Čierna Hora

 1. Home
 2. States
 3. Čierna Hora
Vlajka Čiernej hory

Montenegro

Podgorica - local time:


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Podmienky vstupu
Updated 10.08.2023
10.08.2023
Doplnenie informácie - cestovanie s maloletými
Published 15.06.2022

Čierna Hora uplatňuje voči občanom SR bezvízový styk na všetky druhy pasov do 90 dní. Občania SR môžu cestovať na územie Čiernej Hory na dobu do 30 dní pobytu aj na občiansky preukaz. Vyžaduje sa platnosť oboch dokumentov pri odchode z krajiny ešte minimálne 3 mesiace.

Deti môžu do Čiernej Hory vstúpiť za rovnakých podmienok ako dospelá osoba, v prípade vstupu na občiansky preukaz je potrebné, aby obsahoval fotografiu dieťaťa.

Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.

Pokiaľ občania SR stratili cestovný doklad alebo občiansky preukaz v Čiernej Hore, alebo im bol takýto doklad odcudzený a nahlásili na polícii stratu alebo krádež a následne ho (v prípade straty) našli, s takýmto dokladom už nemôžu ďalej cestovať. Údaje o takomto doklade boli vložené do informačného systému, a preto pri každej kontrole (hraničnej alebo bežnej) sa berie takýto doklad ako neplatný. Odporúča sa vycestovať na druhý doklad, resp. v prípade straty/krádeže oboch je potrebné vybaviť si na cestu späť náhradný cestovný doklad na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Podgorici.

 

Podmienky registrácie pobytu

Po vstupe do Čiernej Hory vzniká povinnosť zaregistrovať pobyt a zaplatiť turistickú daň.

V prípade využitia kolektívneho alebo súkromného ubytovania, jeho poskytovateľ má povinnosť do 12 hodín od vstupu do krajiny zaregistrovať hosťa v miestnej Turistickej organizácii, ohlásiť dĺžku pobytu a uhradiť príslušnú turistickú daň. V prípade nevyužitia služieb organizovaného ubytovania je potrebné pobyt nahlásiť v miestnej Turistickej organizácii do 24 hodín od vstupu do krajiny. V prípade ubytovania vo viacerých opštinách (okresoch) viac ako 24 hodín, táto povinnosť registrácie spadá pre každú opštinu.

Splnenie povinnosti registrácie a úhrady turistickej dane môže byť predmetom kontroly príslušných orgánov Čiernej Hory.

Cestovanie s deťmi
Updated 10.08.2023
Published 15.06.2022

Každé dieťa bez ohľadu na vek musí mať vlastný cestovný doklad, ktorý obsahuje jeho fotku. 

Pre vstup neplnoletých osôb do Čiernej Hory bez sprievodu rodičov je potrebné notársky overené splnomocnenie v anglickom jazyku. V splnomocnení musí byť podpis oboch rodičov (vrátane ich identifikačných údajov). Ak cestuje dieťa s jedným z rodičov, je potrebné splnomocnenie druhého rodiča.

Po príchode do krajiny je potrebné nahlásiť sa v mieste pobytu v miestnej turistickej organizácii (v spolupráci s ubytovacím zariadením).

Odporúčame si vyhotoviť kópie cestovných dokladov (v prípade straty) a poistiť sa pred cestou.

 Prehľad podmienok cestovania s deťmi do rôznych krajín

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 4855 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 5219 downloads
Download
Miestne špecifiká
Updated 16.08.2022
Published 15.06.2022

Stravovacie návyky, hygiena, dostupnosť bežných potravín

Stravovacie návyky sa zásadne neodlišujú od európskeho priemeru, hygiena v reštauráciách a v obchodoch je na dobrej úrovni.

Hygiena môže byť menej uspokojivá mimo väčších miest a hlavných turistických oblastí. V niektorých oblastiach sa aj v ubytovacích zariadeniach využíva technická voda, je preto potrebné sa pred použitím vždy informovať, či z kohútika tečie pitná voda. Všetky bežné potraviny sú v Čiernej Hore dostupné.

