1. Home
  2. Embassies
  3. Embassies for the Slovak Republic

Zastupiteľské úrady pre SR

Diplomatická listina vedená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je  zoznamom zastupiteľských úradov a diplomatov akreditovaných pre SR.

Rezort diplomacie aktualizuje listinu podľa potrieb, približne v štvrťročných intervaloch, na základe informácií a podnetov zo strany diplomatických misií. Administrativno-technický personál a súkromný personál veľvyslanectiev sa v listine neuvádza.

Diplomatická listina slúži primárne pre diplomatický zbor ale i pre verejnosť ako ucelený prehľad kontaktov zastupiteľských úradov pre SR. V prípade nezrovnalostí informácií uvedených v listine môžu zastupiteľské úrady kontaktovať diplomatický protokol emailom na adrese dipl@mzv.sk.

Diplomatická listina
PDF 1.3 MB, 12/5/23, 197562 downloads
Download
Listina honorárnych konzulov akreditovaných v Slovenskej republike
PDF 697.6 kB, 7/17/23, 3510 downloads
Download