1. Home
  2. Ministry
  3. Career in diplomacy

Všeobecné informácie
Postup pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v ústredí
Práca v inštitúciách EÚ
Aktuálne pracovné ponuky v inštitúciách a agentúrach Európskej únie
Diplomatické hodnosti
Prehľad diplomatických hodností, ktoré vyjadrujú kariérne a protokolárne postavenie zamestnanca na diplomatickom mieste 
Krátkodobé študentské stáže
Program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva, ako aj zastupiteľských úradov  v zahraničí.
Letná škola diplomacie
Projekt ministerstva, ktorého cieľom je podnietenie záujmu mladej generácie o dianie v zahraničnej politike, ako aj formovanie budúcich lídrov a líderiek verejného a politického života na Slovensku.
Štipendium Martina Filka
Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.

Aktuálne pracovné ponuky