Rozpočet ministerstva

Rozpočet ministerstva na rok 2022

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2022 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 61.4 kB, 3/17/22, 402 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2022 podľa programovej štruktúry
Excel 37.4 kB, 3/17/22, 634 downloads
Download

Rozpočet ministerstva na rok 2021

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 62.0 kB, 3/17/22, 376 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2021 podľa programovej štruktúry
Excel 37.4 kB, 3/17/22, 629 downloads
Download

Rozpočet ministerstva na rok 2020

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2020 podľa programovej štruktúry
Excel 36.9 kB, 3/17/22, 621 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 77.3 kB, 3/17/22, 356 downloads
Download

Rozpočet ministerstva na rok 2019

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 76.8 kB, 3/17/22, 373 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2019 podľa programovej štruktúry
Excel 35.8 kB, 3/17/22, 599 downloads
Download

Rozpočet ministerstva na rok 2018

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2018 podľa programovej štruktúry
Excel 35.8 kB, 3/17/22, 372 downloads
Download
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 76.3 kB, 3/17/22, 344 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva

Záverečný účet ministerstva za rok 2021

Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
Excel 249.9 kB, 12/14/22, 391 downloads
Download
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Excel 190.5 kB, 12/14/22, 400 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
Excel 306.7 kB, 12/14/22, 398 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2021
Excel 14.8 kB, 12/14/22, 371 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2021
Excel 537.6 kB, 12/14/22, 377 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2021
Excel 13.5 kB, 12/14/22, 370 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Excel 161.3 kB, 12/14/22, 373 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021.xlsx
Excel 16.5 kB, 12/14/22, 406 downloads
Download
Návrh záverečného účtu za rok 2021
PDF 1.0 MB, 12/14/22, 709 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2020

Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 250.4 kB, 12/14/22, 347 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 16.5 kB, 12/14/22, 339 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2020
Excel 536.1 kB, 12/14/22, 337 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Excel 162.8 kB, 12/14/22, 321 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2020
Excel 16.0 kB, 12/14/22, 333 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2020
Excel 14.0 kB, 12/14/22, 333 downloads
Download
Návrh záverečného účtu za rok 2020
Word 1.8 MB, 12/14/22, 794 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 305.2 kB, 12/14/22, 350 downloads
Download
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Excel 168.4 kB, 12/14/22, 321 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2019

Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2019
Excel 15.8 kB, 12/14/22, 326 downloads
Download
Návrh závrečného účtu za rok 2019
Word 2.3 MB, 12/14/22, 843 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 304.1 kB, 12/14/22, 334 downloads
Download
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Excel 168.4 kB, 12/14/22, 324 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 250.9 kB, 12/14/22, 351 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 15.8 kB, 12/14/22, 361 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019
Excel 537.1 kB, 12/14/22, 329 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Excel 161.3 kB, 12/14/22, 315 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2019
Excel 15.8 kB, 12/14/22, 336 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2018

Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018
PDF 112.8 kB, 12/14/22, 1030 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2018
PDF 70.6 kB, 12/14/22, 786 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
PDF 61.6 kB, 12/14/22, 930 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2018
PDF 133.8 kB, 12/14/22, 884 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2018
PDF 107.8 kB, 12/14/22, 964 downloads
Download
Návrh závrečného účtu za rok 2018
PDF 793.1 kB, 12/14/22, 1214 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2018
PDF 75.9 kB, 12/14/22, 962 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
PDF 70.5 kB, 12/14/22, 961 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2018
PDF 69.1 kB, 12/14/22, 992 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2017

Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2017
Excel 13.9 kB, 12/14/22, 1069 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2017
Excel 43.0 kB, 12/14/22, 1098 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2017
Excel 299.5 kB, 12/14/22, 1373 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Excel 166.9 kB, 12/14/22, 1282 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2017
Excel 252.4 kB, 12/14/22, 1342 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2017 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Excel 16.4 kB, 12/14/22, 1261 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017
Excel 528.9 kB, 12/14/22, 1062 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Excel 165.4 kB, 12/14/22, 983 downloads
Download
Návrh záverečného účtu 2017
Word 2.0 MB, 12/14/22, 1754 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2016

