a pod..

Alternatívne je možné zvoliť prepravu vlakom do Mníchova (regionálnymi alebo IC/ICE spojmi) odtiaľ regionálnym vlakom do Freilassing  (pôvodne zachádzali až do Rakúska - Salzburgu), tu je potrebné prestúpiť na S-Bahn smer Salzburg Hauptbahnhof (jedna zastávka), zo Salzburgu je možné pokračovať v smere na Viedeň rakúskymi regionálnymi vlakovými spojmi.

Aktualizované: 19/03/2020  16:00

Nepál

Vláda Nepálu od 22. marca 2020 do 31. marca 2020 zakázala vstup všetkým komerčným cestovným lietadlám. Toto opatrenie sa nevzťahuje na prílety špeciálnych alebo evakuačných letov. Povolenia na návštevu nepálskych hôr pre jarnú sezónu 2020 sú taktiež zrušené.
  Aktualizované: 26/03/2020  08:00

Nigéria

Od 23. marca do 23. apríla sú letiská uzavreté pre medzinárodné lety s výnimkou mimoriadnych a núdzových letov. Vnútroštátne linky operujú podľa pôvodných letových poriadkov.
  Aktualizované: 22/03/2020  08:30

Nikaragua

Bez obmedzení
  Aktualizované: 18/03/2020  20:30

Nórsko

Od 16. marca 2020 od 08.00 miestneho času je odopretý vstup do Nórska cudzincom, ktorí nemajú povolený pobyt v Nórsku Nórski občania sa stále môžu vrátiť do Nórska. Výnimka je udelená tiež občanom EHP krajín a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú povolený pobyt v Nórsku, ako aj pre občanov EHP, ktorí, ako aj pre občanov EHP, ktorí v Nórsku pracujú.  

Zároveň Nórsko zavádza hraničné kontroly na vnútornej i vonkajšej schengenskej hranici pri vstupe i výstupe z krajiny. Žiadny hraničný priechod nebude uzavretý.

Zavedené opatrenia nemajú vplyv na vnútroštátnu dopravu.

Nórske letiská nebudú uzavreté, jednak na zabezpečenie návratu občanov Nórska, ako aj umožnenie cudzím štátnym príslušníkom opustiť Nórsko.

S účinnosťou od 15. marca hranica s Ruskom na severe je uzavretá. Ide o opatrenie z ruskej strany

V rámci platných opatrení zavedených 12. marca 202 cestujúci, ktorí sú vpustení do Nórska podliehajú povinnej 14-dňovej karanténe.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osoby ktoré prekračujú hranice medi Nórskom, Švédskom a Fínskom z dôvodu výkonu práce. Osoby vykazujúce symptómy nákazy sú umiestnené do nútenej izolácie v zdravotníckom zariadení

Logistika pri návrate do SR

V plnej závislosti od režimu v tranzitných krajinách

Osobitné úprava pre Svalbardy (Špicbergy)

Na Svalbardy je povolený vstup iba cestujúcim z Nórska, Švédska a Fínska, ktorí sa po 27.02 nezdržiavali mimo nordických krajín. Ostatným cestujúcim nebude vstup na Svalbardy umožnený. Zároveň bolo vydané odporúčanie na Svalbardy veľmi dôkladne zvážiť plánovanú cestu na Svalbardy. Cestujúcim, ktorí sa už nachádzajú na Svalbardoch a nie sú z Fínska, Nórska alebo Švédska sú umiestnení automaticky do karantény. Cestujúci z týchto troch krajín sú umiestnení do karantény iba ak po 27. februári cestovali do inej ako nordickej krajiny

Hotelovým hosťom a turistom, ktorí pricestovali na Svalbardy po 27. februári 2020 a nachádzajú sa v karanténe v svojich hoteloch bude umožnené nastúpiť na ich plánované a rezervované odlety. Po prílete do Nórska sa nich nevzťahuje opatrenie o karanténe. 

Aktualizované: 18/03/2020  10:30

Nový Zéland

VSTUP

Od 19. marca 2020 zatvoril Nový Zéland hranice pre všetkých cudzincov. Vstup do krajiny je povolený len občanom NZ a rezidentom, ktorí sa všetci musia hneď po príchode izolovať na 14 dní.
Výnimky pre cudzincov budú na individuálnej báze posudzované v prípadoch:

 

 • Humanitárnych situácií
 • Zdravotných pracovníkov
 • Občanov ostrovov Samoa a Tonga v prípade nevyhnutných ciest na Nový Zéland
 • Držiteľov návštevníckych víz, ktorí sú partnermi alebo závislými osobami držiteľov študentských alebo dočasných pracovných víz, ktorých bežné bydlisko je na Nový Zéland a aktuálne sa nachádzajú na Novom Zélande

Ďalšie kategórie, ktorým bude umožnený vstup do krajiny pod podmienkou, že sa okamžite izolujú do karantény na 14 dní:

 • priami rodinní príslušníci (partneri, manželia, závislé deti do veku 24 rokov) rezidentov a občanov Nového Zélandu pod podmienkou, že prichádzajú do krajiny v sprievode rodinného príslušníka – novozélandského občana/novozélandského rezidenta tým istým letom
 • austrálski občania a permanentní rezidenti, ktorí bežne žijú na Novom Zélande

TRANZIT

Všetky tranzitné možnosti cez Nový Zéland skončili 2,00 hod miestneho času 26. marca 2020. Hranice Nového Zélandu sú pre akýkoľvek druh tranzitu od tohto termínu uzavreté a novozélandskou imigračnou políciou nebude umožnené nastúpiť na lietadlo nikomu, kto by mal cez krajinu tranzitovať po tomto termíne, pokiaľ nespadajú do kategórie výnimiek, ktorým je povolený vstup na Nový Zéland.

  Aktualizované: 26/03/2020  08:30

Omán

Vláda dočasne zastavila vydávanie turistických víz od 15. marca 2020 na dobu 30 dní.
  Aktualizované: 17/03/2020

Pakistan

Obmedzovaný pohyb cez všetky hranice. Všetky lety z medzinárodných letísk v Pakistane sú pozastavené do 5. apríla 2020 (bude pravdepodobne predĺžené).
  Aktualizované: 23/03/2020 10:00

Panama

Od soboty 14. marca 2020 je prerušené letecké spojenie zatiaľ po dobu 30 dní s Európou (priame lety z/do Madridu, Frankfurtu, Amsterdamu, Paríža a Istanbulu).
  Aktualizované: 18/03/2020  20:30

Paraguaj

od 16. marca. pre cudzincov z rizikových krajín* koronavírus hranice uzavreté
Pozn * rizikové krajiny koronavírus stanovila Medzinárodná zdravotnícka organizácia – EÚ je na zozname
  Aktualizované: 18/03/2020  08:00

