Dánsko

Vlajka Dánska

Dánsko

Kodaň - miestny čas:

Upozornenie pred cestou

Dánsko zavádza od 11. novembra 2023 kontroly na hraniciach s Nemeckom, pričom tie budú vykonávané tak na pozemných hraniciach, ako aj vo všetkých lodných prístavoch spojených s Nemeckom.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Dánsko zavádza od 11. novembra 2023 kontroly na hraniciach s Nemeckom, pričom tie budú vykonávané tak na pozemných hraniciach, ako aj vo všetkých lodných prístavoch spojených s Nemeckom.

V ostatnom čase zaznamenalo Konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu SR v Kodani informácie o podvodoch s ubytovaním, ktorých obeťou sa žiaľ stali budúci slovenskí študenti a študentky v Dánsku.

Podmienky vstupu
Publikované 06.05.2022

Dánsko
Slovenskí občania môžu vstupovať na územie Dánska buď s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom. 

Odporúčame, aby si občania v dostatočnom časovom predstihu skontrolovali platnosť a neporušenosť cestovného dokladu, nakoľko v prípade neplatnosti cestovného dokladu im bude zamietnutý vstup na územie Dánska. 

Cestovný doklad musí byť platný minimálne pri vstupe i výstupe z krajiny.

Slovenskí občania sa môžu v Dánsku zdržiavať 90 dní v rámci jedného polroku. V prípade, že si hľadajú prácu, môžu sa v Dánsku zdržiavať nepretržite 6 mesiacov. 

Bližšie informácie o podmienkach pobytu a práce občanov SR v Dánsku

 

Grónsko
Pre občanov štátov v tzv. Schengenskom priestore a EU platí bezvízový styk. Na vstup do Grónska sa vyžaduje platný cestovný doklad – cestovný pas. Maximálna dĺžka pobytu bez nahlásenia pobytu miestnym úradom je 3 mesiace.
Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach pre turistov Grónska.

Faerské ostrovy
Občania Slovenskej republiky sa pri vstupe na Faerské ostrovy za účelom turistiky musia preukázať platným dokladom totožnosti (cestovný pas, alebo občiansky preukaz). Za účelom turistiky sa teda víza nevyžadujú. Maximálna dĺžka pobytu bez nahlásenia pobytu miestnym úradom je 3 mesiace. 
Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach pre turistov Faerských ostrovov.

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 06.05.2022
Publikované 06.05.2022

Pre vstup dieťaťa do Dánska je potrebný platný doklad totožnosti dieťaťa (cestovný pas, alebo občiansky preukaz). Žiaden iný sprievodný dokument sa nevyžaduje ani v prípade, ak dieťa sprevádza iná osoba ako rodič/zákonný zástupca.

V praxi je však zaužívané, že rodič/zákonný zástupca udelí písomný súhlas (nie je potrebné úradné overenie) so sprevádzaním dieťaťa inou osobou v anglickom jazyku s uvedením účelu cesty a kontaktných údajov.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 4280 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 4511 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 30.05.2023
Publikované 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 29. marca 2022 sú zrušené všetky opatrenia prijaté v súvislosti s COVID-19, ktoré v minulosti upravovali vstup do Dánska, t.j. na osoby vstupujúce do Dánska z akejkoľvek krajiny sveta vrátane SR sa nevzťahujú žiadne obmedzenia prijaté v minulosti v súvislosti s COVID-19 (nie je potrebné sa preukázať pri vstupe do Dánska dokladom o očkovaní alebo prekonaní COVID-19, neplatí povinnosť podrobiť sa testovaniu na COVID-19 a karanténe, nevyžaduje sa ani registrácia pred vstupom).

Podmienky vstupu do Dánska a oficiálne informácie dánskych úradov

Pred vstupom do Dánska dôrazne odporúčame sledovať informácie na uvedenej webovej stránke priebežne, pri plánovaní cesty, ako aj tesne pred ňou, vzhľadom na skutočnosť, že podmienky pre vstup do krajiny sa môžu rýchlo meniť v závislosti od vývoja situácie v Dánsku. V prípade nutnosti argumentácie na hranici je tiež výhodné poznať oficiálny dánsky zdroj informácií týkajúci sa aktuálne platných nariadení.

