Rozširovanie EÚ

Published 18.07.2022

Doterajšie rozširovanie EÚ


Úspešné rozširovanie Európskej únie by sa mohlo nazvať aj spojením od Ríma po Lisabon, kedy sa veľkosť postupne menila z pôvodných 6 členov na súčasných 28.
 

Vlny rozširovania EÚ:


V roku 1951 z iniciatívy 6 krajín (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko) vzniklo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, v roku 1957 Európsky hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.

V roku 1973 do spoločenstva pristúpili Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.

V roku 1981 vstúpilo Grécko.

V roku 1986 pristúpili Španielsko a Portugalsko.

V roku 1995 sa členmi stali Švédsko, Fínsko a Rakúsko.

V roku 2004 v rámci najväčšieho rozšírenia pristúpilo 10 krajín: Cyperská republika, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko , Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

V roku 2007 pristúpili Bulharsko a Rumunsko.

V roku 2013 sa po úspešnom zavŕšení rokovaní stalo 28. členom EÚ Chorvátsko.

V súčasnosti sa o členstvo uchádza 5 krajín: Turecko, Srbsko, Severomacedónska republika, Island a Čierna Hora, ktoré majú štatút kandidátskej krajiny.
 

Zaujímavé odkazy:


Európska komisia
Komisár pre rozširovanie Štefan Füle
Aktivity EÚ pre oblasť rozširovania

Doterajšie rozširovanie EÚ


Úspešné rozširovanie Európskej únie by sa mohlo nazvať aj spojením od Ríma po Lisabon, kedy sa veľkosť postupne menila z pôvodných 6 členov na súčasných 28.
 

Vlny rozširovania EÚ:


V roku 1951 z iniciatívy 6 krajín (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko) vzniklo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, v roku 1957 Európsky hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.

V roku 1973 do spoločenstva pristúpili Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo.

V roku 1981 vstúpilo Grécko.

V roku 1986 pristúpili Španielsko a Portugalsko.

V roku 1995 sa členmi stali Švédsko, Fínsko a Rakúsko.

V roku 2004 v rámci najväčšieho rozšírenia pristúpilo 10 krajín: Cyperská republika, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko , Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

V roku 2007 pristúpili Bulharsko a Rumunsko.

V roku 2013 sa po úspešnom zavŕšení rokovaní stalo 28. členom EÚ Chorvátsko.

V súčasnosti sa o členstvo uchádza 5 krajín: Turecko, Srbsko, Severomacedónska republika, Island a Čierna Hora, ktoré majú štatút kandidátskej krajiny.
 

Zaujímavé odkazy:


Európska komisia
Komisár pre rozširovanie Štefan Füle
Aktivity EÚ pre oblasť rozširovania