Pobrežie Slonoviny

Od 22. marca sú všetky hraničné prechody v krajine uzavreté až do odvolania s výnimkou nákladnej a humanitárnej dopravy.
  Aktualizované: 22/03/2020  08:30

Poľsko

Od 15. marca 2020 pozastavené všetky medzinárodné lety do Poľska, pozastavená aj medzinárodná železničná doprava.
Od 15. marca 2020 zákaz vstupu cudzincov na územie Poľska. Cudzincom s platným pobytom v Poľsku bude vstup umožnený.
Občania Poľska ako aj cudzinci s platným pobytom musia byť po vstupe do Poľska v povinnej 14 dňovej karanténe.
Kamiónová preprava tovaru zostáva zachovaná.
Na hranici so SR zostane 5 otvorených hraničných prechodov – 2 cestné a 3 vlakové (Cargo).
Občania SR v Poľsku budú môcť prekročiť hranice do SR na 2 cestných prechodoch: Barwinek a Chyžné.
Hraničná stráž Poľska potvrdila, že slovenským občanom, ktorí sú v Poľsku bude umožnený návrat do SR.
Na hraniciach s Nemeckom zostanú otvorené 3 pešie, 6 cestných a 6 vlakových prechodov, s Českou republikou – 3 pešie, 5 cestných a 9 vlakových.


Predĺženie termínu uzavretia poľských hraníc pre cudzích štátnych občanov je do 13. apríla 2020.

Sprísňujú sa pravidlá povinnej karantény pre osoby prekračujúce poľské hranice - osoby žijúce na Slovensku, ktoré pracujú v Poľsku, sú oslobodené od povinnej karantény do 26. marca 2020.

Od piatku 27. marca 2020, v súlade s nariadením ministra zdravotníctva Poľskej republiky, budú musieť absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu. 

Viac informácií

Aktualizované: 27/03/2020 08:30

Portugalsko

V období 9. - 13. apríla 2020 budú pozastavené komerčné lety na všetkých letiskách Portugalska. V uvedenom období je zakázané v krajine cestovať mimo mesta/obce obvyklého pobytu.

Letecké spoločnosti výrazne obmedzili lety do Portugalska. Portugalská letecká spoločnosť TAP prevádzkuje lety iba na Madeiru a Azorské ostrovy. Platí zákaz vylodenia z výletných lodí.

Od 16. marca je na hraniciach medzi Portugalskom a Španielskom zakázaná cestná doprava bez ohľadu na typ vozidla, s výnimkou 9 cestných hraničných prechodov, ktoré sú otvorené iba pre medzinárodnú nákladnú dopravu, prepravu cezhraničných pracovníkov, núdzové a záchranné vozidlá a pohotovostné služby (Valença/Tui; Chaves/Verín; Quintanilha/San Vitero; Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro; Monfortinho; Marvão/Valência de Alcântara; Caia/Badajoz; Vila Verde de Ficalho/Rosal de La Frontera; Castro Marim/Ayamonte).
 
Portugalsko a Španielsko sa dohodli na týchto výnimkách:

 

 • právo na vstup pre vlastných štátnych príslušníkov a držiteľov povolení na pobyt;
 • cezhraničný  pohyb diplomatického personálu, ozbrojených a bezpečnostných síl bez obmedzení;
 • vo výnimočných prípadoch je umožnený cezhraničný pohyb na účely zlúčenia rodiny a príbuzných do prvého stupňa;
 • prístup k zdravotníckym zariadeniam na základe dvojstranných portugalsko-španielskych  dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 • umožnený odchod cudzincov s bydliskom v inej krajine.

 

Železničná doprava je od 16. marca medzi Portugalskom a Španielskom pozastavená, s výnimkou nákladnej prepravy.

 
Madeira – povinná 14-dňová karanténa pre všetkých cestujúcich prilietajúcich na Madeiru. Všetci prilietajúci cestujúci a palubný personál  sú podrobení meraniu teploty a vyplneniu epidemiologického prieskumu. Pozastavená platnosť povolení na kotvenie výletných lodí a jácht v prístavoch regiónu.
 
Azorské ostrovy –  povinná 14-dňová karanténa pre všetkých cestujúcich prilietajúcich na Azorské ostrovy. Pozastavená platnosť povolení na kotvenie výletných lodí a jácht v azorských prístavoch.

  Aktualizované: 04/04/2020 12:30

Rakúsko

Komerčná doprava

Do odvolania sú prerušené letecké, vlakové a autobusové spojenia s Čínou, Južnou Kóreou, Iránom, Talianskom, Španielskom, Švajčiarskom, Francúzskom. Zároveň do Rakúska neprilietajú lietadlá z Veľkej Británie, Ruska, Ukrajiny a Peru. Letecké spoločnosti Austrian Airlines, Laudamotion a Wizzair zrušili všetky svoje komerčné letecké linky až do odvolania. Vzhľadom na výraznú redukciu leteckých liniek jednotlivými leteckými spoločnosťami, ktoré ešte v súčasnosti prilietajú do Viedne, odporúčame občanom sledovať si informácie svojej leteckej spoločnosti.
 

Letisko Schwechat: Občanom Slovenskej republiky v zmysle nariadenia vlády Rakúskej republiky odporúčame po prílete na Letisko Schwechat bezodkladné opustenie územia Rakúskej republiky. V prípade zotrvania v Rakúskej republike platí na území Rakúska povinná 14 dňová karanténa.
 
Vlaky a autobusy v rámci Rakúska premávajú bez obmedzení. ÖBB zrušila dočasne všetky osobné vlakové spojenia s Talianskom, Švajčiarskom, Lichtenštajnskom a Francúzskom, rovnako sú zrušené všetky autobusové spojenia s danými krajinami.
 

Individuálna doprava

Na hraničných priechodoch s Rakúskom pracujú zdravotné hliadky, ktoré vykonávajú zdravotné kontroly posádok vozidiel smerujúcich z Talianska, Francúzska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Maďarska, Slovinska a Nemecka do Rakúska. Na vstup do Rakúska z týchto krajín je potrebné mať so sebou max 4 dni staré potvrdenie o negatívnom výsledku testu na nový koronavírus. Z povinnosti je vyňatá nákladná doprava a tranzit. Opatrenie sa netýka príchodu z Českej republiky a Slovenska.
 

Prejazd rakúskym územím je povolený za podmienky, že sa občan Európskej únie zaviaže, že z trasy neodbočí a pôjde bez zbytočných zastavení rovno do svojej domovskej krajiny. Na hraničnom priechode musia občania vypísať tlačivo, ktoré im poskytne rakúska polícia obsahujúce osobné údaje a prehlásenie, že sa na území Rakúska nikde nezastavia. Rakúska polícia kontroluje aj stav palivovej nádrže, vyžaduje sa plne doplnené palivo.