Špecifické otázky týkajúce sa výkladu opatrení, posúdenia konkrétnych situácií, či ďalších usmernení, môžete smerovať na telefónnu linku dánskej polície 0045 70 20 60 44 (komunikovať možno i v anglickom jazyku, linka je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 hod.)

 Odporúčame cestujúcim, aby si pred cestou do Dánska overili podmienky cestovania s prepravnou spoločnosťou (letecký, železničný, cestný prepravca), t.j. čo vyžaduje prepravca, aké má podmienky, atď., napr. povinnosť nosiť rúško/respirátor počas cesty, preukázať sa dokladom o zaočkovaní alebo negatívnym testom a ďalšie.

 

Hraničné priechody

Hraničné kontroly v Dánsku súvisiace s COVID-19 sú zrušené k 25. októbru 2021.

 

Podmienky tranzitu

Aktuálne nie sú stanovené žiadne podmienky v súvislosti s COVID-19 pre tranzit.

 

Opatrenia v krajine

Opatrenia týkajúce sa COVID-19 (povinné nosenie rúška v interiéroch obchodov, nákupných centrách, v zariadenia poskytujúcich služby, vo verejnej doprave (vrátane staníc a zastávok a v IC vlakoch a na letiskách) boli zrušené.

Informácie o opatreniach v Dánsku

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19

Oficiálna spoločná stránka vládnych inštitúcií

Aktuálny zoznam testovacích centier

Prihlásenie do elektronického systému testovania pre osoby, ktoré nemajú registrovaný pobyt v Dánsku

Národná agentúra pre zdravie 

Úrad pre dohľad nad bezpečnosťou pacientov 

Štátny výskumný ústav 

Ministerstvo dopravy a bývania 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Aktualizované 06.05.2022
Publikované 06.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny potravín a spotrebného tovaru sú porovnateľné so Slovenskou republikou, čo však neplatí pri cenách služieb ktoré sú značne vyššie v porovnaní so Slovenskom. To isté platí v prípade ubytovania či prenájmu nehnuteľnosti.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 06.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru.

Info pre motoristov
Aktualizované 30.05.2023
Publikované 06.05.2022

Pri vjazde na územie Dánska z Nemecka budú pokračovať dočasné hraničné kontroly (pozemné hranice a hranice v prístavoch trajektov) do 11. novembra 2023. 

Na identifikáciu postačuje občiansky preukaz, prípadne cestovný pas. 

Pri jazde motorovým vozidlom v Dánsku je potrebné mať so sebou vodičský preukaz, technický preukaz o vozidle a zelenú poisťovaciu kartu.

 

Základné dopravné predpisy

 • Výstražný trojuholník je povinný.
 • Bezpečnostné pásy sú povinné pre cestujúcich na predných a zadných sedadlách, ak sú nimi vybavené.
 • Deti do 135 cm musia používať schválené bezpečnostné zariadenia na sedenie (detskú sedačku alebo vankúš na páse) prispôsobené ich výška a hmotnosť.
 • Ak bolo auto schválené bez bezpečnostných pásov, deti do 3 rokov nemajú povolený vstup do auta. Deti staršie ako 3 roky, ale menšie ako 135 cm musia sedieť na zadnom sedadle.
 • Pre motocyklistov je povinná ochranná prilba. 
 • Vozidlá a motocykle musia používať stretávacie svetlomety aj cez deň a za jasného počasia. Hmlové svetlá môžu používať  iba v hmlistom počasí alebo silnom daždi a nie v zastavaných oblastiach.
 • Hĺbka dezénu v pneumatike musí byť minimálne 1,6 mm. 
 • V Dánsku nie je povolené telefonovať počas vedenia vozidla. Porušenie pravidla predstavuje pokutu 500 DKK
 • Minimálny vek na vedenie vozidla, ak ste držiteľom vodičského oprávnenia, je 18 rokov pre auto a motocykel.

 

Obmedzenia rýchlosti

Diaľnice

 • Vo všeobecnosti 130 km/h - na určitých úsekoch obmedzená rýchlosť na 110km/h. Osobné automobily a motocykle ťahajúce príves, nákladné autá a autokary: 80 km/hod. Upozorňujeme, že na niektorých úsekoch diaľnic, osobné automobily a motocykle ťahajúce prívesy, nákladné autá a autobusy nesmú predbiehať v čase od 6.00 do 18.00 hod. pondelok-piatok. Tieto úseky sú označené príslušným značením.

