Poľsko

Vlajka Poľska

Poland

Warsaw - local time:

Od 6. novembra 2023 poľskí dopravcovia blokujú prístupové cesty k terminálom pre nákladnú dopravu na hraničných priechodoch Dorohusk-Jagodzin (+48 82 566 62 00), Korczowa-Krakowiec (+48 16 624 64 00) a Hrebenne-Rawa Ruska (+48 84 667 45 00).


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 15.05.2024
Published 10.05.2022

Upozornenie

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu, ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii poľských orgánov. Pred cestou odporúčame preveriť podmienky vstupu na poľskom veľvyslanectve v Bratislave - adresa: ul. Paulínyho 7, 814 91 Bratislava, tel. č.: +421 2 5949 0211, e-mail: bratislava.konzul@msz.gov.pl

 

Cestovné doklady

Slovenskí občania plánujúci cestu do Poľska (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz (s fotografiou). Osoby zdržiavajúce sa v krajine sú povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície.

 

Platnosť cestovných dokladov

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celej doby pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje.

 

Víza

Turistický pobyt bez registrácie je možný po dobu maximálne 90 dní.

 

Overte si informácie

Aktuálne podmienky vstupu do Poľska odporúčame overiť na stránke Ministerstva vnútra Poľskej republiky.  

Cestovanie s deťmi
Updated 14.02.2024
Published 10.05.2022

Maloleté a mladistvé osoby vstupujúcej na územie Poľskej republiky musia mať so sebou platný cestovný doklad. Odporúča sa aj písomné potvrdenie zákonných zástupcov (aspoň v anglickom jazyku) o tom, že súhlasia s danou cestou ich dieťaťa.

Písomný súhlas si nevyžaduje úradné overenie.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 6043 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 6371 downloads
Download
Miestne špecifiká
Published 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny, tovary a obchodné siete sú porovnateľné so Slovenskou republikou

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 10.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru.

Info pre motoristov
Updated 18.03.2024
18.03.2024
Doplnené informácie o novele Trestného zákona, ktorá zaviedla možnosť konfiškácie vozidla vodiča.
Published 10.05.2022

Pri vjazde na územie Poľska sa môžu ojedinele vyskytnúť náhodné hraničné kontroly, Poľsko je súčasťou Schengenského priestoru, preto na identifikáciu postačuje občiansky preukaz, prípadne cestovný pas.

 

Doklady

Pri jazde motorovým vozidlom v Poľsku je potrebné mať so sebou

  • vodičský preukaz,
  • technický preukaz o vozidle
  • a poisťovaciu kartu.

 

Základné dopravné predpisy

  • Maximálna povolená rýchlosť v obci je 50 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • Maximálna povolená rýchlosť mimo obce je 90 km/h, pre vozidlá nad 3,5 t 70 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak),
  • Maximálna povolená rýchlosť na diaľničných úsekoch je 140 km/h (pokiaľ nie je uvedená inak),
  • V Poľsku platí celoročné povinné svietenie vozidiel,
  • Pre vodičov je povolená koncentrácia alkoholu v krvi max. 0,2 ‰,
  • Zimné pneumatiky nie sú povinné, sú ale odporúčané .

 

Pokuty

Od 1.  januára 2022 je v platnosti nový sadzobník pokút. Výška pokút za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa zvýšila.

Od 14. marca 2024 platí novela Trestného zákona, ktorá zaviedla možnosť konfiškácie vozidla vodiča. Vodičovi, ktorý bude prichytený pri jazde s obsahom alkoholu najmenej 1,5 promile v krvi alebo 0,75 mg/dm3 v dychu, okrem trestu odňatia slobody (do výšky 3 rokov) hrozí aj trest v podobe súdneho príkazu na zabavenie vozidla. Zabavenie vozidla je možné aj v prípade, keď vodič spôsobí nehodu a bude mu zistené minimálne 1 promile alkoholu v krvi alebo 0,50 mg/dm3 v dychu. Rovnaký účinok bude mať aj útek z miesta nehody. V tomto prípade bude konfiškácia vozidla možná aj v prípade, že vodič bol v čase úteku triezvy. Bez ohľadu na zabavenie vozidla dostane vodič pokutu a trestné body.

