Čo je OECD
Základné informácie o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ​​​​​​​
Slovensko v OECD

Aký má význam členstvo v OECD pre Slovensko?

Spoločné projekty Slovenska a OECD

Výzvy na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD.

Aktuality
Aktuálne správy.
e-Bulletin OECD v skratke
Ambíciou dvojmesačníka je prinášať informácie z diania naprieč celej OECD, jej orgánov, projektov, vnútorného chodu, aktivít jej členských krajín relevantných alebo inšpiratívnych pre Slovensko a tvorbu našich národných politík.
Vybrané publikácie OECD
Anotácie k vydaným publikáciám OECD


On Thursday, 10 November 2022, Ingrid Brocková, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, spoke on the phone with Susanna Moorehead, Chair of the OECD's Development Assistance Committee.

15.06.2022

On 14 and 15 June 2022, Ingrid Brocková, State Secretary at the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, participated in an informal meeting of ministers of the OECD Development Assistance Committee member countries, a meeting that is referred to, for historical reasons, as "Tidewater".

09.06.2022

The two-day (9 and 10 June) OECD Ministerial Council Meeting (MCM) officially opened today at the headquarters of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in Paris.

14.04.2022

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 12. a 13. apríla 2022 absolvovala pracovnú cestu do Chorvátska.