Banner podnikajme big

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

ico_phone_orange +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.

E-mail: bizinfo@mzv.sk

  • Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR Lukášom Parízkom 11.decembra 2018 v Trnave Pozvánka na klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR Lukášom Parízkom 11.decembra 2018 v Trnave Ďalšie informácie
  • Návšteva zástupcov Vyšehradskej školy politických štúdií v Štrasburgu Pri príležitosti 7. ročníka Svetového fóra pre demokraciu, ktoré sa uskutočňuje od 19. do 21. novembra 2018 v Štrasburgu, zorganizoval stály predstaviteľ SR pri Rade Európy Marek Eštok 19. novembra 2018 času vína pre zástupcov Vyšehradskej školy politických štúdií participujúcich na zasadnutí fóra a diplomatického zboru zo štátov V4. Ďalšie informácie
  • Slováci pri zrode unikátneho projektu v Šanghaji Konkrétnym výsledkom spolupráce Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) a East China Normal Univerzity Šanghaj je rozvoj ekomesta na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou Šanghaja a tretím najväčším ostrovom na území Číny. Ďalšie informácie

Nástroje EÚ na podporu ekonomickej spolupráce

Banner podujatia

Dostupné informácie o možnostiach ekonomickej spolupráce, podnikania, grantoch a financovaní v rámci EÚ a o nástrojoch na operačnú podporu podnikateľského ekosystému EÚ.

 

 
 

Týždenný prehľad aktualít pre podporu podnikania v zahraničí

Banner prilezitosti

Pravidelné zasielanie podujatí, aktualít podľa krajín z oblasti priemyslu, energetiky, tendrov. V prípade záujmu o zasielanie týždenných prehľadov kontaktujte Podnikateľské centrum bizinfo@mzv.sk

 

 

 

Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Banner podujatia

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

 

 
 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

Banner prilezitosti

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky

 

 

 

 

EKONOMICKÉ SPRÁVY

naši partneri

Slovenska obchodna a priemyselna komora SBA Eximbanka