Mexiko

Vlajka Mexika

Mexico

Mexico City - local time:

Slovenské veľvyslanectvo v Mexiku upozorňuje na zvýšenú aktivitu organizovaných kriminálnych skupín predovšetkým v oblasti pobrežia Yucatánskeho polostrova (Cancún a okolie, Riviera Maya, Tulum).


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 02.04.2024
Published 10.05.2022

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii mexických orgánov. Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu na veľvyslanectve Mexika vo Viedni.

 

Cestovné doklady

Dokumenty potrebné na vstup do Mexika na tzv. bezvízový vstup.

Pri príchode do Mexika cestujúci musí predložiť dokumenty potvrdzujúce dôvod jeho pobytu a dôkaz o dostatku finančných prostriedkov na pobyt.

Dokumentami sú:

 • pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného odchodu z Mexika
 • spiatočná letenka (alebo nadväzujúca letenku do iného štátu) a itinerár svojej cesty, potvrdenie o rezervácii ubytovania, alebo podpísané pozvanie od osoby, ktorú v Mexiku plánuje navštíviť, alebo list od obchodného partnera, prípadne od inštitúcie.
 • medzinárodné cestovné/zdravotné poistenie platné pre Mexiko (začalo sa vyžadovať v súvislosti s COVID-19).

 

Víza

Občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom platného pasu, môže do Mexika cestovať bez víz za účelom turistiky, alebo obchodu na dobu nie dlhšiu ako 180 dní

Ak občan túto povolenú dobu prekročí, hrozí mu pokuta, zadržanie alebo vyhostenie s policajným záznamom. Migračný úradník sa však môže pri vstupe cudzinca do Mexika rozhodnúť, že cudzincovi skráti povolených 180 dní pobytu. To sa stáva predovšetkým v prípade, že cudzinec nevie preukázať na celú dobu ubytovanie alebo finančné zabezpečenie.

Ak je účel pobytu iný, napr. štúdium, zamestnanie, zlúčenie rodiny a pod., je nutné vopred požiadať o vízum na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Mexika vo Viedni, ktoré je teritoriálne príslušné pre Slovenskú republiku. V prípade dlhodobých víz za účelom zamestnania, musí mexický zamestnávateľ vopred v mene občana kontaktovať Mexický migračný inštitút a vybaviť potrebné pracovné povolenie, ktoré slúži na vydanie dlhodobého víza.

 

Dôležité upozornenie

Mexické úrady pri vstupe do krajiny vykonajú s cudzincom rozhovor (prvý migračný filter). Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku odporúča, aby mal občan všetky potrebné dokumenty poruke (vytlačené) a nielen uložené v mobile a vedel presne povedať, aký je dôvod jeho návštevy, itinerár cesty, adresu ubytovania a pod.

V prípade nejasností, alebo pochýb zo strany migračného úradníka občan prechádza cez druhý migračný filter, kde sú mu kladené doplňujúce otázky. 

V prípade zamietnutia vstupu na územie Mexika je občan odvedený do tranzitnej zóny, kde mu odoberú mobil, počítač, opasok a podobne a musí sa najbližším možným letom vrátiť do krajiny, z ktorej priletel. Do tej doby je občanovi zabezpečené jedlo a pitný režim. Osobné veci mu mexické úrady vrátia tesne pred odletom. Letecká spoločnosť, ktorá občana do Mexika prepravila je zodpovedná za zabezpečenie takejto spiatočnej letenky.

Mexický migračný národný inštitút občanovi, ktorému bol zamietnutý vstup do Mexika dá podpísať dokument v španielčine, ktorým mu odôvodňuje svoje rozhodnutie o zamedzení vstupu. Občan môže odmietnuť dané potvrdenie podpísať, ak danému textu v španielčine nerozumie.

Ak občan odmietne ponúkanú prvú voľnú letenku vystavuje sa riziku, že mexickí migrační úradníci rozhodnú o jeho transfere do migračného centra. Vzhľadom na zlé podmienky v takýchto zariadeniach zastupiteľský úrad daný postup neodporúča.

