Egypt

Vlajka Egypta

Egypt

Káhira - miestny čas:

Upozornenie pred cestou

Oznamujeme, že od 28. marca 2023 začne Letisko M. R. Štefánika v Bratislave prevádzkovať priamy let do egyptského mesta Marsa Alam, ktorý bude zabezpečovať dvakrát týždenne, v utorok a piatok, spoločnosť Air Cairo.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Oznamujeme, že od 28. marca 2023 začne Letisko M. R. Štefánika v Bratislave prevádzkovať priamy let do egyptského mesta Marsa Alam, ktorý bude zabezpečovať dvakrát týždenne, v utorok a piatok, spoločnosť Air Cairo.

Pravidlá pre vstup do Egypta v súvislosti s COVID-19 boli zrušené. Na vstup do Egypta sa nevyžaduje splnenie žiadnych epidemiologických  podmienok. Pred cestou si však preverte podmienky u prepravnej spoločnosti.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že výnimočný stav z roku 2017 bol v Egypte zrušený 25. októbra 2021. Bezpečnostná situácia je v súčasnej dobe stabilizovaná. Egypt však naďalej patrí medzi krajiny s potenciálnym rizikom teroristických útokov. Táto hrozba je však minimalizovaná vďaka úsiliu bezpečnostných zložiek a všeobecne sprísneným kontrolám. Zvýšená opatrnosť sa odporúča v niektorých kritických regiónoch.

Podmienky vstupu
Aktualizované 17.10.2022
Publikované 02.05.2022

Aktuálne informácie o zavedených opatreniach a podmienkach vstupu v súvislosti s  pandémiou môžete nájsť na webovej stránke slovenského veľvyslanectva v Káhire v sekciách Oznamy a upozornenie pred cestovaním a COVID-19

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný doklad. Pri vstupe do Egypta platí pre slovenských občanov vízová povinnosť. O vstupné víza je možné požiadať na zastupiteľskom úrade Egyptskej arabskej republiky v Bratislave alebo aj pri vstupe do krajiny na medzinárodných letiskách v Káhire, Hurgháde a Šarm-eš Šejchu. 

Hneď po prílete do Egypta na letisku ešte pred pasovou kontrolou budete vypĺňať imigračnú kartu – vypisuje ju každá osoba, ktorá má vlastný cestovný doklad.

Platnosť cestovného pasu musí byť dlhšia minimálne o 6 mesiacov po požadovanom ukončení platnosti udeleného víza. Egyptské úrady udeľujú turistické víza (na jeden vstup – platné 3 mesiace s maximálnou dĺžkou pobytu 1 mesiac, viacnásobné – platné na 6 mesiacov, maximálna dĺžka pobytu 1 mesiac), vstupné víza (pre všetkých cudzincov, ktorí prichádzajú do Egypta za iným účelom ako je turistika) a tranzitné víza.

Egyptské veľvyslanectvo v Bratislave udeľuje občanom SR víza na základe potvrdenia turistickej kancelárie, pozvania súkromnej osoby alebo právnickej osoby pôsobiacej v Egypte overeného egyptskou cudzineckou políciou.  Lehota na vydanie víza je cca 1 týždeň. 

Občania SR môžu požiadať o elektronické víza pri vstupe do Egypta. Pri nahlásení do systému a zadaní osobných údajov je žiadateľ vyzvaný zaplatiť poplatok za vízum platobnou kartou a následne obdrží potvrdenie na zadaný email. Po príchode do krajiny si pri pasovej kontrole úradník overí udelené e-vízum prostredníctvom interného systému. Žiadosť je potrebné podať najmenej 7 dní pred plánovanou cestou. 

Poplatok za jednovstupové vízum je 25 USD a viacstupové 60 USD, pričom v prípade zamietnutia víz sa poplatok nevracia. Vízum je zatiaľ možné získať aj na hraničných priechodoch pri vstupe na územie Egypta.

Sinajský polostrov

Slovenskí občania SR, ktorí navštívia letoviská na Sinajskom polostrove môžu vstúpiť do krajiny bez víz. Doba pobytu nesmie presiahnuť 15 dní. Oprávnení návštevníci dostanú špeciálnu pečiatku s povolením (SINAI ONLY). Povolenie udeľuje prístup iba do letovísk Šarm-eš Šejchu, Dahab, Nuweiba a Taba. Víza vydané na hraničnom prechode so štátom Izrael v Tabe má obmedzenú časovú (14 dní) a teritoriálnu (polostrov Sinaj) platnosť.