Polícia dočasne zaistí motorové vozidlo, ktoré riadi páchateľ, zároveň zaistí aj osvedčenie o evidencii. Prokurátor následne vydá príkaz na zaistenie a nakoniec vo veci rozhodne súd.

 

Právne predpisy nestanovujú konfiškáciu, ak vodič nie je vlastníkom vozidla, ktoré viedol.

Ak však vodič viedol vozidlo v rámci svojich pracovných povinností, namiesto pokuty súd uloží povinnosť zaplatiť 5 000 až 60 000 PLN do Fondu na pomoc obetiam a postpenitenciárnu pomoc.

 

Povinná výbava

Povinná výbava osobného automobilu zahŕňa výstražný trojuholník a hasiaci prístroj, lekárnička je odporúčaná.

 

Diaľnice

Od 1. decembra 2021 bol zrušený manuálny systém výberu mýta a štátne úseky diaľnic A2 a A4 sú pokryté len elektronickým systémom e-TOLL. Na týchto úsekoch diaľnic sa spoplatňujú len motorové vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony a autobusy. Pre vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t je okrem diaľnic spoplatnená aj väčšina rýchlostných ciest.

Aktuálne tarify a možnosti platby mýta

​​​​​​​Na viacerých úsekoch zaznamenávajú predpísanú rýchlosť statické radary

 

Parkovanie

Parkovanie vo Varšave je zónovo rozdelené a spoplatnené.

 

Porucha vozidla

V prípade poruchy vozidla odporúčame kontaktovať vašu poisťovňu alebo jednu z miestnych spoločností, ktoré poskytujú 24/7 cestnú asistenciu - národná núdzová cestná služba – tel. 9637

 

Ceny pohonných hmôt sú porovnateľné s cenami na Slovensku.

Bezpečnostná situácia
Published 10.05.2022

Kriminalita je porovnateľná so SR, pričom voči turistom prevažuje drobná kriminalita a vreckári, a to hlavne na preľudnených miestach. Centrum Varšavy je však bezpečné, pozor si treba dávať hlavne na požívanie alkoholu, keďže najviac okradnutých turistov je práve po požití nadmerného množstva alkoholu a ich vylákaní mimo centra.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 10.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou z Košíc do Varšavy zabezpečuje letecká spoločnosť Ryanair a LOT. Priame letecké spojenie s Bratislavou neexistuje; je vhodné použiť linku z Viedne (Austrian Airlines, LOT, Ryanair). 

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Varšavy je najrýchlejšia cez Českú republiku 
(s diaľničnou známkou), vzdialenosť je približne 670 km. Je možné využiť aj všetky cestné komunikácie a hraničné prechody na Slovensku.

Doprava v hlavnom meste: Vo Varšave funguje kvalitná mestská hromadná doprava (električky, autobusy, metro). Cestu je možné naplánovať cez webovú stránku dopravného podniku. Lístok je možné kúpiť priamo vo vozidle alebo v automatoch ZTM. 

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, vo Varšave pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii je napríklad aj aplikácia Bolt či FREE NOW. Pri príjazde do Varšavy vlastným alebo požičaným autom odporúčame orientovať sa na centrum, značenie v meste je dobré 
a zrozumiteľné.

Zdravotná  starostlivosť

Published 10.05.2022

V krajine je štandardná sieť zdravotníckych zariadení. Okrem štátnych, existujú aj súkromné nemocnice, kliniky a ordinácie, ktoré však od cudzincov v prípade prevedenia lekárskeho zákroku požadujú platbu. Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca a pri dlhodobom pobyte je výhodné zaregistrovanie sa na miestnom úrade a získať identifikačné číslo „PESEL“ s ktorým je prihlásenie do zdravotníckeho zariadenia bezproblémové.

Klimatické podmienky

Published 10.05.2022

Poľsko sa nachádza v miernom klimatickom pásme a dominujú tu štyri ročné obdobia, jeseň od septembra do novembra, zima od decembra do februára, jar od marca do mája a leto od júna do augusta. Január a február sú zvyčajne najchladnejšie mesiace. Poľské podnebie sa vyznačuje vysokou mierou premenlivosti počasia a výraznými zmenami v priebehu každého ročného obdobia. Priemerné ročné teploty vzduchu sa pohybujú od 5 °C do takmer 9 °C, v lete môže teplota presiahnuť aj 30 °C. Najteplejšou oblasťou je juhozápadná časť Poľska, naopak najchladnejšia severovýchodná časť krajiny a horské oblasti. Charakteristickým znakom je množstvo chladných dní s teplotami pod 0 °C, ktoré krajina zažíva väčšinou v januári. 