Ostatné cesty

 • 80 km/hod. Autá a autobusy. Osobné a motocyklové ťahače prívesov a nákladných vozidiel 70 km/hod.

Zastavané oblasti

 • 50 km/h – ak nie je uvedené inak príslušným značením
  Za čo i len menšie prekročenia rýchlosti budú vodičom hroziť vysoké pokuty, ktoré budú platiť na mieste. Ak úhrada na mieste nie je možná, auto môže byť zadržané.

 

Spoplatnené cesty

 • Diaľničný most cez Storebælt, Diaľničný most cez Øresund

 

Dopravné predpisy

 • Jazdite vpravo, predbiehajte vľavo a dajte prednosť premávke sprava. Väčšina dopravných značiek v Dánsku je medzinárodných.
 • Na križovatkách a kruhových objazdoch dávajte prednosť chodcom, cyklistom a mopedom, ktoré idú rovno vo svojom jazdnom pruhu pokiaľ vy plánujete odbočiť. Pri odbočovaní vpravo dávajte pozor pre tých, ktorí prichádzajú zozadu. Všetky vozidlá a motocyklisti musia používať stretávacie svetlá aj cez deň. 
 • Zákaz šoférovať pod vplyvom alkoholu alebo liekov. 0,5 promile je maximálny povolený obsah alkoholu v krvi počas jazdy v Dánsku.

 

Zastavenie a parkovanie

 • Zastavenie a státie je spravidla povolené na pravej strane cesty, ale na hlavných cestách a diaľniciach je zakázané.
 • Súkromné autá môžu zaparkovať dve kolesá na chodníku len v prípade, že to nebude obťažovať chodcov a predpisy to povoľujú. Na väčšine miest však státie časťou vozidla na chodníku povolené nie je a môže byť pokutované.  
 • V Kodani je parkovanie povolené len na vyznačených miestach. 
 • Za parkovanie mimo vyhradených / označených miest hrozí pokuta 510 DKK. 
 • Polícia má oprávnenie odtiahnuť neoprávnene zaparkované auto a poplatky v súvislosti s tým sa pripočítavajú k sume pokuty
 • Obmedzený čas parkovania je vždy vyznačený na príslušnom cestnom značení a je potrebné používať parkovacie hodiny. Osoby nerešpektujúce v Dánsku dopravné značenie a zvlášť časovo obmedzené parkovanie musia rátať s vysokými pokutami. Parkovanie, je na vyhradených miestach zadarmo iba na určitý čas a preto si vyžaduje nastavenie „plastových hodín“ umiestnených za predným čelným sklom. Tento systém, uplatňovaný v Dánsku musia dodržiavať aj vodiči áut s cudzími poznávacími značkami bez výnimky. Pokuty za nesprávne parkovanie sú vysoké a podľa miesta nesprávaného parkovania môžu presiahnuť aj 90 EUR.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Dánskeho riaditeľstva pre správu ciest.
Kontakt: +45 7244 3333, vd@vd.dk 

Bezpečnostná situácia
Publikované 06.05.2022

Dánsko sa radí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta. Napriek tomu však odporúčame dávať si pozor na osobné veci/cennosti či batožinu najmä na niektorých špecifických miestach ako sú hlavná stanica v Kodani, mestské štvrte a námestia s veľkým pohybom ľudí, nočné bary a podobne. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 30.05.2023
Publikované 06.05.2022

Letecké spojenie

Momentálne neexistuje priame letecké spojenie Dánska so Slovenskom. Najbližšie ďalšie letecké spojenia sú napr. z Viedne, Budapešti a Varšavy.

 

Pozemné spojenie 

Železnica: trasa Bratislava-Praha – Berlín/Hamburg-Kodaň.

Autobus: Priamo z Bratislavy s 1 prestupom v Prahe (Flixbus)

Autom: smer do Kodane: Bratislava-Praha-Drážďany-Berlín-Rostock a potom lodný trajekt Rostock-Gedser, aj vzhľadom na avizovanú rozsiahlu rekonštrukciu diaľnice D1 v ČR možno ako alternatívu použiť trasu: Bratislava-Viedeň- Regensburg- Hamburg a trajekt Puttgarden-Rødby; smer na Jutský poloostrov: Bratislava-Praha-Drážďany- Berlín (resp. trasa na Regensburg) -Hamburg-Flensburg.