Vstup do Izraela a Jordánska cez pozemné hranice s Egyptom

Jediným hraničným priechodom, ktorý v súčasnosti umožňuje turistom cestovať do Egypta a Izraela, je hraničný priechod Taba na severe Egypta s Ejlatom, najjužnejším mestom Izraela. Pre Izrael platí na kratšie pobyty bezvízová dohoda. Terminál Taba je otvorený 24/7 okrem židovského sviatku Jom Kippur a islamského sviatku Eid ul-Adha. Mesto Eilat v Izraeli je od egyptskej Taby vzdialené len 10 kilometrov. Na turistov sú pripravení.

Spoločnosti, ktoré prevádzkujú služby medzi Jordánskom a Tabou v Egypte. AB Maritime a Jett.

V prípade príletu do Egypta chartrovým letom na konkrétne letisko je povinnosť opustiť krajinu z rovnakého letiska a chartrovým letom. Nie komerčnou linkou.

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 17.10.2022
Publikované 02.05.2022

Maloletí musia mať pri vstupe platný cestovný doklad v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom. Podľa egyptského práva neplnoleté deti, ktoré majú (aj) egyptskú štátnu príslušnosť, nesmú opustiť krajinu bez súhlasu (egyptského) otca.

Konzulárna pomoc Veľvyslanectva SR v Káhire vo všeobecnosti nie je pre túto skupinu ludí možná.

Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 26.8.2022, 12313 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 26.8.2022, 10472 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Miestne špecifiká
Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

Egypt je moslimská krajina, preto je nákup a konzumácia alkoholu možná iba v baroch a reštauráciách v letoviskách alebo vo väčších mestách. Voľný predaj je dostupný v špecializovaných obchodoch tzv. Drinkies. Za predaj a prechovávanie drog sa udeľujú tvrdé tresty. Všeobecne sa v Egypte neodporúča konzumovať miestnu vodu (nebalenú) či výrobky z nej pripravované (zmrzlina, ľad, oplachované ovocie). Črevné ťažkosti sú pomerne bežným javom. Je vhodné stravovať sa výlučne v letoviskách, resp. medzinárodných renomovaných stravovacích reťazcoch. 

Je zakázané fotografovať vojenské a policajné objekty, železničné stanice, mosty, osoby v uniformách, vojenskú a policajnú techniku. V prípade prichytenia hrozí turistom zabavenie celého filmu.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 17.10.2022
Publikované 02.05.2022

Do Egypta je zakázaný dovoz potravín, alkoholu, pornografie, zbraní a nelegálnych drog, určitá skupina liekov.

V Egypte je dovoz dronov zakázaný. Dôrazne neodporúčame drony používať, ani do krajiny dovážať.

Lieky viazané na lekársky predpis, ktoré sú v Egypte zakázané je možné doviezť s predchádzajúcim súhlasom lekára a nesmú presiahnuť množstvo 20 tabliet. Prechovávanie viac ako 20 tabliet množstva ilegálnych drog možno považovať za obchodovanie s drogami.

Zoznam nelegálnych drog zahŕňa: Nikokodeín, Didrex tablety, PROXEN, Mogadon, NITRAZEN, očkovacie injekcie, KETAMINE INJ, Ergotamín, Dextrometorfan, Pulmolar, Co-Diovan, Kodinalin, Somanil, Fenobarbital, Nova tablety s predĺženým účinkom. V zozname sú aj Valinil, Calmepam tablety, Neuril, Válium, Tranxene, LEXOTANI tablety, EN tablety, Xanax, CODASTIN, Codaphen N, Somadril, Tussivan N, Korfas tablety, Migranil tablety, Librax tablety a Rivotril tablety, Tramadol.

V prípade transportu zvierat je potrebné predložiť doklad o ich veterinárnej spôsobilosti vystavený oficiálnym úradom v SR.