Mexický migračný systém je online napojený na podobnú databázu iných krajín, medzi iným aj na databázu USA. V prípade, ak občan spáchal trestný čin v USA, alebo bol vyhostený a pod., do Mexika mu vstup odmietnu.

Mexické migračné autority nemusia do krajiny občana vpustiť, aj keď predloží všetky potrebné doklady ak majú podozrenie, že účel cesty nie je ten, ktorý deklaruje.

V príletových halách na medzinárodných letiskách v Mexico city a v Cancune sa nachádzajú elektronické brány (E-Gates). Tieto samoobslužné brány nie sú určené pre občanov Slovenskej republiky. Občan Slovenskej republiky musí prejsť pasovou kontrolou cez migračného úradníka.

Pri prílete do Mexika a úspešnom zvládnutí migračného filtra si cudzinec vyzdvihuje batožinu na páse. Následne môže byť vyzvaný, aby batožinu položil na skener, kde ju colný úradník skontroluje. Do Mexika si cudzinec nesmie v kufri doviesť žiadne čerstvé potraviny (primárne ovocie, zelenina, mäsové výrobky, syry).

 

Poplatky

V prípade, že občan prichádza do Mexika cez pozemnú hranicu musí zaplatiť turistický poplatok vo výške 750 pesos. V prípade organizovanej turistiky tento poplatok už môže byť zahrnutý v cestovnom balíku. Veľvyslanectvo odporúča, aby si túto informáciu občan zistil vopred u svojho tour operátora. Tento poplatok občan neplatí, ak do krajiny prilieta, nakoľko je už zahrnutý v cene letenky.

Cestovanie s deťmi
Updated 10.07.2022
Published 10.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas). V prípade, že cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu, je povinný predložiť notárom overené splnomocnenie rodiča, alebo zákonného zástupcu s cestovaním do Mexika. Splnomocnenie musí byť apostilované a oficiálne preložené do španielčiny.

Overenie notárskeho splnomocnenia formou apostilu vykonáva príslušný krajský súd, v obvode ktorého notár pôsobí.  V prípade, že maloletý občan cestuje s rodičom, ktorého priezvisko nie je totožného s jeho vlastným priezviskom, odporúčame mať pripravený rodný list dieťaťa, apostilovaný príslušným okresným úradom a preložený do španielskeho jazyka.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 6389 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 6649 downloads
Download
Miestne špecifiká
Updated 11.06.2022
Published 10.05.2022

Mexiko je špecifické vysokými sociálno-ekonomickými rozdielmi, čo sa prejavuje napríklad aj v cenách základných potravín, spotrebného tovaru a služieb. V reštauráciách sa okrem jedla platí aj prepitné v hodnote 10% až 15% ceny.Pri platení kreditnou kartou treba túto skutočnosť čašníkovi oznámiť a tento automaticky prinesie platobný terminál k stolu klienta. V opačnom prípade odporúčame kartou neplatiť. Prepitné sa bežne platí aj strážcom parkoviska, ktoré nie je jasne značené. V Mexiku je bežné stravovanie na trhoch a v stánkoch na uliciach, kde si treba dávať pozor najmä na priotrávenie rybami. Mexičania sú voči cudzincom veľmi otvorení, avšak nevedia povedať nie, čo v bežnej komunikácii môže viesť k nedorozumeniam.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Updated 19.04.2023
Published 10.05.2022

Dovoz a vývoz tovaru: Najproblematickejším sa v tejto súvislosti javí dovoz a vývoz potravín. Finančnú hotovosť vo výške viac ako 10 000 USD je potrebné deklarovať príslušným hraničným orgánom.

Pre vstup a pobyt na územie cudzieho štátu musia občania Slovenskej republiky spĺňať podmienky stanovené jeho zákonmi. Nasledujúce informácie slúžia iba na základnú orientáciu.

Bez príslušného povolenia je zakázané dovážať čerstvé ovocie, zeleninu, mäsové výrobky, mliečne výrobky, chemické, farmaceutické a biologické výrobky na poľnohospodárske použitie.

