Etiópia

Vlajka Etiópie

Ethiopia

Addis Ababa - local time:


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Podmienky vstupu
Published 29.07.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas a vstupné vízum. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, alebo ich kópiu a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa, že váš cestovný pas bude platný počas celého pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu je 6 mesiacov. 

Cestovanie s deťmi
Published 29.07.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.
Osoba sprevádzajúca dieťa by mala disponovať dokumentmi, ktoré bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že dieťa nie je predmetom obchodovania s ľuďmi. V súčasnosti neexistujú žiadne špecifické dokumenty požadované štátom na preukázanie oprávnenosti sprevádzania dieťaťa. 
 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 1749 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 1787 downloads
Download
COVID-19
Miestne špecifiká
Updated 02.08.2022
Published 29.07.2022

Tradičný etiópsky kalendár sa líši od gregoriánskeho kalendára, ktorý je široko používaný medzinárodne. Nový rok je v septembri a má 12 mesiacov po 30 dňoch, po ktorých nasleduje 13. mesiac s 5 dňami (alebo 6 v priestupnom roku). Etiópsky kalendár zaostáva za gregoriánskym o 7-8 rokov. 

Tradične sa etiópsky denný čas počíta inak. Denné hodiny sa počítajú od 06:00 s použitím celosvetovo štandardných 24-hodinových hodín a nočné hodiny od 18:00. „2am“ na etiópskych hodinách teda zodpovedá 08:00. Ak si nie ste istý časom stretnutia alebo udalosti, overte si u svojho hostiteľa, ktoré hodiny sa používajú („etiópsky čas“ alebo „západný čas“).

Etiópia je nábožensky rôznorodá. Je dôležité rešpektovať miestne tradície, zvyky, zákony a náboženstvá. Buďte si vedomí svojich činov, aby ste sa uistili, že neurazia, najmä počas islamského svätého mesiaca ramadán alebo ak máte v úmysle navštíviť náboženské miesta Etiópskej pravoslávnej cirkvi. Mimo Addis Abeby, najmä vo vidieckych oblastiach, sa odporúča ženám obliekať sa skromne, aby sa vyhli možnosti spôsobiť urážku. Pri návšteve náboženských miest je nevyhnutné skromné oblečenie.

Etiópski ortodoxní kresťania sa postia každú stredu, piatok a v niekoľkých ďalších obdobiach. V prevažne ortodoxných oblastiach sú v súčasnosti pravdepodobne k dispozícii iba vegánske jedlá, s výnimkou väčších hotelov a reštaurácií, kde sa stravujú cudzinci.

Homosexuálne činy (týkajúce sa oboch pohlaví) sú nezákonné a trestajú sa odňatím slobody na 1 až 15 rokov. Buďte citliví na miestne zákony a zvyky a vyhýbajte sa verejným prejavom náklonnosti. 

S drogovými trestnými činmi sa v Etiópii zaobchádza vážne. Nezapletajte sa s drogami akéhokoľvek druhu. Khat je v Etiópii legálna droga, ale vynášať ju z krajiny je trestným činom. Na letisku Addis Abeba Bole sa pravidelne prehľadávajú tašky a každý, kto má v držbe Khat, bude pravdepodobne čeliť trestnému stíhaniu.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 29.07.2022

Pri vstupe do Etiópie alebo opustení Etiópie je nezákonné nosiť so sebou viac ako 1 000 birrov v miestnej mene. Ak sa zistí, že máte pri sebe viac ako túto sumu, peniaze budú zabavené a je možný trest odňatia slobody.

Pri vstupe alebo výstupe musíte colným úradníkom deklarovať akúkoľvek hotovosť presahujúcu 3 000 amerických dolárov (alebo ekvivalentnú sumu) v cudzích menách. Cestujúci, ktorí opúšťajú Etiópiu s viac ako 3 000 USD, musia predložiť bankové avízo, ak bola mena zakúpená v miestnej banke, alebo platný formulár colného vyhlásenia získaný na mieste vstupu. Bankové avízo alebo tlačivo colného vyhlásenia stráca platnosť, ak od dátumu vydania uplynulo 45 dní alebo viac.

Na odvoz starožitností z krajiny budete potrebovať vývozné osvedčenie, inak vám položky pravdepodobne zhabú a môžete čeliť trestnému stíhaniu.

Vlastniť slonovinu je prísne zakázané. Mnohým cestujúcim, u ktorých sa našli šperky zo slonoviny, úrady zhabali ich predmety a dostali pokutu od 5 000 do 25 000 birrov.

