Poľsko

Vlajka Poľska

Poland

Warsaw - local time:

Od 17. septembra 2022 platia nové ustanovenia vyhlášky ministra vnútra a správy o registri vodičov vozidiel porušujúcich predpisy o cestnej premávke.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 10.08.2022
Published 10.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do Poľska (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa na teritóriu Poľska povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany poľskej polície. 

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu v Poľsku. 

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. 

Cestovanie s deťmi
Published 10.05.2022

Maloleté a mladistvé osoby vstupujúcej na územie Poľskej republiky musia mať so sebou platný cestovný doklad. Odporúča sa aj písomné potvrdenie zákonných zástupcov (aspoň v anglickom jazyku) o tom, že súhlasia s danou cestou ich dieťaťa. Písomný súhlas si nevyžaduje úradné overenie.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6 kB, 6/13/22, 333 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3 kB, 6/13/22, 328 downloads
Download
COVID-19
Published 16.06.2022

Podmienky vstupu

Od 28. marca 2022 Poľsko zrušilo pre všetky prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky ohľadom testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny.

Podrobnosti o COVID-19 v krajine sú na webovej stránke Poľska o COVID-19.

Upozorňujeme, že opatrenia sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Published 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny, tovary a obchodné siete sú porovnateľné so Slovenskou republikou

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 10.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru.

Info pre motoristov
Published 10.05.2022

Pri vjazde na územie Poľska sa môžu ojedinele vyskytnúť náhodné hraničné kontroly, Poľsko je súčasťou Schengenského priestoru, preto na identifikáciu postačuje občiansky preukaz, prípadne cestovný pas. Pri jazde motorovým vozidlom v Poľsku je potrebné mať so sebou vodičský preukaz, technický preukaz o vozidle a zelenú poisťovaciu kartu. Od 1. decembra 2021 bol zrušený manuálny systém výberu mýta a štátne úseky diaľnic A2 a A4 sú pokryté len elektronickým systémom e-TOLL. Diaľničnú známku je možné kúpiť elektronicky prostredníctvom elektronického online systému, aplikácií alebo na vybraných benzínových staniciach.

Základné dopravné predpisy:

  • Maximálna povolená rýchlosť v obci je 50 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • Maximálna povolená rýchlosť mimo obce je 90 km/h, pre vozidlá nad 3,5 t 70 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak),
  • Maximálna povolená rýchlosť na diaľničných úsekoch je 140 km/h (pokiaľ nie je uvedená inak),
  • V Poľsku platí celoročné povinné svietenie vozidiel,
  • Pre vodičov je povolená koncentrácia alkoholu v krvi max. 0,2 ‰,
  • Zimné pneumatiky nie sú povinné, sú ale odporúčané .

Diaľnice v Poľsku sú spoplatnené na úsekoch A2 a A4 pre vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t prostredníctvom mýtneho systému. Pre vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t je okrem diaľnic spoplatnená aj väčšina rýchlostných ciest.

Aktuálne tarify 
 
V Poľsku sa elektronické mýto podľa trasy vzťahuje na všetky vozidlá (autobusy, nákladné autá, osobné autá) > 3,5 t. Od 1. októbra 2021 bol mýtny systém ViaToll nahradený novým mýtnym systémom e-Toll. Od 1. decembra 2021 platia pre vodičov nasledujúce zmeny:

  • odstránenie závor na úsekoch spoplatnených diaľnic A2 (Konin-Stryków) a A4 (Wrocław-Sośnica), vďaka ktorým je premávka plynulá bez potreby zastavovania;
  • za použitie spoplatnenej diaľnice je možné platiť iba prostredníctvom aplikácie e-TOLL PL, palubných zariadení OBU/ELS alebo formou elektronického cestovného lístka (určeného pre ľahké vozidlá). Nákup takéhoto lístka je možný napr. na čerpacej stanici a nákup si nevyžaduje inštaláciu žiadneho zariadenia ani prenos geolokačných údajov. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla a určiť úsek cesty, na ktorom sa bude jazda vykonávať.

 
Parkovanie vo Varšave je zónovo rozdelené a spoplatnené.

https://warsawtour.pl/en/parking-in-warsaw/

 
V prípade poruchy vozidla Vám odporúčame kontaktovať Vašu poisťovňu alebo jednu z miestnych spoločností, ktoré poskytujú 24/7 cestnú asistenciu: 
Národná núdzová cestná služba – tel. 9637
Na viacerých úsekoch zaznamenávajú predpísanú rýchlosť statické radary.
Ceny pohonných hmôt sú porovnateľné s cenami na Slovensku

Bezpečnostná situácia
Published 10.05.2022

Kriminalita je porovnateľná so SR, pričom voči turistom prevažuje drobná kriminalita a vreckári, a to hlavne na preľudnených miestach. Centrum Varšavy je však bezpečné, pozor si treba dávať hlavne na požívanie alkoholu, keďže najviac okradnutých turistov je práve po požití nadmerného množstva alkoholu a ich vylákaní mimo centra.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 10.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou z Košíc do Varšavy zabezpečuje letecká spoločnosť Ryanair a LOT. Priame letecké spojenie s Bratislavou neexistuje; je vhodné použiť linku z Viedne (Austrian Airlines, LOT, Ryanair). 

