Lichtenštajnsko

  1. Home
  2. States
  3. Lichtenštajnsko
Vlajka Lichtenštajnska

Liechtenstein

Vaduz - local time:

Opatrenia schvaľované vo Švajčiarsku sú platné aj pre Lichtenštajnsko. Od 17.02.2022 boli zrušené všetky obmedzenia pri vstupe do krajiny.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Published 10.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície.

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu.

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Published 10.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6kB , 6/13/22, 290 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3kB , 6/13/22, 301 downloads
Download
COVID-19
Updated 02.11.2022
02.11.2022
Aktualizovaný dátum.
02.10.2022
Aktualizovaný dátum.
14.09.2022
Aktualizovaný dátum.
03.09.2022
Aktualizovaný dátum.
06.07.2022
Aktualizovaný dátum.
05.07.2022
Aktualizovaný dátum.
Published 16.06.2022

Podmienky vstupu

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Od 1. apríla 2022 je zrušená povinnosť nosenia rúška vo verejnej doprave a v zdravotníckych zariadeniach. Zrušená je aj povinnosť izolácie v prípade pozitívneho testu na COVID-19. 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Published 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny môžu byť aj niekoľkonásobne vyššie v porovnaní so Slovenskom  

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Updated 10.05.2022
Published 10.05.2022

Bez cla a daní môžu byť dovezené predmety osobnej spotreby. Pri dovoze finančných prostriedkov v hotovosti presahujúcich hodnotu 10 000 CHF môže byť požadovaný doklad o ich pôvode. Potraviny, tabak a alkoholické nápoje v oslobodenej hodnote je možné doviesť na osobu a jeden krát za deň v celkovej hodnote do 300 CHF. Výnimku z oslobodenej hodnoty tovaru predstavujú citlivé poľnohospodárske výrobky ako napr. mäso a mäsové výrobky, mliečne výrobky, oleje a tuky, ktoré presahujú určité najvyššie množstvá. Kumulácia oslobodenej hodnoty tovaru na viaceré osoby je vylúčená. Množstvá, ktoré presahujú uvedené oslobodenia, sa ohlasujú a podliehajú dani. 

Alkoholické nápoje a tabak je možné doviezť bez cla a daní v nasledovnom množstve: cigarety 200ks alebo cigary 50ks alebo fajkový tabak, 250gr alkoholické nápoje do 15% obsahu alkoholu 2 litre a alkoholické nápoje nad 15% obsahu alkoholu 1 liter.

Dovoz niektorých druhov tovaru je zakázaný alebo obmedzený. Obmedzenia sa týkajú napr. liekov, zbraní (aj nožov) alebo pyrotechniky. Viac informácií sa nachádza na webovej stránke Spolkovej colnej správy.

Švajčiarske colné prepisy sú platné aj pre územie Lichtenštajnska.

Info pre motoristov
Published 10.05.2022

Vodiči motorových vozidiel sa počas turistického pobytu musia preukázať platným vodičským preukazom, platným osvedčením o technickej spôsobilosti vozidla (tzv. malý technický preukaz) a dokladom o medzinárodnom poistení zákonnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. zelená karta). Vodiči motorových vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prívesov a obytných vozidiel sú povinní zakúpiť si pri využití diaľničnej siete ročnú diaľničnú známku (tzv. Vignette) v hodnote 40,- CHF. Diaľničnú známku na kratšiu dobu ako jeden rok nie je možné zakúpiť. Diaľničná známka je platná vždy od 1. decembra predchádzajúceho roka do 31. januára nasledujúceho roka, na ktorý bola zakúpená. Možno ju zakúpiť na hraničných prechodoch, čerpacích staniciach a poštách. Za jazdu bez diaľničnej známky je stanovená pokuta vo výške 200, -CHF.

V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu, inak sa samovoľný odchod z miesta nehody považuje podľa miestnej legislatívy za útek z miesta nehody. Pokuty ukladané za dopravné priestupky sú značne vysoké. Najvyššia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h, pokiaľ nie je určené inak, na cestách mimo uzatvorenú obec 80 km/h, 100km/h na cestách diaľničného typu (Autostrasse)a na diaľniciach (Autobahn) 120 km/h .
 
Aktuálne tarify 
 
Hlavné ťahy sú pokryté asfaltom a väčšinou dvojprúdové. Centrá väčších miest sú pokryté dlažobnými kockami. Technický stav ciest v krajine je všeobecne veľmi dobrý. 
 
Parkovanie v mestách je zónovo rozdelené a spoplatnené. 
 
Zonácia mesta, parkovacie domy, ako aj možnosti úhrady parkovného
 
V prípade poruchy vozidla Vám odporúčame kontaktovať Vašu poisťovňu alebo cestnú asistenciu s centrálou vo Švajčiarsku: núdzové číslo: 140 
 
Ceny
Pohonné hmoty: Obvykle sú ceny vyššie ako v rámci krajín EÚ. 

Bezpečnostná situácia
Published 10.05.2022

Lichtenštajnsko patrí medzi bezpečné krajiny s  nízkou mierou kriminality a korupcie. Výkonné štátne zložky (polícia, úrady, súdnictvo) sú značne efektívne. Lichtenštajnsko je neutrálnou krajinou, ktorá je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 10.05.2022

Letecky je možné dopraviť sa na letiská v Zürichu, Bazileji alebo Ženeve. Letecké prepojenie s Bernom je dostupné len pre charterové lety, najmä v letnej sezóne. 

Pozemné spojenie: Medzi Bratislavou a Zürichom funguje priame vlakové spojenie, ktoré stojí aj v Buchs (na hranici s Lichtenštajnskom) s každodenným odchodom. Lichtenštajnsko je taktiež jednoducho dostupné autom, pričom vzdialenosť medzi Bratislavou a Vaduzom je približne 750 km. 