Štátne sviatky
The next public holiday in Poland is
5 June
Pentecost
DATE DAY HOLIDAY
1 January monday New Year´s Eve
6 January saturday Revelation of the Lord - Three Kings
1 April monday Easter Monday
17 April wednesday Easter
1 May wednesday Labour Day
3 May friday Constitution Day
5 June wednesday Pentecost
16 June sunday God's body
15 August thursday Assumption of the Blessed Virgin Mary
1 November friday All Saints' Day
11 November monday Independence Day
25 December wednesday 1th Christmas Day
26 December thursday 2nd Day Of Christmas
Dôležité telefónne čísla
Published 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +48 
Tiesňové volanie: 112
Polícia: 997 
Rýchla pomoc: 999
Požiarna služba: 998
Mestská polícia: 986
 

Rady a odporúčania
Published 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

21.03.2024

Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Juraj Blanár held negotiations with Visegrad Group (V4) foreign affairs ministers in Prague today. After the joint session the ministers of Slovakia, the Czech Republic, Hungary and Poland agreed that V4 is still functional and the partners can cooperate on topics such as the European Union´s migration policy, enlargement of the Union as well as energy infrastructure.

12.10.2023

The Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Miroslav Wlachovský, attended a commemorative event in Sobibor, a former Nazi extermination camp in Poland on 12 October 2023.

25.07.2023

On 25 July 2023, at the farewell meeting with Polish Ambassador Krzysztof Strzalka, the State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ingrid Brocková expressed her appreciation for Slovak-Polish cooperation during the ambassador's nearly five years of service.

25.05.2023

Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Miroslav Wlachovský, held talks with Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland Zbigniew Rao in Warsaw on Thursday, 25 May 2023.

1 / 12

Poľsko

Základné informácie

Common english name Poland
Official name Republic of Poland
Official english name Republic of Poland
Common name Poland
Local name Rzeczpospolita Polska
Continent Európa
Capital city Warsaw
English name of capital Warsaw
Local name of the capital Warszawa
Currency Poľský zlotý
International currency abbreviation PLN
Telephone area code +48
The official languages poľský
Time zone +0100
Internet domain .pl
International licence plate PL
Capital city longitude 21.07143
Capital city latitude 52.23372
The emergence of the state 11.11.1918
System of government Parlamentná republika

Hlava štátu Andrzej Duda
Predseda vlády Mateusz Morawiecki
Minister zahraničných vecí Zbigniew Rau
Webová stránka ministerstva

https://www.gov.pl/web/dyplomacja 

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Warsaw

ul. Litewska 6, 00-581 Warszawa
Phone
+48 22 5258 110
Fax
+48 22 6295 750, +48 22 5258 122
Email of the consular department
Emergency line
+48604533944

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Warsaw

Consulate General of the Slovak Republic in Krakow

Św. Tomazsa 34, 31027 Krakow
Phone
0048 22 5258 160
Fax
+48 124254972
Emergency line
+48602108608

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Consulate General of the Slovak Republic in Krakow

Slovak Institute in Warsaw

ul. Krzywe Kolo 12/14 a, 00-270 Warszawa
Phone
+48 226357774
Fax
+48 226357612
Slovak Institute in Warsaw

