Medzinárodný krízový manažment

​​​​​​​

Slovenská republika sa od svojho vzniku aktívne podieľa na zvyšovaní bezpečnosti a stability vo svete prostredníctvom účasti v misiách, operáciách, resp. iných aktivitách medzinárodného krízového manažmentu v rámci svojho členstva v medzinárodných organizáciách.

V uplynulom roku sa SR zúčastnila celkovo na 17 misiách, operáciách, resp. iných aktivitách v rámci medzinárodného krízového manažmenut predovšetkým v oblastiach prioritného zahranično-politického záujmu (západný Balkán, krajiny Východného partnerstva), ako aj Stredomorí, na Blízkom východe a v Afrike. V daných aktivitách pôsobilo celkovo 536 vyslaných zástupcov SR (z toho 39 žien) - príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR), Policajného zboru (PZ), colných expertov Finančnej správy a civilných expertov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva obrany SR.

Vecná pôsobnosť vysielajúceho subjektu Oblasť expertízy Kontaktná osoba vysielajúceho subjektu
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR politické záležitosti, podpora úradov EUSR, občianska spoločnosť, demokratizácia, verejná informovanosť, mediálna komunikácia/ verejná diplomacia, monitoring, príprava volieb, koncepčná činnosť v oblasti reformy bezpečnostného sektora, ochrana ľudských práv, programovacia činnosť v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci katarina.kovacova@mzv.sk
Ministerstvo obrany SR obrana a bezpečnosť, reforma ozbrojených síl, reforma bezpečnostného sektora (SSR), odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia (DDR), stabilizácia a rekonštrukcia dominika.dvorska@mod.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR polícia, krízový manažment a civilná ochrana, civilná správa, reforma bezpečnostného sektora v oblasti polície, hasičský a záchranný zbor michal.szeiff@minv.sk
Ministerstvo financií SR/ Finančné riaditeľstvo SR colníctvo, dane, verejné financie, štátna pomoc, finančná kontrola a audit andrej.hanus@financnasprava.sk, lenka.morvayova@financnasprava.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR odbor medzinárodného práva katarina.simonova@justice.sk, olga.chuda@justice.sk
Generálna prokuratúra SR prokuratúra liliana.skodova@genpro.gov.sk