Monako

Vlajka Monaka

Monaco

Monaco - local time:


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Published 06.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Published 06.05.2022

Každá neplnoletá osoba cestujúca do zahraničia sama alebo iba s jedným rodičom potrebuje mať od druhého rodiča notársky overené potvrdenie o povolení cestovať v anglickom jazyku. Tak isto je tento dokument potrebný v prípade, ak má rodič iné priezvisko ako dieťa.


Orgány Monaka nevyžadujú pri vstupe predloženie súhlasu zákonného zástupcu neplnoletej osoby, v prípade ak cestuje v sprievode inej osoby. Maloletý musí výlučne disponovať platným cestovným pasom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 943 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 985 downloads
Download
COVID-19
Updated 05.01.2023
Published 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 12. augusta 2022 sa pri vstupe do Monaka cestujúci nemusia preukazovať očkovacím preukazom ani výsledkom testu na COVID-19. Všetky aktuálne informácie sú publikované na stránke monackého Úradu vlády.

 

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Pohyb osôb po krajine bez obmedzení.

 

 

 

Podmienky tranzitu a obchodu

Tranzit cez krajinu je možný bez obmedzenia.

 

 

Opatrenia v krajine

Väčšina opatrení súvisiacich s COVID-19 bola zrušená.

 

Preukázanie sa očkovacím preukazom sa vyžaduje iba pri vstupe do zdravotníckych zariadení a do sociálnych zariadení pre seniorov.

 

Povinné očkovanie sa naďalej vyžaduje od určitých kategórií osôb pracujúcich napr. v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach pre seniorov či hendikepované osoby.

 

Je zrušená povinnosť nosenia rúška v interiéri aj exteriéri, okrem zdravotníckych zariadení a ubytovacích zariadení pre seniorov.

 

Stále sa však dôrazne odporúča používať rúško pre rizikové osoby alebo počas veľkých zhromaždení v uzavretom priestore.

 

Pre zamestnancov kniežatstva sa odporúča práca z domu, zatiaľ do 30. júna 2023.

 

 

Všetky podmienky súvisiace s aktuálne platnými opatreniami, nosením rúšok, dodržiavaním hygienických opatrení, izoláciou a vakcináciou sú aktualizované na stránke monackého Úradu vlády.​​​​​​​

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Published 06.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú niekoľkonásobne vyššie ako v Slovenskej republike.

Hrubý domáci produkt (HDP) v Monaku je 5,748,000,000 $. HDP na obyvateľa je $ 174367.
Celkové životné náklady v Monaku pre dve osoby s priemernou spotrebou za jeden mesiac budú odhadom 2120.61 USD, vrátane ceny nájmu.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 06.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru.

Info pre motoristov
Published 06.05.2022

Najvyššie povolená rýchlosť je 50 km/h v obci a 90 km/h na cestách. Diaľnice na území Monaka nie sú. Povolené je tak ako vo Francúzsku 0,5 promile alkoholu v krvi. Bezpečnostné pásy sa musia používať na všetkých sedadlách.

Pri vjazde do krajiny treba počítať s vysokou hustotou premávky. 
Je tu veľký problém s parkovaním. Neparkujte auto na miestach, ktoré nie sú na to vyznačené. 

Parkovanie na 1 hodinu je zdarma, odporúčame však sledovať premávku v reálnom čase na stránke Your Monaco.

Parkovať môžete v strážených a monitorovaných podzemných garážach, ktoré sú spoplatnené. Možnosť zaparkovať je aj na veľkých parkoviskách pod oceánografickým múzeom (kapacita 750 automobilov) alebo pri pláži Fontvielle. 
Osoby s trvalým bydliskom v Kniežatstve musia mať vodičský preukaz vydaný oddelením dopravných licencií, a to výmenou alebo skúškou.
Každý držiteľ zahraničného vodičského preukazu, ktorý má v Kniežatstve trvalý pobyt, musí požiadať o výmenu svojho zahraničného vodičského preukazu za vodičský preukaz vydaný v priebehu nasledujúceho roka po získaní trvalého pobytu v Kniežatstve.
Po uplynutí tohto obdobia prestáva zahraničný vodičský preukaz platiť a jeho držiteľ stráca všetky práva na vedenie vozidla v Kniežatstve.

