Podnikatelia

  1. Home
  2. Podnikatelia

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nové aktivity na podporu podnikania 

 

Inovačné dni

Pravidelné aktivity na podporu expanzie slovenských inovácií do zahraničia.

 

Exportné fórum

Spájanie ekonomickej diplomacie s podnikateľským prostredím.

 

Z regiónov do sveta

Cyklus návštev slovenských regiónov organizovaný v spolupráci s vyššími územnými celkami.Back To Top