 

Občanom SR sa odporúča pri návrate do vlasti využiť služby rakúskej železničnej vnútroštátnej dopravy (ÖBB) - rýchlikové spojenie z rôznych rakúskych destinácii do obce Schwechat. Odtiaľ rakúskym autobusom, vlakom, príp. rakúskou taxi-službou do obcí Kittsee, Berg alebo Wolfstahl. Následne presun taxi-službou alebo peší presun na hraničné priechody Jarovce-Kittsee alebo Berg (je povolený peší presun cez slovensko-rakúske hraničné priechody).
 

Z rozhodnutia vlády SR sa po príchode na Slovensko od 6. apríla 2020 (7.00 h) nariaďuje všetkým osobám izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej dobe 14 dní. Toto nariadenie sa nevzťahuje na tehotné ženy, osoby s vážnymi chorobami, osoby s vekom and 75 rokov ako aj diplomatov na území SR. Pre bližšiu špecifikáciu odporúčame opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR. Na hraniciach sú prítomní príslušníci Policajného zboru SR, ktorí budú poskytovať ďalšie usmernenia.
 

Výnimky pri dochádzaní za prácou cez hranicu a z povinnosti 14 dňovej domácej karantény

Za prácou môžu cestovať osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike alebo v prihraničnom pásme Rakúska do 30 km od štátnej hranice SR, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice a majú so sebou potvrdenie od zamestnávateľa.
 
Upozorňujeme, že občania Slovenskej republiky dochádzajúci za prácou (kdekoľvek) do Rakúska nepotrebujú mať so sebou potvrdenie o negatívnom výsledku testu na nový koronavírus ani nemusia zostať v domácej kranténe.

 

Dôležité upozornenie pre regióny Tirolsko/Vorarlbersko

V rámci opatrení na boj proti COVID-19 vydala od 17. marca okresná správa Landeck (Tirolsko) pre obce v údolí Paznauntals a pre St. Anton am Arlberg, ako aj okresná správa Imst (Tirolsko) pre Sölden a okresná správa Bludenz (Vorarlberg) pre Lech a Klösterle prísne karanténne predpisy, ktoré prísne obmedzujú možnosti vstupu a výstupu.
 
Od 28. marca vláda Rakúska upravila možnosť odchodu zahraničných hostí z týchto oblastí, na ktoré platí karanténa predbežne do 13. apríla. Odchod skupinovej repatriácie ako aj individuálnych ciest občanov SR, resp. občanov s pobytom na Slovensku musí vopred schváliť Ministerstvo zahraničných vecí Rakúska prostredníctvom Zastupiteľského úradu SR vo Viedni. Počas cesty najkratšou možnou trasou treba udržovať minimálnu vzdialenosť 1 metra od ostatných ľudí a upozorňujeme, že - na základe opatrenia vlády Rakúska - osoby, pre ktoré platí rozhodnutie o odlúčení podľa ods. 7 epidemického zákona, ako aj osoby, ktoré majú príznaky COVID-19, nemôžu opustiť región.

  Aktualizované: 04/04/2020  15:30

Rusko

Predbežne do 1. mája 2020 platí zákaz vstupu cudzincov do Ruska. Zákaz sa netýka pracovníkov diplomatických a konzulárnych zastúpení v Rusku, členov delegácií, vodičov medzinárodných prepravných spoločností, členov posádok lietadiel, námorných aj riečnych plavidiel a vlakov, osôb s trvalým pobytom na území Ruska, držiteľov víz vydaných v súvislosti s úmrtím príbuzného v Rusku, rovnako aj cudzincov tranzitujúcich cez medzinárodné letiská v RF. Všetci sú povinní nahlásiť sa lekárovi v mieste pobytu a podrobiť sa 14-dňovej izolácii v domácom prostredí. Porušenie nariadenej karantény je sankcionované, cudzinci môžu byť vyhostení. Pohyb osôb v Moskve je sledovaný špeciálnymi kamerami.

Občania SR nachádzajúci sa na území Ruska s expirovanými vízami alebo povoleniami na pobyt sú od 19. marca 2020 povinní obrátiť sa so žiadosťou o predĺženie v ľubovoľnej forme na najbližší územný orgán Ministerstva vnútra Ruskej federácie. Platnosť víz a prechodných resp. trvalých pobytov bude predĺžená automaticky bez ohľadu na účel, na ktorý boli vydané. 
Obnovuje sa príjem žiadostí o vydanie povolenia na prácu pre cudzincov s pobytom v Ruskej federácii. Pracovní migranti môžu požiadať o nové povolenia bez toho, aby museli vycestovať z Ruska, pričom nebudú niesť administratívnu zodpovednosť za nedodržanie lehoty na podanie príslušných žiadostí.

Dočasne je pozastavený prechod cudzincov cez rusko – poľskú, rusko - bieloruskú a rusko – nórsku pozemnú hranicu.

Zrušené bolo železničné spojenie Ruskom s Ukrajinou, Lotyšskom a Moldavskom. Obmedzená je aj železničná doprava na území Ruska, predovšetkým diaľkových liniek vrátane obľúbeného spojenia Moskvy so S. Peterburgom. 

Obmedzené je letecké spojenie s mestami členskými krajinami EÚ, Nórska a Švajčiarska okrem pravidelných a charterových liniek do hlavných miest členských krajín EÚ, Moskva – Oslo a Moskva – Ženeva.

Ruská vláda na základe odporúčania Koordinačnej rady v boji proti ochoreniu COVID-19  v Rusku prijala rozhodnutie zrušení pravidelných a charterových leteckých spojení z a do Ruskej federácie a to s 00:00 hod. dňa 27. marca 2020 až do odvolania. Výnimku budú mať iba charterové lety zabezpečujúce návrat ruských občanov do vlasti a tzv. „lety v štátnom záujme“.

Aktualizované: 26/03/2020 08:30

Rumunsko

Od 22. marca 2020 platí zákaz vstupu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti do Rumunska, s výnimkou prípadu, že prechádzajú cez územie Rumunska, cez koridory určené pre tranzit, organizované na základe dohôd so susednými štátmi.

Výnimočne je povolený vstup pre tých, ktorí patria do nasledujúcich kategórií:

 • sú rodinnými príslušníkmi rumunských občanov;
 • sú rodinnými príslušníkmi občanov iných členských štátov Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie s bydliskom v Rumunsku;
 • sú osobami, ktoré majú dlhodobé vízum, povolenie na pobyt alebo doklad rovnocenný s povolením na pobyt vydaný rumunskými orgánmi podľa nariadenia vlády pre núdzové situácie č. 194/2002 o režime cudzincov v Rumunsku, ktorý bol opätovne zverejnený, s následnými zmenami a doplneniami alebo rovnocenný dokument vydaný orgánmi iných štátov podľa právnych predpisov Európskej únie;
 • sú cestujúcimi v profesionálnom záujme dokázané prostredníctvom: víze, povolenia na pobyt alebo iným rovnocenným dokladom;
 • je diplomatickým alebo konzulárnym personálom, personálom medzinárodných organizácií, vojenským personálom alebo personálom, ktorý môže poskytnúť humanitárnu pomoc;
 • cestujúci v tranzite vrátane repatriovaných cestujúcich v dôsledku udelenia konzulárnej ochrany;
 • cestujúci, ktorí cestujú zo závažných dôvodov (lekárskych alebo rodinných);
 • osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo z iných humanitárnych dôvodov.

