Verejná diplomacia

Updated 24.09.2022
Published 24.09.2022

Verejnú diplomaciu vníma Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako kontinuálny proces komunikácie o cieľoch a prioritách zahraničnej a európskej politiky SR, ako aj o pozitívnych hodnotách a atribútoch našej krajiny, paralelne a v prepojení s prioritami v oblasti strategickej komunikácie

Cieľom verejnej diplomacie je aj efektívne dopĺňať a multiplikovať aktivity strategickej komunikácie. 

Čo je verejná diplomacia


Značka Slovensko
Kvalitná prezentačná identita krajiny pomáha pri tvorbe lepších podmienok na prilákanie zahraničných investícií, zvýšenie našej atraktivity pre turistov a podporenie exportu ​​​​​​​slovenských ​​​​​​výrobkov na svetové trhy.
​​​​​​​
BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Publikácie ministerstva

      
Publikácia o  zaujímavostiach Slovenska v anglickom jazyku. 
 
Did you know this is Slovakia (pdf, 62,8 MB)


Ocenenie Vyslanec dobrej vôle 

Ocenenie Vyslanec dobrej vôle sa udeľuje osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky, či už svojou prácou, jej výsledkami, športovými alebo kultúrno-spoločenskými úspechmi. Ide o občanov Slovenska, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí a presadili sa vďaka vlastnej práci a úspechom. Mnohí z nich sú viac známi vo svete ako doma.

Pozrite si prehľad ocenených osobností