Osoby staršie ako 18 rokov si môžu vziať so sebou maximálne 10 balíčkov cigariet (100 ks cigariet, 1 kartón), 25 cigár alebo 200 gramov tabaku a maximálne 3 litre vína, piva alebo likéru.

Ak colné orgány zistia dovoz predmetov nad povolený limit, cestujúcemu hrozí pokuta vo výške 100-600 % obchodnej hodnoty tovaru. Bez príslušného povolenia je absolútne zakázané dovážať drogy, omamné látky, zbrane, náboje, výbušniny, potraviny, zvieratá, lieky atď.

Ak chcete cestovať do Mexika so svojím domácim zvieraťom (psom alebo mačkou), musíte sa obrátiť na zamestnancov ministerstva poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat, rozvoja vidieka, rybolovu a výživy (SAGARPA), ktorí vám vydajú veterinárne osvedčenie.

 

Kompletný zoznam tovarov

Tovar, ktorý si môžete priniesť do Mexika 

Colné a imigračné informácie

Info pre motoristov
Updated 16.10.2023
Published 10.05.2022

Jazda autom je na pravej strane cesty. Používanie bezpečnostného pásu je povinné. Alkohol za volantom nie je povolený. Policajné zložky robia námatkové kontroly predovšetkým v nočných hodinách. Pri nameraní alkoholu za volantom hrozí zadržanie v cele až do 48 hodín. Používanie mobilu počas jazdy nie je dovolené. Vzhľadom na časté dopravné zápchy a rôzne druhy manifestácií odporúčame mať pred cestou vždy plnú nádrž, prípadne mať pripravenú aj druhú záložnú trasu na presun do plánovaného miesta.
 
Mexiko má moderne vybavenú cestnú infraštruktúru. Diaľnice sú spoplatnené. Poplatok sa platí na tzv. caseta, pri vjazde do spoplatneného úseku. Vzhľadom na vysokú kriminalitu odporúčame používať spoplatnené cesty a v žiadnom prípade neodporúčame cestu vnútrozemím počas nočných hodín.
 
Na základe mexického práva sa autom v prípade autonehody nesmie hýbať a presúvať ho až do príchodu polície. Tak isto odporúčame privolať poisťovacieho agenta. Záznam autonehody si ešte pred príchodom polície a poisťovacieho agenta odporúčame nafotiť

Doprava v hlavnom meste: V hlavnom meste Mexiko funguje pomerne kvalitná mestská hromadná doprava (metro, metrobusy, trolejbusy, autobusy, eco-bicykle). Kvôli bezpečnosti sa neodporúča využívať autobusy, pretože ich trasa a autobusové zastávky nie sú jasne značené. V metre, v prípade cestujúcich žien bez mužského sprievodu, sa odporúča využívať vagóny určené iba pre ženy a deti. V MHD sa cestovné lístky sa nepoužívajú, buď sa platí v hotovosti alebo sa používa dobíjacia karta, ktorú je možné dobiť kreditom pri vstupe do metra (táto karta sa používa aj metrobusoch).

Taxislužba v hlavnom meste môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do hotela. Taxíky sú jasne značené (oficiálne stanovištia sú zreteľne na letisku označené, platba v hotovosti). Z dôvodu bezpečnosti je vhodné po meste využívať taxislužby aplikácií: Uber, Didi a Beat (elektrické vozidlá).

Požičovne motorových vozidiel - pri požičaní áut na polostrove Yucatán vyzývame návštevníkov zo SR k mimoriadnej ostražitosti. Pred požičaním auta odporúčame vozidlo a jeho stav nafotiť príp. nafilmovať spolu s agentom požičovne. Pri tankovaní odporúčame skontrolovať, či je displej tankovacieho terminálu na začiatku vynulovaný a mať na zreteli konečný stav po natankovaní. Odporúčame sa tiež vyhnúť platbe kartou v USD alebo EUR a platiť len v hotovosti v miestnej mene mexické peso (MXN).Pri požičaných autách sa tiež vyskytujú častejšie zastavenia miestnou políciou, preto odporúčame mať doklady a dokumentáciu od autopožičovne vždy pri sebe.

