Luxembursko

 1. Home
 2. States
 3. Luxembursko
Vlajka Luxemburska

Luxembourg

Luxembourg - local time:


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Podmienky vstupu
Updated 28.02.2024
Published 22.06.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii luxemburských orgánov.

Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na Veľvyslanectve Luxemburského veľkovojvodstva vo Viedni, Sternwartestrasse 81, 1180 Viedeň, Rakúska republika, tel.: +43 (0)1 478 21 42, email : vienne.amb@mae.etat.lu

 

Cestovné doklady

Slovenskí občania plánujúci cestu do Luxemburského veľkovojvodstva (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz (s fotografiou).

Odporúčame, aby si občania v dostatočnom časovom predstihu skontrolovali platnosť a neporušenosť cestovného dokladu. Osoby zdržiavajúce sa v krajine sú povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície.

 

Platnosť cestovných dokladov

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celej doby pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje.

 

Víza

Turistický pobyt bez víz a registrácie je možný po dobu maximálne 90 dní.

 

Overte si informácie

Aktuálne podmienky vstupu do Luxemburského veľkovojvodstva odporúčame overiť na stránke Veľvyslanectva Luxemburského veľkovojvodstva vo ViedniMinisterstva vnútra Luxemburského veľkovojvodstva.

Cestovanie s deťmi
Updated 28.02.2024
Published 22.06.2022

Maloleté osoby (osoby do veku 18 rokov) musia mať platný cestovný doklad (občiansky preukaz Slovenskej republiky (s fotografiou) alebo cestovný pas Slovenskej republiky).

V prípade, že maloletý cestuje do Luxemburska v sprievode inej osoby ako je zákonný zástupca, odporúča sa, aby sprevádzajúce osoby (napr. starí rodičia) disponovali pre prípad akýchkoľvek nepredvídaných udalostí písomným súhlasom zákonného zástupcu s notársky overeným podpisom. 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 5593 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 5922 downloads
Download
Miestne špecifiká
Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Updated 22.06.2022
Published 22.06.2022

Tovar neobchodného charakteru dovážaný v osobnej batožine cestujúceho je oslobodený od cla a dovozných poplatkov v tomto množstve (pre cestujúcich z krajín mimo EÚ): 

 • tabakové výrobky: 800 ks cigariet alebo 400 ks cigarillos alebo 200 ks cigár alebo 1 kg tabaku na fajčenie; 

 • alkohol a alkoholické nápoje: 90 l vína (z toho najviac 60 l šumivého vína), 110 l piva, 20 l aperitívov a 10 l destilátov a liehovín. 

Zakázaný alebo obmedzený je dovoz niektorých druhov živých zvierat, ich častí (ulity, krokodílie zuby) alebo výrobkov z nich (slonovinové sošky), niektorých druhov rastlín, strelných a sečných zbraní, predmetov kultúrnych alebo náboženských hodnôt a starožitností. 

Info pre motoristov
Updated 22.06.2022
Published 22.06.2022

Cez južnú časť územia Luxemburska vedie východo-západným smerom (z Trier, SRN) európska diaľnica E44, prechádzajúca hlavným mestom Luxemburg. Tá sa za ním napája na európsku diaľnicu E25 z juhu (Metz, FR) pokračujúcu na západ (Arlon, Belgicko).  

Za používanie diaľnic sa neplatia diaľničné poplatky. Návestné tabule a značenia sú v jazyku daného regiónu - francúzštine, nemčine alebo luxemburčine. Maximálne povolené rýchlosti: v obci 50 km/hod., na hlavnej ceste 75-90 km/hod., na diaľnici 130 km/hod, za dažďa 110 km/h. Motocyklisti musia mať zapnuté svetlá aj počas dňa. Miera alkoholu v krvi je povolená do výšky 0,5g v 1l krvi. Pokuty za priestupky sú v dvoch sadzbách : 49 eur a 145 eur, ktoré vodiči platia na mieste činu. Pre Osobitne sú účtované poplatky za odtiahnutie súkromnými odťahovými službami (do 120 eur). 

  Väčšina čerpacích staníc je otvorená 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ak je čerpacia stanica zatvorená stále je možnosť čerpať pohonné hmoty a uhradiť poplatky bankovou kartou. Na diaľniciach sú čerpacie stanice otvorené 24 hodín denne. 

