Rozpočet ministerstva

Rozpočet ministerstva na rok 2023

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2023 podľa programovej štruktúry
Excel 38.4 kB, 10/31/23, 297 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2023 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 62.5 kB, 10/31/23, 259 downloads
Download

Rozpočet ministerstva na rok 2022

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2022 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 61.4 kB, 10/31/23, 1193 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2022 podľa programovej štruktúry
Excel 37.4 kB, 10/31/23, 1386 downloads
Download

Rozpočet ministerstva na rok 2021

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2021 podľa programovej štruktúry
Excel 37.4 kB, 10/31/23, 1350 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 62.0 kB, 10/31/23, 1110 downloads
Download

Rozpočet ministerstva na rok 2020

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 77.3 kB, 10/31/23, 1047 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2020 podľa programovej štruktúry
Excel 36.9 kB, 10/31/23, 1346 downloads
Download

Rozpočet ministerstva na rok 2019

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 76.8 kB, 10/31/23, 1093 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2019 podľa programovej štruktúry
Excel 35.8 kB, 10/31/23, 1301 downloads
Download

Rozpočet ministerstva na rok 2018

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 76.3 kB, 10/31/23, 1040 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2018 podľa programovej štruktúry
Excel 35.8 kB, 10/31/23, 1091 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva

Záverečný účet ministerstva za rok 2022

Návrh štátneho záverečného účtu SR prerokovala Národná rada SR na 94. schôdzi avšak na hlasovaní 28.6.2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v záujme transparentnosti a dostupnosti údajov zverejňuje Návrh štátneho záverečného účtu SR po ukončení schôdze NR SR.
 
Záverečný účet kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za rok 2022 – obsahové vymedzenie
RTF 9.1 MB, 7/24/23, 986 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2022
Excel 306.7 kB, 7/24/23, 373 downloads
Download
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2022
Excel 169.0 kB, 7/24/23, 371 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2022
Excel 250.4 kB, 7/24/23, 357 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2022
Excel 17.6 kB, 7/24/23, 364 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2022
Excel 537.6 kB, 7/24/23, 361 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2022
Excel 160.8 kB, 7/24/23, 359 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2022
Excel 16.9 kB, 7/24/23, 363 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVEZ SR v roku 2022
Excel 13.0 kB, 7/24/23, 356 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2021

Návrh záverečného účtu za rok 2021
PDF 1.0 MB, 12/14/22, 1741 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
Excel 306.7 kB, 12/14/22, 1122 downloads
Download
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Excel 190.5 kB, 12/14/22, 1120 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
Excel 249.9 kB, 12/14/22, 1099 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021.xlsx
Excel 16.5 kB, 12/14/22, 1136 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2021
Excel 537.6 kB, 12/14/22, 1065 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Excel 161.3 kB, 12/14/22, 1080 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2021
Excel 13.5 kB, 12/14/22, 1080 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2021
Excel 14.8 kB, 12/14/22, 1052 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2020

Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 250.4 kB, 12/14/22, 1059 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 16.5 kB, 12/14/22, 1026 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2020
Excel 536.1 kB, 12/14/22, 1029 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Excel 162.8 kB, 12/14/22, 1023 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2020
Excel 16.0 kB, 12/14/22, 1029 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2020
Excel 14.0 kB, 12/14/22, 1002 downloads
Download
Návrh záverečného účtu za rok 2020
Word 1.8 MB, 12/14/22, 2410 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 305.2 kB, 12/14/22, 1051 downloads
Download
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Excel 168.4 kB, 12/14/22, 1012 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2019

Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2019
Excel 15.8 kB, 12/14/22, 986 downloads
Download
Návrh závrečného účtu za rok 2019
Word 2.3 MB, 12/14/22, 2582 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 304.1 kB, 12/14/22, 1037 downloads
Download
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Excel 168.4 kB, 12/14/22, 1024 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 250.9 kB, 12/14/22, 1078 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 15.8 kB, 12/14/22, 1068 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019
Excel 537.1 kB, 12/14/22, 1013 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Excel 161.3 kB, 12/14/22, 970 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2019
Excel 15.8 kB, 12/14/22, 1041 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2018

Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018
PDF 112.8 kB, 12/14/22, 1766 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2018
PDF 70.6 kB, 12/14/22, 1516 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
PDF 61.6 kB, 12/14/22, 1651 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2018
PDF 133.8 kB, 12/14/22, 1634 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2018
PDF 107.8 kB, 12/14/22, 1706 downloads
Download
Návrh závrečného účtu za rok 2018
PDF 793.1 kB, 12/14/22, 1974 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2018
PDF 75.9 kB, 12/14/22, 1717 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
PDF 70.5 kB, 12/14/22, 1734 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2018
PDF 69.1 kB, 12/14/22, 1727 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2017

Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2017
Excel 13.9 kB, 12/14/22, 1802 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2017
Excel 43.0 kB, 12/14/22, 1787 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2017
Excel 299.5 kB, 12/14/22, 2084 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Excel 166.9 kB, 12/14/22, 1998 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2017
Excel 252.4 kB, 12/14/22, 2108 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2017 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Excel 16.4 kB, 12/14/22, 1937 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017
Excel 528.9 kB, 12/14/22, 1766 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Excel 165.4 kB, 12/14/22, 1697 downloads
Download
Návrh záverečného účtu 2017
Word 2.0 MB, 12/14/22, 3421 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2016

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Excel 165.4 kB, 12/14/22, 1904 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2016
Excel 15.6 kB, 12/14/22, 1990 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2016
Excel 41.5 kB, 12/14/22, 2071 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2016
Excel 291.8 kB, 12/14/22, 2213 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Excel 168.4 kB, 12/14/22, 2150 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016
Excel 245.8 kB, 12/14/22, 2235 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2016 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Excel 18.0 kB, 12/14/22, 2225 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016
Excel 517.6 kB, 12/14/22, 1830 downloads
Download
Návrh záverečného účtu 2016
Word 2.1 MB, 12/14/22, 3786 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2015

Návrh záverečného účtu 2015
Word 2.3 MB, 12/14/22, 3953 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2015
Excel 294.9 kB, 12/14/22, 1665 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Excel 164.9 kB, 12/14/22, 1517 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2015
Excel 248.3 kB, 12/14/22, 2435 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2015
Excel 17.9 kB, 12/14/22, 2469 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015
Excel 284.2 kB, 12/14/22, 2120 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Excel 156.7 kB, 12/14/22, 2017 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2015
Excel 15.5 kB, 12/14/22, 2175 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2015
Excel 39.9 kB, 12/14/22, 2173 downloads
Download
Súpis nepotrebného majetku (kategória prebytočný)
Excel 22.2 kB, 12/14/22, 2861 downloads
Download
Súpis nepoužiteľného majetku (kategória neupotrebiteľný)
Excel 54.3 kB, 12/14/22, 3201 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2014

Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2014
PDF 145.8 kB, 12/14/22, 1707 downloads
Download
Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
PDF 250.6 kB, 12/14/22, 2110 downloads
Download
Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
PDF 142.8 kB, 12/14/22, 1844 downloads
Download
Tabuľka 10 - Súpis nepoužiteľného majetku (kategória neupotrebiteľný)
PDF 859.8 kB, 12/14/22, 2247 downloads
Download
Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
PDF 124.4 kB, 12/14/22, 1696 downloads
Download
Návrh záverečného účtu za rok 2014
PDF 1.2 MB, 12/14/22, 2317 downloads
Download
Tabuľka 7 - Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2014
PDF 213.1 kB, 12/14/22, 1831 downloads
Download
Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014
PDF 136.5 kB, 12/14/22, 1589 downloads
Download
Tabuľka 9 - Súpis nepotrebného majetku (kategória prebytočný)
PDF 417.1 kB, 12/14/22, 2251 downloads
Download
Tabuľka 8 - Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR za rok 2014
PDF 201.4 kB, 12/14/22, 2598 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2013