Bezpečnostná situácia
Updated 16.10.2023
Published 10.05.2022

Kriminalita v Mexiku je veľmi vysoká.

V prípade turistov prevažujú najmä krádeže. Najviac okradnutých turistov je práve po požití nadmerného množstva alkoholu a ich vylákaní mimo centra, ďalej na plážach a iných turisticky preplnených miestach.

Najkritickejšia situácia je momentálne na polostrove Yucatán, kde sa nachádzajú letoviská Cancún, Playa de Carmen a Riviera Maya.

 

Odporúčame dodržiavať nasledovné rady na celom území Mexika:

 • Všetky cennosti, vrátane dokladov, mať uložené v príručnej batožine, v hoteli uložiť do sejfu.
 • Pred cestou si spraviť fotokópie všetkých dokladov, leteniek a platobných kariet.
 • Majte všetky dôležité telefónne čísla poruke, napr. slovenského veľvyslanectva, číslo hotela, známych a podobne.
 • V žiadnom prípade nenechávať cennosti v aute.
 • Zdržať sa nosenia drahých šperkov a hodiniek, drahých fotoaparátov a pútať tak pozornosť prípadných zlodejov.
 • V hoteloch využiť možnosť uskladnenia cenností do hotelového sejfu.
 • Nevyužívať služby neautorizovaných turistických sprievodcov. Využívať odporučenie hotela, alebo organizovanú turistiku cez tour operátora.
 • Po krajine neodporúčame cestný tranzit v noci v akejkoľvek oblasti, ani po diaľnici.
 • Nezúčastňovať sa na politických demonštráciách, ktoré sú v Mexiku veľmi rozšírené. Mexická ústava zakazuje cudzincom zasahovanie do vnútorných politických záležitostí krajiny.
 • Nikdy nestopovať. Veľvyslanectvo odporúča využívať autorizované taxi služby.
 • Nechodiť na odľahlé miesta.
 • Pri cestovaní MHD mať peniaze vo vnútorných vreckách. V niektorých štvrtiach hlavného mesta dochádza k prepadom MHD.
 • Pri ceste autom mať zatvorené okienko. Parkovať na oficiálnych parkoviskách. Auto pri jeho opustení zamknúť.
 • Pri platbe kreditnou kartou trvať na tom, aby terminál na platbu priniesol obchodník pred klienta. Vyhnúť sa tomu, že platobnú kartu stratíte z dohľadu.
 • Špecifikom, predovšetkým v turistických oblastiach (hlavne polostrov Yucatán), je miestna polícia. Často sa stáva, že turistov zastaví a vymyslí si dôvod porušenia zákona za účelom zaplatenie „všimného“, v opačnom prípade im hrozí väčšími problémami alebo väzbou za vymyslený priestupok.
 • Požičovne motorových vozidiel - pri požičaní áut na polostrove Yucatán vyzývame návštevníkov zo SR k mimoriadnej ostražitosti. Pred požičaním auta odporúčame vozidlo a jeho stav nafotiť príp. nafilmovať spolu s agentom požičovne. Pri tankovaní odporúčame skontrolovať, či je displej tankovacieho terminálu na začiatku vynulovaný a mať na zreteli konečný stav po natankovaní. Odporúčame sa tiež vyhnúť platbe kartou v USD alebo EUR a platiť len v hotovosti v miestnej mene mexické peso (MXN). Pri požičaných autách sa tiež vyskytujú častejšie zastavenia miestnou políciou, preto odporúčame mať doklady a dokumentáciu od autopožičovne vždy pri sebe.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 10.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie SR s Mexikom neexistuje. Je vhodné použiť linky z Viedne, Prahy alebo iných západoeurópskych miest. Letecké spoločnosti lietajúce do Mexika sú napr. KLM, Lufthansa, Czech Airlines, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Aeromexico, Iberia, British Airways a iné.