Bankovníctvo

Bankový systém krajiny je stabilný s dostatočnou likviditou, banky boli privatizované. V Čiernej Hore v súčasnosti pôsobí 11 bánk, z ktorých sú najznámejšie Erste Banka AD, Hipotekarna banka,  Crnogorska Komercijalna Banka, Prva banka Crne Gore.
 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Updated 16.08.2022
Published 15.06.2022

Oficiálnou menou je EURO, Čierna Hora však nie je členom eurozóny. Pri vstupe do krajiny musí cudzinec disponovať dostatkom finančných prostriedkov na pokrytie svojho pobytu (zákon neudáva presnú výšku požadovaného finančného zabezpečenia).

Pri vstupe a tranzite cez Čiernu Horu je cudzinec povinný finančnú hotovosť (EURO alebo inú valutu) vyššiu ako ekvivalent 10 000 eur nahlásiť na hraničnom priechode, a vyžiadať si o tom písomné potvrdenie. V opačnom prípade hrozí zadržanie valút pri výstupe z Čiernej Hory.

 

Dovoz potravín

Na územie Čiernej Hory je možné doviesť rozumné množstvo potravín určených pre osobnú potrebu cestujúceho, ktoré sú súčasťou batožiny a sú určené na používanie počas cestovania a pobytu. Ostatné výrobky podliehajú kontrole a musia mať príslušné certifikáty.
Povolené druhy a množstvá potravín, ktoré sa používajú počas cestovania a ktoré sa môžu doviesť na územie Čiernej Hory, sú:

 • čerstvé ovocie a zelenina (okrem zemiakov) celkom 5kg;
 • sušené ovocie a zelenina, čaje v celkovej váhe 1 kg;
 • alkoholické nápoje v originálnom balení s deklaráciou v celkovom množstve 1 liter;
 • iné nápoje v originálnom balení s deklaráciou v celkovom množstve 5 litrov;
 • balená voda v originálnom balení s deklaráciou v celkovom množstve 5 litrov;
 • ostatné potraviny v originálnom balení, ktoré nevyžadujú osobitné skladovanie, v celkovom množstve 1 kg;
 • lieky určené pre vlastné používanie, rozumné množstvo, ale najviac na 6 mesiacov.
Info pre motoristov
Updated 16.08.2022
Published 15.06.2022

Na účely vedenia motorového vozidla v Čiernej Hore musí byť vozidlo vo vyhovujúcom technickom stave. Vodič musí byť v prípade policajnej kontroly schopný predložiť platn technický preukaz, zelenú kartu o poistení, platný vodičský preukaz ako aj platný cestovný doklad (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Akceptovaný je vodičský preukaz SR a medzinárodný vodičský preukaz.

Zapožičané vozidlo

V prípade vjazdu do Čiernej Hory s požičaným vozidlom, vrátane lízingu, je potrebné mať zodpovedajúcu overenú plnú moc vlastníka vozidla (aj s prekladom do anglického jazyka), v prípade firemného vozidla overenú plnú moc vlastníka firmy (vrátane prekladu do angličtiny). 
 
Ostatné novelizácie Zákona o bezpečnosti na cestách zaviedli zákaz používania zariadení, ktoré odhaľujú radar, alebo obmedzujú jeho činnosť. Zákon rozšíril povinnú výbavu okrem lekárničky aj o reflexnú vestu umiestnenú v kabíne vozidla a zaviedol povinnosť používať detské sedačky pre deti do 5 rokov. Povolená hranica alkoholu v krvi bola znížená z 0,5 promile na 0,3 promile. 

V prípade nehody odporúčame obratom kontaktovať políciu a škodovú udalosť nahlásiť poisťovni, v ktorej je na vozidlo uzatvorené PZP (prípadne aj havarijné poistenie). Dôrazne vystríhame pred podpisovaním textu záznamu o nehode, pokiaľ jeho obsahu úplne nerozumiete.

