Ekvádor

Vlajka Ekvádoru

Ecuador

Quito - local time:

Prezident Ekvádorskej republiky Daniel Noboa vyhlásil 8. januára 2024 60-dňový výnimočný stav v krajine so zákazom nočného vychádzania od 23.00 do 05.00 hod.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 28.02.2024
Published 06.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii ekvádorských orgánov. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na veľvyslanectve Ekvádorskej republiky vo Viedni:

Goldschmiedgasse 10/202
1010 Viedeň
Rakúska republika
Tel: + 43 (0) 890 44 34, + 43 676 897 358 600
​​​​​​​consular@ecuadorvienna.at

 

Cestovné doklady

Pri cestách do Ekvádoru musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný doklad, ktorým je cestovný pas. Ekvádorské orgány vstup do krajiny na základe iného dokladu, napr. na občiansky preukaz, neumožnia.

 

Platnosť cestovných dokladov

Pas musí platiť minimálne 6 mesiacov od vstupu do krajiny​​​​​​​. V zmysle platného zákona, vstup na územie Ekvádoru nebude umožnený s pasom, ktorý má kratšiu dobu platnosti.

 

Výpis z registra trestov

Všetci cudzinci, ktorí vstupujú na územie Ekvádoru pozemnými hranicami z Kolumbie a Peru, sú povinní preukázať výpis z registra trestov krajiny svojho pôvodu a krajiny, v ktorej mali za posledných 5 rokov povolený pobyt. Výpis musí byť apostilovaný a preložený do španielskeho jazyka. Toto nariadenie vlády Ekvádoru vstúpilo do platnosti 12. januára 2024 a bude platiť až do odvolania.

 

Vyhlásenie o zdravotnom stave

Cestujúci sú povinní pred cestou vyplniť a predložiť online formulár - vyhlásenie o zdravotnom stave.

 

Víza

Pre občanov Slovenskej republiky, držiteľov cestovného pasu Slovenskej republiky platí za účelom turistiky bezvízový styk.

Slovenskí občania pri cestách do Ekvádoru, ktoré nepresiahnu 90 dní pobytu v rámci 180 dní môžu cestovať bez víz. Zrušenie vízovej povinnosti sa vzťahuje na cesty za účelom turistiky.

Za iným účelom (dlhodobý pobyt, zamestnanie, štúdium, výskum, vzdelávanie, kultúrne a športové aktivity, obchodné a pracovné cesty) je naďalej potrebné si zabezpečiť vízum pred vstupom do Ekvádorskej republiky.

Ak pobyt slovenského občana v Ekvádore presiahne 90 dní, je povinný sa hlásiť na policajnom oddelení podľa miesta pobytu. Pokiaľ tak neurobí, bude mu pri odchode z krajiny uložená pokuta. V prípade pobytu slovenských občanov v Ekvádore nad 90 dní je potrebné si zabezpečiť povolenie na pobyt. Žiadosti sa podávajú na Veľvyslanectve Ekvádoru vo Viedni.

 

Cestovanie s deťmi

Maloletí občania Slovenskej republiky pri ceste do Ekvádoru sú povinní mať pri sebe platný cestovný doklad (cestovný pas Slovenskej republiky).

Ak do Ekvádoru necestujú v sprievode rodičov, alebo cestujú len s jedným rodičom, musia mať aj úradný dokument (úradne potvrdený) svojej domovskej krajiny, podpísaný rodičmi alebo opatrovníkmi, alebo druhým (necestujúcim) rodičom, v ktorom sa uvádza, že tento/títo dáva/jú súhlas spolucestujúcim na sprevádzanie svojho dieťaťa počas cesty a pobytu v Ekvádore.

Prepravcovia (napr. letecké spoločnosti) môžu mať iné podmienky sprevádzania maloletých, odporúčame konzultovať podmienky u prepravcu.

 

Overte si informácie

Aktuálne podmienky vstupu do Ekvádoru odporúčame overiť na Veľvyslanectve Ekvádoru vo Viedni  consular@ecuadorvienna.at   Tel: + 43 (0) 890 44 34, + 43 676 897 358 600.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

The main topic of the meeting of State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Peter Burian and chargé d´affaires of the Republic of Ecuador José Ricardo Rosenberg Guerrero today (October 21, 2013) was the intensification of Slovak-Ecuadorian cooperation.


Ekvádor

Základné informácie

Common english name Ecuador
Official name Republic of Ecuador
Official english name Republic of Ecuador
Common name Ecuador
Continent Južná Amerika
Capital city Quito
English name of capital Quito
Time zone -0600
Capital city longitude -78.51233
Capital city latitude -0.22016

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Brazil

SES, Avenida das Nações, Qd. 805, Lote 21B Brasília
Phone
+55 6134431267
Fax
+55 6134431267
Email of the consular department
Emergency line
+5561998481249

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Brazil

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Ekvádor - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 873.9 kB, 6/21/22, 70 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Ekvádor - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 873.9 kB, 6/21/22, 70 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Ekvádor - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 873.9 kB, 6/21/22, 70 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top