Info pre motoristov
Bezpečnostná situácia
Updated 02.08.2022
Published 29.07.2022

Neodporúča sa cestovanie do oblastí do 30 km od hranice s regionálnym štátom Tigray a do 30 km od sudánskej hranice. Vo všeobecnosti odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V severnej Etiópii prebieha vojenský konflikt. Konflikt má potenciál rýchlo a bez varovania eskalovať a šíriť sa. 

Addis Abeba a ďalšie veľké mestské oblasti sú v porovnaní s mnohými africkými mestami pomerne bezpečné. Cudzí štátny príslušníci sa však častejšie stávajú terčom skupín mladých ľudí alebo podvodníkov. Drobné krádeže a prepadnutia sú na vzostupe. Došlo k menšiemu počtu vážnejších incidentov vrátane sexuálneho obťažovania žien a lúpeží.
Buďte ostražití, ak vás oslovia cudzinci, ktorí hľadajú pomoc – zločinecké gangy sú známe tým, že používajú techniky na rozptýlenie, vrátane žobrania alebo predstierania choroby. Buďte obzvlášť opatrní pri návšteve preplnených verejných miest, najmä v noci. V Addis Abebe sa zvýšil počet násilných lúpeží v parkoch a na prechádzkach. V prípade ohrozenia odovzdajte svoje cennosti bez odporu.
Majte veci pri sebe počas cestovania v taxíkoch a cennosti, ako sú fotoaparáty a pasy, majte mimo dohľadu. Buďte si vedomí rizika vreckových krádeží, vytrhnutia tašiek a šperkov, a to aj z vozidiel stojacich na semaforoch v Addis Abebe. Počas jazdy majte dvere auta zamknuté a pri parkovaní nechajte auto na dobre osvetlenom a stráženom mieste. Zvážte inštaláciu fólie proti rozbitiu na všetky okná na vašom vozidle.
Veľké davy sú bežné v kľúčových národných a náboženských dňoch. Patria medzi ne Etiópske Vianoce 7. januára, Epiphany/'Timket' v januári, Víťazstvo Adawy 2. marca, Deň víťazstva etiópskych vlastencov 5. mája, Pád rieky Derg 28. mája, Etiópsky Nový rok 11. – 12. septembra a The Nájdenie pravého kríža/'Meskela' v septembri. Veľké davy sa schádzajú aj na etiópsku (pravoslávnu) Veľkú noc; Eid Al Fitr; Eid Al Arafa a narodeniny proroka Mohameda. V rôznych častiach krajiny sa tiež konajú miestne festivaly, ktoré môžu viesť k veľkým zhromaždeniam, na ktorých sa často oslavujú dni svätých.
V Etiópii sú časté občianske nepokoje vrátane protestov a štrajkov. Niektoré z nich môžu spôsobiť dočasné uzavretie ciest alebo narušenie miestneho podnikania a dopravy a v minulosti niektoré prerástli do vážneho násilia. Internet a mobilné siete môžu byť počas občianskych nepokojov uzavreté alebo narušené. Tieto incidenty majú často obmedzené trvanie a sú lokalizované. Ak sa vyskytnú, odporúčame prehodnotiť akékoľvek cestovné plány do uvedenej oblasti a necestovať, kým sa situácia neupokojí. Táto cestovná rada upozorní na znepokojené incidenty, pri ktorých zamestnanci britského veľvyslanectva dostali konkrétne rady, ale keďže k nepokojom môže dôjsť bez upozornenia alebo bez upozornenia, odporúčame vám tiež sledovať miestne správy a prehodnotiť cestovné plány do oblastí, kde sú hlásené nepokoje. Ak si nie ste istí, kontaktujte miestne úrady alebo renomované cestovné kancelárie v oblastiach, do ktorých cestujete.

Addis Abeba
V severnej Etiópii prebieha vojenský konflikt a inde v krajine často dochádza k násilným stretom. Cestovatelia, najmä tí, ktorí patria k etnickej skupine Tigrayan alebo Oromo, môžu čeliť zvýšenej kontrole, hoci to môže ovplyvniť všetkých ľudí, a to aj na letisku a prostredníctvom priamych policajných operácií. Existujú správy, že etnickým Tigrajčanom bolo zabránené nastúpiť na let na medzinárodnom letisku Bole. Mali by ste dodržiavať zákony vrátane zákonov o nosení preukazov totožnosti, držbe cudzej meny a držbe zbraní. Mali by ste sa vyhnúť konfrontácii a riadiť sa pokynmi úradov.