Bezpečnostná situácia
Updated 20.07.2022
Published 22.06.2022

Celková bezpečnostná situácia v Luxembursku je stabilná a trestná činnosť je nízka. Napriek tomu je potrebné byť ostražitý a chrániť si osobnú batožinu. Odporúča sa nenechávať osobné veci a batožinu v motorovom vozidle. V poslednom období boli zaznamenané prípady okradnutia - tzv. "carjacking", kedy dochádza ku krádeži pri zastavení vozidla na križovatke so svetelnou signalizáciou. Z tohoto dôvodu sa odporúča mať aj počas jazdy uzavreté dvere automobilu. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Updated 22.06.2022
Published 22.06.2022

Dopravné spojenie zo Slovenska 

Letecké spojenie

niekoľkokrát denne cez Viedeň, Frankfurt, Mníchov 

 • luxemburská spoločnosť Luxair · z letiska v Ham (6 km od Luxemburgu); pre dopravu na Hlavnú stanicu Luxemburgu sú k dispozícii: - taxi služba (cca 18 eur) 

 • letisková autobusová kyvadlová doprava Luxair (4 eur) - mestská doprava (1 eur + 1 eur za batožinu) 
   

Autobusové spojenie  

spojenie linkami spoločnosti Eurolines cez Brusel alebo Štrasburg  

 

Vlakové spojenie 

4 - 5 vlakov denne, lístok treba rezervovať 24 hodín dopredu · cez Viedeň a Prahu s prestupovaním v 

 • Koblenz, Trier - Mníchov, Metz-Ville 

 • Štrasburg, Metz-Ville 

 • Štrasburg (cena jednosmerného lístka s povinným lôžkom = cca 190 eur) 

  

Železničná doprava 

Železničná doprava prepája južnú časť územia štátu.  

 

Mestská doprava v Luxemburgu 

 • metro, autobus, električka (od 6.30 do 0.30) · požičovne osobných automobilov 

 • taxík: tarifa = cca 0,80 eur za 1 km; nočný príplatok = +10 %; nedeľný príplatok = +25 

Zdravotná  starostlivosť

Updated 22.06.2022
Published 22.06.2022

Základnou podmienkou pre využívanie zdravotných služieb v Luxembursku je platba za služby. Občan SR má od vstupu SR do EÚ nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok, ktoré platia pre občanov Luxemburska. 

Pri ceste do Luxemburska je potrebné mať preukaz zdravotného poistenca. O preukaz treba požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu s časovým predstihom, nakoľko jeho vybavovanie trvá 30 dní. 

Odporúča sa uzavrieť kompletné cestové poistenie vrátane poistenia liečebných nákladov v zahraničí na pobyt v Luxembursku.

Klimatické podmienky

Updated 22.06.2022
Published 22.06.2022

Luxemburské klimatické podmienky sú bez výraznejších teplotných extrémov vďaka miernym prúdom od Severného mora. Pre dovolenky je odporúčané obdobie od mája do polovice októbra. Kým júl a august sú najteplejšími mesiacmi roka, jún a september sú najslnečnejšími. September a október ponúkajú turistom obdobie "babieho leta" s teplotami nad 20° C. 

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Updated 22.06.2022
Published 22.06.2022

Tiesňové volania (prvá pomoc, požiarnici) = 112 

Polícia = 113 
Taxi = +352/48 00 58 
Prenájom motorových vozidiel= +352/43 46 45 

Rady a odporúčania

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

„Slovensko stojí o ďalší rozvoj politického dialógu s Luxemburskom, špeciálne v otázkach ako sú zavedenie európskych digitálnych COVID-19 certifikátov alebo plány na posilnenie jednotného trhu a voľného pohybu osôb, tovarov a služieb...

„V Bielorusku nejde o geopolitický zápas. Európska únia (EÚ) ani zvyšok Západu nevedú vojnu proti Bielorusku, ale diktátor Alexandr Lukašenko vedie vojnu proti svojmu vlastnému národu, ktorý je jeho najobávanejším nepriateľom...

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dnes (17. júna 2019) zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Luxemburgu. Rada sa začala diskusiou o efektívnosti zahraničnej politiky EÚ. Ministri diskutovali o možnostiach zlepšenia prípravy a prijímania spoločných rozhodnutí na úrovni únie ako aj nástrojov na ich dosiahnutie s cieľom zvýšiť jednotu a posilniť pozíciu EÚ v súčasnom globálnom svete

Európska únia ostro odsudzuje používanie chemických zbraní sýrskym režimom, vrátane nedávneho útoku na Dúmu, ktoré sú hrubým porušením medzinárodného práva. Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ vnímajú cielené útoky spojencov na vojenské ciele v Sýrii ako špecifické opatrenia s cieľom zabrániť ďalšiemu použitiu chemických zbraní sýrskym režimom proti vlastnému obyvateľstvu. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré dnes (16. apríla) prijala Rada ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v Luxemburgu.


