Operačný program Integrovaná Infraštruktúra

Responsive Image

Published 17.06.2022

Názov a sídlo prijímateľa:  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

Názov projektu:  Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MZVEZ

Miesto realizácie projektu:  Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

Výška poskytnutého NFP:  4 617 746,28 EUR

Stručný opis projektu: Vytvorenie pracoviska a implementácia technológií pre dohľad a monitoring v sieťach a informačných systémoch MZVEZ (vrátane zastupiteľských úradov SR v zahraničí) v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre OPII v zastúpení Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.