Od 25. marca 2020 sa na všetky osoby vstupujúce do Rumunska vzťahuje povinná domáca izolácia alebo nariadená karanténa. 

Od 25. marca 2020 na 14 dní sú zastavené všetky lety z Rumunska do Francúzska a Nemecka a opačne. Naďalej platí zastavenie letov zo Španielska a Talianska do Rumunska a späť. Opatrenie sa nevzťahuje na lety uskutočňované so štátnymi lietadlami, nákladnými a poštovými, humanitárnymi alebo pohotovostnými lekárskymi službami, ako aj tie, ktoré sú nekomerčno-technického charakteru. 


Zákaz nástupu na palubu lodí prichádzajúcich z oblastí s červenými/ žltými rizikovými zónami do rumunských prístavov, ak nemajú ochranné vybavenie stanovené riaditeľstvom pre verejné zdravie v Konstanci, alebo ak tieto lode nevykonali 14-dňovú karanténu od posledného prístavu nachádzajúceho sa v červenej/žltej rizikovej oblasti.

Zákaz vstupu námorných lodí a lodnej dopravy, ktoré prichádzajú z červenej/žltej rizikovej zóny do prístavov na Dunaji, až do obdobia vykonania 14 dňovej karantény od posledného prístavu

  Aktualizované: 25/03/2020 15:30

Rwanda

S účinnosťou od 21. marca 2020 rwandská vláda pozastavuje všetku medzinárodnú leteckú osobnú prepravu na území krajiny. Prerušenie leteckej prepravy je naplánované na nasledujúcich 30 dní.
  Aktualizované: 20/03/2020 08:30:00

Salvador

Od 12. marca 2020 Salvador nevpúšťa na svoje územie pod dobu troch týždňov cudzích štátnych občanov, s výnimkou tých, čo majú v krajine pobyt.
  Aktualizované: 18/03/2020 20:30

Saudská Arábia

Dočasné zastavenie medzinárodnej leteckej dopravy a námornej dopravy od 15. marca 2020 na dobu 15 dní.
  Aktualizované: 16/03/2020

Severné Macedónsko

Všetky pozemné hraničné priechody sú pre cudzincov zatvorené, ako aj  medzinárodné letiská Skopje a Ohrid (letisko Skopje využívané len na repatriačné a humanitárne lety). V spolupráci s macedónskou hraničnou políciou je možné prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Skopje zabezpečiť povolenie na opustenie krajiny, primárne cez hraničný priechod Deve Bair (hranica s Bulharskom).

Každý občan Severného Macedónska, vracajúci sa z vysoko a stredne rizikových krajín podľa štatistík WHO, je umiestnený do karantény v štátnom zariadení po dobu 14 dní (výnimku predstavujú kamionisti). Občania, ktorí opustia územie Severného Macedónska musia podpísať vyhlásenie, že sa po dobu 3 mesiacov do krajiny nevrátia. Príslušníci diplomatických misií sú vnímaní ako domáci občania. Diplomati tranzitujúci cez územie Severného Macedónska majú 3 hodiny na cestu medzi vstupom a opustením krajiny.

  Aktualizované: 26/03/2020 12:30

Seychely

S účinnosťou od nedele 21. marca 00:01 h je zakázaný vstup aj transfer všetkým cestujúcim, prilietajúcim z Európy resp. osobám ktoré v posledných 14 dňoch navštívili niektorý z európskych štátov vrátane Francúzskych zámorských teritórií Réunion a Mayotte.

  Aktualizované: 23/03/2020  19:00

Singapur

Od 23. marca 2020 je vstup a tranzit pre všetkých cudzincov do Singapuru zakázaný. Výnimkou sú cudzinci, ktorí sú držiteľmi pracovného povolenia (2). Výnimka platí aj pre cudzincov, ktorí majú v Singapure trvalý pobyt a pre občanov Singapuru, ktorým je nariadená povinná 14-dňová domáca karanténa. Cestujúcim prichádzajúcim z provincie Hubei, Čína je nariadená povinná karanténa v určenom zariadení. Od 27. marca 2020 musia všetci cestujúci prichádzajúci do Singapuru vrátane rezidentov pred  imigračnou kontrolou predložiť Zdravotný certifikát prostredníctvom e-služby alebo priamo na Checkpointe.

  Aktualizované: 24/03/2020  12:00

Slovinsko

Osobná doprava

Od 11.marca boli spustené kontroly medzi Talianskom a Slovinskom. Boli uzavreté všetky hraničné priechody okrem priechodov Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije a Krvavi potok. Každý však musí predložiť potvrdenie od lekára, že za posledné tri dni nemá ochorenie COVID-19, ak nemá takéto potvrdenie, bude týmto osobám umožnený prechod cez hranicu, ak nebudú mať telesnú teplotu vyššiu ako 37,5 C a nebudú mať iné respiračné príznaky.
Vstup do Maďarska zo Slovinska nie je pre osobnú dopravu možný.
Hranica medzi Chorvátskom a Slovinskom je prejazdná iba na hlavných ťahoch, 27 hraničných priechodov bolo uzavretých, 32 zostáva otvorených. Od 16. marca 2020 platí zákaz vstupu Slovincov do Chorvátska, ktorí prichádzajú z regiónu Bela Krajina a Dolensko – Chorvátsko ich pustí na územie Slovinska ak budú súhlasiť s 14-dňovou karanténou v Chorvátsku.
Hranica medzi Rakúskom a Slovinskom je prejazdná iba na hraničných priechodoch Karavanke, Šentilj, Gornja Radgona, Ljubelj, a na malých priechodoch Kuzma, Jurij, Trate, Radelj, Gederovci, Korensko Sedlo, Holmec a Vič. Na týchto hraničných priechodoch sa realizujú kontroly všetkých cestujúcich s cieľom preverenia zdravotného stavu. Každá osoba musí predložiť potvrdenie od lekára, že nemá ochorenia COVID-19. Ak nemá takéto potvrdenie, bude týmto osobám umožnený prechod cez hranicu, ak nebudú mať telesnú teplotu vyššiu ako 37,5 stupňov a nebudú mať iné respiračné príznaky. Osoby, ktoré budú mať príznaky ochorenia COVID-19 nebudú vpustené do Slovinskej republiky. 