Bezpečnostná situácia
Updated 16.08.2022
Published 15.06.2022

Čierna Hora je bezpečnou dovolenkovou destináciou, ktorú charakterizuje nízka úroveň kriminality. Na plážach, v kempingoch a na verejných priestranstvách, a obzvlášť počas turistickej sezóny, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť osobným veciam, starostlivo opatrovať doklady a cennosti pred možnou krádežou (uložením v trezore ubytovacieho zariadenia).

Riziko teroristických útokov je vo všeobecnosti nízke.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Zdravotná  starostlivosť

Updated 16.08.2022
Published 15.06.2022

Úroveň zdravotnej starostlivosti závisí od typu zdravotníckeho zariadenia.

Kvalita lekárov a zdravotníckeho personálu je vo všeobecnosti na dobrej úrovni, zložitejšie operácie sa však častokrát vykonávajú v Belehrade, príp. v Záhrebe. Štátne zariadenia nevynikajú materiálovou vybavenosťou a doba čakania na odborné vyšetrenie je pomerne dlhá. Súkromné zdravotné zariadenia sú vo väčšine prípadov vybavené na vyššej úrovni, s kratšími termínmi čakania na vyšetrenia. Urgentné prípady sú riešené bezodkladne. Kvalita lekárov vo všeobecnosti je dobrej úrovni, zložitejšie operácie sa však častokrát vykonávajú v Belehrade, príp. v Záhrebe. Mnohé súkromné zariadenia zamestnávajú lekárov z Belehradu (Srbsko), ktorí prichádzajú obyčajne raz do mesiaca.


V lekárňach je dostatok liekov a zdravotníckeho materiálu typického aj pre SR, názvy liekov však môžu byť odlišné, preto je potrebné poznať účinnú látku. V prípade špeciálnych liekov je lepšie si doviesť dostatočnú zásobu zo SR. Mimoriadne dôležité je zabezpečiť si kvalitné cestovné zdravotné poistenie na pokrytie liečebných nákladov ako aj prevozu do SR a repatriácie.
Na vstup do krajiny sa nevyžadujú špeciálne očkovania. 
 
Adresa/kontakt na vybrané nemocničné zariadenie
Klinické centrum Čiernej Hory
Ljubljanska bb
81000 Podgorica, Crna Gora
Urgentné prípady: +382 20 412 412, +382 20 412 267
 

Klimatické podmienky

Updated 16.08.2022
Published 15.06.2022

Klíma a počasie sú ovplyvnené predovšetkým hornatosťou krajiny a blízkosťou mora. Na území Čiernej Hory možno rozlíšiť niekoľko klimatických oblastí s rozpoznateľným podnebím, ale nie s jasne definovanými hranicami.

Základné klimatické oblasti sú:

 • Prímorská oblasť – vyznačuje sa dlhými a teplými letami a miernymi zimami s veľkým množstvom zrážok;
 • Zetsko-Bjelopavličska rovina (vrátane hlavného mesta Podgorica) – dlhé, teplé a suché letá s vysokými teplotami, horúcimi nocami, mierne zimy s veľkým množstvom zrážok, a nižšími zimnými teplotami ako v prímorskej oblasti;
 • Kontinentálne oblasti sú charakteristické krátkymi letami, vlhkými a studenými zimami s častými mrazmi, nízkymi teplotami a snehom;
 • Horské oblasti nad 1500 m.n.m. – oblasti s krátkymi a chladnými letami a dlhými studenými zimami, kde sa snehová pokrývka udržiava značnú časť roka. 

Dominantné vetry v Čiernej Hore sú severný, severovýchodný a južný. Hlavné mesto Podgorica sa vyznačuje horúcimi letami, kedy teploty vystupujú bežne aj nad 40C a dlhými daždivými zimami, s častým nepríjemným severným vetrom. Teploty pod nulou, príp. snehové zrážky, sú zriedkavé.