Doprava v hlavnom meste: Vo Vaduze fungujú v rámci mesta autobusy, ktorými sa dá dostať aj do Švajčiarska a Rakúska. Rôzne druhy lístkov je možné kúpiť v automatoch na zastávkach, prípadne u šoférov autobusov.  

Taxislužba: v jednotlivých mestách pôsobí niekoľko taxislužieb, pričom ceny sú značne vyššie ako na Slovensku
 

Zdravotná  starostlivosť

Published 10.05.2022

Poskytované lekárske služby a zdravotná starostlivosť sú na veľmi dobrej úrovni, ceny za lekárske úkony a ošetrenie sú však pomerne vysoké. Slovenskí občania SR (turisti, na návšteve) použiť vo Lichtenštajnsku v prípadoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti európsku kartu zdravotného poistenia (doplatok sa pohybuje vo výške približne 10% nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť). Nie všade však býva akceptovaná. 

Klimatické podmienky

Published 10.05.2022

Mierne podnebie. Podobné ako v SR.

Štátne sviatky
The next public holiday in Liechtenstein is
8 December
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
DATE DAY HOLIDAY
1 January saturday Nový Rok
2 January sunday Sviatok Sv. Brechtolda
6 January thursday Traja Králi
2 February wednesday Hromnice
19 March saturday Deň sv. Jozefa
17 April sunday Veľkonočná nedeľa
18 April monday Veľkonočný pondelok
1 May sunday Sviatok práce
26 May thursday Nanebovstúpenie pána
5 June sunday Svätodušná nedeľa
6 June monday Svätodušný pondelok
16 June thursday Corpus Christi
15 August monday Štátny sviatok
8 September thursday Sviatok narodenia Panny Márie
1 November tuesday Sviatok všetkých svätých
8 December thursday Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25 December sunday Vianoce
26 December monday Sviatok sv. Štefana
Dôležité telefónne čísla
Published 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +423; 
Rýchla pomoc: 112;
Polícia: 117; 
Zdravotnícka služba: 144
Požiarna služba: 118

Rady a odporúčania
Published 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (17. januára 2019) rokoval vo Vaduze so svojou rezortnou kolegyňou, ministerkou zahraničných vecí, spravodlivosti a kultúry Lichtenštajnského kniežatstva Auréliou Frickovou. Stretnutie sa konalo v jubilejnom roku, kedy kniežatstvo oslavuje 300. výročie svojho vzniku a zároveň si spoločne pripomíname 10. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Lichtenštajnskom. Rokovaniu dominovali témy bilaterálnej spolupráce, aktuálne otázky európskej agendy a medzinárodnej spolupráce.

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Miroslav Lajčák discussed with his counterpart, Minister of Foreign Affairs, Education and Culture of the Principality of Liechtenstein Aurelia Frick in New York today (September 26, 2013). The meeting was realized within the continuing dialogue launched since diplomatic ties between the two countries were re-established in December 2009 and developed during the working visit of Lajčák to Liechtenstein in June.

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Miroslav Lajčák discussed with his Liechtenstein counterpart, Minister of Foreign Affairs, Education and Culture Aurelie Frick in Vaduz today (June 7, 2013).


Lichtenštajnsko

Základné informácie

Common english name Liechtenstein
Official name Principality of Liechtenstein
Official english name Principality of Liechtenstein
Common name Liechtenstein
Local name Fürstentum Liechtenstein
Continent Európa
Capital city Vaduz
English name of capital Vaduz
Local name of the capital Vaduz
Currency švajčiarsky frank, lichtenštajnský frank (len mince)
International currency abbreviation CHF
Telephone area code +423
The official languages nemecký
Time zone +0100
Internet domain .li
International licence plate FL
Capital city longitude 9.52236
Capital city latitude 47.13854
The emergence of the state 23.10.1719
System of government kniežatstvo

Head of state Knieža Hans-Adam II v roku 2004 vymenoval svojho syna, dedičného princa Aloisa, za svojho zástupcu a zveril mu všetky právomoci, ktoré z ústavy prislúchajú hlave štátu
Prime minister Daniel Risch
Foreing minister Dominique Hasler
Ministry website

www.liechtenstein.li

Recognition of the Slovak republic 21.12.2009
State recognition by the Slovac republic 1.1.1993
Establishing diplomatic relations with the Slovak Republic 21.12.2009

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Bern

Thunstrasse 63, 3074 Muri bei Bern
Phone
+41 313563930
Email of the consular department
Emergency line
+41792526369

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Bern

Bilaterálne vzťahy

Published 13.05.2022
Dátum Popis
01/2019 Návšteva ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Lichtenštajnsku
08/2018 Návšteva ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Lichtenštajnsku
03/2016 Návšteva ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Lichtenštajnsku
09/2015 Oficiálna návšteva ministerky zahraničných vecí A. Frick v SR
06/2013 Pracovná návšteva PPV a ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka v Lichtenštajnsku
12/2009 Návšteva ministerky zahraničných vecí A. Frick v SR, počas ktorej bolo podpísané Memorandum o nadviazaní diplomatických stykov medzi SR a Lichtenštajnskom

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Miroslav Lajčák discussed with his Liechtenstein counterpart, Minister of Foreign Affairs, Education and Culture Aurelie Frick in Vaduz today (June 7, 2013).

Ekonomické informácie o teritóriu
Lichtenštajnsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 911.9kB , 7/18/22, 7 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Veľtrhy a výstavy
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mrs. Linda Kapustová Helbichová
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne
Email linda.kapustovahelbichova@mzv.sk
Function ekonomická diplomatka, zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top