 

Doprava v hlavnom meste

Schéma verejnej dopravy v krajine je veľmi efektívna a plne využívaná. 

Úroveň mestskej a medzimestskej infraštruktúry je vysoká a neustále sa rozvíja.

Viac informácií o hromadnej doprave (plánovač cesty, plánované odchody vlakov, autobusov, metra) 

Preferovanými dopravnými prostriedkami sú vlaky, najmä vďaka svojej širokej sieti spojení, možnosti prepravy bicyklov a rýchlym prepojením Kodane s okolitými mestami. Vlakom sa tiež možno prepraviť priamou linkou z letiska do centra. 

V hlavnom meste sa tiež nachádzajú 4 linky metra – z toho linka 1 taktiež pokrýva aj letisko.

Kodaň má tiež niekoľko autobusových liniek.

Najčastejšia forma osobnej prepravy v meste je však cyklodoprava, ktorej sú cesty plne prispôsobené. 

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, v Kodani pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii sú telefonicky ale aj prostredníctvom aplikácií. Ďalšou možnosťou je tiež zapožičanie elektrického automobilu pomocou mobilnej aplikácie. 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 06.05.2022

Zdravotná starostlivosť a vybavenia zdravotníckych zariadení sú v Dánsku na veľmi dobrej úrovni. 

V prípade potreby nutného ošetrenia počas krátkodobého / dočasného pobytu v Dánsku sa odporúča mať so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia. 

Stomatologické služby - nutná platba 100% nákladov kartou, alebo v hotovosti. 

V prípade dojednaného cestovného poistenia s pripoistením stomatologických zákrokov je nárokovateľná refundácia týchto výdavkov v príslušnej poisťovni. V tejto veci však odporúčame poradiť sa vopred so svojou poisťovňou.
 

Klimatické podmienky

Publikované 06.05.2022

Prevláda mierne až chladnejšie podnebie. Zima býva veterná a prevažne daždivá, sneh je skôr zriedkavý. Teploty v zime zväčša neklesnú pod -5° C. Letá sú mierne, do 28° s veľmi dlhými dňami – svetlo do neskorého večera. 

V prípade cesty do Dánska v ktoromkoľvek ročnom období odporúčame pribaliť si nepremokavú vrchnú vrstvu. 
 

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Dánsko je
24. december
Vianoce
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
6. apríl štvrtok Zelený štvrtok
7. apríl piatok Veľký piatok
10. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
1. máj pondelok Deň pracovného pokoja
5. máj piatok Veľký deň modlitby
18. máj štvrtok Deň Nanebovstúpenia Pána
19. máj piatok Štátny sviatok
28. máj nedeľa Svätodušná nedeľa
29. máj pondelok Svätodušný pondelok
5. jún pondelok Deň Ústavy
24. december nedeľa Vianoce
25. december pondelok Prvý sviatok vianočný
26. december utorok Druhý sviatok vianočný
31. december nedeľa Nový rok
Dôležité telefónne čísla
Publikované 06.05.2022

Predvoľba krajiny: +45; 
Rýchla pomoc: 112 (polícia/záchranka/hasičský zbor).
 

Rady a odporúčania
Publikované 06.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 9. augusta 2023 v Prezidentskom paláci odovzdala poverovacie listiny štyrom novým veľvyslancom Slovenskej republiky v zahraničí. 

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala vo štvrtok, 15. decembra 2022, nového dánskeho veľvyslanca Christiana Grønbech-Jensena a tiež Richarda Sadleira, veľvyslanca Austrálie.

„Dánsko patrí k svetovým lídrom v efektívnom využívaní alternatívnych zdrojov energie. Aj vďaka skúsenostiam dánskych expertov a technológiám, ktoré využívajú, môžeme zo Slovenska ľahšie urobiť zelenšiu a ekologickejšiu krajinu. V tejto súvislosti som privítal ponuku dánskeho partnera na intenzívnejšie zdieľanie skúseností v rámci spoločného boja s následkami klimatickej zmeny.


Dánsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Denmark
Oficiálny názov Dánske kráľovstvo
Oficiálny anglický názov Kingdom of Denmark
Zaužívaný názov Dánsko
Miestny názov krajiny Danmark / Kongeriget Danmark
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Kodaň
Anglický názov hlavného mesta Copenhagen
Miestny názov hlavného mesta København
Názov meny Dánska koruna
Medzinárodná skratka meny DKK
Telefónna predvoľba +45
Úradné jazyky Dánčina, na Faerských ostrovoch paralelne s dánčinou faerský jazyk (cca 0,9% celkového počtu obyvateľstva Dánska), v Grónsku inuitský jazyk (cca 1% celkového počtu obyvateľstva Dánska)
Časové pásmo +0100
Internetová doména .dk
Medzinárodná poznávacia značka DK
Zem. dĺžka hl. mesta 12.57007
Zem. šírka hl. mesta 55.68672
Vznik štátu 05.06.1849 - vyhlásenie konštitučnej monarchie
Štátne zriadenie Konštitučná monarchia

Hlava štátu kráľovná
Oficiálna vládna stránka

Danish Government

Webová stránka ministerstva

http://www.um.dk

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani

Vesterled 26-28, 2100 Kodaň
Telefón
+45 39209911
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+4551500540