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Updated 12.10.2022
Published 13.05.2022
Dátum Popis
10/2022 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislava Káčera v Poľskej republike
05/2022 Pracovná návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu na Slovensku
05/2022 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Poľskej republike spojená s účasťou na medzinárodnej donorskej konferencii pre Ukrajinu vo Varšave
04/2022 III. slovensko-poľské medzivládne konzultácie (Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy)
02/2022 Pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Poľskej republike spojená s účasťou na mimoriadnom samite hláv štát Bukureštskej deviatky vo Varšave
11/2021 Oficiálna návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR
10/2021  Oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára v Poľskej republike
06/2021   Pracovná návšteva predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Poľskej republike spojená s účasťou na samite predsedov vlád Vyšehradskej skupiny v Katoviciach
06/2021   Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a štátov Záp. Balkánu v Poznani
06/2021   Pracovná návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR spojená s účasťou na Globsec Bratislava Forum
06/2021   Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny vo Vroclave
06/2021   Oficiálna nástupná návšteva predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Poľskej republike
05/2021     Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a Japonska vo Varšave
05/2021     Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny v Lodži
02/2021      Pracovná návšteva predsedu vlády SR Igora Matoviča v Poľskej republike spojená s účasťou na samite predsedov vlád Vyšehradskej skupiny v Lubline
02/2021      Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Poľskej republike
02/2021      Pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Poľskej republike spojená s účasťou na samite hláv štátov Vyšehradskej skupiny v Jurate
07/2020      Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny v Krakove a Wadowiciach
07/2020      Nástupná návšteva predsedu vlády SR Igora Matoviča v Poľskej republike spojená s účasťou na samite predsedov vlád Vyšehradskej skupiny vo Varšave
06/2020      Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Jaceka Czaputowicza v SR
01/2020       Pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Poľskej republike spojená s účasťou na spomienkovom podujatí pri príležitosti 75. výročia oslobodenia bývalého koncentračného tábora Auschwitz Birkenau
12/2019        Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Jaceka Czaputowicza v SR spojená s účasťou na zasadnutí Ministerskej rady OBSE v Bratislave
09/2019         Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Poľskej republike
09/2019         Pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Poľskej republike spojená s účasťou na spomienkovom podujatí pri príležitosti 80. výročia začiatku 2. svetovej vojny vo Varšave
07/2019        Oficiálna nástupná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Poľskej republike
05/2019        Rozlúčková návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike
05/2019        Pracovná návšteva podpredsedu vlády SR R. Rašiho (v zastúpení predsedu vlády SR ) v Poľskej republike spojená s účasťou na slávnostnom podujatí pri príležitosti 15. výročia vstupu štátov strednej Európy do EÚ vo Varšave
03/2019        Pracovná návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Poľskej republike spojená s účasťou na slávnostnom podujatí pri príležitosti 20. a 15. výročia vstupu štátov Vyšehradskej skupiny do NATO vo Varšave
02/2019        Pracovná návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR spojená s účasťou na samite hláv štátov Bukureštskej deviatky v Košiciach
01/2019       Oficiálna návšteva predsedu Senátu Poľskej republiky Stanisława Karczewského v SR
01/2019       Neformálna návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike na pozvanie prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu
12/2018       Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Poľskej republike
11/2018      Pracovná návšteva predsedu Sejmu Poľskej republiky Mareka Kuchcińského v SR spojená s účasťou na stretnutí predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny, Nemecka a Francúzska
11/2018      Pracovná návšteva predsedu vlády Poľskej republiky Mateusza Morawieckého spojená s účasťou na Kohéznom samite v Bratislave
10/2018      Pracovná návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR spojená s účasťou na samite hláv štátov Vyšehradskej skupiny vo Vysokých Tatrách
10/2018      Pracovná návšteva predsedu Sejmu Poľskej republiky Mareka Kuchcińského v SR spojená s účasťou na stretnutí predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny v Košiciach
06/2018     Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na samite hláv štátov Bukureštskej deviatky vo Varšave
05/2018      Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Jaceka Czaputowicza v SR spojená s účasťou na Globsec Bratislava Forum
04/2018     Pracovná návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Poľskej republike
02/2018      Oficiálna návšteva predsedu Sejmu Poľskej republiky Mareka Kuchcińského v SR
11/2017       Pracovná návšteva predsedu Sejmu Poľskej republiky Mareka Kuchcińského v SR pri príležitosti spoločného zasadnutia predsedníctiev NR SR a Sejmu Poľskej republiky vo Vysokých Tatrách
09/2017       Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Poľskej republike
05/2017       Pracovná návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegrinho a ďalších členov vlády SR v Poľskej republiky pri príležitosti konania II. slovensko-poľských medzivládnych konzultácií vo Varšave
04/2017       Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a Východného partnerstva
03/2017        Oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR Andreja Danka v Poľskej republike 
03/2017        Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na slávnostnej inaugurácii výstavby Varso HB Reavis Tower 
07/2017          Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na samite Iniciatívy Troch morí vo Varšave
11/2016          Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike
10/2016           Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na samite hláv štátov Vyšehradskej skupiny v Rzeszówe a Lancute
09/2016          Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Andreja Danka v Poľskej republike spojená s účasťou na Ekonomickom fóre v Krynici
07/2016          Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na Svetových dňoch mládeže v Krakove
07/2016          Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na samite hláv štátov na samite NATO vo Varšave
06/2016          Oficiálna návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR
04/2016          Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Witolda Waszczykowského v SR spojená s účasťou na Globsec Bratislava Forum
04/2016          Pracovná návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Poľskej republike 
04/2016          Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Andreja Danka v Poľskej republike spojená s účasťou na oslavách 1050. výročia Krstu Poľska v Poznani
02/2016           Neformálna návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku
02/2016           Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Witolda Waszczykowského v SR
10/2015            Neformálna zoznamovacia návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku
09/2015             Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho v Poľskej republike pri príležitosti spoločného zasadnutia predsedníctiev NR SR a Sejmu Poľskej republiky v Jurate
07/2015                Pracovná návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Poľskej republike
05/2015                    Pracovná návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Poľskej republike spojená s účasťou na oslavách 70. výročia konca druhej svetovej vojny v Gdansku a Westerplatte
06/2015                    Rozlúčková návšteva prezidenta Poľskej republiky Bronisława Komorowského v SR
03/2015                    Spoločná účasť prezidenta SR Andreja Kisku a prezidenta Poľskej republiky Bronisława Komorowského na pretekoch v bežeckom lyžovaní „Stopa bez hraníc“ v Oraviciach a Witowe
01/2015                      Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na spomienkovom podujatí pri príležitosti 70. výročia oslobodenia bývalého koncentračného tábora Auschwitz Birkenau