Naopak, na hornatom severe teploty v zime nezriedka klesajú pod -15C a snehová prikrývka sa udrží až do letných mesiacov.
 

 

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Updated 16.08.2022
Published 15.06.2022

Tiesňové volania - 112

Polícia - 122

Prvá pomoc – 124

Hasiči - 123

Pomoc na mori - 129

Letiská Čiernej Hory

Medzinárodné letisko Podgorica (TGD): +382 (20) 444 244, 19880

Medzinárodné letisko Tivat (TIV): +382 (32) 670 930

Železničná doprava - www.zcg-prevoz.me

Železničná stanica Podgorica: +382 (20) 441 211; 441 212

Železničná stanica Bar: +382 (30) 301 615

Lodná doprava - www.montenegrolines.net; Barska plovidba (Montenegrolines): +382 30 312 366; 303 469

 

Mobilní operátori v Čiernej Hore

One - 1700

Telekom - 1500

Mtel - 1600

Rady a odporúčania

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

The Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Ivan Korčok, visited Montenegro on 15-16 June 2022.

Slovenská republika sa pripája k úsiliu Európskej únie a jej členských štátov zameranému na podporu tretích krajín v boji s ochorením COVID-19 prostredníctvom zdieľania vakcín. V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2021 Slovensko daruje 60-tisíc vakcín výrobcu AstraZeneca Ukrajine a 10-tisíc rovnakých vakcín Čiernej Hore.

„Medzivládne konferencie s Čiernou Horou a Srbskom na politickej úrovni, ktoré sa konali na okraj zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti (GAC), predstavujú významný krok vpred v procese rozširovania Európskej únie (EÚ)...

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok v utorok 9. februára 2021 v rámci pracovnej návštevy Čiernej Hory rokoval s prezidentom Milom Djukanovićom, predsedom vlády Zdravkom Krivokapićom a so svojím rezortným partnerom Djordjem Radulovićom. Súčasťou návštevy šéfa slovenskej diplomacie v Podgorici bolo aj doručenie humanitárnej pomoci SR v celkovej výške 56 tisíc eur ako prejavu podpory a solidarity v boji proti pandémii.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (25. novembra 2019) prijal predsedu Výboru pre medzinárodné vzťahy a krajanov Parlamentu Čiernej Hory Andriju Nikolića.

1 / 8

Čierna Hora

Základné informácie

Common english name Montenegro
Official name Montenegro
Official english name Montenegro
Common name Montenegro
Local name Crna Gora
Continent Európa
Capital city Podgorica
English name of capital Podgorica
Local name of the capital Podgorica
Currency Euro
International currency abbreviation EUR
Telephone area code 00382
The official languages čiernohorský; v úradnom styku sa môžu využívať aj srbský, bosniacky, chorvátsky a albánsky jazyk
Time zone +0100
Internet domain .me
International licence plate MNE
Capital city longitude 19.26211
Capital city latitude 42.44152
The emergence of the state 03.06.2006
System of government republika

Hlava štátu Milo Djukanović
Predseda vlády Dritan Abazović
Minister zahraničných vecí Ranko Krivokapić
Webová stránka ministerstva

https://www.gov.me/mvp

Uznanie štátu Slovenskou republikou 13.06.2006
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 28.06.2006

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Podgorica

Beogradska 29, 81000 Podgorica
Phone
+382 20601440
Embassy of the Slovak Republic in Podgorica

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

The Ambassador of the Slovak Republic in Montenegro František Lipka received the 2011 Manager of the Year Award.

Ekonomické informácie o teritóriu
Čierna Hora - ekonomicke informacie o teritoriu 2023
PDF 386.6 kB, 9/24/23, 833 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Čierna Hora - ekonomicke informacie o teritoriu 2023
PDF 386.6 kB, 9/24/23, 833 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Čierna Hora - ekonomicke informacie o teritoriu 2023
PDF 386.6 kB, 9/24/23, 833 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne


Back To Top