Zdravotná  starostlivosť

Published 10.05.2022

Dôrazne odporúčame občanom SR mať pred cestou do Mexika vybavené cestovné/zdravotné poistenie. Ceny ošetrenia v súkromných zdravotných zariadeniach sú vysoké a kvalitné. Úroveň v štátnych nemocničných zariadeniach je veľmi nízka, existujú však aj výnimky vo veľmi špecializovaných odboroch. Štátne zariadenia pracujú pod hlavičkou IMSS. O nutnosti očkovania sa pred cestou informujte na slovenských klinikách zahraničných/tropických chorôb. V niektorých oblastiach Mexika sa vyskytuje choroba dengue, zika a chikungunya.

Klimatické podmienky

Published 10.05.2022

Na území Mexika existujú všetky klimatické pásma (studené pásmo na vrcholoch hôr a sopiek). Mexiko často postihujú zemetrasenia a na juhu Mexika hurikány. Pláže sú v porovnaní napríklad so Stredozemným morom, najmä na strane Tichého oceánu, sú omnoho veternejšie. Odporúča sa vopred uistiť sa o klíme navštevovaného miesta. Najnavštevovanejšie pláže (napr. Acapulco (Guerrero), Cancún a Tulum (poloostrov Yucatán), Oaxaca, Veracruz) majú celoročné teplé tropické podnebie. V hlavnom meste Mexiko prevláda mierne podnebie počas celého roka. Mexiko, najmä na jar trpí obdobím sucha, čo spôsobuje lesné požiare najmä v severnej polovici územia Mexika.

Štátne sviatky
The next public holiday in Mexico is
16 September
Deň nezávislosti Mexika
DATE DAY HOLIDAY
1 January monday Nový rok
5 February monday Deň ústavy
21 March thursday Začiatok jari, Narodenie Benita Juarez
29 March friday Veľký piatok
14 April sunday Zelený štvrtok
1 May wednesday Deň práce
5 May sunday Bitka pri Pueble
16 September monday Deň nezávislosti Mexika
2 November saturday Dušičky
20 November wednesday Deň mexickej revolúcie
25 December wednesday Druhý sviatok vianočný
Dôležité telefónne čísla
Published 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +52 + 10-miestne telefónne číslo
Prvá pomoc (Urgencia): 911 (Cez uvedené číslo je možné riešiť zdravotnú prvú pomoc, hasičov, lekárov, policajtov a červeného kríža.)
Poruchová auto-služba na cestách (ángeles verdes): 078
 