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Varšavy je najrýchlejšia cez Českú republiku 
(s diaľničnou známkou), vzdialenosť je približne 670 km. Je možné využiť aj všetky cestné komunikácie a hraničné prechody na Slovensku.

Doprava v hlavnom meste: Vo Varšave funguje kvalitná mestská hromadná doprava (električky, autobusy, metro). Cestu je možné naplánovať cez webovú stránku dopravného podniku. Lístok je možné kúpiť priamo vo vozidle alebo v automatoch ZTM. 

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra, vo Varšave pôsobí niekoľko taxislužieb, k dispozícii je napríklad aj aplikácia Bolt či FREE NOW. Pri príjazde do Varšavy vlastným alebo požičaným autom odporúčame orientovať sa na centrum, značenie v meste je dobré 
a zrozumiteľné.

Zdravotná  starostlivosť

Published 10.05.2022

V krajine je štandardná sieť zdravotníckych zariadení. Okrem štátnych, existujú aj súkromné nemocnice, kliniky a ordinácie, ktoré však od cudzincov v prípade prevedenia lekárskeho zákroku požadujú platbu. Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca a pri dlhodobom pobyte je výhodné zaregistrovanie sa na miestnom úrade a získať identifikačné číslo „PESEL“ s ktorým je prihlásenie do zdravotníckeho zariadenia bezproblémové.

Klimatické podmienky

Published 10.05.2022

Poľsko sa nachádza v miernom klimatickom pásme a dominujú tu štyri ročné obdobia, jeseň od septembra do novembra, zima od decembra do februára, jar od marca do mája a leto od júna do augusta. Január a február sú zvyčajne najchladnejšie mesiace. Poľské podnebie sa vyznačuje vysokou mierou premenlivosti počasia a výraznými zmenami v priebehu každého ročného obdobia. Priemerné ročné teploty vzduchu sa pohybujú od 5 °C do takmer 9 °C, v lete môže teplota presiahnuť aj 30 °C. Najteplejšou oblasťou je juhozápadná časť Poľska, naopak najchladnejšia severovýchodná časť krajiny a horské oblasti. Charakteristickým znakom je množstvo chladných dní s teplotami pod 0 °C, ktoré krajina zažíva väčšinou v januári. 

Štátne sviatky
The next public holiday in Poland is
25 December
1th Christmas Day
DATE DAY HOLIDAY
1 January saturday New Year´s Eve
6 January thursday Revelation of the Lord - Three Kings
17 April sunday Easter
18 April monday Easter Monday
1 May sunday Labour Day
3 May tuesday Constitution Day
5 June sunday Pentecost
16 June thursday God's body
15 August monday Assumption of the Blessed Virgin Mary
1 November tuesday All Saints' Day
11 November friday Independence Day
25 December sunday 1th Christmas Day
26 December monday 2nd Day Of Christmas
Dôležité telefónne čísla
Published 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +48 
Tiesňové volanie: 112
Polícia: 997 
Rýchla pomoc: 999
Požiarna služba: 998
Mestská polícia: 986
 

Rady a odporúčania
Published 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

11.10.2022

Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Rastislav Káčer met with Foreign Affairs Minister of the Republic of Poland Zbigniew Rau in Warsaw on Tuesday, 11 October 2022. After the visit to Prague, this was the second bilateral foreign trip by R. Káčer since he has taken office. The partners highlighted the high level of mutual relations and discussed the development of cooperation as well as the impact of the Russian military aggression against Ukraine including the energy crisis.

19.05.2022

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková dnes (19. mája 2022) na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rokovala s poľským rezortným partnerom Pawlom Jabłońským. Témami stretnutia boli vzájomné ekonomické vzťahy, klimatická a energetická politika EÚ v kontexte ruskej agresie v Ukrajine, infraštruktúrne prepojenia v strednej Európe, príprava predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine, ako aj Iniciatíva Trojmoria.

22.04.2022

Na pozvanie Slovenskej republiky sa vo Vyšných Ružbachoch uskutočnili 22. apríla 2022 medzivládne rokovania predsedov vlád Slovenska a Poľska, Eduarda Hegera a Mateusza Morawieckeho a vybraných ministrov, resp. štátnych tajomníkov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok pri tejto príležitosti rokoval so šéfom poľskej diplomacie Zbignievom Rauom.