Mali by ste si dávať pozor na drobné krádeže v okolí medzinárodného letiska Bole Addis Abeba, najmä na vreckárov a vytrhnutie tašiek. Keď ste na letisku alebo v jeho blízkosti, majte cenné veci v bezpečí a mimo dohľadu. Z letiska používajte iba autobusy alebo taxíky, ktoré organizuje váš hotel alebo cestovná kancelária, alebo si vyberte radšej žlté taxíky ako modré a biele.

V oblastiach Bole Medhanealem, Bole Atlas, Meskel Square, Yeka Hills a Entoto v Addis Abebe došlo k zvýšeniu úrovne nahlásenej kriminality voči expatom aj etiópskym štátnym príslušníkom. Patria sem lúpeže na hrote noža a udusenie obetí v bezvedomí útočníkmi. Ak je to možné, necestujte v týchto oblastiach sami. Ak cestujete pešo, mali by ste byť opatrní a zvážiť použitie cestnej dopravy tam, kde je to možné, počas dňa a najmä po zotmení. V prípade ohrozenia odovzdajte svoje cennosti bez odporu.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 29.07.2022

Jazdné normy a údržba vozidiel sú často zlé a dopravné nehody sú v Etiópii bežným javom, najmä v Addis Abebe a na ceste Addis Abeba – Džibutsko. V Addis Abebe sa odporúča používať iba žlté taxíky, pretože tieto majú vo všeobecnosti vyššie štandardy údržby ako modré a biele taxíky.

Podľa etiópskeho práva môžu vodiči, ktorí sa zúčastnia dopravných nehôd, čeliť prísnym trestom vrátane trestu odňatia slobody a pokút. Pri cestovaní autom by ste mali byť veľmi opatrní. Ak ste účastníkom dopravnej nehody, mali by ste zostať vo svojom vozidle a zavolať miestnu políciu. Mali by ste sa vyhnúť konfrontácii a počkať na ich príchod, aby ste záležitosť vyriešili.

V minulosti niektoré lokalizované demonštrácie viedli k dočasnému uzavretiu ciest alebo cieleniu verejnej dopravy. Nie všetky správy o takýchto prerušeniach na kanáloch sociálnych médií sú však presné. Ak si nie ste istí, mali by ste kontaktovať miestne úrady alebo renomované cestovné kancelárie v oblastiach, do ktorých cestujete.

Ak narazíte na prekážku na ceste, mali by ste sa riadiť pokynmi miestnych úradov na ceste, ak sú prítomné. Ak narazíte na bezobslužnú prekážku, otočte sa a nepokúšajte sa ju prejsť.

Keď cestujete mimo Addis Abebu, mali by ste sa vyhnúť jazde po zotmení vo vidieckych oblastiach: vozidlá často nemajú svetlá a po cestách sa môžu pohybovať zvieratá. Vyskytli sa prípady, keď boli autobusy z jedného regiónu napadnuté pri prejazde iným. Zdravotnícke zariadenia mimo hlavného mesta sú extrémne obmedzené, preto majte so sebou komplexný lekársky balíček. Mali by ste zvážiť aj komunikáciu – zatiaľ čo mobilné telefónne služby sú čoraz rozšírenejšie, konektivitu nie je možné zaručiť a existuje viacero príkladov ukončenia mobilného internetu bez upozornenia. Možno budete chcieť zvážiť cestovanie v partii a nechať podrobnosti o svojom cestovnom itinerári spoľahlivej osobe.

Zdravotná  starostlivosť

Published 29.07.2022

V Addis Abebe je množstvo nemocníc, ale iba súkromné nemocnice ponúkajú primeranú základnú starostlivosť pri menších zdravotných problémoch. Chýbajú najmä možnosti zubného lekárstva. Obmedzené sú aj záchranné služby. Zdravotnícke zariadenia mimo hlavného mesta zostávajú mimoriadne chudobné. Pri cestovaní z Addis Abeby by ste mali mať so sebou komplexný zdravotný balíček. Uistite sa, že máte primerané cestovné zdravotné poistenie a dostupné finančné prostriedky na pokrytie nákladov na akékoľvek lekárske ošetrenie v zahraničí, evakuáciu leteckou záchrannou službou a repatriáciu. Ak ste poslaný na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia, mali by ste okamžite kontaktovať svoju poisťovňu / spoločnosť poskytujúcu lekársku pomoc.

Zdravotnícke úrady klasifikovali Etiópiu ako krajinu s rizikom prenosu vírusu Zika. 

Malária je bežná v oblastiach krajiny pod 2000 metrov nad morom. Addis Abeba leží v nadmorskej výške 2 400 metrov, ale množstvo turisticky obľúbených miest má menej ako 2 000 metrov.

Bilharzia je prítomná vo veľkej väčšine jazier v Etiópii - mali by ste si to skontrolovať pred kúpaním.

