Goodwill Envoy

Ocenenie vyslanec dobrej vôle sa udeľuje osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky, či už svojou prácou, jej výsledkami, športovými alebo kultúrno-spoločenskými úspechmi. Ide o občanov Slovenska, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí a presadili sa vďaka vlastnej práci a úspechom. Mnohí z nich sú viac známi vo svete ako doma.


Goodwill Envoy 2021

Responsive Image

Žijeme v dobe, kedy hlasno tlmočené pocity prekričia kultivovaný názor odborníkov a odbornosť a úspech nie sú vždy predmetom ocenenia. Osobne mi preto veľmi záleží na tom, aby rezort diplomacie myslel na ľudí, ktorí nám robia dobré meno v zahraničí a sú špičkami vo svojej oblasti. Ako spoločnosť si potrebujeme pripomínať úspešné príbehy Slovákov pôsobiacich doma aj v zahraničí a ich talent aj oceniť,“

Minister Ivan Korčok pri príležitosti Dňa slovenskej diplomacie, 26. augusta 2021.

Na slávnostnom podujatí v Palugyayovom paláci za prítomnosti predstaviteľov Národnej rady SR, členov vlády SR, hostí z radov diplomatického zboru, spoločenského a kultúrneho života ocenil minister I. Korčok výnimočné osobnosti za ich prínos pri šírení dobrého mena Slovenska v zahraničí. 

Najvyššie vyznamenanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, medailu za zásluhy o slovenskú diplomaciu, prevzal z rúk ministra I. Korčoka diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Medaila je prejavom uznania zásluh a významného prínosu E. Kukana pre slovenskú diplomaciu, k budovaniu profesionálnej slovenskej zahraničnej služby a reprezentáciu Slovenska v službách OSN či v Európskom parlamente. „Je potrebné pamätať si, že príbeh Slovenska mohol byť výrazne odlišný, ak by naša krajina neurobila zásadné rozhodnutie a nenastúpila na úspešnú integračnú cestu koncom 90. rokov. Práve minister Kukan bol pri zásadných rozhodnutiach, ktoré umožnili náš vstup do EÚ a NATO. Tieto organizácie tvoria dnes základné piliere našej zahraničnej politiky a garantujú bezpečnosť a prosperitu Slovenska,“ konštatoval minister I. Korčok.

Šéf slovenskej diplomacie I. Korčok  udelil ocenenia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Vyslanec dobrej vôle/Goodwill Envoy opernej dive, sopranistke s brilantnou kariérou na javiskách po celom svete, Edite Gruberovej, rešpektovanému hotelierovi, prezidentovi siete hotelov Henrymu Kallanovi a vedcovi, univerzitnému profesorovi ekonómie, Ľubošovi Pástorovi. Ocenenie Vyslanec dobrej vôle je určené úspešným Slovenkám a Slovákom, ktorí pôsobia v zahraničí a svojou prácou reprezentujú Slovensko vo svete. Zároveň vyjadruje, že Slovensko vníma a váži si úspechy svojich rodákov v zahraničí a je na nich hrdé. „Ukázali ste odvahu, odhodlanie a pracovitosť. Svojou činnosťou ste dokázali, že naša krajina má veľký potenciál byť úspešnou a dosiahnuť svetové výsledky. Vďaka tomu ste našimi vyslancami dobrej vôle v pravom zmysle slova,“ zdôraznil pri odovzdávaní ocenení minister I. Korčok.

Edita Gruberová

Responsive Image
Responsive Image

Primadonna assoluta Edita Gruberová, unikátna koloratúrna a belkantová sopranistka, označovaná aj ako slovenský slávik s 52-ročnou špičkovou kariérou na operných a koncertných javiskách po celom svete.

Počas svojej kariéry odspievala 2357 predstavení, do histórie vošla trojčiarkovým f a Donizettiho nezabudnuteľnou áriou šialenstva Lucie di Lammermoor. Jej neúnavná práca sa odrazila vo vysoko profesionálnych výkonoch po celom svete, od La Scaly v Miláne, cez Teatro Liceu v Barcelone, Covent Garden v Londýne, Parížsku operu, Operu v Zürichu, na festivale v Salzburgu, či v Glyndebourne až po Metropolitnú Operu v New Yorku a operné scény v Japonsku. Račianska rodáčka študovala na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením profesorky Márie Medveckej.