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 12.05.2022
Dátum Popis
05/2021 Pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Dánsku za účelom vystúpenia na Copenhagen Democracy Summit 2021 na pozvanie bývalého dánskeho predsedu vlády, Anders Fogh Rasmussena, spojená so stretnutím s Korunným princom Frederikom a tiež premiérkou DK Mette Frederiksen
05/2021 Pracovná návšteva ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala – súčasť delegácie PREZ SR v DK a stretnutie s jeho DK partnerom Bennym Engelbrechtom
1/2020 Bilaterálne rokovania – návšteva štátneho tajomníka Františka Ružičku s dánskymi partnermi Carsten Grønbech-Jensenom, State Secretary for European Affairs and the Arctic, Mr. Jean-Charles Ellermann-Kingombe Permanent Under Secretary - Prime Minister’s Office, Jesper Møller Sørensen, State Secretary for Foreign Affairs a tiež s Ms. Dorte Nøhr Andersen, Deputy Permanent Secretary - Ministry of Climate, Energy and Utilities
11/2019 Návšteva podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho spolu so slovenskou delegáciou pozostávajúcou zo zástupcov spoločností v rámci projektu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: Work in Slovakia – Good Idea
9/2019 Návšteva štátneho tajomníka Stanislava Špánika v sprievode riaditeľky medzinárodného útvaru OMVZEÚ MZ SR Oľgy Zajícovej a bývalého štátneho tajomníka Mária Miklošiho za účelom účasti na 69. zasadaní Regionálneho výboru WHO EURO v Kodani a politického orgánu SCRC.
5/2018 návšteva L. Parízka v Dánsku, počas ktorej štátny tajomník absolvoval zasadnutie výboru ministrov Rady Európy, sa dňa 17.5.2018 uskutočnilo jeho bilaterálne rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Dánska Jonasom Beringom Liisbergom
5/2018 návšteva štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská v sprievode zástupkyne SR pre Európsky súd pre ľudské práva Marice Pirošíkovej kvôli účasti na konferencii „Pokračujúca reforma systému Európskeho dohovoru o ľudských právach – lepšia vyváženosť, lepšia ochrana“, ktorá sa v rámci dánskeho predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy uskutočnila v dňoch 11. – 13.5.2018 v Kodani,
5/2018 ŠTAT MH SR Rastislav Chovanec uskutočnil rokovanie s Jakobom Bomholtom, CEO Emergency spoločnosti Falck, týkajúce sa otvorenia centra zdieľaných služieb.
5/2018 Návšteva dánskeho premiéra Lars Løkke Rasmussena v SR ktorú možno označiť za naplnenie ambície v bilaterálnych vzťahoch, vzhľadom na fakt, že naposledy navštívil SR ešte Anders Fogh Rasmussen v roku 2003. Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa s partnerom dotkol viacerých tém európskej a medzinárodnej relácie, ako aj tém bilaterálnej a ekonomickej spolupráce.
9/2017 Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa spolu so zástupcami Klub Smart Cities, Project1, Studio 21 a RYS zúčastnil na seminári Building Smarter Cities.
9/2017 Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec sa spolu so zástupcami Klub Smart Cities, Project1, Studio 21 a RYS zúčastnil na seminári Building Smarter Cities.
2/2017 Štátny tajomník Ministerstva Financií SR Radko Kuruc navštívil Dánsko za účelom rokovania s expertmi Danish Gambling Authority o prevádzkovaní hazardných hier, udeľovaní licencií, online blokácií nelegálnych operátorov a právnych dôsledkoch týchto operácií.
1/2017 Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik v sprievode Daniely Kállayovej sa dňoch 29.-31.1.2017 zúčastnil na expertných rokovaniach k verejnému zdravotníctvu v rámci WHO EURO.
11/2016 Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec navštívil slovenské veľvyslanectvo v Kodani, ktoré v rámci aktivít SK PRES zorganizovalo v spolupráci s dánskymi partnermi workshop venovaný agende Smart Cities.
10/2016 Návšteva poslanca Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej Rady SR Karola Galeka sa a účasť na konferencii EUFORES –Renewable Energy and Energy Efficiency.
09/2016 Návšteva Ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera, ktorý viedol slovenskú delegáciu, ktorá na 66. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu, z titulu predsedajúcej krajiny Rady EÚ, prezentovala aj spoločné pozície Európskej únie. Na okraj pravidelného výročného stretnutia vrcholných predstaviteľov a odborníkov 53 členských štátov WHO z európskeho regiónu uskutočnil T. Drucker bilaterálne rokovanie s dánskou ministerkou zdravotníctva Sophie Løhde.. .
12/2015 návšteva poradcu predsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanca at large pre otázky energetickej bezpečnosti Pavla Hamžíka, ktorý rokoval s dánskymi partnermi o možných konzekvenciách výstavby plynovodu Nord Stream II.
06/2015 uskutočnil pracovnú cestu do Dánska štátny tajomník MZVaEZ SR Igor Slobodník, počas ktorej absolvoval bilaterálne rokovania na MZV DK so stálym štátnym tajomníkom MZV DK Ulrikom Vestergaardom Knudsenom.
05/2015 navštívil Dánsko ŠTAT MDVaRR SR František Palko, kde vystúpil s prezentáciou v rámci workshopu Invest & Visit Slovakia, za účelom podpory nárastu záujmu dánskej turistickej klientely o Slovensko a súčasne prispieť k zvýšeniu informovanosti o atraktívnych turistických možnostiach s cieľom hľadania možností rozvoja bilaterálnej spolupráce.
04/2015 stretnutie štátneho tajomníka MZ SR Mária Miklošiho s regionálnou riaditeľkou WHO pre Európu (WHO EURO) Zsuzsannou Jakab, ktorého predmetom boli otázky týkajúce sa ďalšej spolupráce SR s WHO EURO v oblasti prenosných a neprenosných ochorení, liečení tuberkulózy a jej prevencii obstarávania vakcín, agendy zdravotníctva SK PRES, Health 2020 a kandidatúry SR za člena Stáleho výboru Regionálneho výboru pre Európu (SCRC).
03/2015 Účasť Štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Vazil Hudák na workshope 8th Public-Private Dialogue, ktorý organizovala Svetová banka v spolupráci s MZV DK/DANIDA a Konfederáciou dánskeho priemyslu.
03/2015 Stály štátny tajomník MZV DK Ulrik Vestergaard Knudsen navštívil SR v súvislosti s účasťou na stretnutí ministrov ZV krajín V4-NB8 vo Vysokých Tatrách.
12/2014 Návšteva ŠTAT MŠVVaŠ SR Vladimíra Kováčika v DK, ktorý vystúpil na Inovačnom dni SK v Kodani „Budujeme inovačné a vedecké mosty medzi Dánskom a Slovenskom", zameranom na podporu spolupráce medzi DK a SK v oblastiach inovácií, výskumu a vysokých technológií s využitím podporných nástrojov národných a európskych platforiem vrátane fondov EÚ 2014-2020, grantov a iných schém.
11/2014 Pracovné konzultácie Štátneho tajomníka dánskeho ministerstva zahraničných vecí K. Jørgensen na MZVaEZ SR v Bratislave so štátnym tajomníkom P. Javorčíkom
09/2014 Delegácia Ministerstva zdravotníctva SR vedená hlavným hygienikom SR I. Rovným sa v dňoch 13.-18. 9. 2014 zúčastnila na 64. zasadnutí Regionálneho výboru WHO pre Európu v Kodani v rámci ktorého I. Rovný uskutočnil bilaterálne rokovanie so znovuzvolenou regionálnou riaditeľkou Svetovej zdravotníckej organizácie Zsuzsannou Jakab.
05/2014 návšteva predsedu najvyššieho súdu SR Š. Harabina v Dánsku za účelom účasti na 26. Kongrese medzinárodnej federácie európskeho práva (FIDE) v Kodani.
05/2013 Minister M. Lajčák prijal pozvanie dánskeho ministra pre európske záležitosti N. Wammena a vystúpil na konferencii „20 rokov, ktoré zmenili Európu: Kodanské kritéria a rozširovanie EÚ“. Zároveň absolvoval s ministrom Wammenom bilaterálne rokovania.
03/2013 Neoficiálna návšteva podpredsedu Parlamentu DK Bertela Haardera v SR spojené s pracovným rokovaním s podpredsedom NR SR J. Figeľom.
02/2013 Návšteva dánskeho ministra pre európske záležitosti DK N. Wammena v Bratislave za účelom pracovných rokovaní podpredsedu vlády SR a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčáka
10/2012 prvá štátna návšteva prezidenta SR I. Gašparoviča v DK – ako recipročná návšteva k návšteve Dánskej Kráľovnej Margrethe II. na SR v 1994