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Poľsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 942.5 kB, 9/24/23, 732 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Poľsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 942.5 kB, 9/24/23, 732 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Updated 30.04.2024

​​​​​​​Odporúčané veľtrhy a výstavy v Poľsku

9. 5. 2024 Medzinárodný veľtrh dopravy, špedície a logistiky Varšava
14. – 16. 5. 2024 Warsaw Industry Automatica
Medzinárodný veľtrh priemyselnej automatizácie a robotiky
Varšava
21. 5. 2024 Warsaw Food Expo
Medzinárodný potravinársky veľtrh
Varšava
4. 6. 2024 Moderlog
Medzinárodný veľtrh skladovej a dopravnej logistiky
Poznaň
4. 6. 2024 ITM Polska
Medzinárodný veľtrh inovácií, priemyselných technológií, strojov
Poznaň
3. 9. 2024 Medzinárodný veľtrh obranného priemyslu Kielce
10. 9. 2024 Agrotech
Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky
Kielce
11. 9. 2024 Medzinárodný veľtrh vybavenia a príslušenstva pre obchodné reťazce Varšava
25. 9. 2024 Medzinárodný veľtrh potravinárstva a sektoru HoReCa Poznaň
3. 10. 2024 Medzinárodný veľtrh potravín a ekologických výrobkov Varšava
5. 10. 2024 Warsaw Shop Expo
Medzinárodný veľtrh vybavenia a príslušenstva pre obchodné reťazce
Varšava
5. 10. 2024 Bioagro Warsaw
veľtrh potravín a ekologických produktov
Varšava
12. 10. 2024 Automotive Parts Expo
veľtrh automobilových súčiastok
Varšava
16. 10. 2024 Medzinárodný veľtrh výrobcov privátnych značiek Poľska a strednej a východnej Európy Kielce
18. 10. 2024 Innoform
Medzinárodný kooperačný veľtrh nástrojárskeho a spracovateľského priemyslu
Krakow
6. 11. 2024 Medzinárodný veľtrh hotelového a stravovacieho vybavenia Krakow
8. 11. 2024 Medzinárodný veľtrh automobilových súčiastok Varšava
5. 12. 2024 Warsaw Medical Expo
najväčší zdravotnícky veltrh v Poľsku
Varšava
7. 12. 2024 Warsaw Roof Tech
najväčší veľtrh strešných krytín v strednej a východnej Európe
Varšava
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mrs. Dagmar Urbanová
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave
Email dagmar.urbanova@mzv.sk
Function ekonomická diplomatka

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top