Osobitní predstavitelia EÚ (EUSR)

Publikované 18.07.2022

EÚ vytvára pre lepšiu regionálnu resp. tematickú koordináciu realizácie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky pozície osobitných predstaviteľov EÚ.

Osobitného predstaviteľa menuje na návrh Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Rada EÚ (ministri rozhodnutím Rady).

V súčasnosti má EÚ 9 postov osobitných predstaviteľov EÚ, ktorí presadzujú politiku EÚ a jej záujmy v problematických regiónoch a krajinách a zohrávajú aktívnu úlohu pri konsolidácii, mierovom úsilí a posilňovaní stability a právneho štátu. Osobitní predstavitelia plnia tri úlohy: zastupiteľskú (zastupujú EÚ voči partnerom a inštitúciám), informačnú (informujú o vývoji) a koordinačnú (koordinujú aktivity EÚ).

Región/oblasť Meno
Bosna a Hercegovina Lars-Gunnar Wigemark (SE)
Kosovo Nataliya Apostolova (BG)
Južný Kaukaz a kríza v Gruzínsku Toivo Klaar (EE)
Stredná Ázia Peter Burian (SK)
Blízkovýchodný mierový proces (MEPP) Fernando Gentilini (IT)
Africký roh Alexander Rondos (EL)
Sahel Angel Losada Fernandez (ES)
Ľudské práva Stavros Lambrinidis (EL)

 

Zástupcovia SR na poste osobitného predstaviteľa EÚ v minulosti:

Ján Kubiš -  osobitný predstaviteľ EÚ pre Strednú Áziu (menovaný 18.7.2005, pôsobenie ukončil 5.6.2006)

Miroslav Lajčák – osobitný predstaviteľ EÚ pre Bosnu a Hercegovinu (menovaný 18.6.2007, pôsobenie ukončil 28.2.2009).