Podmienky na výmenu vodičského preukazu 
 
Ceny
Pohonné hmoty: v súvislosti s vojnou na UA sa cena zvyšuje, môže dosiahnuť až 3 EUR za liter.
 

Bezpečnostná situácia
Published 06.05.2022

Monako je všeobecne bezpečné. Krajina má jednu z najnižších mier zabitia a patrí tiež medzi jednu z krajín s najnižšou mierou celkovej násilnej kriminality. Kvôli svojmu bohatstvu sú verejné priestory obkolesené a monitorované kamerami a ich akýkoľvek druh poruchy môže vyvolať okamžitú reakciu príslušných orgánov.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Updated 06.05.2022
Published 06.05.2022

Letecké spojenie:  Monako nemá dopravné letisko, priame letecké spojenie s Bratislavou neexistuje; je vhodné použiť linky Viedeň – Nice, prípadne Budapešť – Nice, nakoľko v Nice je najbližšie letisko a to 22km od Monaka. Na cestu z Nice do Monaka môžete využiť pozemnú, vlakovú dopravu alebo vrtuľníkové spojenie spoločnosťami Monacair (www.monacair.mc) a Heli Air Monaco (www.heliair-monaco.com), ktoré trvá 6-8 min v pravidelných 20 minútových intervaloch.
Viac info:  www.monaco-gare.com

Pozemné spojenie:  Cesta z Bratislavy do Monaka má cca 1 233 km, čo vychádza približne na 13 hodín autom. čo Monako je ľahko prístupné z hraníc s Francúzskom a Talianskom. Na výber je viacero diaľnic, najčastejšie sa používa A8, ktorá vedie západne od Monte Carla do Nice a Marseille a na východ smerom k talianskej hranici. 
Medzi mestom Nice a Monakom sú ďalšie tri cesty, ktoré sú skôr vyhliadkové - Basse Corniche, Moyenne Corniche a Col d'Eze.
Najvyššia povolená rýchlosť je 50 km/h v obci a 90 km/h na cestách. Priama doprava autobusom alebo vlakom do Monaka neexistuje. V možnosti sú autobusové spoje kde však treba viackrát pestupovať a zvyčajne ich konečná zastávka je vo veľkých mestách (Paríž), odkiaľ treba pokračovať pravidelnými spojmi.

Námorná doprava:  V Monaku sa nachádzajú dva prístavy (Condamine, Fontvielle), v ktorých kotvia lode medzinárodných liniek a súkromné jachty. Prístav Hercules možnosti kotvenia a ukotvenia až pre 500 plavidiel. Do prístavu Fontvieille sa zmestí 60 plavidiel s dĺžkou 30 metrov. Oba prístavy sú veľké a dobre vybavené. V každom prístave platia iné podmienky a iné cenníky kotvenia, podľa typu lode. Vodná doprava zahŕňa aj loďobus, ktorý funguje na princípe autobusu. Lístky sa dajú kúpiť na internetovej stránke MHD (C.A.M.), alebo priamo na palube.

Vlakom: Zo železničnej stanice v La Condamine pravidelne jazdia vlaky do Nice. Cesta trvá okolo 20 minút. Ďalšie údaje o možnostiach cestovať vlakom do Monaka sú dostupná na stránkach francúzskej spoločnosti SNCF (www.sncf.com)

Doprava v hlavnom meste: V Monaku platí zákaz vstupu turistických autobusov do hlavného mesta. Mestská hromadná autobusová doprava C.A.M., jazdí po 6 linkách. Cestu je možné naplánovať cez webovú stránku dopravného podniku (C.A.M). Lístok je možné kúpiť priamo u vodiča alebo na internete. 
Monako ponúka taktiež možnosť vypožičania si elektromobilu alebo bicyklov, ktoré sú rozmiestnené na staniciach po meste.
Viac info: www.cam.mc

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska (Nice) do centra Monaka, v Monaku pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii je napríklad sú aj aplikácie Bolt/Uber. Pri príjazde do Monaka alebo požičaným autom neparkujte auto na miestach, ktoré nie sú na to vyznačené. Parkovanie na 1 hodinu je zdarma, odporúčame však sledovať premávku v reálnom čase na stránke Your Monaco.
Parkovať môžete v strážených a monitorovaných podzemných garážach, ktoré sú spoplatnené. 
 