16.09.2021

„Som rád, že slovenská diplomacia v Poľsku, u našich priateľov, partnerov a spojencov, v podstate „píše históriu“.

1 / 11

Poľsko

Základné informácie

Common english name Poland
Official name Republic of Poland
Official english name Republic of Poland
Common name Poland
Local name Rzeczpospolita Polska
Continent Európa
Capital city Warsaw
English name of capital Warsaw
Local name of the capital Warszawa
Currency Poľský zlotý
International currency abbreviation PLN
Telephone area code +48
The official languages poľský
Time zone +0100
Internet domain .pl
International licence plate PL
Capital city longitude 21.07143
Capital city latitude 52.23372
The emergence of the state 11.11.1918
System of government Parlamentná republika

Head of state Andrzej Duda
Prime minister Mateusz Morawiecki
Foreing minister Zbigniew Rau
Ministry website

https://www.gov.pl/web/dyplomacja 

Recognition of the Slovak republic 1.1.1993
State recognition by the Slovac republic 1.1.1993
Establishing diplomatic relations with the Slovak Republic 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Warsaw

ul. Litewska 6, 00-581 Warszawa
Phone
+48 22 5258 110
Fax
+48 22 6295 750, +48 22 5258 122
Email of the consular department
Emergency line
+48604533944

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Warsaw

Consulate General of the Slovak Republic in Krakow

Św. Tomazsa 34, 31027 Krakow
Phone
+48 124254970
Fax
+48 124254972
Emergency line
+48602108608

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Consulate General of the Slovak Republic in Krakow

Slovak Institute in Warsaw

ul. Krzywe Kolo 12/14 a, 00-270 Warszawa
Phone
+48 226357774
Fax
+48 226357612
Slovak Institute in Warsaw

