Ekonomická diplomacia

  1. Home
  2. Diplomacy
  3. Témy
  4. Ekonomická diplomacia
Aktuality zo sveta ekonomickej diplomacie

20.04.2023

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Ingrid Brocková, together with the President of the Žilina Self-Governing Region (ŽSK), Erika Jurinová, invited foreign ambassadors to visit the region as part of the "Innovation Day" event on 20 April 2023. The guests were introduced to the University of Žilina, regional innovative companies and start-ups with international potential, such as Nilio, Asseco CEIT, AT Crystals, GERM and the company Be Lenka.

29.03.2023

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková welcomed foreign ambassadors on the 25th Innovation Day in Bratislava on 29 March 2023. She introduced the guests to the Ecocapsule company and its project for energy self-sufficient microhome.

15.03.2023

On 15 March 2023, Ingrid Brocková, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, met with members of the Working Group on Economic Diplomacy and Unified Presentation of Slovakia Abroad. This was the first meeting of the group in 2023; the group focuses predominantly on economic diplomacy.


Nové aktivity na podporu podnikania

Ministerstvo svojimi profilovými podujatiami vytvára nové príležitosti pre podnikanie v zahraničí. 
Pravidelné aktivity na podporu expanzie slovenských inovácií do zahraničia.
Cyklus návštev slovenských regiónov organizovaný v spolupráci s vyššími územnými celkami.
Exportné fórum predstavuje novú ponuku ekonomickej diplomacie proaktívne oslovujúcu slovenské firmy s exportnými ambíciami.

Plánované aktivity ekonomickej diplomacie vo svete v roku 2023

112

veľtrhov a výstav

52

podnikateľských misií

27

dohôd a memoránd

21

medzinárodných konferencií a fór

18

účastí v tendriDokumenty

Cestovná mapa plánovaných aktivít vo svete. Cieľom dokumentu je určenie teritoriálnych a sektorových priorít Slovenska na zahraničných trhoch a celkové zefektívnenie slovenskej ekonomickej diplomacie. 
Mapovanie aktivít vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie na rok 2023
PDF 2.0 MB, 2/21/23, 354 downloads
Download

Na koho sa obrátiť pre konkrétny typ podpory. Poradenstvo rezortov a inštitúcií, vyhľadávanie  príležitostí, účasť na veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misiách a odborných seminároch.  Informácie pre exportérov v oblasti financovania, záruk a poistenia.
Manuál aktérov vonkajších ekonomických vzťahov
PDF 1.9 MB, 2/21/23, 270 downloads
Download

Vládny dokument, ktorého cieľom je prispieť k inkluzívnemu a udržateľnému hospodárskemu rastu Slovenska s generovaním nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. Pre Slovensko, ako proexportnú a vysoko otvorenú ekonomiku, je pre zabezpečenie hospodárskeho rastu nevyhnutné posilnenie konkurencieschopnosti v medzinárodnom meradle.
Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na obdobie 2022-2030
PDF 732.1 kB, 8/30/22, 360 downloads
Download

Publikácia hodnotí výsledky ekonomickej diplomacie za rok 2021 dosiahnuté v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov, v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií, rozvojovej spolupráce, ako aj v prierezových a globálnych témach s ekonomickým vplyvom. 
 
Ekonomická diplomacia v roku 2021
PDF 16.1 MB, 8/18/22, 3378 downloads
Download


Spolupráca so štátnymi inštitúciamiVideá

Rast slovenského exportu, prílev zahraničných investícií ale aj analýza hospodárskej politiky. To všetko je cieľom ekonomickej diplomacie. Naším hlavným nástrojom sú ekonomické diplomatky a diplomati na veľvyslanectvách Slovenska v zahraničí. Sú to práve ekonomické diplomatky, ktoré sú vyslané v krajinách ktoré sú z pohľadu ekonomických záujmov SR kľúčové: Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko či USA. Pozrite si ich videopríspevok a dozviete sa viac o ich zaujímavej práci.
Please allow cookies. Setting cookies
Please allow cookies. Setting cookiesBack To Top