Turista prichádzajúci do Egypta má právo na nákup tovaru z bezcolných obchodov (Duty Free Shops) v určitej limitovanej výške (na aktuálnu čiastku sa odporúča v prípade záujmu informovať u pracovníka egyptskej colnej služby pri prílete do Egypta) za kalendárny rok na letisku a vybraných miestach v Káhire a Alexandrii do 24 hodín po prílete. Odporúča sa urobiť výmenu peňazí v bankách, zmenárňach alebo hoteloch vyššej kategórie, za výmenu peňazí na čiernom trhu hrozí okrem bezpečnostných rizík i postih od miestnych orgánov. Platidlom v Egypte je 1 egyptská libra (EGP), drobnou jednotkou sú piaster (PT). Odporúčame  na trhoviskách a na výletných lodiach po Níle platiť výhradne v hotovosti. 

V súlade s platnou legislatívou môže cudzinec do krajiny priviezť alebo z nej vyviezť zahraničnú valutu v maximálnej hodnote ekvivalentnej 10 000 USD alebo 5000 EGP. 

V Egypte je striktne zakázaný vývoz pamiatok, zlata v nespracovanej podobe, flóry a fauny, zvlášť koralov.

Info pre motoristov
Publikované 17.10.2022

Na riadenie motorového vozidla je potrebný medzinárodný vodičský preukaz. Maximálna povolená rýchlosť v obci je 60 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);

 

Základné dopravné predpisy

Nie je zvláštnosťou obiehať povozy ťahané somármi a koňmi, či stádo tiav. Technický stav vozidiel je diskutabilný, časté sú havárie z nepozornosti. V noci jazdí mnoho áut bez osvetlenia. Povolené rýchlosti (90 km/ h na bežných cestách a 100 km/ h na diaľniciach) sú často prekračované. Platí povinnosť vybavenia vozidiel autolekárničkou a výstražným trojuholníkom. Miestni obyvatelia, ktorí nemajú vo výbave výstražný trojuholník, používajú namiesto neho kamene, ktoré umiestňujú do odstaveného pruhu.

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

Výnimočný stav vyhlásený v roku 2017 bol 25. októbra 2021 zrušený. Bezpečnostná situácia je v súčasnej dobe pomerne stabilizovaná. Egypt však naďalej patrí medzi krajiny s možným bezpečnostným rizikom. Egyptské úrady vynakladajú značné úsilie na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku vlastných občanov ako aj turistov. Zvýšená opatrnosť sa odporúča v niektorých kritických regiónoch. Hlavné turistické destinácie Egypta ako oblasť južného Sinajského polostrova aj pobrežie Červeného mora sú považované za stabilizované. Turistom sa odporúča dodržiavať pokyny cestovnej kancelárie. Samozrejmosťou by mala byť bežná opatrnosť a dohľad nad osobnými vecami. 

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov. Pri plánovaní cesty do Egypta je vhodné sledovať aktuálne dianie v krajine a zodpovedne zvážiť možné riziko. Odporúčania na cestovanie a aktuálne informácie o krajine možno nájsť na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 17.10.2022
Publikované 02.05.2022

Letecké spojenie

Priame letecké spojenie Káhira- Bratislava neexistuje; je vhodné použiť linky z Viedne do Káhiry (Egyptair, Austrian Airline) alebo prípadne Budapešť-Hurgáda (Wizz Air), Bratislava-Hurgáda (Air Cairo).  Právne predpisy v Egypte povoľujú charterové lety so zahraničia len ako celkový balík, ktorý zahŕňa vstupné a výstupné lety. Cestujúcim, ktorí si zakúpili charterový let len ​​preto, aby opustili krajinu, je niekedy odopretý vstup na palubu lietadla. Stáva sa to najmä vtedy, ak bol predtým na vstup použitý komerčný let alebo ak sa cestujúci už zdržiaval v Egypte dlhší čas.

 

Pozemné spojenie

Cestovanie vlastným vozidlom do Egypta je spojené s radom byrokratických ťažkostí a vstup do krajiny je relatívne finančne náročný.