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Veľvyslanectvo SR v Kodani informuje o vyhlásených tendroch v druhom polroku 2023.

Ekonomické informácie o teritóriu
Dánsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.1 MB, 24.9.2023, 267 stiahnutí
Stiahnuť
Dánsko - aktuálne tendre
PDF 1.5 MB, 4.9.2023, 582 stiahnutí
Stiahnuť
Dánsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 503.2 kB, 14.2.2023, 197 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre

Veľvyslanectvo SR v Kodani informuje o vyhlásených tendroch v druhom polroku 2023.

Dánsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.1 MB, 24.9.2023, 267 stiahnutí
Stiahnuť
Dánsko - aktuálne tendre
PDF 1.5 MB, 4.9.2023, 582 stiahnutí
Stiahnuť
Dánsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 503.2 kB, 14.2.2023, 197 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Dánsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.1 MB, 24.9.2023, 267 stiahnutí
Stiahnuť
Dánsko - aktuálne tendre
PDF 1.5 MB, 4.9.2023, 582 stiahnutí
Stiahnuť
Dánsko - veľtrhy a výstavy 2023
PDF 503.2 kB, 14.2.2023, 197 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Igor Slobodník
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani
Funkcia veľvyslanec

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky sa v reprezentačných priestoroch Veľvyslanectva SR v Kodani uskutočnili slávnostné koncerty slovenského barokového zoskupenia „Le nuove musiche“ pod názvom „Hudobné kleNoty“.

Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa uskutočnilo prvé zo série podujatí venovaných 30. výročiu Nežnej revolúcie spojené s otvorením výstavy a diskusiou.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve zorganizovalo koncert klasickej hudby pri príležitosti predsedníctva SR v OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe).

Oslavy 100. výročia založenia Československa vyvrcholili 28. októbra 2018 dánskou premiérou filmu Masaryk za prítomnosti jeho hlavných protagonistov – herca Karla Rodena a producenta Rudolfa Biermanna, ktorí po skončení premietania odpovedali na otázky publika.

Veľvyslanectvá Slovenskej a Českej republiky v Dánskom kráľovstve zorganizovali 25. októbra 2018 slávnostnú recepciu pri príležitosti 100.výročia založenia Československa.

​Veľvyslanectvá Slovenskej a Českej republiky v Dánskom kráľovstve zorganizovali viacero slávnostných podujatí pri príležitosti 100.výročia založenia Československa.

Výstava pod názvom „Pražská jar 1968“, ktorá vznikla s prispením dánskeho Múzea studenej vojny, Veľvyslanectva Českej republiky v Kodani a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kodani a približuje politické a kultúrne súvislosti predchádzajúce vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, dianie 21. augusta 1968 a následné normalizačné obdobie bola otvorená 23. júna 2018 v Múzeu studenej vojny.

Najvýznamnejší medzinárodný veľtrh cestovného ruchu v hlavnom meste Dánska s názvom Ferie & Fritid i Bella 2014 sa uskutoční v najväčšom dánskom výstavnom centre Bella Center v Kodani od 17. do 19. januára 2014.

Dánskej verejnosti sa po prvý raz predstavila jedinečná výstava ocenených kresieb pre deti Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) pod názvom Nádherné svety...


Back To Top