Predstavila sa v opere SND v Bratislave a v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Jej predspievanie v Štátnej opere vo Viedni jej prinieslo okamžité angažmán, vo februári 1970 tam debutovala Kráľovnou noci a Olympiou. Nastupujúca normalizácia ju v roku 1971 primäla k rozhodnutiu Československo opustiť. Umelkyňa výrazne prispela k oživeniu predverdiovských belkantových opier Belliniho, Rossiniho a Donizzetiho, excelovala ako Norma, tudorovská kráľovná v Donizettiho trilógii Anna Bolena, Maria Stuarda, Roberto Devereux a Lucrezia Borgia. Odborná kritika považovala jej spôsob spievania za svetový unikát. Vyzdvihovala hĺbku a silu psychologického stvárnenia postáv. Edita Gruberová je nositeľkou štátnych vyznamenaní Rakúska a Slovenska, čestnou členkou a komornou speváčkou Viedenskej štátnej opery, Bavorskej štátnej opery a ďalších ocenení  vrátane čestného doktorátu Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Svojím umením zásadne prispela k úspechu slovenskej diplomacie v Berlíne, vo Viedni a v Prahe. Edita Gruberová nás opustila nečakane 18. októbra 2021.


Henry Kallan

Responsive Image

Henry Kallan, prezident a majiteľ hotelovej spoločnosti Library Hotel Collection, je považovaný za jedného z najinovatívnejších a najúspešnejších nezávislých hotelierov v New Yorku. Vďaka tvrdej práci a odhodlaniu sa už ako 28-ročný stal generálnym riaditeľom hotela Gotham. Jeho vášeň rozvinúť vlastnú hotelovú značku zameranú na jednotnú filozofiu sa pretavila do otvorenia siete hotelov Library Hotel Collection.

V priebehu 90. rokov Kallan rozšíril svoju sieť hotelov otvorením newyorských hotelov Elysee, Casablanca, Giraffe a Library. Vďaka hotelierskym úspechom v Spojených štátoch sa Kallan vrátil k európskym koreňom a otvoril hotely Aria v Prahe a v Budapešti. Práve budapeštiansky hotel je dnes hodnotený za jeden z najlepších hotelov na svete.

Nateraz posledný a najväčší projekt v jeho kolekcii je Hotel X Toronto na brehu jazera Ontario, ktorý bol otvorený v roku 2018. Tento mestský rezort pri jazere v Severnej Amerike bol zaradený publikáciou Condé Nast medzi 25 najlepších hotelov v Kanade. Kallan vybudoval značku Library Hotel Collection na základe svojich hlavných hodnotových princípov, pozitívnej skúsenosti hostí a ideológie pravej láskavosti. Skúsený hotelier, s vysoko vyvinutým citom pre architektúru a dizajn,  vnáša do svojich nehnuteľností dokonalý zmysel pre kvalitu, osobný šarm a jedinečnú úroveň pohostinnosti. Ako pravý vyslanec dobrej vôle šíri dobré meno Slovenska aj viac ako 50 rokov po odchode z rodnej zeme.


Ľuboš Pástor

Responsive Image
Responsive Image

Ľuboš Pástor je slovenský ekonóm, ktorý 22 rokov prednáša na University of Chicago Booth School of Business. Na univerzite sa tiež podieľa na riadení Centra pre výskum cenných papierov ako aj Fama-Millerovho centra pre finančný výskum.

Je členom vedenia Európskej finančnej asociácie, bývalým členom vedenia Americkej finančnej asociácie a bývalým predsedom Západnej finančnej asociácie.

V minulosti tiež pôsobil v redakčných radách viacerých odborných časopisov, napríklad Journal of Finance, Journal of Financial Economics and Review of Financial Studies. Je členom Národného úradu pre ekonomický výskum a Centra pre výskum hospodárskej politiky. Jeho výskum v oblasti finančnej ekonómie sa zameriava najmä na kapitálové trhy a kolektívne investovanie. Počas doterajšej vedeckej kariéry publikoval vyše 30 odborných prác, ktoré získali mnohé ocenenia. Za pedagogickú činnosť mu Chicagská univerzita udelila ceny McKinsey Award for Excellence in Teaching a Faculty Excellence Award. Bol tiež ocenený medailou Woodrowa Wilsona, ktorú mu odovzdal vtedajší veľvyslanec Slovenska v Spojených štátoch amerických a dnes minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok.

Najcitovanejší slovenský ekonóm, vedec a profesor sa podieľal na tvorbe nových akciových indexov, podľa ktorých sú dnes riadené mnohé indexové fondy vrátane najväčšieho podielového fondu na svete. Je absolventom Gymnázia Poštová v Košiciach, Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Pensylvánskej univerzity v Spojených štátoch amerických. Svojou pracovitosťou, odbornosťou a najmä zanieteným prístupom dlhodobo šíri dobré meno Slovenska nielen v ekonomických kruhoch na celom svete.

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookies