Kirgizsko

Vlajka Kirgizska

Kyrgyzstan

Bishkek - local time:


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 19.02.2024
Published 10.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Informovať sa o aktuálnych podmienkach vstupu a pobytu v Kirgizsku môžete na Veľvyslanectve Kirgizska so sídlom vo Viedni. Nižšie uvedené informácie sú určené pre základnú orientáciu. 
 

Cestovné doklady

Pri cestách do Kirgizska musia mať slovenskí občania vrátane detí platný cestovný doklad, ktorým je cestovný pas. Kirgizské orgány vstup do krajiny na základe iného dokladu, napr. na občiansky preukaz, neumožnia.

 

Platnosť cestovných dokladov

Platnosť cestovného dokladu občana SR musí byť najmenej 6 mesiacov dlhšia ako je predpokladaný dátum odchodu z krajiny.

 

Víza

Občania Slovenskej republiky sa môžu zdržiavať na území Kirgizskej republiky po dobu nepresahujúcu 60 dní bez víz. Tento jednostranný 60-dňový bezvízového režim platí do 31. decembra 2025. 

Na pobyt v Kirgizsku dlhší ako 60 dní vydá slovenským občanom vízum Veľvyslanectvo Kirgizska vo Viedni. Na pobyt  presahujúcu 60 dní majú občania SR možnosť požiadať o víza aj elektronicky

Občania Kirgizska potrebujú na cestu do Slovenskej republiky vízum. 

 

COVID-19

Všetky opatrenia súvisiace s COVID-19 sú zrušené.

 

Overte si informácie

Bližšie informácie získate emailom na adrese kyremb@inode.at alebo na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Kirgizska.

Cestovanie s deťmi
Updated 19.02.2024
Published 10.05.2022

Pri neplnoletých, ktorí necestujú v sprievode svojich rodičov, je potrebné preukázať sa pri vstupe do krajiny vyhlásením oboch rodičov (v ruskom alebo anglickom jazyku), že súhlasia s cestou dieťaťa do Kazachstanu v sprievode inej osoby.

Podpisy musia byť notársky overené, apostil sa nevyžaduje.

Zároveň je potrebné mať platný rodný list dieťaťa.

Ak sú rodičia rozvedení vyžaduje sa notárom overené rozhodnutie súdu určujúce komu bolo dieťa zverené do opatery.

Vyššie uvedené potvrdenie od druhého rodiča je potrebné mať i v prípade, ak dieťa cestuje len v sprievode jedného z rodičov.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 4797 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 5150 downloads
Download
Miestne špecifiká
Updated 19.02.2024
Published 10.05.2022

V krajine sa platí miestnou menou som, príp. platobnou kartou (nie však na všetkých miestach); peniaze je možné voľne vymeniť v zmenárňach, bankách, na letisku.

Pri ceste do Kirgizska sa odporúča poistiť sa.

Je zakázané fotografovať vojenské objekty. Fotografovanie v pohraničnom pásme je možné len so súhlasom príslušných orgánov.

Je zakázaná držba akéhokoľvek množstva drog a porušenie miestnej legislatívy sa trestá odňatím slobody na 5- 20 rokov.

Kirgizsko sa nachádza v zóne seizmickej aktivity, v prípade zemetrasenia odporúčame riadiť sa pokynmi príslušných orgánov.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Updated 19.02.2024
Published 10.05.2022

Pri vstupe do krajiny je povinnosť vyplniť colné prehlásenie.

Pri neuvedení tovaru, ale najmä peňažnej sumy do colného prehlásenia a náhodnej kontrole sa môže cudzinec dostať až do väzby. Odporúča sa dovážať len nevyhnutné množstvo peňazí, tzn. približne do 1000 USD.

Podmienky dovozu

Info pre motoristov
Updated 19.02.2024
Published 10.05.2022

Pre slovenských prepravcov poskytuje každoročne Ministerstvo dopravy Kirgizskej republiky tlačivá povolení na kamiónovú prepravu do Kirgizska.

Predmetné povolenia pre slovenských prepravcov sú k dispozícii na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Štátny dopravný úrad so sídlom v Bratislave.

Slovensko recipročne vydáva adekvátny počet povolení na kamiónovú prepravu pre kirgizských prepravcov na území Slovenska.

 

Ceny

Pohonné hmoty: sú neporovnateľne nižšie ako v Slovenskej republike (50% ceny na Slovensku).

Bezpečnostná situácia
Updated 19.02.2024
Published 10.05.2022

Kirgizsko patrí medzi najbezpečnejšie krajiny na svete.

Úroveň pouličnej kriminality je veľmi nízka a takmer neexistuje.

Pri pobyte v Kirgizsku sa neodporúča ukazovať kdekoľvek pri platení väčšiu sumu peňazí, hoci je potrebné mať pri sebe peňažnú hotovosť, pretože bankomatov je veľmi málo, sú umiestnené len v centrálnych bankách, či väčších hoteloch a po technickej stránke sú nespoľahlivé.

Ďalej sa odporúča dbať na dodržiavanie predpisov pri jazde automobilom, pretože polícia aj pri najmenšom priestupku vymáha pokuty, najmä v USD.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Updated 19.02.2024
Published 10.05.2022

Letecké spojenie

Medzinárodné letecké spojenie z Biškeku je zabezpečené do týchto miest: Istanbul, Dubaj, Moskva, Taškent, Dušanbe, Novosibirsk, Almaty, Sharm El Sheikh a Antalya.

K návratu do Slovenskej republiky sa je možné využiť tranzit cez Istanbul, Astanu, Dubaj alebo Moskvu. V prevádzke je vnútroštátne letecké spojenie s mestom Oš. V Biškeku platí zákaz vstupu iných osôb než cestujúcich do príletových /odletových hál letiska Manas.    

 

Pozemné spojenie

Železničná dopravná sieť je v Kirgizsku vzhľadom na hornatosť krajiny značne obmedzená. Najspoľahlivejším druhom dopravy je osobná autobusová a automobilová doprava, ktorá spája všetky mestá aj s tými najmenšími mestečkami v krajine. Na jazere Isyk-Kul premáva osobná lodná doprava. 

 

Doprava v hlavnom meste

V Biškeku funguje v štandardnom režime mestská autobusová doprava.

 

Taxislužba je lacná. Služby môžete využiť u registrovaných aj neregistrovaných dopravcov. 

Zdravotná  starostlivosť

Updated 19.02.2024
Published 10.05.2022

Pri vstupe do krajiny je potrebné zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Prvá pomoc je totiž poskytovaná zadarmo, avšak všetky ostatné zdravotné úkony sa platia v rôznych cenách.

Pre pobyty dlhšie ako 3 mesiace je požadované potvrdenie o negatívnom teste na HIV. Test môže byt vykonaný tiež priamo na mieste v priebehu prvého mesiaca pobytu.

Klimatické podmienky

Updated 19.02.2024
Published 10.05.2022

V Kirgizsku je suché kontinentálne podnebie, teda mierne a suché; v pohorí Ťan Šan polárne, subtropické na juho-západe (Ferganské údolie).

Priemerné teploty v dolinách boli namerané v januári od –2° do –8° T, na horách od –8° do –28° T.

Leto je horúce a suché s priemernými teplotami v dolinách 20–27° T, na horách od 5° do 15° až 17° T.

Štátne sviatky
The next public holiday in Kyrgyzstan is
23 February
Deň obrancu vlasti
DATE DAY HOLIDAY
1 January monday Nový rok
7 January sunday Pravoslávne Vianoce
23 February friday Deň obrancu vlasti
8 March friday Medzinárodný deň žien
21 March thursday Sviatok jarnej rovnodennosti Nauryz
7 April sunday Deň národnej Aprílovej revolúcie
1 May wednesday Sviatok práce
5 May sunday Deň ústavy Kirgizskej republiky
9 May thursday Deň víťazstva
31 August saturday Deň nezávislosti Kirgizskej republiky
7 November thursday Dni histórie a pamäti predkov
8 November friday Dni histórie a pamäti predkov
Dôležité telefónne čísla
Updated 19.02.2024
Published 10.05.2022

predvoľba krajiny: +996 
požiarnici: 101
polícia: 102
prvá pomoc: 103

Rady a odporúčania
Published 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE Lukáš Parízek prijal 28. novembra 2019 dezignovaného veľvyslanca Kirgizskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Bakyta Džusupova pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.