Nákladná doprava 
Na slovinsko-talianskej hranici nie je povolený prechod pre nákladnú dopravu, pokiaľ ich konečná destinácia je v Slovinsku. Netýka sa to prípadov, ktoré prevážajú poštové zásielky, lieky, ochranné prostriedky a lekárske pomôcky pre zdravotné účely. Hranica je prístupná pre občanov Slovinska a občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovinsku, a ktorých konečná destinácia je Slovinsko. 
Pre nákladnú dopravu, ktorá bude iba tranzitovať z Talianska cez Slovinsko sa uskutočňuje tzv. konvojová doprava. Na talianskej časti hranice na hraničných priechodoch Vrtojba, Fernetiči, Krvavi Potok, Robič a Škofje slovinská polícia  zhromažďuje 30 až 50 kamiónov (podľa toho či idú smer na Maďarsko alebo Chorvátsko), ktorá následne eskortuje buď na maďarskú alebo chorvátsku hranicu, tam pokračujú ďalej. Tieto konvoje sa organizujú 6 až 8 krát denne, v závislosti od toho ako rýchlo Maďarsko a Chorvátsko prepúšťa kamióny cez svoju hranicu. Konvojová doprava sa realizuje iba cez hraničné prechody Obrežje, Gruškovje (Chorvátsko) a Pince (Maďarsko).  
Na slovinsko-maďarskej hranici sú otvorené iba hraničné prechody Pince a Dolga Vas. Do Maďarska sú pustené všetky nákladné autá, ktorým je skontrolovaná telesná teplota a preveruje sa, či vodiči nemajú respiračné príznaky. Pre tranzit sú v Maďarsku vymedzené presné trasy a zastavenia, kde môžu vodiči natankovať. Vstup z Slovinska do Maďarska je umožnený aj pre nákladnú dopravu, ktorá má konečnú destináciu v Maďarsku. V prípade nákladnej dopravy smerujúcej z Talianska do Maďarska, vodiči nemôžu počas celej cesty v Maďarsku opustiť kabínu. 
Slovinsko-chorvátska hranica je prejazdná, otvorených je iba 32 hraničných priechodov. 

Železničná a autobusová doprava:
Od polnoci 16 septembra 2020 je v Slovinsku prerušená verejná vnútroštátna a medzinárodná autobusová a železničná doprava. 

Letecká doprava: od  polnoci 17.marca 2020 je prerušená letecká doprava, okrem prípadov keď ide o cargo, poštu, špeciálne prelety bez pasažierov, humanitárne a zdravotnícke lety. Ostatné výnimky musia byť schválené ministerstvom vnútra a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinska.

  Aktualizované: 25/03/2020 12:30

Somálsko

S účinnosťou od 19. marca 2020 po nasledujúcich 15 dní sa uzatvára vzdušný priestor krajiny pre všetky komerčné a nákladné lety. Somaliland - vzdušný priestor je otvorený a letiská sú plne funkčné ako obvykle. S účinnosťou od 19. marca 2020 od 20:00 hodiny miestneho času, sú všetky lety z Kene, Somálska, Číny, Talianska, Iránu, Francúzska, Južnej Kórey a Španielska pozastavené po dobu 28 dní.

  Aktualizované: 20/03/2020 12:00

Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty od 19. marca 2020 dočasne neudeľujú vstupné víza do krajiny, vrátane občanov krajín, kde platí bezvízový styk. Zákaz vstupu do krajiny od 19. marca 2020 po dobu 2 týždňov platí aj pre osoby s platnými rezidenčnými vízami Spojených arabských emirátov. Od 25.marca 2020 dôjde k uzavretiu medzinárodných letísk, budú pozastavené všetky lety z/do krajiny, vrátane tranzitov. Obmedzenie je predbežne naplánované na 2 týždne.

  Aktualizované: 23/03/2020 09:55

Spojené kráľovstvo

Nepristúpilo k prijatiu vnútroštátnych opatrení, ktoré by obmedzovali pohyb na hraniciach. Občania môžu slobodne opustiť krajinu pobytu. Obmedzenia sa týkajú leteckej prepravy do Poľska – občanom iných krajín nie je umožnený vstup na palubu lietadiel z letísk v UK. 

Aktualizované: 16/03/2020

Spojené štáty americké

Osoby, ktoré sa fyzicky nachádzali v Schengenskom priestore, Írsku, Spojenom kráľovstve, Číne alebo Iráne počas 14 dní pred plánovaným vstupom na územie USA, nebudú môcť vstúpiť do USA. Toto opatrenie sa týka aj osôb, ktoré pri nadväzujúcich letoch prestupujú v medzinárodných tranzitných zónach letísk v krajinách Schengenského priestoru, Írsku a Spojenom kráľovstve.

Výnimky: Uvedené opatrenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú štátnymi občanmi USA, osoby, ktoré majú na území USA trvalý pobyt, osoby, ktoré sú priamym rodinným príslušníkom štátneho občana USA alebo sú manželským partnerom štátneho občana USA.

Úplný zoznam výnimiek  na webovom sídle Bieleho domu 

Osoby, ktoré spadajú pod uvedené výnimky, sa môžu vrátiť na územie USA len cez trinásť určených letísk a musia sa podrobiť osobitnému režimu kontroly.

Informácie na webovom sídle amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť 


Zákaz cestovať do USA sa vzťahuje aj na využívanie medzinárodných tranzitných zón letísk v USA (prestupy v USA napr. pri letoch do Latinskej Ameriky) – tranzit na letiskách USA nie je možný.

Osoby, ktoré spadajú do zákazu cestovať a pred jeho platnosťou sa nachádzali na palube výletnej lode, ktorej cieľový prístav je v USA, budú mať umožnené vstúpiť na územie USA.

  Aktualizované: 25/03/2020  12:30

Srbsko

Srbsko 15. marca vyhlásilo mimoriadny stav a od 20. marca hranice sú pre cudzincov uzatvorené. V prípade potreby tranzitu cez Srbsko je potrebné požiadať Veľvyslanectvo SR v Belehrade o  povolenie vstupu do Srbska a tranzitu cez krajinu. Povolenie vydáva pracovný orgán vlády Srbska, vybavenie trvá spravidla niekoľko dní. Výstup cudzincov z krajiny toho času nie je obmedzovaný, je potrebné si však pred cestou preveriť aktuálne podmienky vstupu do susedných štátov podľa plánovanej trasy. Medzinárodné letisko v Belehrade je od 19.03 zatvorené.   V krajine je zavedený zákaz vychádzania  a zákaz pohybu motorových vozidiel počas týždňa od 17:00 do 05:00 a počas víkendu od soboty od 13:00 do pondelka rána 05:00.