Tabuľka 13b - Súpis nepotrebného majetku (prebytočný)
PDF 36.9 kB, 12/14/22, 2617 downloads
Download
Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 27.8 kB, 12/14/22, 2455 downloads
Download
Tabuľka 13a - Súpis nepoužiteľného majetku (neupotrebiteľný)
PDF 52.4 kB, 12/14/22, 2474 downloads
Download
Tabuľka 12 - Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2013
PDF 33.4 kB, 12/14/22, 2265 downloads
Download
Návrh záverečného účtu za rok 2013
PDF 459.3 kB, 12/14/22, 2164 downloads
Download
Tabuľka 11 - Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov kapitoly MZVaEZ SR za rok 2013
PDF 31.6 kB, 12/14/22, 1652 downloads
Download
Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
PDF 31.5 kB, 12/14/22, 1677 downloads
Download
Tabuľka 8 - Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
PDF 24.6 kB, 12/14/22, 2092 downloads
Download
Tabuľka 7 - Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
PDF 26.7 kB, 12/14/22, 1814 downloads
Download
Tabuľka 10 - Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 26.7 kB, 12/14/22, 1922 downloads
Download
Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 22.2 kB, 12/14/22, 1819 downloads
Download
Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013
PDF 23.2 kB, 12/14/22, 1822 downloads
Download
Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
PDF 22.6 kB, 12/14/22, 1859 downloads
Download
Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
PDF 21.0 kB, 12/14/22, 1762 downloads
Download
Tabuľka 9 - Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 25.5 kB, 12/14/22, 1889 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Tabuľka 11 - Prehľad rozpočtových opatrení kapitoly MZVaEZ SR za rok 2012
Excel 42.5 kB, 12/14/22, 2185 downloads
Download
Tabuľka 12 - Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2012
Excel 41.5 kB, 12/14/22, 2095 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2012 (tabuľka 13)
Excel 35.8 kB, 12/14/22, 1931 downloads
Download
Súpis nepoužiteľného dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2012 - ústredie (tabuľka 14a)
Excel 27.8 kB, 12/14/22, 2404 downloads
Download
Súpis nepoužiteľného drobného hmotného majetku k 31.12.2012 (tabuľka 14b)
Excel 54.4 kB, 12/14/22, 2788 downloads
Download
Súpis nepoužiteľného hmotného majetku k 31.12.2012 (tabuľka 14c)
Excel 13.5 kB, 12/14/22, 2607 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 5)
Excel 85.5 kB, 12/14/22, 1871 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 6)
Excel 60.9 kB, 12/14/22, 2086 downloads
Download
Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012 (tabuľka 7)
Excel 56.8 kB, 12/14/22, 2594 downloads
Download
Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012 (tabuľka 8)
Excel 55.8 kB, 12/14/22, 2071 downloads
Download
Tabuľka 9 - Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012
Excel 55.8 kB, 12/14/22, 2617 downloads
Download
Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012 (tabuľka 10)
Excel 55.8 kB, 12/14/22, 2609 downloads
Download
Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31.12.2012
Word 26.1 kB, 12/14/22, 2085 downloads
Download
Programová štruktúra 2012 - 2014 do úrovne podprogramov
Word 74.2 kB, 12/14/22, 2655 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2012
Excel 90.6 kB, 12/14/22, 2164 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 2)
Excel 63.5 kB, 12/14/22, 2519 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2012 (tabuľka 3)
Excel 75.8 kB, 12/14/22, 2605 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2012 (v eur) 10 MZVaEZ SR
Excel 16.1 kB, 12/14/22, 1940 downloads
Download
Návrh záverečného účtu za rok 2012
Word 1.4 MB, 12/14/22, 3520 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2011

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011
PDF 21.6 kB, 12/14/22, 1849 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
PDF 20.9 kB, 12/14/22, 1817 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010
PDF 22.2 kB, 12/14/22, 1968 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizáciíprostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2011
PDF 32.5 kB, 12/14/22, 2093 downloads
Download
Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkovkapitoly MZV SR za rok 2011
PDF 31.1 kB, 12/14/22, 1804 downloads
Download
Majetok nepoužívaný - stav k 31.12.2011
PDF 37.5 kB, 12/14/22, 1803 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
PDF 19.9 kB, 12/14/22, 1747 downloads
Download
Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 22.2 kB, 12/14/22, 1801 downloads
Download
Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
PDF 22.5 kB, 12/14/22, 1761 downloads
Download
Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky za rok 2011
PDF 447.6 kB, 12/14/22, 2529 downloads
Download
Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
PDF 22.8 kB, 12/14/22, 1807 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 21.0 kB, 12/14/22, 1815 downloads
Download
Premietnutie rozpočtových opatrení do záväzných ukazovateľovkapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010
PDF 59.9 kB, 12/14/22, 2128 downloads
Download
Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 21.6 kB, 12/14/22, 1817 downloads
Download
Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31.12.2011
PDF 97.1 kB, 12/14/22, 1819 downloads
Download
Majetok nepoužívaný - stav k 31.12.2011
PDF 76.2 kB, 12/14/22, 1837 downloads
Download