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Updated 12.10.2022
Published 13.05.2022
Dátum Popis
10/2022 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislava Káčera v Poľskej republike
05/2022 Pracovná návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu na Slovensku
05/2022 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Poľskej republike spojená s účasťou na medzinárodnej donorskej konferencii pre Ukrajinu vo Varšave
04/2022 III. slovensko-poľské medzivládne konzultácie (Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy)
02/2022 Pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Poľskej republike spojená s účasťou na mimoriadnom samite hláv štát Bukureštskej deviatky vo Varšave
11/2021 Oficiálna návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR
10/2021  Oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára v Poľskej republike
06/2021   Pracovná návšteva predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Poľskej republike spojená s účasťou na samite predsedov vlád Vyšehradskej skupiny v Katoviciach
06/2021   Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a štátov Záp. Balkánu v Poznani
06/2021   Pracovná návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR spojená s účasťou na Globsec Bratislava Forum
06/2021   Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny vo Vroclave
06/2021   Oficiálna nástupná návšteva predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Poľskej republike
05/2021     Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a Japonska vo Varšave
05/2021     Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny v Lodži
02/2021      Pracovná návšteva predsedu vlády SR Igora Matoviča v Poľskej republike spojená s účasťou na samite predsedov vlád Vyšehradskej skupiny v Lubline
02/2021      Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Poľskej republike
02/2021      Pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Poľskej republike spojená s účasťou na samite hláv štátov Vyšehradskej skupiny v Jurate
07/2020      Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny v Krakove a Wadowiciach
07/2020      Nástupná návšteva predsedu vlády SR Igora Matoviča v Poľskej republike spojená s účasťou na samite predsedov vlád Vyšehradskej skupiny vo Varšave
06/2020      Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Jaceka Czaputowicza v SR
01/2020       Pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Poľskej republike spojená s účasťou na spomienkovom podujatí pri príležitosti 75. výročia oslobodenia bývalého koncentračného tábora Auschwitz Birkenau
12/2019        Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Jaceka Czaputowicza v SR spojená s účasťou na zasadnutí Ministerskej rady OBSE v Bratislave
09/2019         Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Poľskej republike
09/2019         Pracovná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Poľskej republike spojená s účasťou na spomienkovom podujatí pri príležitosti 80. výročia začiatku 2. svetovej vojny vo Varšave
07/2019        Oficiálna nástupná návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Poľskej republike
05/2019        Rozlúčková návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike
05/2019        Pracovná návšteva podpredsedu vlády SR R. Rašiho (v zastúpení predsedu vlády SR ) v Poľskej republike spojená s účasťou na slávnostnom podujatí pri príležitosti 15. výročia vstupu štátov strednej Európy do EÚ vo Varšave
03/2019        Pracovná návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Poľskej republike spojená s účasťou na slávnostnom podujatí pri príležitosti 20. a 15. výročia vstupu štátov Vyšehradskej skupiny do NATO vo Varšave
02/2019        Pracovná návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR spojená s účasťou na samite hláv štátov Bukureštskej deviatky v Košiciach
01/2019       Oficiálna návšteva predsedu Senátu Poľskej republiky Stanisława Karczewského v SR
01/2019       Neformálna návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike na pozvanie prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu
12/2018       Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Poľskej republike
11/2018      Pracovná návšteva predsedu Sejmu Poľskej republiky Mareka Kuchcińského v SR spojená s účasťou na stretnutí predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny, Nemecka a Francúzska
11/2018      Pracovná návšteva predsedu vlády Poľskej republiky Mateusza Morawieckého spojená s účasťou na Kohéznom samite v Bratislave
10/2018      Pracovná návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR spojená s účasťou na samite hláv štátov Vyšehradskej skupiny vo Vysokých Tatrách
10/2018      Pracovná návšteva predsedu Sejmu Poľskej republiky Mareka Kuchcińského v SR spojená s účasťou na stretnutí predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny v Košiciach
06/2018     Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na samite hláv štátov Bukureštskej deviatky vo Varšave
05/2018      Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Jaceka Czaputowicza v SR spojená s účasťou na Globsec Bratislava Forum
04/2018     Pracovná návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Poľskej republike
02/2018      Oficiálna návšteva predsedu Sejmu Poľskej republiky Mareka Kuchcińského v SR
11/2017       Pracovná návšteva predsedu Sejmu Poľskej republiky Mareka Kuchcińského v SR pri príležitosti spoločného zasadnutia predsedníctiev NR SR a Sejmu Poľskej republiky vo Vysokých Tatrách
09/2017       Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Poľskej republike
05/2017       Pracovná návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegrinho a ďalších členov vlády SR v Poľskej republiky pri príležitosti konania II. slovensko-poľských medzivládnych konzultácií vo Varšave
04/2017       Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Poľskej republike spojená s účasťou na stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny a Východného partnerstva
03/2017        Oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR Andreja Danka v Poľskej republike 
03/2017        Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na slávnostnej inaugurácii výstavby Varso HB Reavis Tower 
07/2017          Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na samite Iniciatívy Troch morí vo Varšave
11/2016          Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike
10/2016           Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na samite hláv štátov Vyšehradskej skupiny v Rzeszówe a Lancute
09/2016          Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Andreja Danka v Poľskej republike spojená s účasťou na Ekonomickom fóre v Krynici
07/2016          Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na Svetových dňoch mládeže v Krakove
07/2016          Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na samite hláv štátov na samite NATO vo Varšave
06/2016          Oficiálna návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR
04/2016          Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Witolda Waszczykowského v SR spojená s účasťou na Globsec Bratislava Forum
04/2016          Pracovná návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Poľskej republike 
04/2016          Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Andreja Danka v Poľskej republike spojená s účasťou na oslavách 1050. výročia Krstu Poľska v Poznani
02/2016           Neformálna návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku
02/2016           Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Poľskej republiky Witolda Waszczykowského v SR
10/2015            Neformálna zoznamovacia návšteva prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu v SR na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku
09/2015             Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho v Poľskej republike pri príležitosti spoločného zasadnutia predsedníctiev NR SR a Sejmu Poľskej republiky v Jurate
07/2015                Pracovná návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Poľskej republike
05/2015                    Pracovná návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Poľskej republike spojená s účasťou na oslavách 70. výročia konca druhej svetovej vojny v Gdansku a Westerplatte
06/2015                    Rozlúčková návšteva prezidenta Poľskej republiky Bronisława Komorowského v SR
03/2015                    Spoločná účasť prezidenta SR Andreja Kisku a prezidenta Poľskej republiky Bronisława Komorowského na pretekoch v bežeckom lyžovaní „Stopa bez hraníc“ v Oraviciach a Witowe
01/2015                      Pracovná návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Poľskej republike spojená s účasťou na spomienkovom podujatí pri príležitosti 70. výročia oslobodenia bývalého koncentračného tábora Auschwitz Birkenau

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Poľsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 669.7 kB, 6/22/22, 58 downloads
Download
Poľsko - veľtrhy a výstavy 2022
PDF 432.2 kB, 6/22/22, 48 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Poľsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 669.7 kB, 6/22/22, 58 downloads
Download
Poľsko - veľtrhy a výstavy 2022
PDF 432.2 kB, 6/22/22, 48 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Poľsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 669.7 kB, 6/22/22, 58 downloads
Download
Poľsko - veľtrhy a výstavy 2022
PDF 432.2 kB, 6/22/22, 48 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mrs. Zuzana Ščepánová
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave
Email zuzana.scepanova@mzv.sk
Function ekonomická diplomatka

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top