Výberové konanie - Oddelenie strategickej komunikácie

Výberové konanie - Oddelenie strategickej komunikácie   Podmienky výberového konania

Výberové konanie - Generálny konzulát SR v Užhorode

Osobný úrad, podľa zákona č. 151/2010 o zahraničnej službe, zákona č. 55/2017 o štátnej službe a čl. 18 kariérneho poriadku MZVEZ SR informuje o voľnom pracovnom mieste podľa nasledovnej...

Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu

Mnohostranná medzinárodná zmluva Názov zmluvy v slovenskom jazyku: $uplny-nazov-zmluvy.getData() Názov zmluvy v anglickom jazyku: The Rome...

Výberové konanie - Odbor verejnej diplomacie

Výberové konanie - Odbor verejnej diplomacie Podmienky výberového konania  

Záverečný účet za rok 2013

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Záverečný účet ministerstva za rok 2011