Choroby prenášané vodou sú bežné. Pite alebo používajte iba prevarenú alebo balenú vodu a vyhýbajte sa ľadu v nápojoch.

Klimatické podmienky

Updated 02.08.2022
Published 29.07.2022

Krajina má rozmanité podnebie a krajinu, od rovníkových dažďových pralesov s vysokými zrážkami a vlhkosťou na juhu a juhozápade, cez afro-alpské vrcholy pohorí Simien a Bale až po podmienky podobné púšti na severovýchode, východné a juhovýchodné nížiny.

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Published 29.07.2022

Rýchla pomoc: 999
Polícia: 112/911  
Požiarna služba: 112/939
Ambulance: 907

Rady a odporúčania

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Konflikt v severoetiópskom regióne Tigraj predstavuje jednu z najrozsiahlejších humanitárnych kríz súčasnosti, kedy podľa OSN akútnu humanitárnu pomoc potrebuje až 4,5 miliónov z celkovo 6 miliónov obyvateľov regiónu.

Slovensko a Etiópia zintenzívnia politický dialóg a ekonomickú spoluprácu. To je výsledok oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka v Addis Abebe, počas ktorej podpísal s etiópskymi partnermi Dohodu o zabránení dvojitému zdaneniu a Memorandum o spolupráci ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín.

There is no development without security. Functional security institutions – protecting the territorial integrity of states and their inhabitants – contribute to the successful implementation of other reforms as well as international peace, stability and cooperation. Slovakia has been helpful in security sector reform (SSR) in many countries where we transfer our own SSR expertise.

Miroslav Lajčák, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, met with Foreign Affairs Minister of Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus during the fourth annual EU-Africa summit in Brussels today (April 2, 2014).

State Secretary of the Slovak Foreign and European Affairs Ministry Peter Burian received designated Ambassador of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Fesseha Asghedom Tessema (seated in Berlin) today (March 13, 2014).


Etiópia

Základné informácie

Common english name Ethiopia
Official name Federal Democratic Republic of Ethiopia
Official english name Federal Democratic Republic of Ethiopia
Common name Ethiopia
Continent Afrika
Capital city Addis Ababa
English name of capital Addis Ababa
Currency Etiópsky Birr
International currency abbreviation ETB
Telephone area code +251
The official languages Amharčina
Time zone +0400
Internet domain .et
Capital city longitude 38.77624
Capital city latitude 8.96510
The emergence of the state Júl 1991
System of government Federálna parlamentná republika

Hlava štátu Sahle-Work Zewde
Predseda vlády Abiy Ahmed
Minister zahraničných vecí Demeke Mekonnen
Webová stránka ministerstva

http://www.mfa.gov.et/ 

Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 10.5.1995

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Nairobi

Jakaya Kikwete Road, P.O.Box 30 204, 00 100 Nairobi
Phone
+254 (0) 20 869 82 11
Email of the consular department
Emergency line
+254 (0) 11 32 38 442

We do not provide consular information on the emergency mobile number. It is intended only for reporting deaths, hospitalizations, police detention and other serious cases threatening the life, health or property of Slovak citizens who find themselves in need. 

Embassy of the Slovak Republic in Nairobi

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Published 29.07.2022
Dátum Popis
05/2022 Podnikateľská misia pod záštitou SARIO, Slovensko – Kenské Business fórum
03/2022 Pracovná návšteva štátnej tajomníčky Ingrid Brockovej v Keni, spojená s návštevou OSN a rozvojových projektov SlovakAid
10/2021 Kenská republika prijala zo Slovenska 160-tisíc dávok vakcín proti Covid19
09/2021 Veľvyslankyňa Katarína Žuffa Leligdonová odovzdala poverovacie listiny prezidentovi Kenskej republiky
07/2020 Kenská republika prijala humanitárnu pomoc so slovenskými COVID19 testami
11/2019 Pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahrničných vecí Ababu Namwambu na Slovensku
01/2019 Pracovná návšteva guvernéra provincie Kiambu v Keni Ferdinanda Waititu Babayao na Slovensku
09/2018 Štátny tajomník Ministerstva energetiky Kenskej republiky Simon Kachapin na Slovensku
02/2017 Oficiálna návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Keni

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Ekonomické informácie o teritóriu
Etiópia - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 630.1 kB, 6/21/22, 114 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Etiópia - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 630.1 kB, 6/21/22, 114 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Etiópia - ekonomické informácie o teritóriu 2021
PDF 630.1 kB, 6/21/22, 114 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mr. Ján Petrus
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi
Email jan.petrus@mzv.sk
Function ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne


Back To Top