1. Home
  2. Diplomacy

Diplomacia

Dokumenty k zahraničnej politike
Zameranie a správy o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky, stratégie ministerstva a zahraničnopolitické analýzy.
Bezpečnostná politika
Slovensko a NATO, hybridné hrozby, kontorla zbrojenia, kybernetická bezpečnosť.
Medzinárodné zmluvy
Prehľad dvojstranných a mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Slovensko v Európskej únii
Inštitúcie EÚ, budúcnosť Európy, európske politiky, práca v európskych inštitúciách, projekty podporené z európskych fondov.
Medzinárodné organizácie
Pôsobenie Slovenska v medzinárodných orgranizáciách. 
Slovenská rozvojová spolupráca
Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc.
Regionálna spolupráca
Stredoeurópska iniciatíva, bilaterálne diskusné fóra a Slavkovská spolupráca.
Medzinárodné právo
Informácie o Výbore pre medzinárodné humanitárne právo.
Ľudské práva
Aktuálne ľudskoprávne témy, dokumenty, dôležité orgány a implementačné správy k dohovorom.