Ekonomická diplomacia

  1. Home
  2. Diplomacy
  3. Témy
  4. Ekonomická diplomacia
Aktuality zo sveta ekonomickej diplomacie

05.12.2022

Державний секретар Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки Інґрід Броцкова 5-6 грудня 2022 року відвідала Кошицький самоврядний край у рамках циклу «Від Регіонів до Світу».

23.11.2022

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková received foreign ambassadors on Wednesday, 23 November 2022, at the 21st Innovation Day. This time in Bratislava she introduced the Glycanostics company that has developed, tried and registered an affordable and non-invasive test for the detection of prostate cancer. It can diagnose 11 types of this disease with high precision.

18.10.2022 Brazil

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Ingrid Brocková, received the Under-Secretary of State of the Brazilian Ministry of Foreign Affairs Kenneth Haczynski da Nóbrega on Tuesday, 18 October 2022.


Nové aktivity na podporu podnikania

Ministerstvo svojimi profilovými podujatiami vytvára nové príležitosti pre podnikanie v zahraničí. 
Pravidelné aktivity na podporu expanzie slovenských inovácií do zahraničia.
Cyklus návštev slovenských regiónov organizovaný v spolupráci s vyššími územnými celkami.
Exportné fórum predstavuje novú ponuku ekonomickej diplomacie proaktívne oslovujúcu slovenské firmy s exportnými ambíciami.

Manuál aktérov vonkajších ekonomických vzťahov

Obsah

Na koho sa obrátiť pre konkrétny typ podpory. ​​​​​​​Poradenstvo rezortov a inštitúcií, vyhľadávanie  príležitostí, účasť na veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misiách a odborných seminároch.  Informácie pre exportérov v oblasti financovania, záruk a poistenia.

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Spolupráca so štátnymi inštitúciami


Publikácia hodnotí výsledky ekonomickej diplomacie za rok 2021 dosiahnuté v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov, v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií, rozvojovej spolupráce, ako aj v prierezových a globálnych témach s ekonomickým vplyvom. 
 
Ekonomická diplomacia v roku 2021 (pdf, 15 754 kb)

Videá

Rast slovenského exportu, prílev zahraničných investícií ale aj analýza hospodárskej politiky. To všetko je cieľom ekonomickej diplomacie. Naším hlavným nástrojom sú ekonomické diplomatky a diplomati na veľvyslanectvách Slovenska v zahraničí. Sú to práve ekonomické diplomatky, ktoré sú vyslané v krajinách ktoré sú z pohľadu ekonomických záujmov SR kľúčové: Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko či USA. Pozrite si ich videopríspevok a dozviete sa viac o ich zaujímavej práci.
Please allow cookies. Setting cookies
Please allow cookies. Setting cookiesBack To Top