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Excel 165.4 kB, 12/14/22, 1190 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2016
Excel 15.6 kB, 12/14/22, 1271 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2016
Excel 41.5 kB, 12/14/22, 1368 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2016
Excel 291.8 kB, 12/14/22, 1490 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Excel 168.4 kB, 12/14/22, 1406 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016
Excel 245.8 kB, 12/14/22, 1507 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2016 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Excel 18.0 kB, 12/14/22, 1550 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016
Excel 517.6 kB, 12/14/22, 1124 downloads
Download
Návrh záverečného účtu 2016
Word 2.1 MB, 12/14/22, 1997 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2015

Návrh záverečného účtu 2015
Word 2.3 MB, 12/14/22, 2288 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2015
Excel 294.9 kB, 12/14/22, 955 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Excel 164.9 kB, 12/14/22, 809 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2015
Excel 248.3 kB, 12/14/22, 1713 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2015
Excel 17.9 kB, 12/14/22, 1740 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015
Excel 284.2 kB, 12/14/22, 1417 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Excel 156.7 kB, 12/14/22, 1301 downloads
Download
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2015
Excel 15.5 kB, 12/14/22, 1471 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2015
Excel 39.9 kB, 12/14/22, 1489 downloads
Download
Súpis nepotrebného majetku (kategória prebytočný)
Excel 22.2 kB, 12/14/22, 2114 downloads
Download
Súpis nepoužiteľného majetku (kategória neupotrebiteľný)
Excel 54.3 kB, 12/14/22, 2447 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2014

Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2014
PDF 145.8 kB, 12/14/22, 989 downloads
Download
Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
PDF 250.6 kB, 12/14/22, 1373 downloads
Download
Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
PDF 142.8 kB, 12/14/22, 1125 downloads
Download
Tabuľka 10 - Súpis nepoužiteľného majetku (kategória neupotrebiteľný)
PDF 859.8 kB, 12/14/22, 1431 downloads
Download
Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
PDF 124.4 kB, 12/14/22, 943 downloads
Download
Návrh záverečného účtu za rok 2014
PDF 1.2 MB, 12/14/22, 1497 downloads
Download
Tabuľka 7 - Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2014
PDF 213.1 kB, 12/14/22, 1091 downloads
Download
Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014
PDF 136.5 kB, 12/14/22, 885 downloads
Download
Tabuľka 9 - Súpis nepotrebného majetku (kategória prebytočný)
PDF 417.1 kB, 12/14/22, 1457 downloads
Download
Tabuľka 8 - Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR za rok 2014
PDF 201.4 kB, 12/14/22, 1769 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2013

