Indonézia

 1. Home
 2. States
 3. Indonézia
Vlajka Indonézie

Indonesia

Jakarta - local time:

Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky...


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 06.05.2022
Published 06.05.2022

Nižšie uvedené informácie platia za normálnych okolností. Z dôvodu pandémie COVID-19 došlo k zmene režimu.
 
Slovenskí občania môžu vstúpiť na územie Indonézie bez víz na krátku dobu pobytu, nepresahujúcu 30 dní za presne špecifikovaným účelom:

 • turistika;
 • návšteva rodiny/príbuzných;
 • spoločenský účel;
 • umenie a kultúra;
 • plnenie vládnych úloh;
 • účasť na seminároch a konferenciách;
 • účasť na medzinárodných výstavách
 • účasť na rokovaniach s ústrednými a regionálnymi orgánmi/zastúpeniami Indonézskej republiky
 • pokračovanie v ceste do ďalšej krajiny

Bezvízový styk je bez možnosti zmeny účelu alebo predĺženia pobytu v Indonézii a dá sa uplatňovať len cez vybrané hraničné vstupy (29 letísk, 88 prístavov a pri výstupe aj 7 pozemných hraničných prechodov).

Zoznam prechodov

Na ostatné účely potrebujú slovenskí občania pre vstup na územie Indonézie naďalej vízum, o ktoré je možné požiadať online, resp. na Veľvyslanectve Indonézie v Bratislave alebo ho získať po príchode do krajiny, tzv. Visa on arrival na vybraných medzinárodných letiskách a prístavoch. Poplatok za vydanie víza na je 35 USD na 30 dní. Je potrebné predložiť platný pas a spiatočný cestovný lístok, resp. lístok do ďalšej destinácie.
 
Cestovný pas pri vstupe do Indonézie musí byť platný minimálne ešte 6 mesiacov od dátumu vstupu do  Indonézie. 
 

Cestovanie s deťmi
Published 06.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 1621 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 1640 downloads
Download
COVID-19
Updated 29.03.2023
Published 15.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky. Spomínané vízum je platné 30 dní a možno ho jeden krát predĺžiť o ďalších 30 dní. O predĺženie možno požiadať na najbližšom imigračnom úrade, kde sa cudzinec zdržiava a vízum je neprenosné. Na základe tohto druhu víza však nie je možné požiadať o pobyt v Indonézii. Poplatok za vízum po príchode za účelom turistiky je 500 000 IDR (indonézskych rupií).

Ak žiadate o vízum po príchode za účelom turistiky, je potrebné mať doklad o zaplatení spomínaného poplatku a spiatočnú letenku alebo letenku na pokračovanie cesty do inej krajiny. Indonézske autority rozšírili účel, za akým možno pricestovať do krajiny na víza po príchode. Okrem cestovného ruchu môže ísť o oficiálnu návštevu alebo vládne povinnosti, obchodné stretnutie, obstarávanie tovaru, oficiálne stretnutie alebo tranzit. Od 9. novembra 2022 Indonézia zaviedla elektronické víza po príchode, ako aj elektronické platby za spomínané víza na .

Pri ďalších typoch víz musí slovenský občan požiadať o vízum prostredníctvom sponzora (občana Indonézie alebo indonézskej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za aktivity pozývanej osoby počas pobytu na území Indonézie) elektronicky cez webovú stránku Imigračného úradu Indonézie.  

Okrem bežných náležitostí je potrebné k žiadosti priložiť aj vyhlásenie, že sa žiadateľ zaväzuje dodržiavať všetky zdravotné opatrenia prijímajúcej krajiny. Platba za víza aj samotné schvaľovanie prebieha online a vízum je zaslané na e-mail žiadateľa – aktuálne nie je teda nutné navštíviť Veľvyslanectvo Indonézie v Bratislave.

Podmienkou vstupu do krajiny je aj potreba preukázať rezerváciu a platbu za ubytovanie počas pobytu v Indonézii.

Cestovný pas pri vstupe do Indonézie musí byť platný minimálne ešte 6 mesiacov od dátumu vstupu do  Indonézie.

Cestujúci do Indonézie, buď priamo alebo tranzitom cez inú krajinu, sú povinní predložiť potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 resp. lekárske potvrdenie, že zo zdravotných dôvodov nemôžu podstúpiť očkovanie.

Po príchode do Indonézie už nie je potrebné vykonať vyšetrenie RT-PCR, ak cestujúci nevykazuje symptómy COVID-19 a má teplotu pod 37,5 °C. V opačnom prípade áno.

Pri vážnejších príznakoch musí byť cudzinec izolovaný v určenej nemocnici na liečbu COVID-19, pričom náklady s tým spojené si hradí sám.

Karanténu nemusí absolvovať plne zaočkovaná osoba, ktorá dosiahla plnú vakcináciu (aspoň 2 dávky vakcíny) minimálne 14 dní pred cestou. Ostatné osoby musia absolvovať 5-dňovú karanténu, pričom na štvrtý deň karantény sú povinné absolvovať RT-PCR. Na cudzincov mladších ako 18 rokov sa uplatňuje dĺžka karantény ich rodičov alebo opatrovateľov. Ak výsledok testu ukáže negatívny výsledok, cudzím štátnym príslušníkom je povolené pokračovať do cieľovej destinácie. Miestne autority aj v takomto prípade odporúčajú vykonanie celkovo 14-dňovej individuálnej karantény a vyžadujú dodržiavanie preventívnych opatrení.

Preukazovanie sa vakcinačnými preukazmi na COVID-19 nie je potrebné v prípade cudzincov, ktorí plánujú cestovať v rámci Indonézie za účelom opustenia jej teritória pri ceste do zahraničia. Podmienkou však je súhlas zdravotného úradu letiska a preukázanie sa priamou letenkou z miesta odchodu na príslušné indonézske medzinárodné letisko.

Počas pobytu v Indonézii je potrebné používať sledovaciu aplikáciu Satusehat, ktorú si je potrebné stiahnuť ešte pred príchodom do krajiny.

Vláda Indonézie si ponecháva právo zákazu vstupu občanov krajín s vysokým nárastom prípadov COVID-19. Zoznam týchto krajín sa podľa potreby obnovuje.

Za účelom uľahčenia deklarácie dovážaných tovarov do krajiny bola na medzinárodných letiskách v Jakarte a Denpasare zavedená elektronická colná deklarácia (E-CD) a to už 2 dni pred príletom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Nosenie rúška bolo zrušené na vonkajších priestranstvách. Vo všetkých vnútorných verejných priestoroch, vrátane dopravných prostriedkov, je naďalej povinné.

Indonézske autority pristúpili k prijatiu čiastočných reštrikcií v oblasti vnútroštátnej leteckej, lodnej, cestnej a vlakovej dopravy

Pre presuny v krajine letecky, trajektom či pozemne je nutné mať tretiu dávku očkovania proti COVID-19.

Cudzinci prichádzajúci do krajiny nad 18 rokov pri presunoch v rámci Indonézie musia mať aspoň druhú dávku vakcíny. Cudzinci vo veku 6 - 17 rokov môžu byť oslobodení od povinnosti preukázať sa vakcinačnými preukazmi. Na deti do 6 rokov sa nevzťahuje podmienka vakcinácie v prípade, ak cestujú v sprievode ich rodičov alebo opatrovateľov, ktorí spĺňajú vyššie spomenuté podmienky.

Spomínané kategórie cestujúcich, sa nemusia preukazovať negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom. Osoby, ktoré nemôžu byť vakcinované na COVID-19 alebo trpia závažnými ochoreniami musia preukázať lekárske potvrdenie, že zo zdravotných dôvodov nemôžu podstúpiť očkovanie.

 

Odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy a vstupu do oblasti, keďže tie sa spravidla líšia. Aktuálne vo vybraných regiónoch či častiach veľkých aglomerácií môžu platiť dodatočné reštriktívne opatrenia. V krajine prebieha aj vakcinácia cudzincov s prechodným alebo trvalým pobytom na území Indonézie. Získané certifikáty o očkovaní je potrebné nahrať do sledovacej aplikácie Satusehat, ktorú je potrebné využívať aj pri cestovaní v rámci krajiny.

 

Podmienky zotrvania v krajine a odchodu z krajiny

Slovenskí občania, ktorí sa zdržiavajú na území Indonézie, sa vo veci predĺženia vybraných kategórií víz môžu obrátiť na príslušný lokálny imigračný úrad. Žiadatelia o telex vízum (tzv. VITAS alebo Visitor´s visa), ktorí sa nachádzajú v Indonézii môžu požiadať o jeho predĺženie aj online.

Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Indonézii plánujú využiť lokálnu alebo medzinárodnú dopravu, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy. 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Published 06.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny oscilujú podľa toho, či nakupujete v sieti tunajších maloobchodných predajní alebo v moderných nákupných strediskách, tam treba počítať s tým, že ceny aj základných potravín sú zhruba dvojnásobne vyššie ako v SR, v niektorých prípadoch i niekoľkonásobne. Omnoho drahšie ako na Slovensku sú alkoholické nápoje vzhľadom na vysoké clá a dane.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 06.05.2022

Zakázaný je nelegálny dovoz a vývoz drog, zbraní, pornografie a politicky senzitívnych materiálov.
Uplatňuje sa nulová tolerancia v prípade pašovania a držby drogy. 

