Národný branding vníma Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako kontinuálny proces napĺňania značky krajiny prezentačným obsahom a jej implementáciu do komunikačnej praxe krajiny doma a v zahraničí.

Tvorbe značky krajiny predchádzal analytický proces identifikácie najvýstižnejších atribútov špecifických pre našu krajinu, ich príťažlivé a dôveryhodné vyjadrenie a doručenie cieľovým skupinám.

Cieľom bolo vytvoriť a uviesť do prezentačnej praxe SR súbor príťažlivých, dôveryhodných komunikačných posolstiev a ich grafických stvárnení, s ktorými sa stotožnia relevantní domáci aktéri a ktoré pomôžu pri vytváraní pozitívneho imidžu Slovenska v zahraničí.

Vytvorenie príťažlivej a hodnovernej značky Slovensko, akceptovanej doma a rozpoznateľnej v zahraničí a jej postupné uplatňovanie v prezentačnej praxi štátu, je jedným z pilierov procesu jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí. Rezort diplomacie, ako gestor predmetnej agendy, zavŕšil prvú etapu tohto procesu úspešným vytvorením a uvedením obsahovej a vizuálnej identity značky „Dobrý nápad Slovensko/ Good Idea Slovakia“.

Responsive Image

Vláda SR schválila 17. februára 2016 materiál z dielne rezortu diplomacie Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v zahraničí v budúcnosti. Dokument predstavuje jednotlivé kroky a úlohy, ktoré je potrebné realizovať pri implementovaní značky Slovensko. Materiál hovorí aj o potrebe medzirezortnej koordinácie prezentačných aktivít realizovaných jednotlivými aktérmi v zahraničí s cieľom multiplikovať komunikačný efekt o krajine.

Medzirezortnú koordináciu jednotnej prezentácie SR v zahraničí realizuje rezort diplomacie prostredníctvom Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, ktorá pôsobí pod Radou vlády SR pre konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Pracovná skupina je platformou na navrhovanie, plánovanie a prípravu konkrétnych projektov ekonomickej diplomacie a jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí.Obsahová identita a vizuálne stvárnenie značky Good Idea Slovakia
Príklady praktického uplatnenia značky   
Licencia na použitie značky
Podmienky použitia značky Slovensko a vzor licenčnej zmluvy
Proces tvorby a implementácia značky krajiny
Stručný prehľad procesu budovania značky Slovenska​​​​​​​
​​​​​​​
Materiály na stiahnutie
Odborné materiály, z ktorých vychádza proces budovania značky krajiny21.06.2022

Today (21 June 2022) the State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková led the negotiations of the Working Group for Economic Diplomacy and Coordinated Presentation of Slovakia Abroad. The members of the working group of the Government Council for Competitiveness and Productivity include representatives from ministries, institutions and implementation agencies that cooperate in promoting the economic interests of Slovakia abroad.

14.10.2021

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (14. októbra 2021) rokovala s predstaviteľmi rezortov, ktoré sa podieľajú na koordinovanej prezentácii SR v zahraničí. Rezort diplomacie informoval členov platformy o výsledkoch prieskumu verejnej mienky týkajúceho sa poznania a vnímania značky Slovensko a sloganu Good Idea Slovakia u slovenskej verejnosti. Išlo vôbec o prvý verejný prieskum od zavedenia značky Slovensko v roku 2016.

11.05.2021

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa dnes (11. mája 2021) zúčastnila na treťom rokovaní Pracovnej skupiny pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí na úrovni štátnych tajomníkov.