Tabuľka 13b - Súpis nepotrebného majetku (prebytočný)
PDF 36.9 kB, 12/14/22, 1754 downloads
Download
Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 27.8 kB, 12/14/22, 1708 downloads
Download
Tabuľka 13a - Súpis nepoužiteľného majetku (neupotrebiteľný)
PDF 52.4 kB, 12/14/22, 1682 downloads
Download
Tabuľka 12 - Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2013
PDF 33.4 kB, 12/14/22, 1506 downloads
Download
Návrh záverečného účtu za rok 2013
PDF 459.3 kB, 12/14/22, 1415 downloads
Download
Tabuľka 11 - Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov kapitoly MZVaEZ SR za rok 2013
PDF 31.6 kB, 12/14/22, 923 downloads
Download
Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
PDF 31.5 kB, 12/14/22, 1010 downloads
Download
Tabuľka 8 - Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
PDF 24.6 kB, 12/14/22, 1288 downloads
Download
Tabuľka 7 - Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
PDF 26.7 kB, 12/14/22, 1110 downloads
Download
Tabuľka 10 - Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 26.7 kB, 12/14/22, 1201 downloads
Download
Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 22.2 kB, 12/14/22, 1085 downloads
Download
Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013
PDF 23.2 kB, 12/14/22, 1085 downloads
Download
Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
PDF 22.6 kB, 12/14/22, 1146 downloads
Download
Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
PDF 21.0 kB, 12/14/22, 1082 downloads
Download
Tabuľka 9 - Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 25.5 kB, 12/14/22, 1119 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Tabuľka 11 - Prehľad rozpočtových opatrení kapitoly MZVaEZ SR za rok 2012
Excel 42.5 kB, 12/14/22, 1451 downloads
Download
Tabuľka 12 - Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2012
Excel 41.5 kB, 12/14/22, 1381 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2012 (tabuľka 13)
Excel 35.8 kB, 12/14/22, 1259 downloads
Download
Súpis nepoužiteľného dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2012 - ústredie (tabuľka 14a)
Excel 27.8 kB, 12/14/22, 1706 downloads
Download
Súpis nepoužiteľného drobného hmotného majetku k 31.12.2012 (tabuľka 14b)
Excel 54.4 kB, 12/14/22, 2041 downloads
Download
Súpis nepoužiteľného hmotného majetku k 31.12.2012 (tabuľka 14c)
Excel 13.5 kB, 12/14/22, 1905 downloads
Download
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 5)
Excel 85.5 kB, 12/14/22, 1195 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 6)
Excel 60.9 kB, 12/14/22, 1433 downloads
Download
Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012 (tabuľka 7)
Excel 56.8 kB, 12/14/22, 1931 downloads
Download
Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012 (tabuľka 8)
Excel 55.8 kB, 12/14/22, 1379 downloads
Download
Tabuľka 9 - Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012
Excel 55.8 kB, 12/14/22, 1907 downloads
Download
Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012 (tabuľka 10)
Excel 55.8 kB, 12/14/22, 1920 downloads
Download
Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31.12.2012
Word 26.1 kB, 12/14/22, 1381 downloads
Download
Programová štruktúra 2012 - 2014 do úrovne podprogramov
Word 74.2 kB, 12/14/22, 1916 downloads
Download
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2012
Excel 90.6 kB, 12/14/22, 1452 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 2)
Excel 63.5 kB, 12/14/22, 1831 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2012 (tabuľka 3)
Excel 75.8 kB, 12/14/22, 1890 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2012 (v eur) 10 MZVaEZ SR
Excel 16.1 kB, 12/14/22, 1239 downloads
Download
Návrh záverečného účtu za rok 2012
Word 1.4 MB, 12/14/22, 1859 downloads
Download

Záverečný účet ministerstva za rok 2011

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011
PDF 21.6 kB, 12/14/22, 1143 downloads
Download
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
PDF 20.9 kB, 12/14/22, 1098 downloads
Download
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010
PDF 22.2 kB, 12/14/22, 1169 downloads
Download
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizáciíprostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2011
PDF 32.5 kB, 12/14/22, 1260 downloads
Download
Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkovkapitoly MZV SR za rok 2011
PDF 31.1 kB, 12/14/22, 1088 downloads
Download
Majetok nepoužívaný - stav k 31.12.2011
PDF 37.5 kB, 12/14/22, 1086 downloads
Download
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
PDF 19.9 kB, 12/14/22, 1041 downloads
Download
Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 22.2 kB, 12/14/22, 1071 downloads
Download
Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
PDF 22.5 kB, 12/14/22, 1059 downloads
Download
Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky za rok 2011
PDF 447.6 kB, 12/14/22, 1631 downloads
Download
Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
PDF 22.8 kB, 12/14/22, 1081 downloads
Download
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 21.0 kB, 12/14/22, 1090 downloads
Download
Premietnutie rozpočtových opatrení do záväzných ukazovateľovkapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010
PDF 59.9 kB, 12/14/22, 1379 downloads
Download
Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 21.6 kB, 12/14/22, 1104 downloads
Download
Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31.12.2011
PDF 97.1 kB, 12/14/22, 1050 downloads
Download
Majetok nepoužívaný - stav k 31.12.2011
PDF 76.2 kB, 12/14/22, 1128 downloads
Download