Rady a odporúčania
Published 10.05.2022
 • Počas pobytu v Mexiku Veľvyslanectvo SR slovenským občanom odporúča:
 • Všetky cennosti, vrátane dokladov,  mať uložené v príručnej batožine, v hoteli uložiť do sejfu
 • Pred cestou si spraviť fotokópie všetkých dokladov, leteniek a platobných kariet
 • V prípade, že do krajiny dovážate hotovosť vyššiu ako 10 000 USD, je nutné tento fakt deklarovať
 • Majte všetky dôležité telefónne čísla poruke, napr. veľvyslanectva SR, číslo hotela, známych a podobne
 • V žiadnom prípade nenechávať cennosti v aute
 • Zdržať sa nosenia drahých šperkov a hodiniek, drahých fotoaparátov a pútať tak pozornosť prípadných zlodejov
 • V hoteloch využiť možnosť uskladnenia cenností do hotelového sejfu
 • Nevyužívať služby neautorizovaných turistických sprievodcov, využiť odporučenie hotela, alebo organizovanú turistiku cez tour operátora
 • Po krajine neodporúčame cestný tranzit v noci v akejkoľvek oblasti
 • Nezúčastňovať sa na politických demonštráciách, ktoré sú v Mexiku veľmi rozšírené. Mexická ústava zakazuje cudzincom zasahovanie do vnútorných politických záležitostí krajiny
 • Nekonzumovať alkohol na verejných priestranstvách, zakazuje to zákon
 • Nepiť vodu z vodovodu, piť len balenú vodu
 • Počas obdobia sucha (december-apríl) dochádza v hlavnom meste Mexico City k vysokej koncentrácii znečistenia ovzdušia. Odporúčame obmedziť pobyt vonku
 • V oblasti Tichého oceánu sú veľké silné morské prúdy, odporúčame preto využívať len turistické oblasti so zabezpečenou infraštruktúrou a dozorom 
 • V období jún-november je sezóna hurikánov v oblasti Mexického zálivu, Tichého oceánu a karibskej oblasti. Odporúčame preto vždy sledovať predpoveď počasia a následné usmernenia miestnych orgánov
 • Mexiko je v oblasti silnej seizmickej zóny a zemetrasenia sú bežné predovšetkým v oblasti stredo-západného, stredného a južného Mexika. Vzhľadom na atypické podložie Mexico City sú otrasy veľmi citeľné aj v hlavnom meste. Je bezpodmienečne nutné, aby občania po vyhlásení poplachu/sirény vyšli ihneď do bezpečia na ulicu. Ak to situácia nedovoľuje, je nutné si v hoteli/byte nájsť vhodné miesto (v blízkosti nosnej steny), kde zemetrasenie prečkajú
 • V Mexiku sa nachádza viacero aktívnych sopiek, najznámejšia je sopka Popocatepetl cca 72 km juhovýchodne od hlavného mesta. V prípade vysokej aktivity sopky je nutné postupovať podľa pokynov miestnych orgánov
 • V prípade cestovania do Mexika s domácim zvieraťom odporúča Veľvyslanectvo SR postupovať podľa inštrukcii Národného úradu pre zdravie, bezpečnosť a kvalitu potravín Mexika. Žiadosti na konzultáciu je možné zasielať na mailovú adresu: reqzoosan.dgsa@senasica.gob.mx  
 • V celom Mexiku je elektrické napätie 110 V a zásuvky sú prispôsobené pre zástrčky s plochými konektormi.
 • Odporúčame slovenským občanom, aby v prípade cestovania do Mexika využili tiež službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.



Správy

On 12 September 2023, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková opened a forum to support Slovakia´s business opportunities with Latin America and Caribbean (LAC) countries.

On Monday, 24 October 2022, the State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs, Ingrid Brocková, opened a business forum in Mexico City, in the presence of Slovak entrepreneurs. The event also included the signing of a memorandum of cooperation between SARIO and the Mexican Ministry of Economy.

On Friday, 21 October 2022, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs, Ingrid Brocková, held talks in Mexico City with the Secretary of the Mexican Ministry of Foreign Affairs Maximilián Reyes. They discussed strengthening relations, especially economic relations.


Mexiko

Základné informácie

Common english name Mexico
Official name United Mexican States
Official english name Mexican United States
Common name Mexico
Local name Estados Unidos Mexicanos
Continent Severná Amerika
Capital city Mexico City
English name of capital Mexico City
Local name of the capital Ciudad de México
Currency Mexické peso
International currency abbreviation MXN
Telephone area code +52
The official languages Španielsky
Time zone -0600
Internet domain .mx
International licence plate MEX
Capital city longitude -99.13318
Capital city latitude 19.43263
The emergence of the state 16.09.1810
System of government Federatívna republika (32 federálnych štátov) so silným postavením prezidenta

Hlava štátu Andrés Manuel López Obrador
Predseda vlády Funkciu vykonáva v súlade s ústavou prezident krajiny
Minister zahraničných vecí Marcelo Luis Ebrard Casaubón
Webová stránka ministerstva

Secretaría de Relaciones Exteriores | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Mexico

Julio Verne 35, 11 560 Mexico
Phone
+52 5552806669
Emergency line
+525539991020

      

Embassy of the Slovak Republic in Mexico

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

On 12 September 2023, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková opened a forum to support Slovakia´s business opportunities with Latin America and Caribbean (LAC) countries.

Ekonomické informácie o teritóriu
Mexiko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.2 MB, 9/24/23, 887 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Mexiko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.2 MB, 9/24/23, 887 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Mexiko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.2 MB, 9/24/23, 887 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mr. Ján Danečko
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku
Email jan.danecko@mzv.sk
Function ekonomický diplomat, konzul, zástupca vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top