Séria ciest ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka vo funkcii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) dnes (9. apríla 2019) pokračovala návštevou Kirgizska, kde rokoval so svojím rezortným partnerom Čingizom Ajdarbekovom, ktorý mu odovzdal ocenenie za rozvoj slovensko-kirgizských vzťahov, ďalej s predsedom parlamentu Dastanbekom Džumabekovom a prijal ho prezident Soornbaj Žeenbekov. M. Lajčák sa poďakoval kirgizským predstaviteľom za podporu Programového úradu OBSE v Biškeku. „Našim cieľom je okrem iného zvýšiť úsilie pri posilňovaní kapacít pre boj proti extrémizmu a radikalizmu, ktoré vedú k terorizmu,” zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Zároveň povzbudil kirgizských partnerov v ich úsilí k posilneniu právneho štátu, ako aj pri eliminácii korupcie, či ďalšom upevnení postavenia demokratických inštitúcií a občianskej spoločnosti v krajine. Minister ich ďalej informoval o cieľoch slovenského predsedníctva, ktoré si stanovilo ambiciózne, ale realistické ciele.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek rokoval 27. februára 2018 s ministrom zahraničných vecí Kirgizskej republiky Erlanom Abdyldaevom.


Kirgizsko

Základné informácie

Common english name Kyrgyzstan
Official name Kyrgyz Republic
Official english name Kyrgyz Republic
Common name Kyrgyzstan
Local name Кыргыз Республикасы (kirgizsky), Кыргызская Республика (rusky)
Continent Ázia
Capital city Bishkek
English name of capital Bishkek
Local name of the capital Бишкек
Currency kirgizský som
International currency abbreviation KGS
Telephone area code +996
The official languages kirgizský, ruský
Time zone +0600
Internet domain .kg
International licence plate KG
Capital city longitude 74.60701
Capital city latitude 42.87656
The emergence of the state 31.08.1991
System of government Prezidentská republika

Hlava štátu Sadyr Nurgožojevič Žaparov
Predseda Kabinetu ministrov Akylbek Usenbekovič Žaparov
Minister zahraničných vecí Ruslan Ajtbajevič Kazakbajev
Webová stránka ministerstva

https://www.gov.kg

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in the Republic of Kazakhstan

12 Samal Microdistrict, Z10F1M5 Astana
Phone
+7 7172790688
Fax
+7 7172790689
Email

The e-mail address emb.astana@mzv.sk is not used for consular or visa information/requests. Please use cons.astana@mzv.sk for this type of enquiry.

Email of the consular department
Emergency line
+77016725597

We do not provide consular information on this hotline. It is only used to report deaths, hospitalizations, detentions by the police and other emergencies threatening the life, health or property of Slovak citizens in distress.

Embassy of the Slovak Republic in the Republic of Kazakhstan

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Published 13.05.2022
Dátum Popis
02/2020 Stretnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka s ministrom zahraničných vecí Kirgizska Čingizom Ajdarbekovom na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie
04/2019 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka v Kirgizsku vo funkcii úradujúceho predsedu OBSE
12/2018 Stretnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka s ministrom zahraničných vecí Kirgizska Čingizom Ajdarbekovom na okraj ministerského zasadnutia OBSE v Miláne
04/2010 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Kirgizsku
10/2003 Oficiálna návšteva prezidenta Kirgizska Askara Akajeva na Slovensku
03/2003 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Kirgizsku
04/1996 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča v Kirgizsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Two Slovak short-term observers will participate in the Election Observation Mission of the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Cooperation in Europe (ODIHR/OSCE) to monitor the presidential elections in Kyrgyzstan to be held on October 30, 2011.

Ekonomické informácie o teritóriu
Kirgizsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 584.8 kB, 9/25/23, 275 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Kirgizsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 584.8 kB, 9/25/23, 275 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Kirgizsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 584.8 kB, 9/25/23, 275 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mr. Ján Galoci
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Astane
Email jan.galoci@mzv.sk
Function ekonomický diplomat, zástupca vedúceho styčného úradu

Kultúra a krajania


Back To Top