Bezcolne je povolený dovoz 200 ks cigariet alebo 50 ks cigár, 1 liter tvrdého alkoholu/3 litre vína. Zakázaný je vývoz chránených druhov fauny a flóry (CITES), starožitností a koralov. Dovoz a vývoz cudzej meny nie je limitovaný. Povolená výška v domácej mene je limitovaná na 100 mil. indonézskych rupií, pri vyššej sume je potrebné povolenie centrálnej banky.
 

Info pre motoristov
Published 06.05.2022

V Indonézii sa jazdí v ľavom jazdnom pruhu. Častokrát je prítomné nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Pre veľké aglomerácie a husto osídlené oblasti sú typické dopravné zápchy, takže je potrebné rátať s veľkými časovými stratami. Svietenie vozidiel nie je povinné s výnimkou motocyklov. Diaľnice sú spoplatnené. Pohonné hmoty sú vzhľadom na štátne dotácie výrazne nižšie ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Published 06.05.2022

Celková politická situácia v Indonézii je relatívne stabilná, ale medzinárodné a vnútropolitické udalosti môžu vyvolať verejné protesty a nepokoje, pri ktorých hrozí riziko násilia. V prípade demonštrácií, protestných a politických zhromaždení je potrebné sa vyhýbať miestam ich konania a riadiť sa pokynmi bezpečnostných a policajných zložiek. Zvýšenú opatrnosť odporúčame aj počas sviatkov: Vianoce, Nový rok, Čínsky Nový rok, Nyepi (balinézsky nový rok), Veľká noc a Deň nezávislosti (17. august). 

V Indonézii je naďalej prítomné riziko terorizmu. Bezpečnostné zložky Indonézie a spravodajské služby iných štátov upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvo ďalších teroristických útokov, osobitne proti štátnym inštitúciám, cudzincom a objektom navštevovanými resp. vlastnenými cudzincami alebo zahraničnými firmami. Zvýšené nebezpečenstvo trvá v niekoľkých provinciách Indonézie, kde sa okrem terorizmu odohrávajú náboženské a separatistické konflikty.
Je možné pozorovať prípady náboženskej intolerancie, nielen vo vzťahu ku kresťanom, ale aj medzi vetvami a sektami islamu. Silnejúci islamský konzervativizmus je badateľný najmä v tradičných silných moslimských územiach ako je napr. provincia Aceh (čoraz dôraznejšie uplatňovanie tradičného islamského práva – šaríje). Násilnosti, resp. konflikty hrozia aj v Palu, Poso a Tentane na súostroví Sulawesi (Celebes), v Ambone na súostroví Maluku (Moluky) a v Papue (zrážky medzi Hnutím za slobodnú Papuu a ozbrojenými zložkami).   

Bežná kriminalita sa za ostatné roky pohybuje na rovnakej úrovni a je výsledkom vysokej miery chudoby a nezamestnanosti. Pretrváva vysoký počet ozbrojených vlámaní a prepadnutí, pri ktorých sa páchatelia dopúšťajú násilia a použitia strelných a sečných zbraní. Terčom trestných činov sú niekedy aj cudzinci, vrátane prepadnutí vo vozidlách verejnej dopravy, aj taxislužieb. Zvýšené riziko únosov cudzincov hrozí v lodnej preprave v oblasti Sulu a Celebes.

Prírodné podmienky - Indonézia sa nachádza na tzv. Tichooceánskom ohnivom prstenci - pásmo styku tektonických platní s častým výskytom zemetrasení (rôznej sily s možným následným výskytom tsunami). V Indonézii sa nachádza 127 aktívnych sopiek, ktorých erupciu nie je možné presne predpovedať a ktoré spôsobujú obmedzenia v leteckej preprave.

Rovnako každoročne na jeseň dochádza v Indonézii k vypaľovaniu lesných porastov a rašelinísk, ktoré spôsobujú dymový opar so zdravotnými a dopravnými implikáciami a regionálnym presahom (predovšetkým Singapur, Malajzia).

Zároveň sa Indonézia nachádza v tropickom klimatickom pásme, kde je treba počítať s prípadnými výskytmi zlých poveternostných podmienok, ktoré nie sú typické pre európsku klímu (obdobie dažďov, sucha). V období dažďov sú taktiež bežné prudké tropické lejaky spôsobujúce v mestách (vrátane Jakarty) a na vidieku povodne, zosuvy pôdy s materiálnymi a ľudskými škodami.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 06.05.2022

Cestná doprava je na súostroví komplikovaná a cestné komunikácie sú v pomerne zlom stave a veľmi preťažené. Kvalita cestných komunikácií mimo centier je nízka. Po dobudovaní diaľnice Jakarta-Surabaya však prebieha výstavba diaľničnej siete po celej krajine. 