Orgány Egypta vyžadujú na hraniciach medzinárodný vodičský preukaz. Colné orgány bezpodmienečne žiadajú predloženie karnetu (colná deklarácia o dovoze a vývoze vozidla). V opačnom prípade, ktorý sa neodporúča, je vyžadované zloženie colnej garancie v hodnote vozidla + cla, ktoré dosahuje až 175% ceny, podľa kubatúry vozidla. V Egypte neplatí európska tzv. zelená karta a na hraniciach treba za poplatok uzavrieť nové havarijné poistenie. Colné orgány vydávajú prevoznú značku, za ktorú je nevyhnutné zaplatiť aj správny poplatok. Vstup do Egypta je na hraniciach umožňovaný na tranzitnú dobu 72 hodín alebo jeden mesiac. Správne orgány Egypta vyžadujú vo výbave vozidla hasiaci prístroj certifikovaný miestnymi orgánmi. Vážnym problémom je ďalej čakacia doba na vybavenie potrebných formalít. Nie je možné dovážať tiež väčšie množstvo pohonných hmôt do zeme (len cca 1 kanister pre prípad núdze).

Turistické miesta v Egypte sú prepojené relatívne hustou a spoľahlivou sieťou vlakového, autobusového a leteckého spojenia. Na niektorých úsekoch ciest sú vyberané diaľničné poplatky. Bezolovnatý benzín je zatiaľ možné zakúpiť iba u limitovaného počtu benzínových púmp, situovaných v Káhire, Alexandrii a niekoľkých ďalších veľkých mestách.

 

Doprava v hlavnom meste

V mestách funguje hromadná mestská doprava zabezpečovaná štátnymi autobusmi. Tá je však pre Európana neznalého miestnych pomerov a jazyka takmer nepoužiteľná. Okrem štátnych dopravných prostriedkov spojenie zaisťujú súkromné mikrobusy a najmä relatívne lacné taxíky (výnimkou je spojenie na letisko). Takmer všetky majú taxameter. Často však nefungujú, alebo ich vodič nezapína.  K dispozícii je aj aplikácia Uber. 

Zdravotná  starostlivosť

Aktualizované 17.10.2022
Publikované 02.05.2022

Egyptský zdravotnícky systém je založený na sieti štátnych a súkromných nemocníc. Cudzincom sú v Egypte, či už počas dovolenky, alebo inej príčine pobytu v krajine,  odporúčané služby súkromných nemocníc, ktoré sú síce stále podstatne drahšie, ale starostlivosť a služby sú na ďaleko vyššej úrovni.
V Káhire je hustá sieť lekární, mnohé z nich majú nepretržitú prevádzku. Zásobené sú liekmi z domácej produkcie, vyrábanými väčšinou v licencii. Za lieky sa platí aj keď sú na recept. 

Schistozomóza (bilharzióza): Pri kúpaní v sladkovodnej rieky existuje vysoké riziko prenosu schistosomiázy, najmä v delte Nílu, údolí Nílu a príslušných prítokoch.

 

Súkromné nemocnice v Káhire

As Salam International Hospital

Dar Al Fouad Hospital

Saudi German Hospital

 

Súkromné nemocnice v Hurgáde

Al Salam Hospital

El-Gouna Hospital

Nile Hospital

 

Súkromné nemocnice v Šarm el-šejkh

Sharm International Hospital

Hyperbaric Medical Center

 

Užitočné linky

Dekompresná komora - Červené more

Potápanie - egyptská podvodný pohotovosť

Klimatické podmienky

Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

V Egypte sú optimálne teplotné podmienky pre cestovanie po pamiatkach od októbra do apríla, avšak v letných mesiacoch (jún až september) teploty dosahujú 40°C, v južných oblastiach až 50°C.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Egypt je
25. apríl
Deň oslobodenia Sinaja
DÁTUM DEŇ SVIATOK
7. január sobota Koptské vianoce
25. január streda Deň nezávislosti
25. apríl utorok Deň oslobodenia Sinaja
1. máj pondelok Sviatok práce
23. júl nedeľa Výročie revolúcie z roku 1952
6. október piatok Deň ozbrojených síl
Dôležité telefónne čísla
Aktualizované 04.05.2022
Publikované 02.05.2022

Predvoľba krajiny: +20; 
Turistická polícia: 126;
Polícia: 122; 
Rýchla pomoc: 123;
Požiarna služba Káhira: 125
Požiarna služba Alexandria: 180
Wester Union Transfer Hotline: 19190
 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

21.03.2023 Egypt

Slovenská republika darovala Egyptu vyše 285-tisíc dávok bivalentnej vakcíny Comirnaty Original/Omicron prostredníctvom mechanizmu COVAX/GAVI.