Zdravotná  starostlivosť

Published 06.05.2022

Po vstupe SR do Európskej únie je občanom SR v Monaku, tak ako aj vo Francúzsku, poskytovaná nevyhnutná a neodkladná zdravotná starostlivosť po predložení zdravotnej EÚ karty a platného cestovného pasu. Legislatíva platná v Monaku, tak ako vo Francúzsku, vyžaduje spoluúčasť pacienta, t.j. pacient si musí (v prípade, že nie je pripoistený) časť nákladov hradiť sám. Monacké úrady môžu vyžadovať doklad o platnom zdravotnom poistení pre akýkoľvek krátky pobyt občanov SR v Monaku. 

Klimatické podmienky

Published 06.05.2022

počasia a v Monaku majú až 300 slnečných dní do roka. Noci sú ochladzované brízou vanúcou od mora. Priemerné letné teploty od 21°C do 26°C. 
Jeseň je prekrásna s teplotami od 15 do 21°C. Od decembra do januára sa teploty pohybujú okolo 8-12°C.
 

Dôležité telefónne čísla
Published 06.05.2022

Predvoľba krajiny: +377; 
Rýchla pomoc: 112;
Polícia: 17 alebo 93 15 30 15 
Požiarna služba: 18 alebo 93 30 19 45
Centrum kontroly jedov: (+33) 4 91 75 25 25 
Lekári a chemici v službe: 116 117
 

Rady a odporúčania
Published 06.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.

Očakávané udalosti

Správy

Miroslav Lajčák, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, met with José Badia, Minister for External Relations of the Principality of Monaco, on the occasion of the meeting of the Committee of Ministers of the Council of Europe in Vienna on Monday (5 May 2014). Both ministers were in favour of more intensive bilateral cooperation. “We are interested in regular political dialogue and also in development of cooperation in trade and economic areas,” confirmed Minister Lajčák.

Miroslav Lajčák, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, met with his Monaco counterpart José Badia today (September 17, 2013) during a working dinner and discussed the development of bilateral relations pertaining to trade and cultural co-operation.

Minister of Foreign Affairs of the Principality of Monaco José Badia will make a first-ever visit to Slovakia on September 17-18, 2013.


Monako

Základné informácie

Common english name Monaco
Official name Principality of Monaco
Official english name Principality of Monaco
Common name Monaco
Local name Principauté de Monaco
Continent Európa
Capital city Monaco
English name of capital Monaco
Local name of the capital Monaco
Currency Euro
International currency abbreviation EUR
Telephone area code +377
The official languages Francúzsky
Time zone +0100
Internet domain .mc
International licence plate MCO/MC
Capital city longitude 7.42422
Capital city latitude 43.73845
The emergence of the state 1489-08-23
System of government Unitárne parlamentné konštitučné kniežactvo

Head of state Knieža Albert II.
Prime minister Pierre Dartout
Foreing minister Isabelle Berro-Amadei
Ministry website

Portail Officiel du Gouvernement Princier - Monaco

Recognition of the Slovak republic 1.1.1993
State recognition by the Slovak republic 1.1.1993
Establishing diplomatic relations with the Slovak Republic 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Paris

125 rue du Ranelagh, 75016 Paris
Phone
+33 171937333
Fax
+33 142887653
Email of the consular department
Emergency line
+33672076832

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Paris

Bilaterálne vzťahy

Published 13.05.2022
Dátum Popis
2019 Monacké knieža Albert II. si prevzal čestný doktorát UK v Bratislave
2017 Návšteva monackého kniežaťa Alberta II. na Slovensku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Obstarávanie a tendre
Veľtrhy a výstavy
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mr. Tomáš Šefranko
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži
Email tomas.sefranko@mzv.sk

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Feedback
pdf-viewer-embedded
Back To Top