Back

BREXIT - OBČAN - Štúdium

Vzdelávanie a štúdium na vysokých školách a univerzitách je plne v rukách národných štátov. Táto politika je nezávislá od členstva štátu v EÚ. Spojené kráľovstvo v súčasnosti umožňuje študentom z krajín EÚ a EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) študovať na britských vysokých školách a univerzitách za rovnakých podmienok ako majú domáci britskí študenti. Ide predovšetkým o poplatky za štúdium, ako aj ľahší prístup k študentským pôžičkám.      

 

Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí začínajú štúdium v akademickom roku 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti, a to bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ. V tejto fáze sa však nevie, čo bude nasledovať v akademickom roku 2020/2021. Z dlhodobého hľadiska je pravdepodobné, že študenti z EÚ budú musieť platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým ako už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín (všetko mimo EÚ a EZVO, napr. USA , Kanada, Austrália, Rusko, India). 

 

Často kladené otázky

V súčasnosti už študujem na britskej univerzite (pred odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ).  Môžem po dokončení univerzitného štúdia zostať v Spojenom kráľovstve a hľadať si prácu?

Áno, ak žijete v Spojenom kráľovstve už teraz, resp. do odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, tak máte možnosť sa zaregistrovať na pobyt v novej „EU Settlement Scheme“ do do 31. decembra 2020. Po uplynutí celkových piatich rokoch pobytu  dostanete štatút trvalého pobytu („settled status“). 

 

Svoje štúdium v Spojenom kráľovstve začínam až v akademickom roku 2019/2020 (po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ). Môžem po dokončení univerzitného štúdia zostať v Spojenom kráľovstve a hľadať si prácu?


Áno, ak prídete do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020, máte možnosť sa zaregistrovať na pobyt v novej „EU Settlement Scheme“ a to do 30. júna 2021. Po uplynutí celkových piatich rokoch pobytu  dostanete štatút trvalého pobytu („settled status“). 

 

V súčasnosti študujem v Spojenom kráľovstve: Budem musieť v budúcom roku platiť vyššie školné?  Budem mať prístup k študentským pôžičkám?


V prípade dohody bude s vami zaobchádzané rovnako ako s britskými občanmi, taktiež budete platiť naďalej rovnaké školné ako britskí občania a budete mať nárok na pôžičky na školné za rovnakých podmienok ako britskí občania. Tieto výhody budú podliehať akýmkoľvek budúcim vnútroštátnym zmenám politiky uplatniteľným na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva.