Vyjadrite svoj názor

Responsive Image

Published 13.06.2022

Európska únia je súčasťou každodenného života európskych občanov. Aby život v EÚ zodpovedal našim predstavám a potrebám, Európska komisia chce vypočuť hlas každého občana. Jednou z príležitostí je možnosť vyjadriť svoj názor k pripravovaným aj existujúcim predpisom EÚ prostredníctvom webového portálu Európskej komisie. Portál je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ vrátane slovenčiny.

Na to, aby ste mohli využívať všetky funkcie portálu a pridávať svoje príspevky, je potrebné sa prihlásiť. Môžete tak urobiť využitím vášho konta na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, Google), elektronickým občianskym preukazom alebo vytvorením a následným prihlásením sa do jednotného konta pre služby EÚ, tzv. EU Login.

Po úspešnom prihlásení sa vám otvára možnosť vyjadriť sa v rámci rôznych fáz jednotlivých procesov, napríklad v štádiu pracovného plánu, počas verejnej konzultácie, po predložení návrhu právneho aktu, ale aj po jeho prijatí Európskou komisiou. Všetky iniciatívy sú zverejnené tu. Dá sa medzi nimi jednoducho vyhľadávať podľa kľúčových slov, tém alebo podľa fázy procesu, v ktorej sa nachádzajú.

Keď si zvolíte iniciatívu, ku ktorej by ste sa chceli vyjadriť, po kliknutí na ňu uvidíte na okraji stránky časovú os indikujúcu aktuálne štádium procesu. Môžete si tiež prečítať krátke zhrnutie, príspevky z predchádzajúcich štádií procesu a súvisiace dokumenty. V prípade, že k iniciatíve prebieha verejná konzultácia, kliknutím na „Prejsť na konzultáciu“ sa dostanete na stránku s ďalšími informáciami a priamym odkazom na dotazník, prostredníctvom ktorého sa môžete vyjadriť. Váš príspevok sa zverejní, a preto musí zodpovedať určitým pravidlám. Organizácie by sa pred odoslaním svojich príspevkov mali zaregistrovať v registri transparentnosti EÚ.

Zoznam všetkých iniciatív, ku ktorým môžete vyjadriť svoj názor

Upozorňujeme, že niektoré dokumenty a podstránky nemusia byť k dispozícií v národných jazykoch. Nižšie nájdete informácie o vybraných verejných konzultáciách k iniciatívam súvisiacim s aktuálnymi celospoločenskými témami, ktoré práve prebiehajú.