25.01.2023 Egypt

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire usporiadalo 23. januára 2023 recepciu pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky.

31.03.2022 Egypt

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Egyptskej arabskej republike Lenka Miháliková odovzdala vo štvrtok 31. marca 2022 poverovacie listiny do rúk prezidenta Egyptskej arabskej republiky Abdela Fattaha Al Sisiho.

1 / 16

Egypt

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Egypt
Oficiálny názov Egyptská arabská republika
Oficiálny anglický názov Arab Republic of Egypt
Zaužívaný názov Egypt
Miestny názov krajiny Džumhúríja Misr-al Arabíja
Svetadiel Afrika
Hlavné mesto Káhira
Anglický názov hlavného mesta Cairo
Miestny názov hlavného mesta Al Qáhira
Názov meny Egyptská libra
Medzinárodná skratka meny EGP
Telefónna predvoľba +20
Úradné jazyky arabčina
Časové pásmo +0200
Internetová doména .eg
Medzinárodná poznávacia značka ET
Zem. dĺžka hl. mesta 31.56337
Vznik štátu 16.02.1922
Štátne zriadenie republika, semi-prezidentský systém

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire

3, Adel Hussein Rostom, P.O.BOX 450
11794 - Ramses Post Office Dokki Káhira
Telefón
+20 233358240
+20 233357544
+20 233376901
Fax
+20 233355810
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+201000060968

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Ministerstvo financií Egypta a Egyptský daňový úrad (ETA) modernizujú daňový systém, ktorého súčasťou je zavedenie systému elektronickej fakturácie.

V dňoch 29. novembra - 2. decembra 2021 sa v priestoroch výstaviska Egypt International Exhibition Centre, New Cairo uskutočnila výstava obrannej techniky Egypt Defence Expo 2021. Výstava poskytla možnosť prezentovať slovenské výrobky obranného priemyslu širokej odbornej verejnosti a potencionálnym klientom zo širokého regiónu Blízkeho východu a Afriky.

Advance Cargo Information system bližšie informácie k exportovaniu do Egypta

Dňa 19. októbra 2016 usporiadal Zastupiteľský úrad SR v Káhire spoločenské podujatie pre egyptských podnikateľov, obchodníkov a partnerské firmy slovenských exportérov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o nariadení egyptského ministerstva obchodu a priemyslu č. 43/2016 o povinnej registrácii zahraničných výrobcov vybraných spotrebných tovarov dovážaných do Egypta.

Ekonomické informácie o teritóriu
Egypt - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 969.9 kB, 21.6.2022, 93 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Egypt - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 969.9 kB, 21.6.2022, 93 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Egypt - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 969.9 kB, 21.6.2022, 93 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Matej Dostál
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire
Email matej.dostal@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat, zástupca vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire usporiadalo 23. januára 2023 recepciu pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire 30. novembra 2022 spoluorganizovala kultúrne podujatie s názvom „Noc Literatúry v Dokki“.

Džezovým koncertom V4 Kvarteta na slovenskom veľvyslanectve v Káhire. Členské krajiny Vyšegradskej skupiny 16. júna 2022 oslávili nadchádzajúce symbolické odovzdanie štafety ročného predsedníctva V4 Maďarska Slovensku.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Veľvyslanectvo SR v Káhire usporiadalo 1. júna 2022 premietanie 3D animovaného slovenského sitcomu pre deti Websterovci (pavúčia rodinka), ktorého autorkou je Katarína Kerekesová.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire sa 8. decembra 2018 zúčastnilo ďalšieho ročníka Európskeho charitatívneho vianočného bazáru.

Sté výročie založenia Československej republiky si Zastupiteľský úrad SR v Káhire pripomenul koncertom Československého komorného dua.

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky a Českej republiky si spoločnou slávnostnou recepciou pripomenuli 100. výročie založenia Československej republiky, ktorá sa konala 28. októbra 2018 v priestoroch ZÚ Českej republiky v Káhire.


Back To Top