Aktualizované: 03/04/2020 14:30

Srí Lanka

V dôsledku šírenia nového koronavírusu je od 14. marca 2020 dočasne pozastavené vydávanie víz pri príchode do krajiny (on-arrival visa). Rozhodnutie sa netýka držiteľov diplomatických a služobných pasov. Zároveň od 15. marca do 29. marca 2020 krajina zrušila všetky lety prichádzajúce na Srí Lanku z Francúzska, Španielska, Nemecka, Švajčiarska, Dánska, Holandska, Švédska a Rakúska. Zároveň zakázala leteckým spoločnostiam dopraviť na Srí Lanku občanov týchto krajín a cudzincov, ktorí sa v posledných 14 dňoch zdržiavali v týchto krajinách. Následne 16. marca 2020 krajina zrušila aj lety zo Spojeného kráľovstva. Srílanské imigračné úrady upozornili cudzincov, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do krajiny a v nevyhnutných prípadoch si môžu požiadať o vízum na zastupiteľských úradoch Srí Lanky. Vláda Srí Lanky od 18. marca 2020 automaticky predĺžila platnosť víz o 30 dní všetkým cudzincom nachádzajúcim sa v krajine, stačí keď navštívia príslušný úrad a zaplatia poplatok.

  Aktualizované: 26/03/2020 08:30

Sudán

Sudán vyhlásil 16. marca 2020 stav núdze v oblasti verejného zdravia v krajine a uzatvoril hranice a hraničné priechody do všetkých susedných krajín. Letisko v Chartúme, všetky ostatné letiská, vrátane pristávacích plôch ako aj prístavy sú zatvorené.
  Aktualizované: 22/03/2020  11:30

Sýria

Sýria od 19. marca 2020 po prijatí všetkých letov uzavrie letisko. Uzavreté sú všetky pozemné hranice pre cestujúcich, otvorené zostávajú pre zásobovanie a komerčné účely. Vstup je povolený pre jednotky UN z Libanonu a Jordánska, prípady sú však vyhodnocované na ad-hoc báze.
  Aktualizované: 19/03/2020  13:00

Španielsko

V rámci ochranných opatrení sú obnovené kontroly na pozemných hraniciach 

Povolenie na vstup na územie krajiny po súši majú iba španielski občania, osoby s bydliskom v Španielsku, cezhraniční pracovníci a osoby v prípadoch spôsobených nepredvídateľnými okolnosťami

Opatrenie platí od polnoci 17. marca a ostane v platnosti počas trvania núdzového stavu
Tieto isté opatrenia a výnimky z nich platia aj pre leteckú a námornú dopravu (s platnosťou od 23.3.)

Naďalej platí možnosť návratu do domovskej krajiny pre štátnych príslušníkov iných krajín, tranzitujúcich cez územie Španielska 
Slovenskí občania za účelom zdokladovania tranzitu po území Španielska na Slovensko môžu požiadať veľvyslanectvo SR v Madride o vystavenie potvrdenia na tranzit za účelom návratu do SR

Od 23. marca je hranica medzi Španielskom a Marokom cez mestá Ceuta a Melilla obojsmerne uzatvorená 

Na základe vyhlásenia núdzového stavu v celej krajine platí: 

 • zníženiu pozemnej, železničnej, leteckej a námornej dopravy od 50 do 80%, so znížením počtu priamo prepravovaných osôb na max. tretinu
 • vo všeobecnosti platí výrazné obmedzenie voľného pohybu - občania však môžu vychádzať z domu a pohybovať sa individuálne po verejných priestranstvách napr. za účelom návratu do miesta obvyklého pobytu (tj. aj do svojho domovského štátu)
 • pohyb autom po verejných komunikáciách je možný len individuálne, napr. na cestu k lekárovi, za účelom natankovania vozidiel palivom, nákup potravín či liekov
  Aktualizované: 25/03/2020 14:00

Švajčiarsko

Od 16. marca 2020 Švajčiarsko zaviedlo hraničné kontroly, dovtedy platné na hranici s Talianskom, aj na svojich hraniciach s Rakúskom, Nemeckom a Francúzskom.

Od 18. marca zostávajú otvorené štyri najväčšie rakúsko-švajčiarske hraničné priechody Höchst-St. Margrethen, Lustenau-Au, Hohenems-Diepoldsau a Mäder-Krießern. Naďalej zostávajú otvorené hraničné priechody do Lichtenštajnska (Feldkirch-Schaanwald a Feldkirch-Ruggell).

Polícia vykonáva na týchto hraničných priechodoch nepretržité kontroly.

Vstup do krajiny je možný len pre:

 • občanov Švajčiarska a Lichtenštajnska
 • osoby s pobytovým povolením (vrátane povolení Ci a G),
 • osoby, ktoré majú právo slobodného pobytu osôb (EÚ) ak majú vo Švajčiarsku pracovné povinnosti a sú vo Švajčiarsku prihlásení
 • držiteľov schengenských víz (typ C) v prípade, že ide o zdravotníckych odborníkov, alebo urgentné oficiálne návštevy, ktorým boli vydané víza po 25. marci 2020
 • držiteľov národných víz (typ D) vydaných za účelom zamestnania alebo zlúčenia rodiny
 • osoby s nevyhnutnou potrebou prísť na územie Švajčiarska
 • Vstup je umožnený aj pre zásobovanie a tranzit.

Odchod z krajiny je pre občanov SR možný osobným automobilom.

Medzinárodná letecká a vlaková preprava s Rakúskom, bola prerušená.

Medzinárodná letecká a vlaková preprava s Rakúskom, bola prerušená. Pri tranzite autom je potrebné podpísať tlačivo o tranzite a mať pri prechode rakúskej hranice plnú nádrž.  Povinnosť domácej karantény je od 23. marca zavedená len pre repatriovaných občanov  po návrate do Švajčiarska v dĺžke 10 dni. V iných prípadoch je zavedený  len inštitút  tzv. samokarantény doma, v prípade príznakov ochorenia.  


Občanom SR, ktorí priletia z tzv. rizikových krajín (od 21. marca všetky krajiny mimo EU/EFTA) a krajín Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, od 19. marca aj Španielsko, na niektoré z medzinárodných letísk vo Švajčiarsku (Basel, Ženeva, Zurich), nie je umožnený vstup do krajiny ak nemajú pobytové povolenie vo Švajčiarsku alebo nemajú vo Švajčiarsku pracovné povinnosti a nie sú prihlásení. Od 25. marca 2020 bolo toto opatrenie rozšírené aj na lety z ostatných krajín schengenského priestoru s výnimkou Lichtenštajnska. Tí, ktorí tieto podmienky nespĺňajú sú zadržiavaní v priestoroch letiska. Občanom odporúčame, aby si v takýchto prípadoch našli dostupný let do európskych destinácií tak, aby sa čo najviac priblížili k hraniciam SR.

  Aktualizované: 03/04/2020 12:30

Švédsko

Švédsko vydáva dočasný zákaz cestovania na 30 dní do/zo Švédska.  Zákaz má platiť  od 19. marca (štvrtok) a netýka sa občanov EÚ ani krajín EHP. Podľa vládneho nariadenia sa do Švédska budú môcť vrátiť švédski občania. Výnimku budú mať osoby prepravujúce tovar do Švédska a diplomati.
Aktualizované: 18/03/2020  08:00

Tadžikistan

Tadžikistan zrušil lety do Číny, Iránu, Afganistanu, Južnej Kórei a Talianska. V prípade, že do Tadžikistanu pricestuje osoba z týchto uvedených piatich krajín, je umiestnený do 14-dňovej karantény. Jediná otvorená hranica je s Afganistanom, ktorá podlieha prísnej kontrole a všetky osoby prekračujúce afgansko-tadžickú hranicu sú podrobení lekárskemu vyšetreniu.

  Aktualizované: 17/03/2020

Taiwan

S účinnosťou od 24. marca 2020 bude zakázaný tranzit cez letisko na Taiwane.
Stále je v platnosti zákaz vstupu pre všetkých cudzincov, okrem taiwanských občanov a tých, ktorí majú na Taiwane trvalý pobyt.

  Aktualizované: 22/03/2020  09:55

Taliansko

Do 3. apríla 2020 s možnosťou predĺženia platia nasledovné opatrenia:

Výstup občanom Talianska a osobám s trvalým pobytom v Taliansku z krajiny sa nepovoľuje, okrem prípadov preukázania dôvodov pracovných, zdravotných alebo osobitnej naliehavosti.

Vstup povolený len osobám s povoleným pobytom v krajine, ostatným z dôvodov zdravotných, pracovných a osobitnej naliehavosti, avšak treba preukázať. Všetci prichádzajúci z iného štátu do Talianska sú povinní ostať doma v karanténe 14 dní a ihneď oznámiť svoj príchod oddeleniu prevencií obvodného zdravotného strediska. Kto prichádza verejnou dopravou, je povinný vyplniť i „Vyhlásenie o vstupe do Talianska z cudziny“, v ktorom uvedie miesto svojho pobytu v Taliansku a telefónne číslo, a odovzdať ho prepravcovi. Cudzinci môžu krajinu opustiť, pri pohybe po Taliansku je povinnosťou preukázať sa vyplneným a podpísaným „Vyhlásením“ (Dichiarazione sotto la propria responsabilità) s uvedením cieľa cesty/krajiny, v našom prípade Slovensko, s adresou podľa občianskeho preukazu. „Vyhlásenie“ si možno stiahnuť z web stránky talianskeho Ministerstva vnútra. Ten, kto poruší opatrenia prijaté v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu (napr. stretávanie sa na ulici, zhromažďovanie, vychádzanie z domu z dôvodu iného ako cesty do/z práce, návštevy lekárne, nákupu a pod., môže dostať pokutu od 400 € do 3000 €. 

Cez krajinu môžu tranzitovať cudzinci (cestou z Francúzska, Slovinska a Malty) ak smerujú do vlasti, aj v takom prípade je potrebné „Vyhlásenie“ (k dispozícii na hranici, alebo u policajtov).

 

Na hranici výstup pre cudzincov bez problémov, treba si však zistiť podmienky vstupu do okolitých krajín (Slovinsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko). Opustiť talianske územie je možné len osobným dopravným prostriedkom, turistickým autobusom alebo peši. Medzinárodná osobná doprava je zastavená.
Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodič okrem bežných dokladov musí mať rúško/respirátor, rukavice a  dezinfekčný gél.

Aktualizované: 31/03/2020  08:00

Tanzánia

Pozemné hranice aj letecké spojenie funguje. Vláda Tanzánie zaviedla na letiskách posilnené detekčné opatrenia pre všetkých cestujúcich, ktorí  prichádzajú na tanzánijské medzinárodné letiská (Dar es Salaam, Kilimanjaro a Zanzibar). Cestujúci sa musia podrobiť kontrole teploty. Osoby vykazujúce príznaky koronavírusu sa izolujú na letisku a sú následne umiestnení do karantény vo vládnej nemocnici. Je povinný nástup do 14 dňovej samo-karantény pre všetkých prichádzajúcich z vysoko rizikových krajín, a to aj pre cestujúcich bez príznakov ochorenia.
  Aktualizované: 19/03/2020  11:00

Thajsko

Od 26.marca 2020 po dobu jedného mesiaca je v Thajsku vyhlásený núdzový stav. Cudzincom nie je umožnený vstup do Thajska. Výnimku tvoria diplomati, špeditéri, vodiči, piloti a osoby, ktorým je udelená výnimka predsedu vlády.

Dochádza aj k obmedzeniu vnútroštátnych leteckých a pozemných spojení  a možností  vstupu a výstupu do/z niektorých provincií.

  Aktualizované: 02/04/2020  12:30

Trinidad a Tobago

Od 29 marca 2020 zatvorené hranice a letiská.

  Aktualizované: 02/04/2020  08:30

Turkménsko

Turkmenistan zastavil všetky medzinárodné lety a uzavrel pozemné hranice. Občania Turkménska majú zakázané cestovať do zahraničia.
  Aktualizované: 17/03/2020

Turecko

Od 28. marca 2020 došlo k celoplošnému zrušeniu medzinárodných letov z/do Turecka.

Turecko od 18. marca uzavrelo hranice s Gréckom a Bulharskom. Cestujúcim nie je umožnené vstúpiť do Turecka cez hraničný priechod Pazarkule a Ipsala a cez železničnú hraničnú bránu Uzunkopru z Grécka. Toto opatrenie sa týka aj priechodov Derekoy, Hamzabeyli a Kapikule s Bulharskom. Vstup cez prístavné hraničné priechody do a z krajiny sa tiež zastavil v smere ku, resp. od gréckej  pevniny či gréckych ostrovov.
 
S účinnosťou od 19. marca je zakázaný vstup do Turecka pre gréckych a bulharských občanov, ako aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa v týchto krajinách nachádzali počas ostatných 14 dní.
 
Štátni príslušníci Alžírska, Angoly, Azerbajdžanu, Bangládeša, Belgicka, Čadu, Českej republiky, Čiernej Hory, Čínskej ľudovej republiky (vrátane Taiwanu),  Dánska, Dominikánskej republiky, Džibutska, Ekvádoru, Egypta, Filipín, Fínska, Francúzska, Guatemaly, Gruzínska, Holandska, Indie, Iránu, Iraku, Írska, Jordánska, Južnej Kórey, Kamerunu, Kanady, Kazachstanu, Kene, Kolumbie, Kuvajtu, Libanonu, Lotyšska, Maďarska, Maroka, Moldavska, Nemecka, Nepálu, Nigérie, Nórska, Maďarska, Mauretánie, Moldavska, Ománu, Panamy, Peru, Pobrežia Slonoviny, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rovníkovej Guiney, Severného Macedónska, Saudskej Arábie, Slovinska, Spojených arabských emirátov, Srí Lanky, Sudánu, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Rakúska, Talianska, Tuniska, UK, Ukrajiny a Uzbekistanu, vrátane Severného Cypru a Kosova, uznávaných zo strany Turecka, nemajú povolený vstup na územie Turecka.
 