Cestovanie autobusovou dopravou nie je vzhľadom na vysoký počet nehôd bezpečné. Cudzincom sa všeobecne odporúča letecká (ktorá je veľmi rozvinutá vzhľadom na ostrovný charakter štátu) a železničná doprava, ktorá je však rozvinutá predovšetkým na ostrove Jáva. 

Možný je prenájom motorových vozidiel či motoriek. Potrebný je medzinárodný vodičský preukaz. V Indonézii pôsobí niekoľko taxislužieb, veľmi populárne sú taxislužby na báze aplikácií (Grab, Gojek, Maxim). 

Zdravotná  starostlivosť

Published 06.05.2022

Zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť európskeho štandardu je možné získať iba v niekoľkých zariadeniach, v hlavnom meste Jakarte je zdravotná starostlivosť na veľmi dobrej úrovni. Na mieste je potrebné uhradiť náklady. V Indonézii sa vyskytuje malária, žltá zimnica, dengue, týfus, hepatitída, cholera a ovčie kiahne. Indonézia nebola postihnutá SARS.

Klimatické podmienky

Published 06.05.2022

Tropická klíma s vlhkým a horúcim počasím. Sezóna dažďov trvá od polovice septembra do apríla. V posledných rokoch však klasické členenie na dve ročné obdobia – suché a dažďové - prestáva platiť.
Teplota dosahuje 26 - 32° C v závislosti od sezóny.
 

Dôležité telefónne čísla
Published 06.05.2022

Predvoľba krajiny: +62; 
Polícia: 110;
Hasiči: 113;
Prvá pomoc: 118, 119
 

Rady a odporúčania
Published 06.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

On Monday, 17 October 2022, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Ingrid Brocková, received in Bratislava an Indonesian delegation led by Ambassador Rina P. Soemarno, Deputy for Foreign Policy Coordination, Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs of the Republic of Indonesia.

„Teší ma, že ani nie mesiac od mojej pracovnej návštevy Indonézskej republiky zavítala delegácia z Jakarty na Slovensko. Naša spolupráca je dlhodobo postavená na spoločných hodnotách demokracie, ľudských práv a podpory multilateralizmu. Teraz máme ambíciu rozšíriť partnerstvo aj o zdieľanie skúseností a výmenu osvedčených postupov v oblastiach digitalizácie, e-governmentu či kybernetickej bezpečnosti...

“One of the concrete and practical results of my recent visit to the Republic of Indonesia for the citizens of the Slovak Republic is to simplify the conditions for entry to this favourite South Asian destination...


Indonézia

Základné informácie

Common english name Indonesia
Official name Republic of Indonesia
Official english name Republic of Indonesia
Common name Indonesia
Local name Republik Indonesia
Continent Ázia
Capital city Jakarta
English name of capital Jakarta
Local name of the capital Jakarta
Currency indonézska rupia
International currency abbreviation IDR
Telephone area code +62
The official languages Indonézsky (bahasa Indonesia)
Time zone +0600
Internet domain .id
International licence plate RI
Capital city longitude 106.82718
Capital city latitude -6.17539
The emergence of the state 1945-08-17
System of government republika

Hlava štátu Joko Widodo
Predseda vlády funkciu predsedu vlády vykonáva prezident
Ministerka zahraničných vecí Retno Marsudi
Webová stránka ministerstva

https://kemlu.go.id

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Jakarta

JI. Prof. Mohammad Yamin SH, 29, 103 10, 103 10 Jakarta
Phone
+62 213101068
Fax
+62 213101180
Email of the consular department
Emergency line
+62816783043

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Jakarta

Bilaterálne vzťahy

Published 12.05.2022
Dátum Popis
10/2018 účasť podpredsedu vlády a ministra financií SR P. Kažimíra na výročnom zasadnutí MMF a Svetovej banky na Bali
04/2018 návšteva delegácie Komisie I dolnej komory indonézskeho parlamentu, vedenej jej podpredsedom Bambangom Wuryantom na Slovensku
02/2017 návšteva indonézskej parlamentnej delegácie - členovia parlamentnej skupiny priateľstva na Slovensku
10/2011 návšteva prezidenta SR I. Gašparoviča v Indonézii
03/2010 návšteva ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Indonézii
06/2002 návšteva prezidentky indonézskej Megawati Sukarnoputri v SR

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Indonesian Embassy in Slovakia and the Slovak Embassy in Indonesia are going to hold a series of activities in Jakarta and Bangka-Belitung focused on the Fields of Energy and Infrastructure on "The 4th Slovakia - Indonesia Business Forum.".....

Ekonomické informácie o teritóriu
Indonézia - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 412.1 kB, 6/21/22, 182 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Indonézia - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 412.1 kB, 6/21/22, 182 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Indonézia - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 412.1 kB, 6/21/22, 182 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mr. Andrej Eštvaník
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Jakarte
Email andrej.estvanik2@mzv.sk
Function ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top