Aktuality
Aktuálne správy a vyhlásenia k ľudským právam
Aktuálne ľudskoprávne témy
Podpora slobody náboženstva alebo presvedčenia vo svete, podpora slobody médií a bezpečnosti novinárov vo svete, boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám intolerancie vrátane  antisemitizmu, pripomínanie si holokaustu 
Rada OSN pre ľudské práva
Členstvo Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva
Kam sa obrátiť v prípade porušenia ľudských práv
Prehľad  inštitúcií a medzinárodných orgánov, ktoré poskytujú ochranu pri porušení ľudských práv
Dôležité dokumenty a ľudskoprávne orgány
Organizácia Spojených národov a Európska únia v kontexte ochrany ľudských práv
Národnostné menšiny a ochrana menšinových jazykov
Výsledky monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike.
Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu

Ciele, aktivity a história aliancie,  definícia antisemitizmu

Rada Európy

Základné informácie o Rade Európy

OBSE
Vysoký komisár OBSE pre otázky národnostných menšín, predstaviteľ OBSE pre slobodu médií, predstavitelia predsedníctva OBSE pre podporu tolerancie, Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva

Najnovšie správy

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Marek Eštok, addressed the 55th session of the United Nations (UN) Human Rights Council in Geneva today (28 February 2024), attended by more than a hundred representatives of states and international organisations. The State Secretary also addressed the Conference on Disarmament, held on the same day at the UN Headquarters in Switzerland. This was the first time in five years that a high-ranking official representing Slovakia had attended both meetings in person.

In commemoration of Human Rights Day on 10 December 2023, Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Juraj Blanár stated that it is the collective duty of society world-wide to promote the human rights of every person in the world.

The Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Miroslav Wlachovský, attended a commemorative event in Sobibor, a former Nazi extermination camp in Poland on 12 October 2023.