Všetci cestujúci, ktorí počas ostatných 14 dní tranzitovali alebo sa nachádzali v uvedených krajinách, nemajú povolený vstup na územie Turecka.

Aktualizované: 29/03/2020  128:30

Uganda

S účinnosťou od pondelka 22. marca sú uzatvorené hranice a medzinárodné letiská v Ugande a zrušené všetky medzinárodné lety.
  Aktualizované: 23/03/2020  19:00

Ukrajina

Od 16. marca do 24. apríla 2020 je uzatvorených 107 hraničných priechodov pre cudzincov na vstup na územie Ukrajiny, 123 hraničných priechodov ostáva činnosti.

Pre peších a cyklistov sú uzatvorené hraničné priechody:  Ubľa –Malyj Bereznyj   a Veľké Slemence – Mali Selmenci


Osobná automobilová doprava - od  17. marca 2020 do 24. apríla 2020  ostávajú otvorené hraničné priechody Ubľa – Malyj Bereznyj a  Vyšné Nemecké – Užhorod.


Občania Slovenskej republiky môžu opustiť územie Ukrajiny iba automobilom!


Letecká doprava
Od 17. marca 2020 do 24. apríla 2020 sú dočasne pozastavené všetky medzinárodné civilné lety, s výnimkou prepravy osôb na účely ochrany národných záujmov alebo v súvislosti s plnením medzinárodných záväzkov, ako aj predstaviteľov zastupiteľských úradov a humanitárnych misií.

 

Železničná a autobusová doprava - od 17. marca 2020 do 24. apríla 2020 je pozastavená medzinárodná osobná železničná a autobusová doprava cez všetky hraničné priechody.

 

Nákladná letecká, námorná a cestná doprava bude fungovať v štandardnom režime, takže obmedzenia sa nedotknú posádok nákladných lietadiel, rušňovodičov, a vodičov kamiónov. Tieto osoby teda nespadajú pod povinnú 14-dňovú karanténu po vstupe na územie Ukrajiny, avšak pri podozrení na nový koronavírus budú testovaní ukrajinskými orgánmi.


Na územie Ukrajiny bude umožnený vstup všetkým občanom Ukrajiny, ktorí sa vrátia zo zahraničia.


Obmedzenie vstupu na územie Ukrajiny sa nebude vzťahovať na cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti nasledovných kategórií:

 

 • zamestnanci zahraničných zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a zastúpení medzinárodných organizácií akreditovaných na Ukrajine, ako aj ich rodinných príslušníkov;
 • osoby, ktoré majú povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na Ukrajine.

 

Vstup na Ukrajinu pre iné kategórie cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti sa uskutočňuje po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny.

 

Občania Slovenskej republiky sa po  príchode na Ukrajinu musia podrobiť 14-dňovej povinnej karanténe v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Ukrajiny.

Aktualizované: 02/04/2020  11:00

Uruguaj

Od 13.marca pre cudzincov z rizikových krajín* koronavírus hranice uzavreté. Platí  zákaz vyloďovania v medzinárodných prístavoch.
Pozn * rizikové krajiny koronavírus stanovila Medzinárodná zdravotnícka organizácia – EÚ je na zozname
  Aktualizované: 18/03/2020  08:00

Uzbekistan

Od 16.marca 2020 Uzbekistan zrušil všetky medzinárodné lety a uzavrel pozemné hranice. V prevádzke je len jediná letecká linka do Frankfurtu. Cudzincom je zakázaný vstup do krajiny. Občania Uzbekistanu, ktorí sa vracajú zo zahraničia, sú po prílete automaticky umiestnení do 14-dňovej karantény. Občanom SR, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na území Uzbekistanu a dĺžka ich pobytu v rámci bezvízového styku presiahne povolených 30 dní, sa predlžuje dĺžka pobytu do 10. apríla 2020.


Uzbekistan od 20. marca 2020 zastavil osobnú medzinárodnú dopravu cestujúcich všetkými druhmi dopravy (autobusom, autom, vlakom, lietadlom) do 1.mája 2020. Toto obmedzenie nemá vplyv na nákladnú dopravu. Uzbekistan dočasne zakázal cudzincom vstup do krajiny.

  Aktualizované: 20/03/2020  12:30

Venezuela

Od 16. marca 2020 platí karanténa pre hlavné mesto Caracas a federálne štáty Apure, Cojedes, La Guaira, Miranda, Táchira a Zulia. Od 18. marca 2020 boli pozastavené všetky vnútroštátne a medzinárodné lety. Po celej krajine platí zákaz cestovania s výnimkou nevyhnutných činností, ktorých vykonávatelia majú na tento účel udelené špeciálne povolenie. Cudzinci, ktorí sa nachádzajú vo Venezuele a ktorí sa chcú vrátiť do krajiny svojho pôvodu musia mať rovnako povolenie na pohyb po krajine, ktoré udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí Venezuely na žiadosť svojho veľvyslanectva.

  Aktualizované: 30/03/2020  08:30

Vietnam

Vstup do krajiny je zakázaný všetkým cudzincom (výnimku majú diplomatické, služobné pasy, experti, vysokokvalifikovaný pracovníci)
Povinné testy a karanténa pre cestujúcich, ktorí pricestovali zo zahraničia po 08.03.2020 (povinnosť vyplniť zdravotný dotazník)
V uplynulom období bola zredukovaná vnútroštátna a medzinárodná preprava (letecká, železničná, autobusová)
Dočasne sú pozastavené prichádzajúce lety. Väčšina leteckých spoločnosti zrušila lety do Európy. V súčasnej dobe lety do Európy poskytuje iba Qatar airways.

Ostrov Phu Quoc ostal bez možnosti leteckej prepravy na pevninu

  Aktualizované: 03/04/2020  15:30

Zambia

Povinná 14 dňová karanténa pre všetkých, ktorí prišli z rizikových krajín.
  Aktualizované: 18/03/2020  11:30

Zimbabwe

V Zimbabwe od 30. marca 2020 platí 21 dňové úplné uzavretie krajiny, ktoré má zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Zo zákazu budú vyňatí iba štátni a zdravotnícki zamestnanci.
  Aktualizované: 31/03/2020  15:30

*  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Dátum poslednej aktualizácie: 6.4.2020 Dátum vytvorenia: 16.3.2020