Luxembursko

Základné informácie

Common english name Luxembourg
Official name Grand Duchy of Luxembourg
Official english name Grand Duchy of Luxembourg
Common name Luxembourg
Local name Groussherzogtum Lëtzebuerg/Grand-Duché de Luxembourg/ Großherzogtum Luxemburg
Continent Európa
Capital city Luxembourg
English name of capital Luxembourg
Local name of the capital Lëtzebuerg/Luxembourg/Luxemburg
Currency Euro
International currency abbreviation EUR
Telephone area code +35
The official languages luxemburský, francúzsky a nemecký
Time zone +0100
Internet domain .lu
International licence plate L
Capital city longitude 6.12980
Capital city latitude 49.61128
The emergence of the state 11.05.1867
System of government Konštitučná parlamentná monarchia

Hlava štátu Henri de Luxembourg
Predseda vlády Xavier Bettel
Minister zahraničných vecí Jean Asselborn
Webová stránka ministerstva

https://maee.gouvernement.lu

Uznanie Slovenskej republiky 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 01.01.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in The Hague

Parkweg 1, 2585 JG Den Haag
Phone
+31 704167777 ( sekretariát )
+31704167773 (Linka pre poskytovanie konzulárnych služieb (len v rámci úradných hodín) ( linka pre poskytovanie konzulárnych služieb len v rámci úradných hodín )
Fax
+31 704167783
Email

Všeobecná emailová adresa veľyslanectva

Email of the consular department

písomné žiadosti o informácie týkajúce sa vybavovania cestovných dokladov, občianskych preukazov, vodičských preukazov, rodných a sobášnych listov, štátnoobčianskej a ďalšej bežnej konzulárnej agendy

Emergency line
+31653361210

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in The Hague

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Updated 22.06.2022
Published 22.06.2022
Dátum Popis
07/2019 stretnutie Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka na okraj zasadnutia Parlamentného zhromaždenia OBSE v Luxemburgu (5.-9.7.2019).
07/2019 Minister zahraničných vecí Jean Asselborn sa zúčastnil Neformálneho stretnutia účastníckych krajín OBSE vo Vysokých Tatrách.
05/2018 oficiálna návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka v Luxembursku so stretnutiami s predsedom Poslaneckej snemovne Luxemburska Marsom di Bartolomeom, predsedom vlády Luxemburska Xavierom Bettelom a veľkovojvodom Henrim.
06/2016 minister zahraničných vecí a pre imigráciu a azyl Luxemburska Jean Asselborn navštívil Slovenskú republiku.
06/2016 oficiálna návšteva Jeana Asselborna, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Luxembruska v Slovenskej republike na pozvanie podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka
02/2014 pracovné stretnutie vedúceho úradu Ministerstva zahraničných vecí Belgicka Dirka Achtena s vedúcim úradu Ministerstva zahraničných vecí Švédska v Bratislave
01/2009 pracovné rokovanie Jeana-Claudea Junckera, predsedu vlády Luxemburska s Róbertom Ficom, predsedom vlády Slovenskej republiky pri príležitosti osláv vstupu Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie
09/2009 pracovná návšteva Ivetty Macejkovej, predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky v Luxembursku pri príležitosti 20. výročia vytvorenia Súdu prvého stupňa za účasti Luca Friedena, ministra spravodlivosti Luxemburska a Marca Jaegera, predsedu Súdu prvého stupňa
06/2008 pracovná návšteva Ľubomíra Jahnátka, ministra hospodárstva SR v Luxembursku
02/2008 oficiálna návšteva Róberta Fica, predsedu vlády Slovenskej republiky a Jána Počiatka, ministra financií Slovenskej republiky v Luxembursku
11/2007 pracovná návšteva štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Oľgy Algayerovej v Luxembursku
10/2007 bilaterálne rokovanie predsedu vlády Slovenskej republiky Róbert Fica s predsedom vlády Luxemburska Jeanom-Claudeom Junckerom v Lisabone
07/2007 pracovná návšteva ministra spravodlivosti, financií a rozpočtu Luxemburska Luca Friedena v Slovenskej republike
9/2005 štátna návšteva veľkovojvodu Henriho v Slovenskej republike, spolu s ministrom zahraničných vecí Jeanom Asselbornom a ministrom hospodárstva Jeannotom Kreckém
4/2005 návšteva Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu v Luxembursku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Ekonomické informácie o teritóriu
Luxembursko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 508.9 kB, 9/24/23, 260 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Luxembursko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 508.9 kB, 9/24/23, 260 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Luxembursko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 508.9 kB, 9/24/23, 260 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mr. Vladimír Fraňo
Embassy Generálny konzulát SR v Bruseli
Email vladimir.frano@mzv.sk
Function ekonomický diplomat, zástupca generálneho konzula

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne


Back To Top