1. Home
  2. Ministry
  3. Career in diplomacy
  4. Working in the EU institutions

Position Place Institution/Organisation Deadline
3/1/24> European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) - programový referent (AD6) Luxemburg 3/24/24
3/1/24> Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) - starší referent pre riadenie a transformáciu (AD8) Varšava 3/12/24
3/1/24> Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) - Galileo Operations Evolution Engineer (TA AD7) Praha 3/19/24
3/1/24> Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) - Cost Engineering Officer (TA AD5) Praha 3/12/24
3/1/24> Global Health EDCTP3 Joint Undertaking - vedúci tímu pre strategické partnerstvo a komunikáciu (AD9) Brusel 3/17/24
3/1/24> Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) - Project Management Office Team Leader (TA AD8) Praha 3/12/24
3/1/24> Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) - Galileo Security Operations Officer (TA AD6) Praha 3/19/24
3/1/24> Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) - Compliance and Policy Officer (CA/FGIV) Atény 3/14/24
3/1/24> Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (EUROJUST) - obchodný analytik (AD5) Haag 3/5/24
3/1/24> Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (EUROJUST) - právnik (AD5) Haag 3/12/24
2/22/24> Európska komisia - voľné pozície vyslaných národných expertov Brusel 4/25/24
2/15/24> Dvor audítorov - voľné pozície vyslaných národných expertov Luxembursko 4/12/24
1/26/24> Európska komisia - voľné pozície vyslaných národných expertov Brusel 3/25/24

On 28 March 2023 State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Andrej Stančík together with the Director for Human Resources and Security of the European Commission Gertrud Ingestad signed the Action Plan on Geographical Balance for Slovakia.